Karta jednotky

Ki-48 Lily

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Možnost stíhat
Iniciativa
Dostřel
37
Taktický bombardér
8
9
7
4
9
10
0
Vzdušný
Ne
4
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ano
Vzdušný
12
102
7
288
43
51
1/1938 to 1946
žádný
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Hollandia (Japonsko), Nová Guinea 44 (Japonsko)

PacAGPG 2
Singapur (Japonsko), Barma 1942 (Japonsko), Lae (Japonsko), Finschhafen (Japonsko), Borneo 1945 (Japonsko), Mandžusko 1945 (Japonsko)

PacPG 1
Čchung-čching (Japonsko), Singapur (Japonsko), Filipíny 1941 (Japonsko), Barma 1942 (Japonsko), Hollandia (Japonsko), Mandžusko 1945 (Japonsko)
Použitá literatura:
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
Němeček, Václav: Vojenská letadla 3 - Letadla 2. sv.v.,   Naše vojsko, 1992, Praha
Nákres



Foto