Leyte

20.10.1944 - 25.12.1944

PacPG: 20.10.1944 - 13.12.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
2.7.2006
10.10.2010
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
V původní PacG bitvě chybí okolní ostrovy, tvůrci si asi nevšimli, že Leyte je obklopen množstvím ostrovů.
Dodělána byla dvě jezírka, několik řek, vesnice Santa Cruz přejmenována na správné Barugo, na severu přidán chybějící přístav Babatngon. Byla upravena poloha několika měst/vesnic (Carigara, Abuyog, Alangalang). Dodělány byly ostrovy Samar, Biliran, Ponson, Jinamoc, Buad, Pacijan a Poro.
Ostrov Leyte byl kompletně obsazen 25.12.1944, PacPG bitva však s ohledem na časovou návaznost dalších bitev v kampani končí obsazením města Ormoc (10.12.1944).Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: King Two
Obsazení ostrova Leyte mělo být jednou z rozhodujících operací v Tichomoří, na jejímž výsledku bude záviset osud Filipín a další průběh zápasu s císařským Japonskem. Vzhledem ke své poloze uprostřed Filipínského souostroví se měl Leyte stát místem, kde se spojí jihozápadotichomořské síly generála MacArthura se středotichomořskými silami admirála Nimitze k mohutnému úderu, který vyrve Filipíny z rukou Japonců (Miloš Hubáček - Boj o Filipíny, Panorama 1990)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
26. července 1944: Honolulu - Roosevelt se setkává s MacArthurem a Nimitzem, aby jednali o strategii Pacifické oblasti. MacArthur argumenty vybízí k útoku na Filipíny. Nimitz a štáb námořnictva navrhuje obejít Filipíny a jako příští hlavní cíl doporučuje ostrov Formosa (Tchaj-wan).
12. září 1944: Filipíny - tři uskupení US Task Force 38 s 12 letadlovými loděmi podnikají letecké údery na japonské pozice na Visajanském souostroví nebo na centrální ostrovy Filipín.
14. září 1944: Filipíny - tři uskupení US Task Force 38 s 12 letadlovými loděmi podnikají letecké údery na japonské pozice na Visajanském souostroví nebo na centrálních ostrovech Filipín.
10. října 1944: Spojené státy - aby uvolnila jméno pro novou velkou flotilovou letadlovou loď USS Midway (CV-41), je na počest těžkých bojů amerických jednotek o francouzské město Saint-Lô po vylodění v Normandii přejmenována eskortní letadlová loď USS Midway (CVE-63) na USS St. Lo. Dlouho si však nového názvu v aktivní službě neužije, neboť už o dva týdny později půjde ke dnu během bitvy v zálivu Leyte jako vůbec první plavidlo potopené útokem kamikaze.
17. října 1944: Filipíny - americká Task Group 77.4 (admirál TF Sprague) pokračuje s leteckými údery na Leyte, Cebu a Mindanao. Americká Task Group 38.4 (admirál Davison) připlouvá se 4 letadlovými loděmi a zahajuje letecké údery na Luzon. Rovněž začíná aktivita minolovek v zálivu Leyte a dochází k menším vyloděním jednotek amerických Rangers na ostrovech Suluan a Dinagat u vstupu do zálivu Leyte.
17. října 1944: Souostroví Nikobary (Indický oceán) - na odvedení pozornosti od amerického útoku na Leyte vysílá britská Eastern Fleet (Východní flotila) 2 letadlové lodě, 1 bitevní křižník a lehčí lodě k útoku na tyto ostrovy. Uskutečněné letecké údery a ostřelování způsobují škody.
18. října 1944: Souostroví Nikobary - část britské Eastern Fleet (Východní flotily) pokračuje v operacích na odvedení pozornosti dalším bombardováním ostrovů, způsobujícím další škody.
18. října 1944: Filipíny - americké eskortní letadlové lodě TG77.4 soustřeďují letecké útoky na Leyte, zatímco současně 12 flotilových (těžkých) letadlových lodí, ve třech skupinách z TF38, útočí na Luzon.
19. října 1944: Souostroví Nikobary - jednotky britské Eastern Fleet pokračují v operacích na odvedení pozornosti leteckými údery na ostrovy. Jsou způsobeny značné škody, ale operace je neúspěšná v odvedení japonské pozornosti od amerických operací na Filipínách.
19. října 1944: Filipíny - americké eskortní letadlové lodě uskupení TG77.4 pokračují v leteckých úderech na Leyte. Americká 15. letecká armáda útočí na cíle na Mindanau. V probíhajících amerických operacích jsou japonským vzdušným silám způsobeny značné ztráty. Zbývající letadla jsou soustředěna na Luzonu v 1. letecké armádě (admirál Oniši).
20. října 1944: Severní Borneo - japonské námořní síly se shromažďují k protiútoku na Filipíny v rámci operace Šó-go.
20. října 1944: Japonsko - flotila letadlových lodí, zahrnující 1 velkou a 3 malé letadlové lodě, 2 hybridní letadlové lodě a další malé lodě, se plaví k Filipínám v rámci operace Šó-go. Tyto síly, Severní uskupení (admirál Ozawa), mají za úkol poutat hlavní americké námořní síly operující u Filipín na severovýchodě. Mezitím 2. úderné uskupení (admirál Šima) vyplouvá se 3 křižníky a 7 torpédoborci.
20. října 1944: Filipíny - jednotky americké 6. armády (Krueger) se vyloďují na východním pobřeží Leyte. 1. jezdecká a 24. pěší divize amerického 10. sboru (Sibert) se vyloďují na břehu jižně od Taclobanu. 96. a 7. pěší divize amerického 24. sboru (Hodge) se vyloďuje v Dulagu. Celkem se vyloďuje 132 000 vojáků. Námořní podpora je realizována americkou 7. flotilou (admirál Kinkaid). Dodatečná námořní podpora je prováděna jednotkami americké 3. flotily (admirál Halsey). Doplňková vzdušná podpora je uskutečňována americkou 5. leteckou armádou. Bránící japonská 16. divize se za boje stahuje z předmostí do připravených pozic ve vnitrozemí, kde bude čekat na posily. Americké jednotky během dne obsazují letiště v Taclobanu, ale nedaří se jim předmostí propojit. Několik hodin poté, co se útočné oddíly vylodily, generál MacArthur, vrchní velitel spojeneckých sil v jihozápadním Pacifiku, připlouvá na pevninu a v rozhlasovém vysílání připomíná obyvatelům Filipín svůj slib, že se vrátí. Během noci Japonci zahajují na předmostí neúspěšné protiútoky.
21. října 1944: Filipíny - Leyte, jednotky amerického 24. sboru obsazují letiště v Dulagu. Vesnice Tacloban je obsazena jednotkami amerického 10. sboru. Americkým silám se nedaří propojit tato dvě předmostí. Lodě americké 7. flotily a jedna skupina americké Task Force 38 (součást americké 3. flotily) poskytují námořní a vzdušnou podporu pozemních bojů. Mezitím dvě skupiny TF38 zahajují letecké údery na cíle na Panay, Cebu, Negrosu a Masbate.
22. října 1944: Severní Borneo - japonská flotila shromážděná v Bruneji vyplouvá směrem k Filipínám s cílem zničit americkou invazní flotilu. Centrální uskupení (admirál Kurita) zahrnuje 5 bitevních lodí (včetně lodí Jamato a Musaši), 12 křižníků a 15 torpédoborců. Jižní uskupení (admirál Nišimura) zahrnuje 2 bitevní lodě, 1 křižník a 4 torpédoborce. To se má setkat s 2. úderným uskupením (admirál Šima) z Japonska.
23. října 1944: Filipíny - Leyte, americká 1. jezdecká divize (součást amerického 10. sboru) útočí severozápadně od Toclabanu. Napravo, obrněné síly, které se připojily k 7. divizi (součást amerického 24. sboru) obsazují Burauen. Na moři, japonský Střední svaz (Kurita) je u ostrova Palawan spatřen dvěma americkými ponorkami Darter a Dace. Japonci ztrácí po útoku ponorek dva těžké křižníky Atago a Maja a poškozený těžký křižník Takao je v doprovodu dvou torpédoborců odeslán zpět na Borneo. Informace o zpozorování alarmuje tři skupiny Task Force 38 východně od Filipín.
24. října 1944: Filipíny - na pevnině, jednotky 1. jízdní divize se vyloďují na Samaru. Pokračují boje na Leyte. Na moři, japonská letadla se základnou na Luzonu útočí na americkou Task Group 38.3 (Sherman) a potápějí lehkou letadlovou loď Princeton. Japonský Střední svaz (Kurita) je odhalen průzkumnými letouny z US Task Group 38.2 a je napaden v průběhu dne všemi letadlovými skupinami. Japonská bitevní loď Musaši je potopena a jeden z křižníků je poškozen a obrací se zpět. Během dne se Střední svaz obrací a stahuje. Japonský Jižní svaz (Nišimura) je rovněž objeven, ale americké letecké údery nezpůsobují významné škody. Admirál Oldendorf shromažďuje síly v úžině Surigao, aby Jižní svaz blokoval. Mezitím Severní svaz (Ozawa) lokalizuje TG38.2 a zahajuje letecké údery. Japonská letadla nenachází své cíle a přistávají na Luzonu. Koncem dne shromažďuje admirál Halsey (velící americké 3. flotile) své letadlové a bitevní lodě k útoku na Severní svaz a nechává admirála Oldendorfa, aby se věnoval obraně proti Jižnímu svazu. Během noci Střední svaz obrací kurs.
25. října 1944: Filipíny - na pevnině, 1. jízdní divize pokračuje v postupu na severovýchodním pobřeží Leyte. Další jednotky amerického 10. a 24. sboru, na jihu, jsou neaktivní kvůli nedostatku zásob. Na moři, japonský Jižní svaz (Nišimura) a 2. úderný svaz (Šima) se střetávají s americkými silami pod velením admirála Oldendorfa, které blokují úžinu Surigao. Po utržených ztrátách se Japonci stahují. Střední svaz (Kurita) proplouvá úžinou San Bernardino a střetává se v bitvě u ostrova Samar s americkou Task Unit 77.4.3 ("Taffy 3", Sprague), která je v době, kdy se pokouší ustoupit, posílena letadly z TU 77.4.2 ("Taffy 2"). Střední svaz zaznamenává určité úspěchy i ztráty a admirál Kurita se rozhoduje stáhnout, protože mimořádná urputnost a bojovnost Taffy ho vede k mylné domněnce, že útočící letadla patří k americké US Task Force 38. Zatímco se Střední svaz uskupení obrací k ústupu, je TU 77.4.3 napadena útoky kamikaze, které zasahují 4 eskortní letadlové lodě (z toho St Lo se později potopí). Jedná se o první zaznamenané významné útoky kamikaze. Ve stejnou dobu je útoky kamikaze také napadena TU 77.4.1 ("Taffy 1"). Mezitím je Severní svaz (Ozawa) napaden TF 38. Pouze hybridní letadlové lodě (Ise a Hjúga) přečkají den, přičemž japonská letadlová loď Čijoda se stává největším plavidlem druhé světové války, které jde ke dnu s celou posádkou (1.470 mrtvých). Během střetu se dvě skupiny TF 38 obrací, aby napadly Střední svaz, ale nedaří se jim připlout včas. Americký torpédoborec USS Johnston (DD-557), který se po statečném boji potopil v bitvě u ostrova Samar, bude v roce 2019 nalezen na mořském dně v hloubce 6.220 m, což něj činí nejhlouběji spočívající známý vrak v historii.
26. října 1944: Filipíny - na pevnině, ostrov Leyte, jednotky amerického 24. sboru neúspěšně útočí na japonské pozice na vyvýšenině (kopci, pahorku) Catmon, severně od Dulagu. Obránci po bitvě ustupují. Japonské posily doráží do Ormocu. Na moři, Američané pokračují v leteckých útocích, které mají za cíl dotírat na stahující se japonské eskadry. Jsou potopeny tři japonské křižníky Noširo, Abukuma a Kinu a torpédoborec Hajašimo. Nad ostrovem Minodro je Hellcaty od VF-14 z letadlové lodě USS Wasp sestřelen transportní letoun Ki-49. V troskách letounu umírá Hirojoši Nišizawa, nejlepší japonské stíhací eso války, který byl na palubě jako pasažér.
27. října 1944: Filipíny - na pevnině, ostrov Leyte, americká 7. divize (součást amerického 24. sboru) obsazuje letiště Buri. Mezitím se letiště Tacloban stává provozuschopným a americká 9. stíhací peruť vzlétá k první misi amerických stíhaček ze základny na Filipínách od roku 1942. Na moři, skupina 3 letadlových lodí pod velením admirála Shermana útočí na japonské loďstvo u Luzonu a potápí torpédoborce Fudžinami a Širanuhi, které jdou ke dnu oba s celými svými posádkami. Probíhají rovněž letecké údery na Luzon. Bitevní loď USS California je poškozena.
28. října 1944: Filipíny - Leyte, útočící americký 24. sbor zaznamenává u Dagami jen pomalý postup a má těžké ztráty. Na severu, americká 1. jízdní divize (součást amerického 10. sboru) naráží na tuhý odpor u Carigara a odpor přetrvává. Na moři, skupiny letadlových lodí, pod velením admirála Davisona a admirála Bogana, podnikají letecké údery.
29. října 1944: Filipíny - Leyte, jednotky amerického 24. sboru obsazují Abuyog, jižně od Dulagu, zatímco je během postupu na Dagami vyčištěna oblast pahorku Catmon (angl. Catmon Hill). Na moři, skupiny letadlových lodí pod velením admirála Davisona a admirála Bogana podnikají letecké údery. Během dvou dnů zničí téměř 100 japonských letadel, při ztrátách 15 amerických letadel. Letadlová loď USS Intrepid je poškozena útokem kamikaze.
30. října 1944: Filipíny - Leyte, jednotky americké 7. pěší divize (součást amerického 24. sboru) obsazují Dagami. Na moři jsou po útocích kamikaze vážně poškozeny letadlové lodě USS Franklin a USS Bellau Wood z americké Task Force 38 stahující se směrem k Ulithi.
1. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, japonské jednotky na frontové linii jsou posíleny 2000 muži ze základny v Ormocu. Bránící japonské síly sestávají z jednotek 36. armády (generál Suzuki), zahrnující původní 16. divizi a nové divize, 30. a 102. Útokem americké 7. divize (součást amerického 24. sboru) je dobyto Baybay. U pobřeží je po japonském bombardování a útocích kamikaze potopen americký torpédoborec Abner Read a dalších 5 je vážně poškozeno.
4. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, americké jednotky postupují západně od Dagami, okolo "Krvavého hřebenu".
7. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, americká 96. divize obsazuje „Bloody Ridge“ („Krvavý hřeben“). U severního pobřeží je japonskou obranou americký postup zastaven.
9. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, dalších 2000 vojáků japonské 26. divize připlouvá do Ormocu. Nákladní válečné lodě jsou donuceny se stáhnout aniž stačí vyložit všechny zásoby.
10. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, intenzivní boje jsou hlášeny u města Carigara. Jednotky americké 24. divize (součást amerického 10. sboru) jsou obojživelně přepraveny západně, podél severního pobřeží, z Carigara směrem k Belenu.
11. listopadu 1944: Filipíny - letadla z 8 letadlových lodí americké Task Force 38 útočí na japonský konvoj u Leyte, nedaleko Ormocu. 4 torpédoborce, 1 minolovka a 5 nákladních lodí (přepravujících téměř 10 000 vojáků) jsou potopeny.
21. listopadu 1944: Východočínské moře - severovýchodně od Tchaj-wanu útočí americká ponorka USS Sealion na japonský námořní svaz čítající bitevní lodě Jamato, Nagato a Kongo a zbytky 1. flotily stahující se do Japonska po prohrané bitvě v zálivu Leyte. Potopeny jsou bitevní loď Kongo a torpédoborec Urakaze.
21. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, americká 32. divize, postupující ze severního pobřeží, je japonskou armádou zadržena v údolí Ormoc. Americká 7. divize zahajuje útoky severně od Baybay směrem k Ormocu.
25. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, postup amerických jednotek je zadržen japonskou obranou. Část amerických parašutistů postupuje obtížným terénem západně od Burauenu. Na moři, Task Group 38.2 a Task Group 38.3 podniká další nálety na Luzon a okolní vody. Letecké údery prováděné letouny ze 7 letadlových lodí potápí křižníky Kumano a Jasošima. Útoky kamikaze poškozují 4 letadlové lodě.
26. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, japonská armáda zahajuje noční útok na americké jednotky západně od správní jednotky Burauen.
27. listopadu 1944: Filipíny - po celé správní jednotce Burauen na Leyte pokračují japonské jednotky v útoku a získávají jako posilu malý počet parašutistů. Intenzivní boje probíhají kolem letiště v této správní jednotce. Na moři, útoky kamikaze jsou poškozeny bitevní loď USS Colorado a 2 lehké křižníky.
28. listopadu 1944: Filipíny - Leyte, pokračují japonské noční útoky. Probíhají intenzivní boje na severu na hřebenu Kilay a kolem Buri a Burauenu.
29. listopadu 1944: Filipíny - japonské útoky na Leyte, na hřeben Kilay, pokračují. Americké jednotky provádí úspěšný protiútok. Na moři, bitevní loď USS Maryland a 2 torpédoborce jsou vážně poškozeny útokem kamikaze.
7. prosince 1944: Filipíny - Leyte, na severu pokračuje americká 7. divize v útoku směrem k Ormocu. V Ormocké zátoce necelé dva kilometry od Ormocu se vyloďuje americká 77. divize, které Japonci kladou odpor. Jeden z 12 eskortních torpédoborců je potopen útokem kamikaze. Jedná se o torpédoborec USS Ward, jehož posádka na den přesně před třemi lety v Pearl Harboru při stíhání japonské miniponorky vypálila první výstřely války v Pacifiku. Hořící a potápějící se vrak Wardu pošlou ke dnu palubní děla torpédoborce USS O´Brien, paradoxně na rozkaz jeho kapitána Williama W. Outerbridge, který Wardu v Pearl Harboru velel.
8. prosince 1944: Filipíny - Leyte, americká 77. divize postupuje ze svého předmostí v prostoru 2 kilometry od Ormocu. Jinými americkými jednotkami jsou odraženy útoky japonské 26. divize u Buri.
9. prosince 1944: Filipíny - Leyte, malému počtu japonských posil se daří vylodit v Palomponu na západním pobřeží, severozápadně od Ormocu. Na jih od Ormocu rozšiřuje své předmostí americká 77. divize.
10. prosince 1944: Filipíny - Leyte, americká 77. divize obsazuje Ormoc, hlavní japonskou základnu na ostrově. Japonské síly jsou nyní většinou soustředěny v prostoru Palomponu.
17. prosince 1944: Filipíny - Mindoro, americké síly obsazují letiště San Jose. Leyte, jednotky amerického 10. a 24. sboru postupují proti japonským pozicím.
19. prosince 1944: Filipíny - Je rozhodnuto, že japonská 35. armáda na Leyte nebude nadále posilována ani zásobována. Nicméně boje pokračují na sever od Ormocu a po celé severozápadní části ostrova.
21. prosince 1944: Filipíny - Leyte, v postupu se spojuje americký 10. sbor a americký 24. sbor v centru údolí Ormoc. Izolované japonské jednotky v této oblasti v odporu pokračují.
22. prosince 1944: Filipíny - Leyte, probíhají boje kolem Palomponu, kde jsou nyní japonské jednotky na ostrově koncentrovány.
25. prosince 1944: Filipíny - Leyte, část americké 77. divize provádí obojživelný přesun z Ormocu do San Juanu na západním pobřeží ostrova, severně od Palomponu, kde jsou soustředěny japonské síly. Vylodění není kladen odpor. Generál MacArthur oznamuje, že kampaň na Leyte končí za japonských ztrát, které činí celkem 113 221 mužů.
31. prosince 1944: Filipíny - Leyte, různé japonské protiútoky na severozápadě jsou americkými silami odraženy. Do této doby mají Japonci v bojích na Leyte ztráty kolem 70 000, většinou jde o zabití. Americké ztráty činí 15 000 zabitých nebo zraněných. Americká 6. armáda se stahuje z ostrova v přípravě invaze na Luzon, americká 8. armáda ji střídá.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Hoyt, Edwin P.: Bitva v zálivu Leyte: zánik letadlové lodi Princeton,   Beta - Pavel Dobrovský, 2002, Praha
Hubáček, Miloš: Boj o Filipíny,   Paseka, 2005, Praha, Litomyšl
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Thomas, Evan: Hřmící moře,   Naše vojsko, 2010, Praha
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
Bruce, George: Největší námořní bitvy XX. století,   Area, 2007, Praha
.Sims, Edward H.: Největší vzdušné bitvy,   Toužimský & Moravec, 2002, Praha
Pejčoch, Ivo: Obrněná technika 10,   Ares, 2010, Praha
.Óoka, Šóhei: Ohně na planinách,   Vyšehrad, 2007, Praha
.Newark, Tim: Rozhodující bitvy dějin,   Ottovo nakladatelství, 2003, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Pejčoch, Ivo: DUKW,  HPM č. 1 a 2/2003
Pejčoch, Ivo: Ka-Mi,  HPM č. 2/2005
Pejčoch, Ivo: Lehký tank Typ 95 Ha-Go,  HPM č. 1/1994
Pejčoch, Ivo: M10 Wolverine,  HPM č. 11/2007

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka vede podle předchozího vývoje kampanědo bitvy Coronet nebo Coronet (US, R). Velké nebo malé vítězství vede opět podle předchozího vývoje kampaně buďto do bitvy Olympic, nebo do Mandžuska 45.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 50 x 52 hexů
19 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacPG 1, Startující strana: Osa, Kampaň: Japonská kampaň, Pořadí v kampani: 19.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    USA, Filipíny
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    44.93 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
121 jednotek, z toho 33 jádrových a 88 posil
19 jednotek je leteckých, 2 námořních a 100 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 10 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


2/12 - 2/35
Počet jednotek Spojenců:
87 jednotek
24 jednotek je leteckých, 16 námořních a 47 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 5 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


756 + 128 / 750 + 0
Počet slotů Osy:
128 slotů, z toho 33 jádrových slotů a 95 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 7 jednotek
   (0 jádrových + 7 posil)
Počet slotů Spojenců:
87 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - námořní:    Transport
Spojenci - námořní:    AF Transport

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      (32,34) Burauen

Velké vítězství:      udržet více než 2 cíle včetně Burauen
Malé vítězství:      udržet Burauen

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      100

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Teishin 1943 (Výsadkáři 1943) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Type 2 Ka-Mi (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 89 Chi-Ro (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 99 88mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
J2M Jack (Raiden) (Japonsko)
Ki-46 Dinah (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
P1Y Frances (Ginga) (Japonsko)
D4Y Judy (Suisei) (Japonsko)
B6N Jill (Tenzan) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
D3A Val (Japonsko)
Ki-21 Sally (Japonsko)
Ponorka (Japonsko)
Transport (Japonsko)
Jednotky Spojenců:

US Rangers 43 (USA)
Výsadkáři 43 (USA)
Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Mořské včely (USA)
Ženisté (USA)
LVT (A)-4 (USA)
M4A1 Sherman (USA)
Sherman POA (USA)
M5 Stuart (USA)
Raiders&Dogs (USA)
M10 Wolverine (USA)
US M12 Gun Motor Carriage (USA)
US 8´´ Gun (USA)
US 155mm Gun (USA)
US M8 Howitzer Motor Carriage Scott (USA)
US 75mm Gun (USA)
US M15A1 (USA)
F4U Corsair (USA)
F6F Hellcat (USA)
P-38 Lightning (USA)
SB2C Helldiver (USA)
B-25H Mitchell (USA)
TBF Avenger (USA)
B-24D Liberator (USA)
Torpédoborec (USA)
Bitevní loď třídy Iowa (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
Bitevní loď (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
LVT-2 Water Buffalo (USA)
Partyzáni (Filipíny)
AF Truck (Filipíny)

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Angaur (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Kerama Retto (PacAGPG 2), Leyte (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Abuyog; Leyte
Alangalang; Leyte
Babatngon; Leyte
Baliti; Leyte
Barugo; Leyte
Basey; Samar
Baybay; Leyte
Burauen; Leyte
Cabucgayan
Caibiran; Biliran
Zobrazit celý seznam...
Abuyog; Leyte
Alangalang; Leyte
Babatngon; Leyte
Baliti; Leyte
Barugo; Leyte
Basey; Samar
Baybay; Leyte
Burauen; Leyte
Cabucgayan
Caibiran; Biliran

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: