Karta jednotky

US M3 Gun Motor Carriage

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
362
Dělostřelectvo
11
5
2
1
6
6
0
Těžký
3
2
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
1
Ne
Polopás
8
57
7
156
239
64
12/1941 to 1946
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
USA
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Savo (USA), Guadalcanal (USA), Tarawa (USA), Saipan (USA), Tinian a Guam (USA), Iwodžima (USA)

PacPG 1
Filipíny 1941 (USA), Guadalcanal (USA), Tarawa (USA), Bougainville 1944 (USA), Saipan (USA), Tinian a Guam (USA), Iwodžima (USA)
Použitá literatura:Nepevný, Jindřich, Ing.: Americká polopásová vozidla,   HPM č. 3,4/1991
NákresFoto