Hollandia

22.4.1944 - 6.6.1944

PacPG: 22.4.1944 - 6.6.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
19.6.2011
20.6.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nově vytvořená bitva. Toto střetnutí je též znázorněno jako epizodní součást širšího tažení podél novoguinejského pobřeží v bitvě Nová Guinea 44 (PacAGPG1), kterou je však možné si zahrát jen mimo kampaň.

Historický popis:

Krycí název operace: Reckless
Operace RECKLESS. Poblíž Hollandie v západní části Nové Guineje, nazývané Nizozemská Nová Guinea, se nacházela tři důležitá letiště. Generál MacArthur navrhl oblast Hollandie obsadit a získat základnu a letiště pro podporu tažení k Filipínám.

... Na zhruba 800 kilometrech severního pobřeží od Geelvinkovy zátoky až po východní hranici Nizozemské Nové Guineje existuje pouze jeden přístav s výtečným kotvištěm, a to Hollandia v Humboldtově zátoce. Hollandia po dlouhou dobu představovala hlavní japonskou týlovou zásobovací základnu na Nové Guineji a současně sloužila jako významné překladové středisko vojsk a nákladů přivážených sem velkými transportními a dopravními loďmi. (Miloš Hubáček - Ofenziva v Pacifiku, Mladá fronta, 2000)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
22. dubna 1944:Nová Guinea - americké jednotky zahajují operace proti japonským pozicím ve městě Hollandia (dnešní - od roku 1968 - Jayapura) a okolí. Americký 1. sbor (generál Eichelberger) se vyloďuje v městečku Aitape, v zátoce Tanahmerah a Humboldtově zátoce. Americký sbor tvoří celkem 84 000 mužů. Taktický svaz Task Force 77 (admirál Barbey) tento vyloďovací sbor přepravuje. Křižníky pod velením admirála Crutchleye a admirála Berkeye poskytují krytí. Taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher) poskytuje další námořní podporu. Japonské síly tvoří 11 000 mužů pod velením generála Adachiho. Operace je překvapením a Japonci se stahují do vnitrozemí.
23. dubna 1944:Nová Guinea - postupující americké jednotky obsazují bez boje město Hollandia (dnešní Jayapura). Obsazeno je rovněž letiště malého města Tadji. Postup do vnitrozemí naráží na odpor nedaleko vesnice Sabron. Na plážích dochází k příliš velké koncentraci jednotek.
25. dubna 1944:Nová Guinea - spojenecké jednotky pokračují v postupu. V Humboldtově zátoce se vyloďují posily.
26. dubna 1944:Nová Guinea - dochází k propojení amerických předmostí v zátoce Tanahmerah a Humboldtově zátoce. Australské síly, na východě, obsazují Alexishafen, západně od Madangu.
27. dubna 1944:Nová Guinea - americké jednotky obsazují hlavní leteckou dráhu ve městě Hollandia (dnešní Jayapura).
29. dubna 1944:Nová Guinea - dobytá japonská letiště ve městech Hollandia (dnešní Jayapura) a Aitape začínají být provozuschopná.
6. května 1944:Holandská východní Indie - v Celebeském moři je americkou ponorkou USS Gurnard (SS-254) napaden japonský konvoj transportních lodí Take-Iči přepravující posily z Číny na Novou Guineu. V jednom z nejničivějších útoků osamělé ponorky proti silně bráněnému konvoji jsou potopeny 3 japonské dopravní lodě o celkové tonáži 20 000 t. Přepravované japonské 32. a 35. pěší divize zkušených veteránů jsou zdecimovány a japonské vrchní velení se na základě osudu konvoje rozhoduje upustit od dalšího posilování obrany západní Nové Guineje.
9. května 1944:Nová Guinea - japonské jednotky se dostávají do bitek s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
10. května 1944:Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
11. května 1944:Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
12. května 1944:Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
13. května 1944:Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
16. května 1944:Nová Guinea - americké jednotky se přesouvají z města Hollandia (dnešní Jayapura) k ostrovu Wakde.
23. května 1944:Nová Guinea - americké jednotky narážejí na těžký odpor v jejich postupu na západ z města Arare k městu Sarmi. V městečku Aitape nutí japonské útoky Američany nadále k ústupu.

Literární zdroje:
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka vede do bitvy Leyte. V případě malého vítězství následuje také Leyte, ale podle předchozího vývoje kampaně však je možné si vybrat i Tinian a Guam. Po velkém vítězství následuje Leyte nebo Tinian a Guam, podle předchozího vývoje kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 63 x 39 hexů
16 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacPG 1, Startující strana: Osa, Kampaň: Japonská kampaň, Pořadí v kampani: 17.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    USA
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    16.15 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
51 jednotek, z toho 25 jádrových a 26 posil
3 jednotek je leteckých, 0 námořních a 48 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


0/0 - 2/16
Počet jednotek Spojenců:
45 jednotek
9 jednotek je leteckých, 8 námořních a 28 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


614 + 57 / 500 + 0
Počet slotů Osy:
57 slotů, z toho 31 jádrových slotů a 26 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 6 jednotek
   (6 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
45 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - námořní:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    LVT-2 Water Buffalo

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      -

Velké vítězství:      dobytí všech klíčových bodů / zničení všech nepřátelských jednotek
Malé vítězství:      udržení kteréhokoliv strategického bodu do konce bitvy

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      100

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Hohei 1936 (Pěchota 1936) (Japonsko)
Type 97 Te-Ke (Japonsko)
Type 94 TK (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
RA 97 (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Type 92 70mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Ki-61 Tony (Hien) (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
Jednotky Spojenců:

Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Ženisté (USA)
M4A1 Sherman (USA)
M5 Stuart (USA)
Raiders&Dogs (USA)
US 57mm ATG (USA)
US 105mm Gun (USA)
US M8 Howitzer Motor Carriage Scott (USA)
US 75mm Gun (USA)
3´´ AD (USA)
F6F Hellcat (USA)
P-38 Lightning (USA)
SB2C Helldiver (USA)
B-25H Mitchell (USA)
B-25B Mitchell (USA)
Torpédoborec (USA)
Bitevní loď třídy Iowa (USA)
Těžký křižník (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Nová Guinea 44 (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Formosa (PacAGPG 2), Hollandia (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Depapre
Hollandia
Humboldtova zátoka
Japonské pozice
Jezero Sentani
Julianadorp
Koejaboe
Letiště Hollandia
Letiště Kyklop
Letiště Sentani
Zobrazit celý seznam...
Depapre
Hollandia
Humboldt Bay
Japanese position
Lake Sentani
Julianadorp
Koejaboe
Hollandia Airfield
Cyclops Drome
Sentani Aerodrome

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: