Tulagi

7.8.1942 - 9.8.1942

PacPG: 7.8.1942 - 9.8.1942

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nová bitva. Americké vylodění na ostrově Tulagi.

Historický popis:

Krycí název operace: Ringbolt
Ráno 7. srpna 1942 se na Tulagi, Gavutu a Tanambogo vylodila část 1. a 2. divize USMC. Jako první na ostrov vstoupil dvacetiletý odstřelovač Clarence Frederic Miller od 1. praporu 2. pluku 2. divize USMC. Miller se tak stal prvním americkým vojákem, který za druhé světové války vstoupil na nepřítelem držené území. Vojáci japonské 3. kaigun tokubecu rikusentai kladli houževnatý odpor, ale následujícího dne byl ostrov prohlášen za bezpečný. Američané potom na Tulagi zřídili předsunutou základnu, jejíž přístav jim umožnil provizorní opravy lodí poškozených během bojů o Guadalcanal. Na Tulagi a ostrově Makambo byla zřízena základna torpédových člunů PT včetně PT-109 kapitána Johna F. Kennedyho, pozdějšího prezidenta USA.

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
4. května 1942:Korálové moře - letadla z lodě USS Yorktown, situované 160 kilometrů na jih od Guadalcanalu, útočí na japonské jednotky u ostrova Tulagi. Yorktown se poté vrací na jih, aby se připojil k taktickému svazu Task Force 17, který se shromažďuje ke střetu s Japonci. Americké akce jsou prováděny na základě dešifrování, která odhalují mnoho japonských plánů týkajících se Američanů.
7. srpna 1942:Šalomounovy ostrovy - první vylodění na Guadalcanalu. Taktický svaz tří letadlových lodí a podpůrných plavidel amerického námořnictva pod velením admirála Fletchera, výsadkový sbor pod velením admirála Turnera a 1. divize námořní pěchoty generála Vandergrifta se vyloďují na Guadalcanalu. Menší jednotky se také vyloďují na ostrovech Tulagi a Gavutu. Zpočátku tato vylodění naráží jen na malý odpor.
8. srpna 1942:Šalomounovy ostrovy - vyloděním zbytku první vlny amerických jednotek pokračuje invaze na Guadalcanal. V rychlém postupu do vnitrozemí obsazují netknuté japonské letiště a přejmenovávají ho na Henderson Field. Mise na ostrovy Tulagi a Gavutu jsou dokončeny a tyto ostrovy obsazeny. Kvůli japonským leteckým a ponorkovým útokům se admirál Fletcher rozhoduje stáhnout své letadlové lodě, nechávajíc křižníky a transportní lodě nedaleko ostrova. Tato akce je pravděpodobně chybou.
9. srpna 1942:Šalomounovy ostrovy - pod rouškou noční tmy vplouvá do průlivu Sealark, mezi ostrovy Savo a Guadalcanal, japonské uskupení křižníků pod velením admirála Mikawy. Hlídkující americké a australské křižníky pod velením admirála Crutchleye mají však pro boj v noci jak malé zkušenosti, tak nedostatečné vybavení, proto ve střetu známém jako bitva u ostrova Savo utrpí největší pořážku v dějinách US Navy, kdy ztrácí čtyři křižníky a nepotápí žádnou japonskou loď. Průliv Sealark je později přejmenován na Průliv se železným dnem (Ironbottom Sound), pro množství potopených lodí spočívajících na jeho dně. Americké nákladní lodě vykládající zásoby jednotkám vyloděným na Guadalcanalu u Lunžského výběžku nejsou napadeny (Japonci se ještě v noci snaží dostat z dosahu letadel amerických letadlových lodí, o kterých netuší, že je Američané odveleli), nicméně je jim nařízeno stažení kvůli hrozbě napadení, a tak je americká 1. divize námořní pěchoty opuštěna s nedostatkem těžkého vybavení a pouze s polovinou vyložených zásob.

Literární zdroje:
Rottman, Gordon L.: Speciální jednotky USA v Pacifiku za druhé světové války,   Computer press, 2007, Brno
uucp, : U.S. Army code names in World War IIeverything2.com,

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Bitva není součástí žádné z kampaní.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
21 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA, Austrálie & Nový Zéland
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Monzunový
Charakter počasí v regionu:    Období sucha se střídá s obdobím dešťů. Deště mezi červnem až zářím.
Herní časová náročnost bitvy:    27.37 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
48 jednotek, z toho 0 jádrových a 48 posil
13 jednotek je leteckých, 12 námořních a 23 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 21 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


2/23 - 0/3
Počet jednotek Osy:
70 jednotek
12 jednotek je leteckých, 4 námořních a 54 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 2 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 640 + 70
Počet slotů Spojenců:
52 slotů, z toho 4 jádrových slotů a 48 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (4 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
70 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Indie (PacAGPG 2), Nová Guinea 42 (PacPG 1), Tulagi (PacAGPG 2)

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: