Sachalin

11.8.1945 - 25.8.1945

PacPG: 11.8.1945 - 25.8.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nová bitva - zatím pouze v přípravě.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Sovětská invaze na japonskou část ostrova Sachalin. Po Ruskem prohrané rusko-japonské válce byla jižní část ostrova Sachalin podstoupena Japonsku. Na konci druhé světové války se Sovětům podařilo jižní část dobýt zpět a připojit k SSSR.

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
11. února 1945: Sovětský Svaz - končí Jaltská konference. Churchill, Roosevelt a Stalin a jejich vysocí vojenští a političtí poradci se setkali, aby diskutovali o poválečném uspořádání a válce s Japonskem. Je odsouhlaseno, že se SSSR připojí do války proti Japonsku během tří měsíců od ukončení války v Evropě. Na oplátku bude Sovětskému Svazu uznán nárok na japonskou část ostrova Sachalin a Kurilské ostrovy. Stejně tak jsou stanoveny poválečné hranice Polska a rozdělení Německa do okupačních zón. Sověti dávají vágní příslib ohledně "svobodných" a "demokratických" voleb v zemích Východní Evropy osvobozených SSSR. Navíc probíhá jednání ohledně Organizace spojených národů a dochází k dohodě na uspořádání přípravného setkání k založení této organizace, v dubnu, v San Franciscu. Jalta je nedávno osvobozené krymské letovisko. Sovětská delegace opouští Krym přes Kerčský průliv po původně Němci budovaném Kerčském železničním mostě, který bude o týden později zničen ledem hnaným větrem z Azovského moře a oba břehy znovu spojí až Krymský most v roce 2018.
26. července 1945: Okupované Německo - na konferenci v Postupimi nedaleko Berlína je přijata tzv. Postupimská deklarace, která vyzývá Japonsko ke kapitulaci podle stanovených podmínek, jinak bude čelit naprostému zničení. Deklaraci podepisují americký prezident Harry Truman, britský premiér Winston Churchill a čínský vůdce Čankajšek. Sovětský svaz není signatářem deklarace, neboť se nenachází s Japonskem ve válečném stavu, je však vázán tajnými závěry Jaltské konference k napadení Japonska do tří měsíců od konce války v Evropě. V průběhu konference se Truman Stalinovi obecně zmiňuje o "mocné nové zbrani", ten však nejeví známky překvapení, je o americké jaderné zbrani informován svými agenty. Zároveň jsou po sečtení zámořských hlasů zveřejněny výsledky červnových voleb v Británii, které Winston Churchill drtivě prohrává a opouští tak konferenci i post ministerského předsedy Spojeného království. Jeho nástupcem se stává Clement Attlee.
11. srpna 1945: Japonsko - sovětský 2. Dálněvýchodní (či také Dálnovýchodní) front a Tichomořská flota zahajuje okupování jižní části ostrova Sachalin.
14. srpna 1945: Japonsko - sovětské jednotky pokračují v obsazování jižní poloviny ostrova Sachalin a Kurilských ostrovů.
26. srpna 1945: Japonsko - sovětské jednotky začínají obsazovat Kurilské ostrovy, ostrov Onnekotan, Šasikotan a Matua. Také je na jihu ostrova Sachalin obsazeno město Rutaka.
28. srpna 1945: Japonsko - sovětské jednotky okupují celou jižní polovinu ostrova Sachalin.

Literární zdroje:
Glantz, David M.: Srpnová bouře,   Naše vojsko, 2006, Praha

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Tato bitva není součástí žádné kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
20 kol, 5 dní/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    SSSR
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    49.55 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
104 jednotek, z toho 40 jádrových a 64 posil
24 jednotek je leteckých, 16 námořních a 64 pozemních
2 jednotek naloženo v leteckých a 40 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


5/45 - 0/0
Počet jednotek Osy:
113 jednotek
16 jednotek je leteckých, 2 námořních a 95 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 836 + 118
Počet slotů Spojenců:
109 slotů, z toho 38 jádrových slotů a 71 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 5 jednotek
   (-2 jádrových + 7 posil)
Počet slotů Osy:
118 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 5 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Mandžusko 1945 (PacAGPG 2), Sachalin (PacAGPG 2), Šumšu (PacAGPG 2), Mandžusko 1945 (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: