Karta jednotky

Ki-10 Perry

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
13
Stíhačka
1
1
5
1
3
5
0
Vzdušný
3
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ano
Vzdušný
11
48
9
192
17
3
4/1935 to 1942
žádný
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 2
Chasan (Japonsko), Chalchyn-Gol (Japonsko)

PacPG 1
Centrální Čína (Japonsko), Nomonhan (Japonsko)
Použitá literatura:
Válka, Zbyněk: Stíhací letadla USA-Japonsko,   Votobia, 1996, Olomouc
NákresFoto