Karta jednotky

ST BT-5

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
250
Tank
4
7
0
1
9
8
2
Těžký
6
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
1
Ne
Na pásech
8
55
11
144
144
66
1/1934 to 1946
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
Sovětský Svaz
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 2
Írán (GB) (SSSR), Chasan (SSSR), Chalchyn-Gol (SSSR), Írán (R) (SSSR), Mandžusko 1945 (SSSR), Mandžusko 1945 (Mongolsko)

PacPG 1
Nomonhan (SSSR), Mandžusko 1945 (SSSR), Mandžusko 1945 (Mongolsko)
Použitá literatura:
Chant, Christopher: Encyklopedie tanků,   Mustang, 1997, Plzeň
Pejčoch, I., Spurný S.: Obrněná technika 3,   Ares, 1999, Praha
NákresFoto