Karta jednotky

Mitsubishi B2M1

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Možnost stíhat
Iniciativa
Dostřel
34
Taktický bombardér
4
4
5
10
6
5
0
Vzdušný
Ne
2
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
2
Ano
Vzdušný
10
52
4
192
40
62
3/1932 to 1938
žádný
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacPG 1
Mandžusko 31 (Japonsko), Severní Čína (Japonsko)
Použitá literatura:
.Ireland, Bernard: Námořní letectvo - kompletní historie od roku 1914 do dnešních dnů,   Naše vojsko, 2008, Praha
NákresFoto