Marshallovy ostrovy

1.2.1944 - 4.2.1944

PacPG: 1.2.1944 - 4.2.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
14.3.2005
17.4.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
Ostrovy Roi-Namur a Kwajalein, překvapivě přesná původní mapa v PacG, doplněny 3 nevýznamné ostrůvky východně od Roi-Namur, kvůli nutnosti zmenšení mapy pro limity PG a aby byl zobrazen celý ostrov Kwajalein, byly oba ostrovy mírně posunuty. Nutno dodat, že vzájemná poloha obou ostrovů na PacPG mapě je fiktivní, aby se na ni oba vešly, ve skutečnosti jsou od sebe vzdálené asi 80 kilometrů.
Na ostrově Namur bylo místo strategického bodu "cesta" umístěno nejmenší městečko a nazváno Sklad munice - na Roi bylo letiště, na Namuru ubikace & spol.
Na ostrově Kwajalein posunut byly místo strategických bodů "cesta" utvořeny strategické body z letiště a z obou mol.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Flintlock
Admirál Nimitz byl toho názoru, že není nutno zdržovat se, rozptylovat síly a zvyšovat ztráty útokem na Mille, Moloelap, Wotje a Jaluit, že po velmi dobrých zkušenostech s taktikou "žabích skoků" z jižního a jihozápadního Tichomoří je výhodnější tato nepřátelská postavení obejít a izolovat a napadnout přímo nejvýznamnější a nejdůležitější základny v celém souostroví, a to ostrovy Kwajalein a Roi-Namur, nacházející se v atolu Kwajalein. (Miloš Hubáček - Ofenziva v Pacifiku, Mladá fronta, 2000)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
29. prosince 1941: Marshallovy ostrovy - japonská ponorka Ro-60 ztrácí orientaci v nočním špatném počasí a najíždí v plné rychlosti na mělký útes atolu Kwajalein. Po příjezdu mateřské lodi ponorek Jingei je kvůli fatálnímu poškození celá posádka přeloděna a plavidlo opuštěno.
1. února 1942: Pacifik - pod velením admirála Halseyho a Fletchera útočí americké taktické svazy na japonské letecké základny na Marshallových a Gilbertových ostrovech. Během útoků je poškozena letadlová loď Enterprise.
25. srpna 1943: Spojené státy - v Camp Elliot v Kalifornii je zformován V. obojživejný sbor, jehož jádro tvoří tři divize Námořní pěchoty (3., 4. a 5.) a který se stává údernou obojživenou silou 5. flotily. Do čela je postaven jeden z nejpovolanějších, generál Holland McTyeire Smith. Jedná se o velitele, který od vypuknutí války řídil intenzivní výcvik americké armády, námořnictva i námořní pěchoty v obojživelném boji, což se následně stalo hlavním faktorem úspěšných amerických vylodění v Pacifiku i Atlantiku. Sbor pod jeho vedením postupně dobude Gilbertovy, Marshallovy a Mariánské ostrovy, nakonec Iwodžimu a generál Smith odejde po skončení války do výslužby uznávaný jako otec amerického moderního obojživelného válečnictví.
4. prosince 1943: Marshallovy ostrovy - Task force 50 (admirál Pownall) a taktický svaz, kterému velí admirál Montgomery, útočí na atol Kwajalein kombinovanou flotilou sestávající se z 6 letadlových lodí a 9 křižníků. Japonci přicházejí o 6 transportních lodí a 2 křižníky mají poškozeny. Je hlášeno sestřelení 55 japonských letadel ku ztrátě 5 útočících amerických letadel. USS Yorktown podniká nálet na Wotje.
8. prosince 1943: Marshallovy ostrovy - americké síly sestávající z 5 bitevních lodí a 12 torpédoborců, pod velením admirála Leea, ostřelují atol Kwajalein. Jeden japonský torpédoborec je poškozen.
29. ledna 1944: Marshallovy ostrovy - US Task Force 58 (admirál Mitscher) bombarduje a ostřeluje ostrovy Roi, Namur, Maloelap a Wotje. Americká letadla se základnami na pevnině bombardují ostrovy Jaluit a Mille.
30. ledna 1944: Marshallovy ostrovy - americká Task Force 58 pokračuje v bombardování ostrovů Kwajalein, Roi, Namur a Eniwetok. Zapojeno do tohoto bombardování je 7 letadlových lodí a jejich letadla vzlétají ke 400 bojovým letům.
31. ledna 1944: Marshallovy ostrovy - americké vylodění začíná na ostrovech atolu Kwajalein. Admirál Spruance je vrchním velitelem celé operace a generál Holland Smith velí přímo rozličným vyloďovacím jednotkám. Jednotky americké 4. divize námořní pěchoty (Smith) se vyloďují na ostrovech Roi, Namur a přilehlých ostrůvcích. Task Force 53 (admirál Connolly) včetně dalších bitevních lodí a eskortních letadlových lodí provádí transportní a námořní podporu. Vylodění na Roi zaznamenává rychlý pokrok. Na ostrově Namur kladou Japonci tuhý odpor. Mezitím probíhá také vylodění na atolu Majuro, americkým 27. pěším plukem. Taktický svaz admirála Hilla provádí námořní podporu. Atol Majuro je dobyt rychle a ihned je připravován, aby se stal základnou pro americké jednotky. Rovněž letadlové lodě Task Force 58 (admirál Mitscher) pokračují v útocích na ostrov Eniwetok a atol Maleolap.
1. února 1944: Marshallovy ostrovy - pokračují americké operace proti atolu Kwajalein. Na Roi americké síly nepřítele likvidují. Probíhají intenzivní boje na Namuru. Americká Task Force 52 (admirál Turner) provádí námořní podporu při vylodění 7. pěší divize (generál Corlett) na Kwajaleinu. Američané zde, navzdory intenzivnímu japonskému odporu, obsazují již třetinu ostrova. Na moři dochází v noční tmě ke srážce amerických bitevních lodí Washington a Indiana. K opravám vážných poškození jsou obě plavidla odeslána do Pearl Harboru.
2. února 1944: Marshallovy ostrovy - pokračují bitvy na atolu Kwajalein (90 ostrovů). Americké jednotky dokončují dobývání ostrovů Roi a Namur. Většina z 3 700 japonských obránců na těchto ostrovech byla zabita. Americké ztráty činí 740 zabitých a zraněných. Japonské jednotky na ostrově Kwajalein pokračují v odporu.
3. února 1944: Marshallovy ostrovy - americká Task Group 58.4 (admirál Ginder) napadá letouny ze svých letadlových lodí atol Eniwetok. Atol Kwajalein, americké jednotky se vyloďují na ostrově Burton.
4. února 1944: Marshallovy ostrovy - končí organizovaný odpor na atolu Kwajalein. Většina z 8 700 Japonců posádky, které velel admirál Akijama Monzo, byla zabita. Zajatců je pouze 265, většinu z nich tvoří korejští dělníci a zranění. Američané zde nasadili 41 000 vojáků, z nichž bylo v boji 370 zabito a 1 500 zraněno.
7. února 1944: Marshallovy ostrovy - atol Kwajalein, americká armáda dokončuje likvidaci izolovaného ohniska japonského odporu.
12. února 1944: Marshallovy ostrovy - probíhá americké vylodění na atolu Arno.
16. února 1944: Marshallovy ostrovy - letadla z letadlových lodí amerického Task Group 58.4 (admirál Ginder, letadlové lodě Saratoga CV-3, Princeton CVL-23 a Langley CVL-27) útočí na atol Eniwetok. Japonské letiště na ostrově Engebi již není provozuschopné.
17. února 1944: Marshallovy ostrovy - americké jednotky se vyloďují na atolu Eniwetok. Task Force 51.11 (admirál Hill) vyloďuje malé skupiny vojáků s děly na ostrůvcích nedaleko Engebi, aby poskytly krytí pozdějším operacím. Podporu poskytují 3 bitevní lodě a 3 eskortní letadlové lodě. Japonskou posádku na tomto ostrově tvoří kolem 3 400 vojáků pod velením generála Mušida.
18. února 1944: Marshallovy ostrovy - atol Eniwetok, americké jednotky se vyloďují na ostrově Engebi a zřizují předmostí. Invaze probíhá za podpory pozemního dělostřelectva a rovněž za podpory námořního dělostřelectva a leteckého bombardování. Japonské protiútoky jsou odraženy.
19. února 1944: Marshallovy ostrovy - pokračují boje na ostrově Engebi na atolu Eniwetok. Američané na Eniwetoku vyloďují síly o velikosti pluku. Navzdory masivní dělostřelecké přípravě je zde Japonci kladen intenzivní odpor.
20. února 1944: Mashallovy ostrovy - americká letadlová loď z Task Group 58.1 (admirál Reeves) útočí na japonské cíle na atolu Jaluit. Pokračují boje na ostrově Eniwetok a blízký ostrov Parry je ostřelován americkým námořnictvem.
22. února 1944: Marshallovy ostrovy - americké jednotky se vyloďují na ostrově Parry, v atolu Eniwetok. Japonci zde kladou intenzivní odpor.
12. března 1944: Marshallovy ostrovy - Američané obsazují atol Wotho. Zde japonská posádka není.
22. srpna 1945: Marshallovy ostrovy - japonská posádka atolu Mili kapituluje během ceremoniálu za ozbrojeného doprovodu amerických torpédoborců. Je to poprvé, co japonský sbor kapituluje hromadně.
22. prosince 1946: Marshallovy ostrovy - německý těžký křižník Prinz Eugen, který coby válečná kořist přečkal v červenci americké jaderné testy Able a Baker, se převrací a potápí u atolu Kwajalein, kam byl poškozený po testech odtažen.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
Pejčoch, Ivo: Obrněná technika 10,   Ares, 2010, Praha
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Kolektiv, : Válka v Pacifiku - od Pearl Harboru po Tokijský záliv,   Naše vojsko, 2006, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Pejčoch, Ivo: Ka-Mi,  HPM č. 2/2005

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
V případě prohry nebo malého vítězství hra pokračuje bitvou Eniwetok, při dosažení velkého vítězství se pokračuje bitvou Admiralitní ostrovy.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 68 x 51 hexů
16 kol, 4 kola/den
Verze: PacAGPG 1, Startující strana: Spojenci, Kampaň: US kampaň, Pořadí v kampani: 7.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    46.46 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
86 jednotek, z toho 12 jádrových a 74 posil
20 jednotek je leteckých, 21 námořních a 45 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 42 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


3/45 - 0/0
Počet jednotek Osy:
169 jednotek
10 jednotek je leteckých, 2 námořních a 157 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 844 + 172
Počet slotů Spojenců:
90 slotů, z toho 14 jádrových slotů a 76 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (2 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Osy:
172 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 3 jednotky
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 14. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      100
Dotace za Malé vítězství:      50

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Plamenometčíci (USA)
Námořní pěchota 43 (USA)
Pěchota 43 (USA)
Ženisté (USA)
M4A2 Sherman (USA)
LVT (A)-1 (USA)
M4A1 Sherman (USA)
Sherman POA (USA)
M5 Stuart (USA)
M3 Stuart (USA)
M10 Wolverine (USA)
37mm ATG (USA)
US 105mm Gun (USA)
US M8 Howitzer Motor Carriage Scott (USA)
US 75mm Gun (USA)
F6F Hellcat (USA)
SB2C Helldiver (USA)
TBF Avenger (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
Bitevní loď třídy Maryland (USA)
Eskortní letadlová loď (USA)
Lehká letadlová loď (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
LVT-2 Water Buffalo (USA)
AF Transport (USA)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Type 2 Ka-Mi (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Type 94 TK (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
5´´ pobřežní baterie (Japonsko)
3´´ pobřežní baterie (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
G3M Nell (Japonsko)
Ponorka (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Roi-Namur (PacPG 1), Kwajalein (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Centrální molo
Jokohamské molo
Letiště Kwajalein
Letiště Roi
Molo Nob
Předmostí
Sklad munice
Tichý oceán
Tokijské molo
Výběžek Nadine
Zobrazit celý seznam...
Center Pier
Yokohama Pier
Kwajalein Airfield
Roi Airfield
Nob Pier
Beachhead
Ammunition Depot
Pacific Ocean
Tokio Pier
Nadine Point

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy:Fotografie:Ostrov KwajaleinOstrov Namur