Mandžusko 1945

9.8.1945 - 2.9.1945

PacPG: 9.8.1945 - 2.9.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
Hartmann
17.1.2006
3.1.2007
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Zcela nová bitva. Sovětsko-mongolská vojska zahajují bleskové tažení do Mandžuska proti japonské armádě a vojskům loutkových států Mandžukuo a Vnitřní Mongolsko. K ofenzivě se přidává i čínská armáda a partyzánské hnutí.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: August Storm
Na rozdíl od západních spojenců se Sovětský svaz na formality kolem kapitulace Japonska příliš neohlížel a řídil se pouze vlastními politickými zájmy. Po vyhlášení války Japonsku zahájila sovětská vojska na Dálném východě (maršál Vasilevskij) 9.8. útok do Mandžuska z několika směrů, využila své drtivé převahy nad Kuantungskou armádou (generál O. Jamada) a na hlavu ji porazila. Ofenzivní operace Rudé armády pokračovaly bez ohledu na ochotu Japonska kapitulovat... (Jaroslav Hrbek, Ivan Hrbek - Vítězství přichází z moře, Naše vojsko 1999)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
1. července 1942: Vnitřní Mongolsko (území v Číně pod kontrolou Japonců) - na letišti Pao-tchou úspěšně přistává po náročném a odvážném letu dálkový italský letoun Savoia-Marchetti SM.75, který předchozího dne odpoledne startoval z Němci drženého ukrajinského Záporoží a navzdory všem obtížím přeletěl přes evropské a asijské území nepřátelského SSSR. Později doletí do Tokia a vrátí se následně zpět do Itálie. Nesporný a ojedinělý úspěch v dopravním spojení mocností Osy bude v Itálii náležitě propagandisticky využit navzdory přání Japonců let utajit, neboť Japonsko udržuje vůči SSSR přísnou neutralitu.
2. července 1944: Nad Mandžuskem - japonský experimentální dálkový letoun Tačikawa Ki-77 podniká rekordní 16.500 km dlouhý nonstop let na trojúhelníkové trati, kterou absolvuje celkem devatenáctkrát. Přestože akce nijak přímo nepřispívá k válečnému úsilí, je využita propagandisticky.
4. února 1945: Sovětský svaz - začíná Jaltská konference. Churchill, Roosevelt a Stalin a jejich vysocí vojenští a političtí poradci se setkávají, aby diskutovali o poválečném uspořádání a válce s Japonskem. Jalta je nedávno osvobozené krymské letovisko.
11. února 1945: Sovětský Svaz - končí Jaltská konference. Churchill, Roosevelt a Stalin a jejich vysocí vojenští a političtí poradci se setkali, aby diskutovali o poválečném uspořádání a válce s Japonskem. Je odsouhlaseno, že se SSSR připojí do války proti Japonsku během tří měsíců od ukončení války v Evropě. Na oplátku bude Sovětskému Svazu uznán nárok na japonskou část ostrova Sachalin a Kurilské ostrovy. Stejně tak jsou stanoveny poválečné hranice Polska a rozdělení Německa do okupačních zón. Sověti dávají vágní příslib ohledně "svobodných" a "demokratických" voleb v zemích Východní Evropy osvobozených SSSR. Navíc probíhá jednání ohledně Organizace spojených národů a dochází k dohodě na uspořádání přípravného setkání k založení této organizace, v dubnu, v San Franciscu. Jalta je nedávno osvobozené krymské letovisko. Sovětská delegace opouští Krym přes Kerčský průliv po původně Němci budovaném Kerčském železničním mostě, který bude o týden později zničen ledem hnaným větrem z Azovského moře a oba břehy znovu spojí až Krymský most v roce 2018.
26. července 1945: Okupované Německo - na konferenci v Postupimi nedaleko Berlína je přijata tzv. Postupimská deklarace, která vyzývá Japonsko ke kapitulaci podle stanovených podmínek, jinak bude čelit naprostému zničení. Deklaraci podepisují americký prezident Harry Truman, britský premiér Winston Churchill a čínský vůdce Čankajšek. Sovětský svaz není signatářem deklarace, neboť se nenachází s Japonskem ve válečném stavu, je však vázán tajnými závěry Jaltské konference k napadení Japonska do tří měsíců od konce války v Evropě. V průběhu konference se Truman Stalinovi obecně zmiňuje o "mocné nové zbrani", ten však nejeví známky překvapení, je o americké jaderné zbrani informován svými agenty. Zároveň jsou po sečtení zámořských hlasů zveřejněny výsledky červnových voleb v Británii, které Winston Churchill drtivě prohrává a opouští tak konferenci i post ministerského předsedy Spojeného království. Jeho nástupcem se stává Clement Attlee.
28. července 1945: Nad Japonskem - kolem 2 000 spojeneckých letadel bombarduje města Kure, Kóbe a cíle ve Vnitřním moři. V těchto leteckých úderech je potopena japonská letadlová loď Amagi, bitevní lodě Ise a Haruna, starý křižník Izumo, lehký křižník Ojodo a poškozeny letadlové lodě Kaijó a Kacuragi. Destrukce japonských válečných lodí v posledních dnech je považována za japonský Pearl Harbor. Jedinou těžkou válečnou lodí v inventáři japonského loďstva zůstává bitevní loď Nagato, čímž se slabá sovětská Tichooceánská flotila se zbavuje hrozby v Japonském moři.
2. srpna 1945: Německo (okupované) - končí Postupimská konference. Attlee, Truman a Stalin souhlasí s omezením růstu německého průmyslu a postoupení značné velikosti německého východního území SSSR a Polsku (na oplátku za území anektované Sovětským svazem). Spojenecké reparace budou placeny německými aktivy a těžcí váleční zločinci budou brzy vydáni soudu. Jak německé kartely, tak válečný průmysl budou rozbity. Usiluje se o přijetí kontroverzního návrhu amerického ministra financí (Henry Morgenthau Jr.), kdy Velká trojka přichází s tím, že by se německá ekonomika "měla zaměřit hlavně na zemědělství" a "vnitrostátní průmysl". Kromě toho Stalin potvrzuje, že se Sovětský svaz připojí do války proti Japonsku, kdy rovněž zmiňuje Japonskou snahu o to, aby se Sovětský svaz stal prostředníkem mírových jednání s Američany a Brity.
8. srpna 1945: Moskva - Sovětský svaz vyhlašuje od půlnoci (9. srpna) válku Japonsku, odvolávaje se na to, že Japonsko nedokázalo pozitivně reagovat na Postupimskou deklaraci. Komisař Molotov konstatuje, že SSSR vyhlásilo válku, protože Japonsko je jedinou velkou mocností bránící míru. Poukazuje na to, že bylo v zájmu Sovětského svazu zkrátit dobu války a přinést světu mír, a proto Sovětský svaz souhlasil se spojeneckým požadavkem vzneseným na Postupimské konferenci, aby se Sovětský svaz zapojil do války proti Japonsku. Mimoto Molotov konstatuje, že byli Sověti požádáni, aby dělali Japoncům prostředníka, ale tento návrh ztratil všechna opodstatnění, když Japonci odmítli podstoupit bezpodmínečnou kapitulaci.
9. srpna 1945: Čína - na severu sovětské jednotky zahajují 10 minut po půlnoci ofenzívu proti japonské armádě okupující Mandžusko, s loutkovým státem Mandžukuo (česky také Mančukuo). Sověti pro tuto operaci shromáždili 1 500 000 vojáků ve třech armádních skupinách: 1. Dálněvýchodní front, 2. Dálněvýchodní front a Zabajkalský front. Tyto armádní skupiny jsou vybaveny 3 900 letadly, 5 500 tanky a 26 000 děly. O 1 000 000 mužů tak převyšují počtem špatně vybavenou japonskou Kuantungskou armádu (Jamada), která má nedostatek obrněnců, dělostřelectva a letectva. Japonská obrana je rychle přemožena. Mezitím jsou shozeni čínští parašutisté na železniční trať Kanton-Hankou.
9. srpna 1945: Tokio - japonský premiér Suzuki konstatuje, že vstup SSSR do války "činí pokračování ve válce nemožným". K půlnoci svolává císař Hirohito Nejvyšší radu a pokouší se přimět armádní čelní představitele, aby přijali navrhovanou kapitulaci. Kolem 03.00 hodin toto setkání končí, aniž by bylo cokoli rozhodnuto, krom toho, že zaznívaly opatrné návrhy na možnost vyjednávat mír prostřednictvím Švédska a Švýcarska.
10. srpna 1945: Mongolsko - Ulánbátar, mongolská vláda vyhlašuje Japonsku válku, více než 24 hodin poté, co mongolská vojska po boku Sovětů překročila hranice Japonci okupované Číny.
10. srpna 1945: Čína - od vyhlášení války Japonsku postoupila Rudá armáda 192 km do nitra státu Mandžukuo (česky také Mančukuo).
12. srpna 1945: Čína - sovětský 1. Dálněvýchodní (nebo i Dálnovýchodní) front pokračuje v ofenzivních operacích i v obtížném horském a lesnatém terénu. Dobyta jsou města Mučang a Kunčung.
12. srpna 1945: Korea - Rudá armáda postupující z oblasti kolem Vladivostoku proniká ze severu na Korejský poloostrov. Vyloďující se části sovětské Tichomořské floty obsazují na severu přístavy Juki a Rašin.
14. srpna 1945: Čína - sovětské jednotky rozdrtily japonskou Kuantungskou armádu a pronikají od 160 do 400 kilometrů do nitra Mandžuska, kde obsazují řadu měst.
15. srpna 1945: Moskva - nacionalistická vláda Číny a SSSR podepisují dohodu o přátelství. Mandžusko, které Japonci nazývali Mandžukuo (česky také Mančukuo) je navráceno pod čínskou správu během tří měsíců od ukončení ozbrojených střetů. Tato dohoda vylučuje čínské komunisty a je vnímána jako taktické vítězství nacionalistů nad jejich komunistickým rivalem. Na oplátku za znovunabytí Mandžuska uznává čínská vláda sovětskou svrchovanost nad přístavním městem Port Arthur, které se má stát společnou námořní základnou a svobodným přístavem Dairen.
16. srpna 1945: Čína - sovětský velitel, maršál Vasilevskij, vyzývá japonskou Kuantungskou armádu v Mandžusku, aby k 20. srpnu kapitulovala. Z japonského hlavního štábu nepřichází žádná odpověď, ale od 19.00 hodin se mnoho japonských jednotek začíná vzdávat.
17. srpna 1945: Čína - v Mandžusku boje pokračují, ale Sovětské vrchní velitelství oznamuje, že japonské jednotky se na několika místech začínají vzdávat.
18. srpna 1945: Čína - Rudou armádou je obsazena většina území Mandžuska. Obsadila město Harbin a přibližuje se na dosah městu Mukden a Čchang-čchun. V postupu z oblasti u Vladivostoku proniká do severní Koreje. Japonské jednotky pokračují v odporu navzdory císařskému nařízení kapitulovat.
19. srpna 1945: Čína - Čankajšek zakazuje japonským jednotkám, aby se vzdávaly rudým čínským jednotkám a požaduje od komunistických jednotek, aby nepostupovaly. Komunistické jednotky tento požadavek ignorují. Mezitím v Mandžusku sovětský 2. dálnovýchodní (dálněvýchodní) front obsazuje městskou prefekturu Čchi-čchi-cha-er v Mandžuské nížině. Obrněnci Zabajkalského frontu postupují směrem k tomuto městu ze západu, provádějící tak obchvat ohnisek japonského odporu. Sovětské jednotky se spojují s čínskými komunistickými jednotkami.
19. srpna 1945: Mandžusko - v obavách, že by přeběhlý sovětský vysoký důstojník NKVD Genrich Ljuškov mohl v případě zajetí posupující Rudou armádou předat Sovětům japonská vojenská tajemství, nechává japonská zpravodajská služba agenta zavraždit.
20. srpna 1945: Čína - na severu se střetávají komunistické a nacionalistické jednotky. V Mandžusku obsazuje Rudá armáda Mukden a Harbin. Americký tým dobrovolníků zachraňuje nemalý počet vysoce postavených důstojníků, spojeneckých válečných zajatců, výsadkem ze vzduchu nad Mukdenem v Mandžusku krátce před tím, než dorazí sovětské jednotky. Mezi těmito válečnými zajatci je generálporučík Jonathan Wainwright, který velel poslednímu odporu na ostrově Corregidor na Filipínách v roce 1942, generálporučík Arthur Percival, velitel posádky Singapuru při její kapitulaci v roce 1942, a generální guvernér Holandské východní Indie, Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
21. srpna 1945: Čína - sovětské jednotky mají obsazené téměř celé Mandžusko. Jednotky japonské Kuantungské armády se vzdávají rychlostí 100 000 vojáků za den. Rudá armáda nadále postupuje a obsazuje území.
22. srpna 1945: Mandžusko - v Harbinu kapituluje Rudé armádě japonská Kuantungská armáda. Nicméně někde boje ještě pokračují, protože japonský hlavní štáb není schopen zkontaktovat všechny divize ve zmatku ustupující před Rudou armádou. V neutuchajícím postupu Rudá armáda doráží k městu Port Arthur (dnešní Lü-šun-kchou) a městu Dairen (dnešní Ta-lien). Jednotky Rudé armády rovněž zajímají 39 let starého Pchu I, formální hlavu japonského loutkového státu Mandžukuo (česky také Mančukuo). Jako čínský císař vládl pod jménem Süan-tchung (Xuantong).
23. srpna 1945: Čína - sovětské jednotky obsazují Port Arthur. Tento přístav byl obsazen Japonskem z držení Ruska v roce 1905.
28. srpna 1945: Japonsko - sovětské jednotky okupují celou jižní polovinu ostrova Sachalin.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Pchu-i, Henri: Byl jsem posledním císařem čínským,   Panorama, 1990, Praha
Novotný, Josef: Causa Dohihara,   Laser, 1994, Plzeň
.Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931 - 1945,   Libri, 1997, Praha
Novotný, Josef: Kantó Gun: Historie kuangtungské armády ,   Fontána, 2003, Olomouc
Pejčoch, I., Spurný S.: Obrněná technika 3,   Ares, 1999, Praha
.Pejčoch, I., Spurný S.: Obrněná technika 4,   Ares, 2002, Praha
Glantz, David M.: Srpnová bouře,   Naše vojsko, 2006, Praha
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,  HPM č. 5 a 6/1997
Novotný, Josef, JUDr.: Japonské tanky do roku 1945,  HPM č. 2 a 3/1993
Pejčoch, Ivo: Japonský střední tank Typ 89 Chi-Ro,  HPM č. 9/2006
Spurný, Svatopluk: Lehký tank T-26,  HPM č. 12/1997 + 1 a 2/1998
Pejčoch, Ivo: Lehký tank Typ 95 Ha-Go,  HPM č. 1/1994

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka nebo malé vítězství vedou přímo do finální bitvy, operace Coronet - obrana mateřských ostrovů. Záleží na přechozím vývoje kampaně, zda se bude jednat o bitvu Coronet nebo Coronet (US, R). Velké vítězství buď ukončuje kampaň nebo vede do bitvy Olympic, opět záleží na přechozím vývoje kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 69 x 50 hexů
25 kol, 1 den/kolo
Verze: PacPG 1, Startující strana: Osa, Kampaň: Japonská kampaň, Pořadí v kampani: 22.
Státy Osy:    Japonsko, Mandžukuo, Vnitřní Mongolsko
Státy Spojenců:    SSSR, Mongolsko, Čína
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Mírný pás
Charakter počasí v regionu:    V zimním období doba zpravidla sněhových srážek, s jarním a podzimním mezistádiem, v letním období jasné dny nebo déšť.
Herní časová náročnost bitvy:    94.64 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
157 jednotek, z toho 37 jádrových a 120 posil
10 jednotek je leteckých, 0 námořních a 147 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


1/1 - 5/10
Počet jednotek Spojenců:
168 jednotek
24 jednotek je leteckých, 2 námořních a 142 pozemních
5 jednotek naloženo v leteckých a 2 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


714 + 157 / 400 + 0
Počet slotů Osy:
157 slotů, z toho 37 jádrových slotů a 120 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
170 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - letecké:    ST Lisunov Li-2
Osa - námořní:    Transport
Spojenci - námořní:    AF Transport

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      (37,37) Mukden

Velké vítězství:      Spojenci na konci drží nejvýše 11 cílů => Velké vítěztví
tj. ubránit nejméně 8 strategických měst
Malé vítězství:      Spojenci na konci drží nejvýše 16 cílů a mezi nimi je Mukden => Malé vítěztví
tj. ubránit nejméně 3 strategická města bez Mukdenu

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      100

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1936 (Pěchota 1936 HW) (Japonsko)
Hohei 1936 (Pěchota 1936) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 1 Ho-Ni 3 (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 1 Ho-Ni 2 (Japonsko)
Type 4 Ho-Ro (Japonsko)
Type 96 150mm (Japonsko)
Type 38 120mm (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 99 88mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 14 105mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
8´´ pobřežní baterie (Japonsko)
5´´ pobřežní baterie (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
Ki-45 Nick (Torjú) (Japonsko)
Ki-44 Tojo (Šóki) (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
Ki-51 Sonia (Guntei) (Japonsko)
Type 1 Ho-Ha (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)
Jitensha Butai (Cyklisté) (Mandžukuo)
Kihei (Kavalerie) (Mandžukuo)
Strong Point (Mandžukuo)
Ki-45 Nick (Torjú) (Mandžukuo)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Mandžukuo)
Ki-27 Nate (Mandžukuo)
Ki-32 Mary (Mandžukuo)
Mongolská kavalerie (Vnitřní Mongolsko)
Jednotky Spojenců:

Strelki 1943 (SSSR)
Gvardija (SSSR)
Saperi (SSSR)
Strelki 1938 (SSSR)
Desantniki (SSSR)
ST IS-3 (SSSR)
ST IS-2 (SSSR)
ST T-34/85 (SSSR)
ST BT-7 (SSSR)
ST T-26 (SSSR)
ST BT-5 (SSSR)
ST SU-100 (SSSR)
ST ISU-152 AT (SSSR)
ST ISU-122 (SSSR)
ST 76mm ATG (SSSR)
ST 45mm ATG (SSSR)
ST ISU-152 (SSSR)
Kaťuša BM31-12 (SSSR)
ST 15.2cm Gun (SSSR)
ST 12.2cm Gun (SSSR)
ST 7.62cm Gun (SSSR)
ST Z25mm SPAA (SSSR)
ST 7.6cm AD (SSSR)
P-63 Kingcobra (SSSR)
ST JaK-9M (SSSR)
P-39 Airacobra (SSSR)
ST Il-10 (SSSR)
ST Tupolev Tu-2 (SSSR)
B-25H Mitchell (SSSR)
ST Il-2M3 (SSSR)
ST Pe-2 (SSSR)
ST Il-4 (SSSR)
ST Pe-8 (SSSR)
Torpédoborec (SSSR)
Lehký křižník (SSSR)
ST Truck (SSSR)
ST Lisunov Li-2 (SSSR)
AF Transport (SSSR)
Mongolská kavalerie (Mongolsko)
ST BT-7 (Mongolsko)
ST T-26 (Mongolsko)
ST BT-5 (Mongolsko)
Partyzáni (Čína)
Pěchota 36 HW (Čína)
Chn M4A4 (Čína)
Chn T-34 (Čína)
AF 75 mm Gun (Čína)
AF Truck (Čína)

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Mandžusko 1945 (PacAGPG 2), Hokkaidó (PacAGPG 2), Sachalin (PacAGPG 2), Šumšu (PacAGPG 2), Mandžusko 1945 (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

A-er-sar
An-šan
An-tung
Bikin
Birobidzan
Blagoveščensk
Bo Hai
Borzja
Bureja
Ceng-te
Zobrazit celý seznam...
Yirshi
Anshan
An-tung
Bikin
Birobidzhan
Blagoveshchensk
Bo Hai
Borzya
Bureya
Chengde

Mapa bitvy: