Šumšu

18.8.1945 - 28.8.1945

PacPG: 18.8.1945 - 28.8.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nová bitva - zatím pouze v přípravě.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Sovětská invaze na ostrov Šomšu. Jedna z posledních zuřivých bitev druhé světové války, boj o první ostrov řetězce souostroví Kurily.

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
10. července 1943: Nad Kurilskými ostrovy - osm bombardérů B-25 ze základen na Attu (souostroví Aleuty) útočí na ostrovy Šumšu a Paramuširu. Jedná se o vůbec první nálet na japonské území od Doolittleova náletu v roce 1942. Tato akce je součástí příprav na vylodění na dalším z aleutských ostrovů, ostrově Kiska. Série náletů má za cíl rozprášit na Kurilách japonské letecké síly.
5. ledna 1945: Kurilské ostrovy - admirál McCrea velí třem křižníkům a devíti torpédoborcům vyslaných k ostřelování Suribači Wanu.
26. července 1945: Okupované Německo - na konferenci v Postupimi nedaleko Berlína je přijata tzv. Postupimská deklarace, která vyzývá Japonsko ke kapitulaci podle stanovených podmínek, jinak bude čelit naprostému zničení. Deklaraci podepisují americký prezident Harry Truman, britský premiér Winston Churchill a čínský vůdce Čankajšek. Sovětský svaz není signatářem deklarace, neboť se nenachází s Japonskem ve válečném stavu, je však vázán tajnými závěry Jaltské konference k napadení Japonska do tří měsíců od konce války v Evropě. V průběhu konference se Truman Stalinovi obecně zmiňuje o "mocné nové zbrani", ten však nejeví známky překvapení, je o americké jaderné zbrani informován svými agenty. Zároveň jsou po sečtení zámořských hlasů zveřejněny výsledky červnových voleb v Británii, které Winston Churchill drtivě prohrává a opouští tak konferenci i post ministerského předsedy Spojeného království. Jeho nástupcem se stává Clement Attlee.
14. srpna 1945: Japonsko - sovětské jednotky pokračují v obsazování jižní poloviny ostrova Sachalin a Kurilských ostrovů.

Literární zdroje:
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,  HPM č. 5 a 6/1997

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Tato bitva není součástí žádné kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
14 kol, 6 kol/den
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    SSSR
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    14.03 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
47 jednotek, z toho 18 jádrových a 29 posil
6 jednotek je leteckých, 12 námořních a 29 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 29 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


1/28 - 0/0
Počet jednotek Osy:
50 jednotek
0 jednotek je leteckých, 2 námořních a 48 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


400 + 0 / 500 + 50
Počet slotů Spojenců:
51 slotů, z toho 18 jádrových slotů a 33 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (0 jádrových + 4 posil)
Počet slotů Osy:
50 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Mandžusko 1945 (PacAGPG 2), Hokkaidó (PacAGPG 2), Sachalin (PacAGPG 2), Šumšu (PacAGPG 2), Mandžusko 1945 (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: