Karta jednotky

AF Transport

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
291
Námořní transport
0
0
2
0
2
2
2
Námořní
2
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
1
Ne
Námořní
4
0
40
60
310
40
9/1931 to 1946
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
Austrálie & Nový Zéland , Čína , Filipíny , Holandsko , Indie , Mongolsko , Sovětský Svaz , Svobodná Francie , USA , Velká Británie
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Savo (USA), Šalomounovy ostrovy (USA), Šalomounovy ostrovy (Austrálie & Nový Zéland), Bougainville (USA), Bougainville (Austrálie & Nový Zéland), Tarawa (USA), Makin (USA), Eniwetok (USA), Marshallovy ostrovy (USA), Admiralitní ostrovy (USA), Hollandia (USA), Saipan (USA), Peleliu (USA), Tinian a Guam (USA), Leyte (USA), Filipíny 1945 (USA), Mindoro (USA), Mindoro (Austrálie & Nový Zéland), Iwodžima (USA), Ie Šima (USA), Okinawa (USA), Olympic (USA), Coronet (Z) (Velká Británie), Coronet (Z) (Austrálie & Nový Zéland), Coronet (Z) (USA), Coronet (Velká Británie), Coronet (SSSR), Coronet (USA), Coronet (Austrálie & Nový Zéland), Nová Guinea 44 (USA), Nová Guinea 44 (Austrálie & Nový Zéland), Attu (USA), Angaur (USA), Marcus (USA), Kiska (USA), Kiska (Velká Británie)

PacAGPG 2
Irák (Velká Británie), Irák (Indie), Írán (GB) (SSSR), Írán (GB) (Velká Británie), Írán (GB) (Austrálie & Nový Zéland), Írán (GB) (Indie), Madagaskar (Velká Británie), Singapur 45 (Austrálie & Nový Zéland), Singapur 45 (Velká Británie), Lae (Austrálie & Nový Zéland), Finschhafen (Austrálie & Nový Zéland), Borneo 1945 (Austrálie & Nový Zéland), Írán (R) (Austrálie & Nový Zéland), Írán (R) (SSSR), Írán (R) (Velká Británie), Írán (R) (Indie), Mandžusko 1945 (SSSR), Hokkaidó (SSSR), Mindanao (USA), Panay (USA), Cebu a Bohol (USA), Negros (USA)

PacPG 1
Pearl Harbor 1941 (USA), Korálové moře (USA), Munda (USA), Tarawa (USA), Tinian a Guam (USA), Iwodžima (USA), Okinawa (USA), Mandžusko 1945 (SSSR), Olympic (USA)
Použitá literatura:
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Loďstva států účastnících se 2. sv. války,   Naše vojsko, 1994, Praha
Pejčoch, Ivo, Novák Zdeněk, Hájek Tomáš: Válečné lodě [4]: Druhá světová váka,   Naše vojsko, 1993, Praha
Bishop, Chris: Zbraně druhé světové války : velká encyklopedie ,   Svojtka & Co., 2000, Praha
NákresFoto