Karta jednotky

Valentine MkIII

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
202
Tank
4
9
0
1
14
9
2
Těžký
7
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
2
Ne
Na pásech
4
43
12
180
312
76
9/1942 to 1947
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
Velká Británie
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Coronet (Z) (Austrálie & Nový Zéland), Coronet (Austrálie & Nový Zéland), Nová Guinea 44 (Austrálie & Nový Zéland)

PacAGPG 2
Madagaskar (Velká Británie)

PacPG 1
Austrálie (Austrálie & Nový Zéland), Austrálie (Velká Británie)
Použitá literatura:
Chant, Christopher: Encyklopedie tanků,   Mustang, 1997, Plzeň
.Chant, Christopher: Tanky - nejvýznamnější tanky a obrněná vozidla, jejich historie, vývoj a boj,   Naše vojsko, 2006, Praha
Nákres



Foto