Karta jednotky

Chn Renault FT17

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
161
Tank
3
7
0
1
7
7
2
Těžký
5
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
2
Ne
Na pásech
2
38
8
120
337
2
9/1931 to 1935
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
Čína
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacPG 1
Mandžusko 31 (Čína), Severní Čína (Čína), Centrální Čína (Čína), Čchung-čching (Čína)
Použitá literatura:
Chant, Christopher: Encyklopedie tanků,   Mustang, 1997, Plzeň
NákresFoto