Karta jednotky

Fiat CR.32 Chirri

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
144
Stíhačka
1
1
8
1
6
8
0
Vzdušný
4
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ano
Vzdušný
12
80
7
216
354
8
10/1934 to 1939
žádný
Strana
Disponující stát
Spojenci
Čína
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacPG 1
Severní Čína (Čína), Centrální Čína (Čína), Čchung-čching (Čína)
Použitá literatura:
Němeček, Václav: Vojenská letadla 2 - Letadla mezi sv. válkami,   Naše vojsko, 1990, Praha
Šnajdr, Miroslav: Fiat CR.32 Freccia,   HPM č. 6, 7, 8 a 9/2006
NákresFoto