Karta jednotky

Strong Point

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
406
Opevnění
8
6
6
0
8
4
1
Těžký
2
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
4
Ne
Tažený
0
0
50
180
74
81
7/1936 to 1946
žádný
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Guadalcanal (Japonsko), Šalomounovy ostrovy (Japonsko), Bougainville (Japonsko), Tarawa (Japonsko), Makin (Japonsko), Eniwetok (Japonsko), Admiralitní ostrovy (Japonsko), Saipan (Japonsko), Peleliu (Japonsko), Tinian a Guam (Japonsko), Leyte (Japonsko), Filipíny 1945 (Japonsko), Iwodžima (Japonsko), Ie Šima (Japonsko), Okinawa (Japonsko), Olympic (Japonsko), Coronet (Z) (Japonsko), Coronet (Japonsko), Nová Guinea 44 (Japonsko), Attu (Japonsko), Angaur (Japonsko), Kiska (Japonsko)

PacAGPG 2
Lae (Japonsko), Finschhafen (Japonsko), Borneo 1945 (Japonsko), Rabaul (Japonsko), Mandžusko 1945 (Japonsko), Mandžusko 1945 (Mandžukuo), Hokkaidó (Japonsko), Mindanao (Japonsko), Panay (Japonsko), Cebu a Bohol (Japonsko), Negros (Japonsko)

PacPG 1
Munda (Japonsko), Tarawa (Japonsko), Bougainville 1944 (Japonsko), Saipan (Japonsko), Leyte (Japonsko), Tinian a Guam (Japonsko), Filipíny 1945 (Japonsko), Iwodžima (Japonsko), Okinawa (Japonsko), Mandžusko 1945 (Japonsko), Mandžusko 1945 (Mandžukuo), Olympic (Japonsko)
Nákres

Nákres není k dispozici

Foto

Fotografie není k dispozici