Singapur

8.12.1941 - 15.2.1942

PacPG: 8.12.1941 - 15.2.1942

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
12.7.2005
8.3.2009
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
Původní PacG mapa je celkem věrná, pouze si tvůrci nevšimli "maličkého" ostrova poblíž - Sumatry. Dodělány byly další ostrůvky v jejím okolí.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: E
Britské velení v Singapuru nebylo sice japonskou invazí překvapeno, avšak očekávalo ji mnohem severněji (na úzké šíji Kra) a předpokládalo proto, že postup na jih bude trvat mnohem déle. Výsadky u Singory, Patani a Kota Bharu zkracovaly vzdálenost mezi Kra a Singapurem o polovinu, což narušilo britské časové dispozice. (Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek - Krvavé oceány, Naše vojsko 1994)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
25. července 1940: Washington - Spojené státy zakazují vývoz ropných a kovových produktů určitých kategorií do zemí všeobecně mimo Ameriku a do Británie, vyjma těch případů, kdy budou mít tyto produkty licenci. Tento krok je vnímán jako opatření proti Japonsku, zejména proto, že je Japonsko závislé na zahraniční ropě. Od této doby začínají japonské zásoby paliva klesat. Obdobné problémy má Japonsko s dalšími surovinami. Japonská pozornost se proto upíná na oblast na jih od Číny na zdroje Holandské východní Indie a Malajsie.
14. listopadu 1940: Singapur - doráží nastávající (od 18. listopadu) britský vrchní velitel pro Dálný východ, letecký maršál Brooke-Popham.
13. března 1941: Británie - kapitán Henry Charles Biard, vojenský expert britského Královského letectva a účastník první světové války, prohlašuje, že "Japonci nemají jediné domácí válečné letadlo, které by se mohlo postavit na tři minuty frontovému ekvivalentu ze Spojených států amerických, Británie a Německa - dokonce ani Itálie nebo Ruska!"
28. července 1941: Francouzská Indočína - japonské jednotky začínají obsazovat základny v jižní Indočíně. Je zřejmé, že hlavním využitím pro tyto základny má být invaze do Malajsie, oblasti tzv. Východní Indie nebo na Filipíny.
2. října 1941: Skotsko - v loděnicích v Clydebank je položen kýl bitevní lodě HMS Vanguard, určené ke zmírnění japonské převahy na Dálném východě. Po katastrofě Svazu Z v bojích s Japonci na konci roku však dojde k velkým úpravám původního projektu a následnému zdržení stavby, které zapříčiní, že vejde do služby až po válce jako největší a poslední postavená bitevní loď Royal Navy (a ve své kategorii ve světě už následovaná pouze francouzskou Jean Bart v roce 1955).
25. října 1941: Británie - britská bitevní loď HMS Prince of Wales, vezoucí admirála Phillipse, pluje na Dálný východ. Admirál převezme velení nad novou britskou Dálnovýchodní flotilou vytvořenou právě kolem lodi Prince of Wales.
1. prosince 1941: Malajsko - britské úřady vyhlašují "Stav nouze" po přicházejících zprávách o hrozbě japonského útoku.
2. prosince 1941: Východní Indie - britská bitevní loď Prince of Wales a bitevní křižník Repulse připlouvají do Singapuru. Připlouvají příliš pozdě, aby dosáhly plánovaného odstrašujícího efektu, Japonci ani britskou námořní přítomnost nezaznamenávají.
4. prosince 1941: Jihočínské moře - japonské vyloďovací síly se plaví z ostrovní provincie Chaj-nan do Malajska.
6. prosince 1941: Malajsko - nad mořem je pěti japonskými stíhačkami Ki-27 sestřelen britský průzkumný letoun Catalina 205. squadrony RAF pátrající po japonských lodích. Velitel Patrick Bedell nestačí podat radiovou zprávu o střetnutí a se svou posádkou se stávají prvními padlými spojeneckými vojáky ve válce v Pacifiku.
8. prosince 1941: Malajsko - japonští vojáci (18. divize) začínají s vyloděním ve městě Kota Bharu pod ochranou svazu dvou bitevních lodí a šesti těžkých křižníků admirála Kondóa. Ráno ještě následuje vylodění vojáků (5. divize) a stejně tak tankových jednotek u Singory a Pattani v Thajsku. Britští obránci pod velením generála Percivala mají v Malajsku 3 divize, ale téměř žádné tanky. Pouze jedna divize není vyčleněna k zaujmutí statických obranných pozic kolem letiště a u možných míst vylodění. Ze 158 letadel RAF je jich většina zničena na zemi a letiště ve městě Kota Bharu je Japonci dobyto nedotčené.
8. prosince 1941: Singapur - britská bitevní loď Prince of Wales, bitevní křižník Repulse a čtyři torpédoborce vyplouvají ze Singapuru na pomoc bojům v Malajsii.
8. prosince 1941: Thajsko - obavy z pohoršujícího amerického veřejného mínění, v případě porušení thajské neutrality, brání Britům v přípravách obrany v Thajsku a obtíže s thajskými pohraničními hlídkami brání rychlé reakci na japonská vyloďování dále na severu.
9. prosince 1941: Jihočínské moře - britské bitevní lodě Prince of Wales a Repulse jsou na své plavbě k japonským vyloďovacím místům v Malajsii objeveny japonskými ponorkami. Lodě pokračují v plavbě, dokud nejsou zpozorovány japonskými letadly, poté se obrací zpět.
9. prosince 1941: Malajsie - japonští vojáci pokračují ve vyloďování u Kota Bharu, Singory a Pattani. Japonská armáda obsazuje Bangkok. Letiště Butterworth je napadeno japonskými letadly právě chvíli, kdy se z něj chystá odstartovat 62. peruť RAF k náletu na Singoru. Uniká pouze jeden bombardér Blenheim pilotovaný samotným velitelem perutě Arthurem Scarfem, který se rozhoduje provést nálet sám. Přestože je při útoku na cíl jeho letadlo těžce poškozeno japonskými stíhači a protiletadlovou palbou a on sám vážně raněn, dokáže nouzově přistát na Brity kontrolovaném letišti Alor Setar, čímž zachraňuje ostatní členy posádky. Ještě tentýž večer však podléhá svým zraněním v místní nemocnici, přestože se ho znaží transúzí vlastní krve zachránit i jeho mladá manželka Elizabeth, která zde pracuje jako zdravotní sestra. Za tuto odvážnou akci bude posmrtně vyznamenán nejvyšším britským vojenským vyznamenáním, Viktoriiným křížem.
10. prosince 1941: Thajsko - britský postup z Malajska vstříc Japoncům doráží ke "Skalní římse" ("The Ledge"). Britové zjišťují, že oblast již zajistili Japonci a jsou zatlačeni zpět.
10. prosince 1941: Jihočínské moře - admirálovi Phillipsovi, velícímu britským lodím Prince of Wales a Repulse, je doručena zpráva o japonském vylodění ve městě Kuantan, a tak mění kurs, aby města dosáhl. Počítá s tím, že se k nim připojí letecká podpora ze Singapuru. Japonci polohu lodí odhalují a ohlašují. Zpráva o vylodění se ukazuje jako falešná, žádná letecká podpora není vyslána a japonská letadla bitevní lodě nalézají a útočí na ně. Do útoku je zapojeno přibližně 90 letadel a obě lodě jsou během dvou hodin potopeny. Spojenci již nemají na "celé scéně" žádnou bitevní loď.
11. prosince 1941: Malajsko - 11. indická divize ve městě Jitra je napadena japonskými jednotkami postupujícími z města Singora.
11. prosince 1941: Siam (Thajsko) - po krátkých bojích siamských jednotek s Japonci Siam kapituluje. Smlouvou o míru a vzájemné pomoci, jejímiž signatáři je siamský premiér Pibul Songgramen a japonský velvyslanec Cubogami, se navíc Siam připojuje k Paktu tří.
12. prosince 1941: Malajsko - před postupující japonskou armádou opouští 11. indická divize Jitru.
13. prosince 1941: Barma - Britové opouštějí své letiště na Victoria Point na pevninské šíji Kra. Japonci letiště obsazují.
14. prosince 1941: Malajsko - japonské jednotky postupují od "Skalní římsy" k městečku Kroh.
15. prosince 1941: Malajsko - britské síly se stahují do městečka Gurun a v obraně proti japonskému útoku nabývají vážných ztrát. Nicméně Gurun odolává.
16. prosince 1941: Malajsko - po doplnění jednotek 5. a 18. divize na plný stav dochází k druhé vlně japonských invazí. Britská armáda se stahuje z Penangu na západním pobřeží.
17. prosince 1941: Malajsko - Britové se stahují z města Gurun. Japonci zahajují vylodění Císařské gardové divize.
28. prosince 1941: Malajsko - britské síly ustupují vzápětí po zahájení postupu Japonců směrem k městu Ipoh.
30. prosince 1941: Malajsko - Japonci nadále postupují, ocitají se nedaleko města Kampar na západě a Kuantan na Východě.
2. ledna 1942: Malajsie - neutuchající japonský postup nutí k ústupu britské jednotky a jednotky Britského společenství národů směrem na jih. 15. indická brigáda je vytlačena z města Kampar.
3. ledna 1942: Washington - pravomocným rozhodnutím konference Arcadia je jmenován Čankajšek vrchním velitelem spojeneckých sil v Číně. Generál Wavell je jmenován do nově zřízeného Americko-britsko-nizozemsko-australského velení (ABDA). Wavellovým úkolem je bránit před Japonci Malajskou bariéru, linii vycházející z Malajska přes Holandskou východní Indii na Borneo.
4. ledna 1942: Malajsko - 11. indická divize se připravuje zaujmout pozici u řeky Slim, ale po intenzivních japonských leteckých útocích, jelikož jsou již japonské letecké základny v Thajsku provozuschopné, nabírá ztráty.
6. ledna 1942: Malajsie - japonské tanky a pěchota útočí na pozice 11. indické divize u malé osídlené oblasti Trolak a Kampong Slim. Vychází najevo, že tyto dvě brigády, většinou intenzivně zapojované do bojů, jsou na 20 procentech svých původních sil.
8. ledna 1942: Malajsko - třetí vlna japonských vojáků se vyloďuje pod intenzivní leteckou a námořní ochranou.
8. ledna 1942: Singapur - generál Wavell, provádějící návštěvu, nařizuje spojeneckým jednotkám stáhnout se za řeku Muar (Sungai Muar) a zde připravit obranu.
12. ledna 1942: Malajsie - japonští vojáci vstupují do Kuala Lumpur.
15. ledna 1942: Malajsie - japonští vojáci se nyní ocitají jižně od města Malakka (nebo též Melaka). Japonská 5. divize se v intenzivních bojích střetává s australskými vojáky v Batu Anam. Japonští vojáci Císařské gardy prolamují pobřežní část Spojenci bráněné oblasti a střetávají se z 45. indickou brigádou.
16. ledna 1942: Malajsie - boje na řece Muar pokračují japonským postupem proti britským vojákům a vojákům Britského společenství národů (Commonwealth).
21. ledna 1942: Malajsie - spojenecké jednotky se začínají stahovat jižně od řeky Muar. Mají těžké ztráty. 45. a 15. brigáda jsou v bojích téměř zničeny. Japonské letecké údery na Singapur nabírají na intenzitě, když je několik britských stíhaček typu Hurricane přemoženo japonskými stíhačkami Zero.
25. ledna 1942: Malajsko - britští a spojenečtí vojáci opouštějí poslední obrannou pozici u řeky Muar. Generál Wavell povoluje generálovi Percivalovi stáhnout se do Singapuru.
26. ledna 1942: Malajsko - na japonské invazní síly vyloďující se u města Endau na východním pobřeží Malajského poloostrova útočí celkem 24 obstarožních torpédových dvouplošníků Vickers Type 267 Vildebeest Mk.III z 36. a 100. perutě RAF.
27. ledna 1942: Malajsie - britská letadlová loď Indomitable připlouvá s nákladem 48 letadel typu Hurricane na Jávu, odtud budou letadla vyslána na posílení obrany Singapuru. 22. indická brigáda je v bojích u města Lajang Lajang jižně od města Kluang odříznuta.
31. ledna 1942: Malajsko - zbytek britských a australských jednotek je přemístěn z malajské pevniny do Singapuru.
4. února 1942: Malajsko - Japonci žádají kapitulaci Singapuru. Místní čelní představitelé to odmítají. Generál Wavell pokračuje v přivádění posil navzdory mizivé šanci v bitvě proti Japoncům uspět. Wavell chce tento ostrov udržet, zatímco budou Spojenci na jiných místech v Indonésii posilovat.
5. února 1942: Washington - Spojené státy vyhlašují válku Thajsku.
5. února 1942: Jihočínské moře - japonské bombardéry potápí u pobřeží Singapuru britský transport RMS Empress of Asia (16,400 tun), převážející posily. Pro obránce pevnosti je to obrovská ztráta, neboť před jejich očima klesá ke dnu plavidlo s toužebně očekávanou dodávkou tanků a zbraní, které měly vyzbrojit mimo jiné čínské brance a dobrovolníky. Ti tak nakonec půjdou do bojů vyzbrojeni většinou jen brokovnicemi, mačetami a noži - zkrátka vším, co se improvizovaně najde.
7. února 1942: Singapur - generál Percival, velitel obrany Singapuru, prohlašuje, že město bude bráněno do posledního muže.
8. února 1942: Malajsie - po jednodenním leteckém bombardování napadají Japonci Singapur. Vojáci japonské 5., 18. a Císařské gardové divize se vyloďují na severozápadě ostrova v prostoru bráněném 22. australskou brigádou. Posádka má v tomto místě téměř 85 000 vojáků včetně podpůrných jednotek. Japonci se úspěšně vyhýbají velkým dělům singapurské pevnosti, která byla projektována k obraně proti přímému útoku z moře.
10. února 1942: Malajsko - kvůli zmatku ustupují spojenecké jednotky čelící japonskému útoku na ostrově Singapur dále než bylo nezbytné, kdy opouštějí opevnění linie Jurong. Boje na ostrově pokračují.
11. února 1942: Singapur - spojenecký protiútok proti japonským útočníkům za těžkých ztrát selhává. Spojenci se musí stáhnout do svého posledního perimetru kolem vlastního města.
14. února 1942: Jihočínské moře - v Karimatské úžině je japonským letectvem potopena transportní loď Royal Navy SS Vyner Brooke (zrekvírovaná královská jachta království Sarawak) evakuující australské zdravotní sestry a raněné vojáky ze Singapuru. Některým přeživším se později podaří dosáhnout břehu ostrova Bangka poblíž Sumatry, budou však přímo na pláži zmasakrováni japonskými vojáky.
15. února 1942: Malajsko - spojenecký obranný perimetr tvoří malá oblast kolem města Singapur. Dochází voda a munice. Vodní rezervoáry mají pod kontrolou Japonci. Britský generál Percival je japonským generálem Jamašitou donucen k bezpodmínečné kapitulaci. Japonské ztráty v malajské kampani činí 10 000. Britské a spojenecké ztráty činí 138 000.
16. února 1942: Holandská východní Indie - na pláži ostrova Bangka poblíž Sumatry je japonskými vojáky zmasakrována skupina přeživších z potopené lodi Vyner Brooke. Jedná se o raněné britské a australské vojáky a o 22 australských zdravotních sester evakuovaných ze Singapuru. Vojáci jsou dílem potříleni, dílem probodáni bajonety, sestrám je přikázáno pochodovat do moře, kde jsou z pláže zezadu postříleny kulometem. Jediná sestra, Vivian Bullwinkel, přežije s průstřelem v nehybném setrvání na hladině a po odchodu vojáků prchá na ostrov. Nakonec se dostává do japonského zajetí, které přežije do konce války i díky tomu, že zatají, čeho byla svědkem.
17. února 1942: Singapur (okupovaný) - japonské úřady přejmenovávají ostrovní město na Šónan (znamenající "Světlo jihu").
22. května 1942: Barma - nad Bengálským zálivem je ve své stíhačce Ki-43 sestřelen obrannou palbou napadeného britského bombardéru Blenheim slavný velitel japonské 64. Sentai Tateo Kató. Nejúspěšnější japonskou stíhací jednotku, přezdívanou též "Kató Sentai", vedl od počátku války v Pacifiku v bojích o Malajsii, Sumatru a Barmu. Přestože sám sestřelil minimálně 18 nepřátelských letounů a v jeho jednotce sloužilo mnoho es, vždy u svých pilotů upřednostňoval nad počtem sestřelů týmovou spolupráci a plnění svěřených úkolů. Ještě za války o něm a jeho jednotce bude natočen propagandistický film Kato hayabusa sento-tai.
26. září 1943: Singapur (okupovaný) - operace Jaywick, britsko-australské komando proniká v noci do přístavu na skládacích kánoích a v přímo ukázkové akci speciálních sil ničí časovanými magnetickými minami 7 obchodních lodí. Na plavidle Krait, ukořistěné původně japonské rybářské lodi Fukoku Maru nebudící podezření, se všichni později vrací v pořádku do Austrálie.
11. ledna 1944: Malajsko - v Andamanském moři je nedaleko Penangu britskou ponorkou HMS Tally-Ho potopen japonský lehký křižník Kuma, paradoxně právě se vracející z cvičení protiponorkového boje.
9. března 1944: Japonsko - je uvedena premiéra válečného filmu režiséra Kadžira Jamamota Kato Hayabusa sento-tai, který pojednává o 64. Sentai, nejúspěšnějším stíhacím pluku JAAF v druhé světové válce s největším počtem stíhacích es ve svých řadách a podle slavného velitele Tatea Katóa pojmenovaném přezdívkou "Kató Sentai". Film popisuje vítězné boje jednotky v Malajsii, na Sumatře a v Barmě na začátku války v Pacifiku, kdy se na svých strojích Ki-43 Hajabusa (česky Sokol, ve spojeneckém kódovém označení Oscar) střetl i s AVG, tj. Létajícími tygry. Snímek je plný povedených triků a nádherných záběrů létající dobové techniky. Ústřením hudebním motivem je podmanivý nápěvek a píseň "Kato Hayabusa fighter wing".
29. června 1944: Malajsko - v japonském vězení v Batu Gajah umírá Lim Bo Seng, válečný hrdina Singapuru čínského původu, který byl zatčen o dva měsíce dříve vojenskou policií Kampeitai při pokusu v okupovaném Malajsku vytvořit zpravodajskou síť. Mezi úspěchy jeho jednotky patřilo navázání kontaktu s britským majorem Freddiem Chapmanem, který se bez spojení v týlu nepřítele přes rok a půl od japonské invaze skrýval v džungli s komunistickými partyzány.
31. července 1945: Singapur (okupovaný) - britské miniponorky pronikají do přístavu a s pomocí žabích mužů umisťujících magnetické miny potápějí japonský těžký křižník Takao.
20. srpna 1945: Čína - na severu se střetávají komunistické a nacionalistické jednotky. V Mandžusku obsazuje Rudá armáda Mukden a Harbin. Americký tým dobrovolníků zachraňuje nemalý počet vysoce postavených důstojníků, spojeneckých válečných zajatců, výsadkem ze vzduchu nad Mukdenem v Mandžusku krátce před tím, než dorazí sovětské jednotky. Mezi těmito válečnými zajatci je generálporučík Jonathan Wainwright, který velel poslednímu odporu na ostrově Corregidor na Filipínách v roce 1942, generálporučík Arthur Percival, velitel posádky Singapuru při její kapitulaci v roce 1942, a generální guvernér Holandské východní Indie, Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
2. září 1945: Tokio - Japonci podepisují kapitulaci v Tokijském zálivu na bitevní lodi USS Missourri. Japonskou delegaci vede japonský ministr zahraničí Šigemicu. MacArthur přijímá kapitulaci jménem všech spojenců. Admirál Nimitz podepisuje za Spojené státy a admirál Fraser za Británii. Aktu se zúčastňuje řada představitelů dalších spojeneckých národů. Přítomni jsou také generálové Percival a Wainwright, kteří byli japonskými zajatci od svých kapitulací na Singapuru a Corregidoru a kteří vzápětí letí na Filipíny k přijetí kapitulace generála Jamašity vzdávajícího se téhož dne s 50.000 zbylými muži.
23. února 1946: Filipíny - v Manile je vykonán rozsudek smrti nad "Malajským tygrem", generálem Jamašitou. Generál byl po svém oslnivém vítězství v Malajsii odstaven intrikami svých žárlivých kolegů na nevýznamný post v Mandžusku v Číně, na konci války však byl pověřen beznadějnou obranou Filipínských ostrovů. Podařilo se mu do konce války udržet část ostrova Luzon, ale po kapitulaci ho zasáhla další rána osudu, když mu byla spojeneckým vojenským tribunálem přiřknuta odpovědnost za válečné zločiny spáchané v bitvě o Manilu běsnícími japonskými jednotkami, které ovšem jednaly v rozporu s jeho rozkazy a nad kterými neměl reálnou kontrolu. Jeden z nejschopnějších polních velitelů druhé světové války tak potupně umírá oběšením jako oběť msty ze strany svých méně taletovaných nepřátel.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Skřivan, Aleš: Cestou samurajů,   Mladá fronta, 1984, Praha
.Kolektiv, : Dějiny druhé světové války 1939 - 1945,   Naše vojsko, 1977-1984, Praha
Saunders, Hrowe H.: Duel v Pacifiku,   Mustang, 1995, Plzeň
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Steen, Hans: Hrdinové sluneční vlajky: Od Havaie k Singapuru,   Orbis, 1944, Praha
Jowett, Philip: Japonská armáda 1931 - 1945,   Computer press, 2007, Brno
.Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931 - 1945,   Libri, 1997, Praha
Sumner, Ian: Královské námořnictvo 1939–45,   Grada Publishing, 2007, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Krvavé oceány,   Naše vojsko, 1994, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Loďstva států účastnících se 2. sv. války,   Naše vojsko, 1994, Praha
Piekalkiewicz, Janusz: Námořní válka 1939-1945,   Mustang, 1997, Plzeň
Bruce, George: Největší námořní bitvy XX. století,   Area, 2007, Praha
Kinvig, Clifford: Obětní beránek - Generál Percival ze Singapuru,   Naše vojsko, 2000, Praha
Hubáček, Miloš: Pacifik v plamenech,   Mladá fronta, 1997, Praha
Gryner, Peter H.: Pád nedobytné pevnosti Singapur 1942,   Magnet-Press, 1996, Praha
.Newark, Tim: Rozhodující bitvy dějin,   Ottovo nakladatelství, 2003, Praha
Thürk, Harry: Singapur - pád pevnosti,   Naše vojsko, 1981, Praha
Reeman, Douglas: Útok z moře,   Baronet, 2014, Praha
Kolektiv, : Válka v Pacifiku - od Pearl Harboru po Tokijský záliv,   Naše vojsko, 2006, Praha
.Van Der Vat, Dan: Válka v Pacifiku : americko-japonská válka 1941-1945,   Argo, 2000, Praha
Braddon, Russell: Zajat Japonci,   Naše vojsko, 2002, Praha
Šnajdr, Miroslav: Bristol Blenheim,  HPM č. 12/1995 + 1 a 2/1996
Kovář, Daniel: Commonwealth Wirraway,  HPM č. 5 a 6/1999
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,  HPM č. 5 a 6/1997
Novotný, Josef, JUDr.: Japonské tanky do roku 1945,  HPM č. 2 a 3/1993
Pejčoch, Ivo: Lehký tank Typ 95 Ha-Go,  HPM č. 1/1994
Dostál, Tomáš, PhDr.: Malajský tygr,  Extra válka - II. světová č. 01-02/2012
Šťastný, Pavel, Mgr.: Nejlepší japonský tank,  Válka revue č. 1-2/2010, Brno

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka znamená přechod na Tarawu, malé vítězství vede k výběru mezi bitvami Barmy 1942 a Nová Guinea 42. Velké vítězství vede přímo do Barmy 1942.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 48 x 52 hexů
24 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacPG 1, Startující strana: Osa, Kampaň: Japonská kampaň, Pořadí v kampani: 7.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    Velká Británie, Holandsko, Indie, Austrálie & Nový Zéland
Neutrální státy:    -
Osa:    útočí
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Monzunový
Charakter počasí v regionu:    Období sucha se střídá s obdobím dešťů. Deště mezi červnem až zářím.
Herní časová náročnost bitvy:    28.73 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
41 jednotek, z toho 15 jádrových a 26 posil
13 jednotek je leteckých, 3 námořních a 25 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 4 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


1/5 - 0/0
Počet jednotek Spojenců:
67 jednotek
11 jednotek je leteckých, 6 námořních a 50 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


300 + 0 / 444 + 72
Počet slotů Osy:
45 slotů, z toho 17 jádrových slotů a 28 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (2 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Spojenců:
72 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 5 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    Transport
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 19. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      100

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Jitensha Butai (Cyklisté) (Japonsko)
Konoe Shidan (Císařská Garda) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 94 TK (Japonsko)
Type 93 Sumida (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
Ki-27 Nate (Japonsko)
A5M Claude (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
Ki-51 Sonia (Guntei) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
G3M Nell (Japonsko)
Ki-21 Sally (Japonsko)
Ponorka (Japonsko)
Těžký křižník (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)
Transport (Japonsko)
Jednotky Spojenců:

Pěchota 36 HW (Velká Británie)
GB Pěchota 39 (Velká Británie)
Vickers MkVI (Velká Británie)
PBY Catalina (Velká Británie)
Daimler Scout Car (Velká Británie)
2 Pdr ATG (Velká Británie)
GB 6´´ Gun (Velká Británie)
25 Pdr Gun (Velká Británie)
3´´ AD (Velká Británie)
381mm pevnost (Velká Británie)
234mm pevnost (Velká Británie)
152mm pevnost (Velká Británie)
Buffalo MkI (Velká Británie)
Hurricane MkIIA (Velká Británie)
Hudson MkIII (Velká Británie)
Vickers Vildebeest (Velká Británie)
Blenheim MkI (Velká Británie)
Torpédoborec (Velká Británie)
Bitevní loď (Velká Británie)
GB 3 Ton Lorry (Velká Británie)
Brencarrier (Velká Británie)
Nizozemská pěchota (Holandsko)
Ponorka (Holandsko)
ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland)
CA-8 Wirraway (Austrálie & Nový Zéland)
Buffalo MkI (Austrálie & Nový Zéland)
Hudson MkIII (Austrálie & Nový Zéland)
Torpédoborec (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
Indická pěchota (Indie)
GB 3 Ton Lorry (Indie)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 3 Ferdinand x Frolekdohráno 25.02.2012, vítězství SpojencůZDEZDE
5 3 Frolek x Ferdinanddohráno 25.02.2012, vítězství SpojencůZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Amboina (PacAGPG 1), Singapur (PacAGPG 2), Pearl Harbor 1941 (PacPG 1), Singapur (PacPG 1), Filipíny 1941 (PacPG 1), Holandská východní Indie (PacPG 1), Wake II. (PacAGPG 4)

Seznam použitých názvů:

Alur Setar
Bagansiapiapi
Batu Pahat
Butterworth
Dumai; Sumatra
Filipův kanál
George Town
Hlavní průliv
Ipoh
Jasonova zátoka
Zobrazit celý seznam...
Alur Setar
Bagansiapiapi
Batu Pahat
Butterworth
Dumai; Sumatra
Phillip Channel
George Town
Main Strait
Ipoh
Jason Bay

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: