Holandská východní Indie

24.12.1941 - 8.3.1942

PacPG: 3.1.1942 - 8.3.1942

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
20.11.2005
16.10.2010
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
Jedna z bitev, jejichž mapa je připravena v PacG pro případné použití a nenachází se ve standartním výběru scenarií. V tomto případě tvůrce absolvoval skutečně vysokou školu prasení. Porovná-li se mapa se skutečností, tak je vidět, že tohle by nakreslilo lépe i prase po vyhulení metráku marihuany. Sever směřující napravo se hned tak nevidí, jestli je ovšem vůbec možno o nějaké orientaci mluvit vzhledem k deformaci všeho, co se na mapě nachází. Jako například Borneu naordinovaná masivní odtučňovací kůra či na naprosto zcestný tvar Filipínských ostrovů. Celá mapa úplně předělána, oproti původní chybí Morotai, protože se nenachází tak blízko, jak si původní tvůrci mysleli. Ale přibyl ostrov Jáva, takže nakonec v bitvě je o pár cílů více.
Z důvodu návaznosti bitev jsme museli udělat startovací datum bitvy až 3.1.1942.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: H, J, L
Byl to však jen klid před bouří, neboť získání bohatých indonéských ostrovů patřilo k hlavním cílům výboje japonských militaristů. Mezi těmito ostrovy se skvěla jako perla Jáva, nejlidnatější, nejbohatší a skutečné centrum nizozemského koloniálního panství. I když také většina ostatních Velkých Sundských ostrovů, zejména Borneo a Sumatra, lákala svým nerostným, zvláště ropným bohatstvím, a jejich dobytí přikládali Japonci prvořadý význam, mělo být zřízení halasně proklamované "Východoasijské sféry společné prosperity" korunováno a završeno právě okupací Jávy. (Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek - Krvavé oceány, Naše vojsko, 1994)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
10. února 1940: Haag - holandská vláda oznamuje své rozhodnutí postavit 3 bitevní křižníky (za odborné pomoci Itálie) k obraně Holandské východní Indie. (stavba těchto lodí nebyla nikdy dokončena).
25. července 1940: Washington - Spojené státy zakazují vývoz ropných a kovových produktů určitých kategorií do zemí všeobecně mimo Ameriku a do Británie, vyjma těch případů, kdy budou mít tyto produkty licenci. Tento krok je vnímán jako opatření proti Japonsku, zejména proto, že je Japonsko závislé na zahraniční ropě. Od této doby začínají japonské zásoby paliva klesat. Obdobné problémy má Japonsko s dalšími surovinami. Japonská pozornost se proto upíná na oblast na jih od Číny na zdroje Holandské východní Indie a Malajsie.
26. července 1940: Tokio - japonská vláda oficiálně přijímá politiku dokládající, že Japonci kladou důraz na řešení jejich čínského problému blokováním zásob, které Číňané získávají z Indočíny a na zajištění svých vlastních surovin agresivnějším postojem v Holandské východní Indii.
16. října 1940: Batavia - probíhají jednání (ukončená 19. října) mezi Japonci a čelními představiteli Holandské východní Indie týkající se dodávek ropy. Je odsouhlaseno dodávat Japoncům v následujících šesti měsících 40 procent produkce. Jsou zaznamenány britské pokusy blokovat tuto dohodu.
12. listopadu 1940: Batavia (dnešní Jakarta) - během tohoto a následujícího dne jsou uzavřeny dohody mezi Japonci a významnými ropnými společnostmi, jejichž prostřednictvím Japonci obdrží ročně 1.800.000 tun ropy z Holandské východní Indie.
17. června 1941: Holandská východní Indie - nad Suarabayou umírá ve stíhačce holandský pilot baron Hugo van Lawick, syn nizozemského generálmajora jezdectva Huga van Lawick toho času dlícího v německém zajetí. Jeho syn Hugo Arndt Rodolf van Lawick se po válce stane velmi úspěšným fotografem a filmařem divoké přírody a manželem Jane Goodallové, světoznámé anglické bioložky zabývající se výzkumem šimpanzů.
28. července 1941: Francouzská Indočína - japonské jednotky začínají obsazovat základny v jižní Indočíně. Je zřejmé, že hlavním využitím pro tyto základny má být invaze do Malajsie, oblasti tzv. Východní Indie nebo na Filipíny.
28. července 1941: Japonsko - americká a britská aktiva jsou zmrazena v reakci na obdobná opatření v USA a Velké Británii 26. července. Japonská aktiva v Holandské východní Indii jsou zmrazena a dohody ohledně ropy zrušeny.
29. července 1941: Japonsko - Japonsko zmrazuje holandská aktiva. Téměř 75 procent japonského zahraničního obchodu je zastaveno a 90 procent dodávek ropy do Japonska je přerušeno.
1. srpna 1941: Tokio - v důsledku amerického omezení ohledně vývozu ropy zůstávají Japonsku jen omezené zásoby této komodity. Situace je taková, že Japonsko musí změnit velmi radikálně svou zahraniční politiku nebo se rozhodnout vstoupit do války a pokusit se zajistit přístup k ropě v oblasti Východní Indie.
16. prosince 1941: Borneo - japonští vojáci 16. pěší divize se vyloďují ve městech Miri, Seria a Lutong. Malé britské a holandské jednotky zapalují před ústupem ropná zařízení.
17. prosince 1941: Holandská východní Indie - nizozemskou posádku na ostrově Amboina posiluje 1100 australských vojáků. U ostrova Borneo je nedaleko Miri nizozemským létajícím člunem Dornier Do 24 potopen japonský torpédoborec Šinonome, který jde po explozi zásoby munice ke dnu s celou posádkou.
23. prosince 1941: Borneo - Japonci vyloďují své vojáky ve městě Kuching, hlavním městě malajského státu Sarawak. Holandská ponorka HNLMS K XIV se podílí na kladení odporu, potápí dvě japonské nákladní lodě (Hie Maru, Hokkai Maru) a jednu transportní (Katori Maru). Malé britské síly nadále Kuching brání.
24. prosince 1941: Borneo - nedaleko Kuchingu potápí japonská ponorka I-66 jediným vypáleným torpédem holandskou ponorku HNLMS K XVI.
26. prosince 1941: Borneo - nedaleko Kuchingu potápí nizozemské bombardéry americké výroby Martin B-10 japonskou transportní loď Unjo Maru No. 2.
3. ledna 1942: Washington - pravomocným rozhodnutím konference Arcadia je jmenován Čankajšek vrchním velitelem spojeneckých sil v Číně. Generál Wavell je jmenován do nově zřízeného Americko-britsko-nizozemsko-australského velení (ABDA). Wavellovým úkolem je bránit před Japonci Malajskou bariéru, linii vycházející z Malajska přes Holandskou východní Indii na Borneo.
10. ledna 1942: Holandská východní Indie - během noci (z 10. na 11. ledna) se na ostrově Tarakan vyloďují japonské síly. Holanďané provádí opakované útoky na invazní flotilu americkými bombardéry Martin B-10, které mají ve vlastnictví. Mezitím generál Wavell doráží na Jávu a uvádí v činnost Americko-britsko-nizozemsko-australské velitelství (ABDA Command).
11. ledna 1942: Holandská východní Indie - japonská armáda spouští svou invazi. Vyloďuje se na ostrově Tarakan a poloostrově Minahassa ostrova Celebes (také Sulawesi). Japonskému taktickému uskupení velí admirál Takahaši a generál Jamašita.
12. ledna 1942: Holandská východní Indie - po zuřivých bojích obsazují Japonci Tarakan, malý ostrov se stejnojmenným městem u Bornea, a přístav Manado na Sulawesi (Celebes). Pro podporu dalšího japonského postupu jsou na Tarakanu a v Manadu rychle zřízeny japonské letecké základny.
23. ledna 1942: Jižní Pacifik - japonští vojáci se vyloďují v Rabaulu na Nové Británii, v Balikpapanu na Borneu, u Kaviengu na ostrově Nové Irsko a na ostrově Bougainville na Šalomounových ostrovech.
24. ledna 1942: Holandská východní Indie - čtyři holandské a americké torpédoborce útočí na japonské transporty vojáků u města Balikpapan (na ostrově Borneo) a potápí 5 lodí. Japonští vojáci se vyloďují v Kendari na ostrově Celebes a obsazují důležité letiště.
27. ledna 1942: Borneo - Japonci se vyloďují a obsazují město Pemangkat a přilehlé letiště.
30. ledna 1942: Holandská východní Indie - Amboina, Japonci útočí na tuto druhou největší námořní základnu v oblasti.
2. února 1942: Holandská východní Indie - japonská armáda zdolává holandské a australské jednotky na ostrově Amboina. Japonská minolovka W-9 se potápí po najetí na minu položenou nizozemskou minonoskou Gouden Leeuw. V odvetě za tento incident Japonci později popravují u letiště Laha 300 zajatců.
3. února 1942: Holandská východní Indie - Japonci provádí hlavní útok na Jávu. Napadeno je město Surabaja a další základny. Na Nové Guinei je bombardován přístav Port Moresby.
4. února 1942: Malajsko - Japonci žádají kapitulaci Singapuru. Místní čelní představitelé to odmítají. Generál Wavell pokračuje v přivádění posil navzdory mizivé šanci v bitvě proti Japoncům uspět. Wavell chce tento ostrov udržet, zatímco budou Spojenci na jiných místech v Indonésii posilovat.
4. února 1942: Holandská východní Indie - Bitva v Makassarském průlivu, flotila holandských a amerických lodí admirála Doormana hlídkující v Makassarském průlivu je zahnána japonskými střemhlavými bombardéry. V boji jsou těžce poškozeny dva americké křižníky - těžký křižník Houston a lehký křižník Marblehead.
5. února 1942: Washington - Spojené státy vyhlašují válku Thajsku.
9. února 1942: Holandská východní Indie - japonská letadla útočí na několik letišť u hlavního města Batavia (dnešní Jakarta).
13. února 1942: Holandská východní Indie - 80 kilometrů severozápadně od Batavie je japonskou ponorkou I-55 potopena britská transportní loď Derrymore vezoucí zásoby munice a letecký personál. Mezi zachráněnými je budoucí premiér Austrálie John Gorton. Japonské letectvo potápí dva nizozemské tankery Manvantara a Merula.
14. února 1942: Holandská východní Indie - japonští parašutisté přistávají v Palembangu na Sumatře. Admirál Ozawa, hlavní muž Západního svazu, je na cestě na tento ostrov.
14. února 1942: Jihočínské moře - v Karimatské úžině je japonským letectvem potopena transportní loď Royal Navy SS Vyner Brooke (zrekvírovaná královská jachta království Sarawak) evakuující australské zdravotní sestry a raněné vojáky ze Singapuru. Některým přeživším se později podaří dosáhnout břehu ostrova Bangka poblíž Sumatry, budou však přímo na pláži zmasakrováni japonskými vojáky.
15. února 1942: Holandská východní Indie - japonské posily doráží právě včas, aby dokázaly zabránit zničení ropné rafinerie v Palembangu na Sumatře stahujícími se spojeneckými vojáky.
16. února 1942: Holandská východní Indie - na pláži ostrova Bangka poblíž Sumatry je japonskými vojáky zmasakrována skupina přeživších z potopené lodi Vyner Brooke. Jedná se o raněné britské a australské vojáky a o 22 australských zdravotních sester evakuovaných ze Singapuru. Vojáci jsou dílem potříleni, dílem probodáni bajonety, sestrám je přikázáno pochodovat do moře, kde jsou z pláže zezadu postříleny kulometem. Jediná sestra, Vivian Bullwinkel, přežije s průstřelem v nehybném setrvání na hladině a po odchodu vojáků prchá na ostrov. Nakonec se dostává do japonského zajetí, které přežije do konce války i díky tomu, že zatají, čeho byla svědkem.
18. února 1942: Holandská východní Indie - jednotky britského RAF a australského RAAF jsou staženy ze Sumatry na Jávu.
19. února 1942: Holandská východní Indie - Japonci pokračují invazí na Bali ve své expanzi.
19. února 1942: Austrálie - 150 japonských letadel ze čtyř letadlových lodí, které bojovaly v Pearl Harboru, útočí na město Darwin v severní části Austrálie. V útoku jsou poškozena zařízení přístavu a potopeno několik válečných lodí.
27. února 1942: Holandská východní Indie - bitva v Jávském moři. Holandský admirál Doorman velící čtyřnárodnostnímu taktickému svazu pěti křižníků a jedenácti torpédoborců se pokouší zastihnout japonské invazní síly pod velením admirála Takagiho na jejich cestě na Jávu. V řadě probíhajících střetnutí (27. - 28. února) je spojenecký svaz téměř úplně zničen. Admirál Doorman jde ke dnu spolu se svou vlajkovou lodí, lehkým křižníkem De Ruyter. Mezitím japonské bombardéry G4M Betty potápí jižně od Jávy první americkou letadlovou loď USS Langley.
1. března 1942: Holandská východní Indie - zbytek Doormanovy námořní eskadry se při pokusu o evakuaci z Jávy Sundským průlivem střetává s Japonci a ztrácí tři křižníky (USS Houston, HMAS Perth, HMS Exeter) a dva torpédoborce (USS Encounter, USS Pope). Během vylodění na Jávě se japonské jednotky setkávají jen s malým nebo žádným odporem ve vesnicích Kragan, Merak a Eretenwetan.
2. března 1942: Holandská východní Indie - japonské jednotky obsazují město Batavia (dnešní Jakarta). Kapitán Sunsaku Kudó projevuje na japonského velitele mimořádný akt humanity, když jako velitel torpédoborce Ikazuči navzdory nebezpečí nepřátelských ponorek nechává zachránit z moře 442 trosečníků z předchozího dne potopených torpédoborců HMS Encounter and USS Pope.
7. března 1942: Holandská východní Indie - japonské jednotky obsazují na Jávě město Surabaja a Lembang.
9. března 1942: Holandská východní Indie - holandská vláda na Jávě je evakuována. Japonci nad tímto ostrovem získávají úplnou kontrolu. Generál Ter Poorten souhlasí s kapitulací 100 000 spojeneckých vojáků.
12. března 1942: Holandská východní Indie - Japonci přijímají ve městě Badung na Jávě oficiální kapitulaci holandských sil. Jednotky japonské Císařské gardy se vyloďují v severních oblastech Sumatry.
20. března 1942: Austráie - do přístavu Fremantle připlouvá nizozemská minolovka HNLMS Abraham Crijnssen. Je posledním spojeneckým plavidlem, kterému se po japonské invazi podařilo uniknout z Jávy. Posádka při úniku využívala výhradně noční přesuny a ve dne kotvení při pobřeží ostrovů za důkladného maskování plavidla pomocí džunglového porostu.
22. května 1942: Barma - nad Bengálským zálivem je ve své stíhačce Ki-43 sestřelen obrannou palbou napadeného britského bombardéru Blenheim slavný velitel japonské 64. Sentai Tateo Kató. Nejúspěšnější japonskou stíhací jednotku, přezdívanou též "Kató Sentai", vedl od počátku války v Pacifiku v bojích o Malajsii, Sumatru a Barmu. Přestože sám sestřelil minimálně 18 nepřátelských letounů a v jeho jednotce sloužilo mnoho es, vždy u svých pilotů upřednostňoval nad počtem sestřelů týmovou spolupráci a plnění svěřených úkolů. Ještě za války o něm a jeho jednotce bude natočen propagandistický film Kato hayabusa sento-tai.
30. května 1942: USA, Texas - na Den obětí války (Memorial Day, od r. 1866 americký federální svátek uctívající vojáky padlé ve válce) pochoduje 1000 mužů "Houstonských dobrovolníků" s několika stovkami mužů a důstojníků Námořnictva centrem města Houston v přehlídce, které přihlíží 200 000 diváků. Houstonští dobrovolníci jsou skupina rekrutů, kteří narukovali dobrovolně jako náhrada za posádku křižníku USS Houston (CA-30) potopeného v bitvě v Sundském průlivu.
13. srpna 1943: Nad ostrovem Borneo - americká 5. letecká armáda útočí 380 letadly ze základen v Austrálii na ropná pole v Balikpapanu.
20. prosince 1943: Spojené státy - do služby vstupuje lehký křižník třídy Cleveland USS Houston (CL-81). Původní přidělené jméno Vicksburg bylo změněno na počest USS Houston (CA-30), ztraceného společně s HMAS Perth v bitvě v Sundském průlivu dne 1. března 1942.
25. února 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - americká ponorka USS Rasher (SS-269) provádí jeden z nejvražednějších ponorkových útoků války, když u severního pobřeží Bali potápí japonskou transportní loď Rjúsei Maru a nákladní loď Tango Maru (německá ex-Rendsburg zabavená 10. května 1940 Nizozemci po německém přepadení Holandska na Jávě, kde ji později ukořistili Japonci). Tango Maru přepravuje 3.500 jávských nuceně nasazených dělníků a stovky spojeneckých válečných zajatců, zatímco Rjúsei Maru má na palubě 6.600 japonských vojáků. Obě lodě se potápí během několika minut, na Rjúsei Maru je zabito 5.000 vojáků a na Tango Maru 3.000 vězňů.
9. března 1944: Japonsko - je uvedena premiéra válečného filmu režiséra Kadžira Jamamota Kato Hayabusa sento-tai, který pojednává o 64. Sentai, nejúspěšnějším stíhacím pluku JAAF v druhé světové válce s největším počtem stíhacích es ve svých řadách a podle slavného velitele Tatea Katóa pojmenovaném přezdívkou "Kató Sentai". Film popisuje vítězné boje jednotky v Malajsii, na Sumatře a v Barmě na začátku války v Pacifiku, kdy se na svých strojích Ki-43 Hajabusa (česky Sokol, ve spojeneckém kódovém označení Oscar) střetl i s AVG, tj. Létajícími tygry. Snímek je plný povedených triků a nádherných záběrů létající dobové techniky. Ústřením hudebním motivem je podmanivý nápěvek a píseň "Kato Hayabusa fighter wing".
6. května 1944: Holandská východní Indie - v Celebeském moři je americkou ponorkou USS Gurnard (SS-254) napaden japonský konvoj transportních lodí Take-Iči přepravující posily z Číny na Novou Guineu. V jednom z nejničivějších útoků osamělé ponorky proti silně bráněnému konvoji jsou potopeny 3 japonské dopravní lodě o celkové tonáži 20 000 t. Přepravované japonské 32. a 35. pěší divize zkušených veteránů jsou zdecimovány a japonské vrchní velení se na základě osudu konvoje rozhoduje upustit od dalšího posilování obrany západní Nové Guineje.
25. července 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - britská východní flotila (admirál Somerville) útočí na ostrov Sabang. K útoku na místní letiště jsou vyslána letadla z letadlových lodí Victorious a Illustrious, a poté se přibližují 4 bitevní lodě s křižníky a torpédoborci, aby mohly ostřelovat místní přístav a ropná zařízení.
10. srpna 1944: Nizozemská východní Indie - americké bombardéry B-29 startující z Cejlonu zaminovávají přístupy k rafinériím Palembang. Délkou 6 000 km se jedná o jednu z nejdelších misí tohoto druhu.
24. srpna 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - admirál Moody velí leteckému útoku britských letadlových lodí Victorious a Indomitable na Padang na jihozápadě Sumatry. Mezi loděmi doprovodu působí bitevní loď HMS Howe.
16. září 1944: Okupovaná Nizozemská východní Indie - britská Východní flotila vysílá 2 letadlové lodě a 1 bitevní loď k útoku na Sigli v severní části Sumatry.
6. října 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - v Jávském moři je číhající nizozemskou ponorkou Zwaardvisch potopena německá ponorka U-168. Úspěch se daří díky spojeneckému dešifrování německo-japonské komunikace nutné pro bezpečné využívání japonských základen německými ponorkami.
10. října 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - v Jávském moři je americkým torpédoborcem USS Flounder potopena německá ponorka U-537. Úspěch se daří díky spojeneckému dešifrování německo-japonské komunikace nutné pro bezpečné využívání japonských základen německými ponorkami.
14. října 1944: Holandská východní Indie (okupovaná) - 101 bombardérů B-24 s eskortou stíhaček P-47 a P-38 útočí na ropné refinerie Balikpapan na Borneu. Nárokováno je sestřelení 43 japonských stíhaček s malými vlastními ztrátami. Po sérii náletů v posledních týdnech je většina zdejší průmyslové infrastruktury mimo provoz.
18. října 1944: Souostroví Nikobary - část britské Eastern Fleet (Východní flotily) pokračuje v operacích na odvedení pozornosti dalším bombardováním ostrovů, způsobujícím další škody.
4. ledna 1945: Holandská východní Indie - tři britské letadlové lodě taktického uskupení TF 57 admirála Viana útočí na ropné rafinerie v Pangkalan Brandan na Sumatře.
11. července 1945: Indický oceán - letadla z britských letadlových lodí zahajují bombardování japonských letišť na ostrově Sumatra v Holandské východní Indii.
17. srpna 1945: Holandská východní Indie (okupovaná) - za částečné japonské podpory vyhlašují nacionalisté, vedení Sukarnem, nezávislost na Holandsku a koloniální vládě a rovněž vyhlašují zformování "prozatímní vlády Indonéské republiky". Po šest týdnů nedorazí žádné britské jednotky, aby Japonce vytlačily.
20. srpna 1945: Čína - na severu se střetávají komunistické a nacionalistické jednotky. V Mandžusku obsazuje Rudá armáda Mukden a Harbin. Americký tým dobrovolníků zachraňuje nemalý počet vysoce postavených důstojníků, spojeneckých válečných zajatců, výsadkem ze vzduchu nad Mukdenem v Mandžusku krátce před tím, než dorazí sovětské jednotky. Mezi těmito válečnými zajatci je generálporučík Jonathan Wainwright, který velel poslednímu odporu na ostrově Corregidor na Filipínách v roce 1942, generálporučík Arthur Percival, velitel posádky Singapuru při její kapitulaci v roce 1942, a generální guvernér Holandské východní Indie, Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Skřivan, Aleš: Cestou samurajů,   Mladá fronta, 1984, Praha
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Jowett, Philip: Japonská armáda 1931 - 1945,   Computer press, 2007, Brno
.Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931 - 1945,   Libri, 1997, Praha
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
Shores, Christopher, Cull Brian, Izava Jasuho: Krvavá jatka I.,   Mustang, 1994, Plzeň
Shores, Christopher, Cull Brian, Izava Jasuho: Krvavá jatka II.,   Mustang, 1995, Plzeň
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Krvavé oceány,   Naše vojsko, 1994, Praha
Hara, Tameči: Nepotopitelný kapitán,   Omnibooks, 2013, Neratovice
Hubáček, Miloš: Pacifik v plamenech,   Mladá fronta, 1997, Praha
Šnajdr, Miroslav: Bristol Blenheim,  HPM č. 12/1995 + 1 a 2/1996
Pejčoch, Ivo: De Ruyter,  HPM č. 2/2005
Hájek, Tomáš: HMS Exeter,  HPM č. 4/1991
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,  HPM č. 5 a 6/1997
Novotný, Josef, JUDr.: Japonské tanky do roku 1945,  HPM č. 2 a 3/1993
Bobek, Jan: Kaneyoshi "Kinsuke" Mutó,  HPM č. 12/1996
Pejčoch, Ivo: Letadlová loď Langley,  HPM č. 9/2002
Bobek, Jan: Saburo Sakai,  HPM č. 7 a 8/1995
Nepevný, Jindřich, Ing.: Tainan Kokutai,  HPM č. 4/1991

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Jakýkoliv výsledek bitvy vede do Korálového moře.

Zvláštnosti bitvy:
Hlavním městem ostrova Jáva a stejně tak celé Nizozemské východní Indie bylo před válkou město Batávia. Po okupaci Japonci bylo přejmenováno na Jakarta, což vycházelo z původního domorodého názvu před holandskou kolonizací.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 65 x 51 hexů
17 kol, 4 dny/kolo
Verze: PacPG 1, Startující strana: Osa, Kampaň: Japonská kampaň, Pořadí v kampani: 8.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    Holandsko, Velká Británie, Filipíny, USA, Austrálie & Nový Zéland
Neutrální státy:    -
Osa:    útočí
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    40.18 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
105 jednotek, z toho 18 jádrových a 87 posil
15 jednotek je leteckých, 32 námořních a 58 pozemních
4 jednotek naloženo v leteckých a 32 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


4/35 - 0/2
Počet jednotek Spojenců:
104 jednotek
18 jednotek je leteckých, 21 námořních a 65 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


300 + 0 / 612 + 106
Počet slotů Osy:
110 slotů, z toho 18 jádrových slotů a 92 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 5 jednotek
   (0 jádrových + 5 posil)
Počet slotů Spojenců:
106 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    Transport
Spojenci - námořní:    AF Transport

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 14. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      100

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Teishin 1940 (Výsadkáři 1940) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Type 97 Te-Ke (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
H6K Mavis (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
A5M Claude (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
D3A Val (Japonsko)
B5N Kate (Japonsko)
Torpédovka (Japonsko)
Torpédoborec (Japonsko)
Lehký křižník (Japonsko)
Těžký křižník (Japonsko)
Lehká letadlová loď (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)
Ki-54 Hickory (Japonsko)
Transport (Japonsko)
Jednotky Spojenců:

Pěchota 41 (USA)
20mm AD (USA)
P-40 Warhawk (USA)
F2A-3 Buffalo (USA)
SBD Dauntless (USA)
B-17F Flying Fortress (USA)
Ponorka (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
Pěchota 36 HW (Velká Británie)
GB Pěchota 39 (Velká Británie)
2 Pdr ATG (Velká Británie)
25 Pdr Gun (Velká Británie)
40mm Boffors (Velká Británie)
Buffalo MkI (Velká Británie)
Hurricane MkIIA (Velká Británie)
Hurricane MkIID (Velká Británie)
Torpédový člun (Velká Británie)
Torpédoborec (Velká Británie)
Lehký křižník (Velká Británie)
Těžký křižník (Velká Británie)
Nizozemská pěchota (Holandsko)
Vickers MkI (Holandsko)
LC PBY Catalina (Holandsko)
37mm ATG (Holandsko)
AF 75 mm Gun (Holandsko)
20mm AD (Holandsko)
3´´ pobřežní baterie (Holandsko)
B-339D Buffalo (Holandsko)
Hawk 75A (Holandsko)
Martin B-10B (Holandsko)
Ponorka (Holandsko)
Torpédový člun (Holandsko)
Torpédoborec (Holandsko)
Lehký křižník (Holandsko)
ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland)
Lehký křižník (Austrálie & Nový Zéland)
Pěchota 1936 (Filipíny)
20mm AD (Filipíny)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 3 Maximus x Trefegddohráno 09.03.2012, vítězství OsyZDEZDE
5 3 Trefegd x Maximusdohráno 09.03.2012, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Timor (PacAGPG 1), Singapur (PacAGPG 2), Barma 1942 (PacAGPG 2), Singapur (PacPG 1), Barma 1942 (PacPG 1), Holandská východní Indie (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Balikpapan
Bandar Lampung
Bandjarmasin
Bandské moře
Bandung; Jáva
Banggi
Bangka
Batavia; Jáva
Bawean
Billiton
Zobrazit celý seznam...
Balikpapan
Bandar Lampung
Bandjarmasin
Banda Sea
Bandung; Java
Banggi
Bangka
Batavia; Java
Bawean
Billiton

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: