Karta jednotky

Vickers 6 Ton

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
156
Tank
3
7
0
1
9
8
1
Těžký
3
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ne
Na pásech
5
35
14
72
336
11
9/1931 to 1943
Námořní
Strana
Disponující stát
Spojenci
Čína
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacPG 1
Mandžusko 31 (Čína), Severní Čína (Čína), Centrální Čína (Čína), Čchung-čching (Čína)
Použitá literatura:
Chant, Christopher: Encyklopedie tanků,   Mustang, 1997, Plzeň
.Chant, Christopher: Tanky - nejvýznamnější tanky a obrněná vozidla, jejich historie, vývoj a boj,   Naše vojsko, 2006, Praha
NákresFoto