Karta jednotky

B-339D Buffalo

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
302
Stíhačka
2
1
11
1
9
9
0
Vzdušný
4
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ano
Vzdušný
13
51
6
288
96
26
3/1941 to 1943
žádný
Strana
Disponující stát
Spojenci
Holandsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Timor (Holandsko)

PacPG 1
Holandská východní Indie (Holandsko)
Použitá literatura:
Schmid, Jaroslav: Stíhací a bombardovací letadla USA,   Nakladatelství Jiří Fraus, 1998, Plzeň
Válka, Zbyněk: Stíhací letadla USA-Japonsko,   Votobia, 1996, Olomouc
NákresFoto