Negros

29.3.1945 - 20.6.1945

PacPG: 29.3.1945 - 9.6.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
7.1.2007
31.7.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Zcela nová bitva. Osvobození filipínského ostrova Negros.

Historický popis:

Krycí název operace: Victor I
Dlouho před zhroucením japonského odporu na poloostrově Zamboanga a v Suluském souostroví vydal generálporučík Eichelberger rozkaz k zahájení operací, jimiž měly být osvobozeny ostrovy Panay, Negros, Cebu a Bohol, tvořící jižní část Visajanského souostroví. Úkol obsadit Panay a severní část Negrosu, nazývanou Negros Occidental, připadl 40. divizi a 503. výsadkové plukovní bojové skupině; jižní část Negrosu, nazývanou Negros Oriental, Cebu a Bohol dostala na starost slavná divize Americal, která si vydobyla vavříny na Guadalcanalu a na začátku roku 1945 se podílela na vyčišťovacích akcích na Leyte. V době, kdy započaly operace proti jižním ostrovům Visajanského souostroví, byla tato ostrovní skupina již zcela izolována od zbytku filipínského souostroví: na severu bylo v rukou spojenců Mindoro a nejdůležitější oblasti Luzonu, na jihu poloostrov Zamboanga a Suluské souostroví, na západě Palawan a na východě Leyte a Samar. Japonská vojska rozmístěná v jižní části Visajanského souostroví se ocitla v pasti, ze které nebylo úniku, neboť všechny ústupové trasy ovládalo spojenecké loďstvo a letectvo. (Miloš Hubáček - Boj o Filipíny, Panorama 1990)

Bitva v datech:
27. května 1942:Jižní Pacifik - na ostrově Nová Kaledonie je aktivována pěší divize Americal, jako jediná americká divize postavená mimo území Spojených států. Navzdory tomu, že divize americké armády jsou označovány číslelně, na žádost jejího prvního velitele generálmajora Alexandera Patche, který ji zformoval ze tří pluků Národní gardy narychlo samostatně vyslaných ze Spojených států po Pearl Harboru, přijímá název vzniklý zkrácením sousloví "American, New Caledonian Division". Divize později projde boji na Guadalcanalu, Bougainville a vyčišťovacími operacemi na Filipínách, ovšem nejvíce se nechvalně proslaví až za války ve Vietnamu masakrem ve vesnici My Lai.
29. března 1945:Filipíny - probíhají americká vylodění na severozápadě ostrova Negros u města Bacolod. Vyloďující se síly, patřící pod americký 185. pěší pluk, narážejí na tomto ostrově na tuhý japonský odpor.
8. dubna 1945:Filipíny - nedaleko Bacolodu na severozápadě ostrova Negros jsou americké síly posíleny vyloděním druhého pluku.
26. dubna 1945:Filipíny - probíhají další americká vylodění na ostrově Negros, v tuto dobu jednotkami divize Americal na jihozápadě ostrova. Předtím než narazí na japonský odpor, postoupí tyto jednotky rychle směrem do vnitrozemí.
4. května 1945:Filipíny - ostrov Luzon, americká 25. divize, součást amerického 1. sboru, obsazuje stratovulkán Taal, na západ od průsmyku Balete (Dalton). Jednotky amerického 11. sboru útočí severozápadně od Manily směrem k městu Guagua, ale jsou japonskou obranou zatlačeni zpět. Ostrov Mindanao, americká 24. divize zbavuje nepřátel oblast kolem města Davao, zatímco jednotky americké 31. divize hlídkují severně od Zibawe. Jednotky americké 41. divize doráží k obci Parang severně od města Cotabato, zatímco se další jednotky vyloďují na sever od města Digos u obce Santa Cruz. Ostrov Negros, divize Americal (23. pěší divize) se pokouší obnovit své zásobovací trasy, které japonské jednotky přerušily ve východní části ostrova.
8. května 1945:Filipíny - ostrov Luzon, americký 145. pěší pluk obsazuje hřeben u města Guagua, jihovýchodně od hory Pacawagan a blokuje stezku podél řeky Mariquina. Ostrov Mindanao, jednotky americké 24. divize zřizují předmostí přes řeku Talomo, severně od města Mintal. Americká 31. divize "čistí" lesy Colgan a doráží k letišti města Maramag. Americké jednotky se vyloďují na ostrově Samar. Ostrov Negros, americké síly na jihu nadále postupují proti silnému japonskému odporu.
15. května 1945:Filipíny - ostrov Luzon, americký 11. sbor připravuje obnovení útoků na přehradu Ipoh, severně od Manily. Jednotky americké 8. armády zahajují nové útoky na ostrovy Mindanao a Negros. Jednotky americké 24. divize postupují z města Davao na severovýchod a dostávají se do kontaktu s filipínskými partyzány. Likvidační operace pokračují v údolí řeky Talomo.
31. května 1945:Filipíny - ostrov Negros, končí organizovaný japonský odpor. Ostrov Luzon, pluk americké 37. divize zahajuje přesun na sever ze Santa Fe přes údolí Kagajan.
12. června 1945:Filipíny - ostrov Luzon, americký 145. pěší pluk poráží japonský odpor v průsmyku Orioung, obsazuje město Orioung a postupuje až na pozice, ze kterých je přehledně vidět město Balite. Americké jednotky dokončují obsazení Visajanských ostrovů (zahrnující ostrovy Samar, Negros, Panay, Leyte, Cebu a Bohol), v oblasti mezi ostrovy Luzon a Mindanao. Americké ztráty v tomto tažení činí 835 mrtvých a 2 300 zraněných. Japonské ztráty jsou odhadovány na 10 000 mrtvých.
20. června 1945:Filipíny - ostrov Luzon, filipínští partyzáni postupují údolím Cagajan z města Aparri a osvobozují město Tuguegarao. Americký taktický sbor o velikosti pluku vstupuje do Aparri zatímco jednotky americké 37. divize postupují 4 kilometry severně od města Ilagan. Mezitím hlavní štáb americké 8. armády oznamuje úspěšné dokončení operací na obsazení ostrovů Panay, Negros, Cebu, Bohol a Palawan a rovněž na obsazení západní části ostrova Mindanao.

Literární zdroje:
Hubáček, Miloš: Boj o Filipíny,   Paseka, 2005, Praha, Litomyšl
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Tato bitva není součástí žádné kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 41 x 52 hexů
25 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA, Filipíny
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    29.12 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
39 jednotek, z toho 0 jádrových a 39 posil
4 jednotek je leteckých, 1 námořních a 34 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 15 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


3/22 - 0/1
Počet jednotek Osy:
66 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 66 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


350 + 0 / 532 + 66
Počet slotů Spojenců:
44 slotů, z toho 2 jádrových slotů a 42 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 5 jednotek
   (2 jádrových + 3 posil)
Počet slotů Osy:
66 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Plamenometčíci (USA)
Výsadkáři 43 (USA)
Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Ženisté (USA)
M24 Chaffee (USA)
M4A1 Sherman (USA)
Sherman POA (USA)
M5 Stuart (USA)
US M8 Greyhound Light Armored Car (USA)
US 57mm ATG (USA)
US 155mm Gun (USA)
US M4A3 (105) (USA)
F6F Hellcat (USA)
SB2C Helldiver (USA)
Torpédoborec (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
LVT-2 Water Buffalo (USA)
AF Transport (USA)
Partyzáni (Filipíny)
Pěchota 1936 (Filipíny)
3´´ AD (Filipíny)
Jednotky Osy:

Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 93 Sumida (Japonsko)
Type 92 Osaka (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 Ko-Hi (Japonsko)
Type 99 88mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 8 Hartmann x 777dohráno 25.01.2015, vítězství SpojencůZDEZDE
5 8 777 x Hartmanndohráno 28.01.2015, vítězství SpojencůZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Okinawa (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Buin (PacAGPG 2), Borneo 1945 (PacAGPG 2), Mindanao (PacAGPG 2), Cebu a Bohol (PacAGPG 2), Negros (PacAGPG 2), San Francisco (PacPG 1), Okinawa (PacPG 1), Okinawa - Sever (PacAGPG 1)

Seznam použitých názvů:

Argao; Cebu
Bacolod
Binalbagan
Boholské moře
Cadiz
Carcar; Cebu
Cauayan
Cebuská úžina
Dumaguete
Guihulngan
Zobrazit celý seznam...
Argao; Cebu
Bacolod
Binalbagan
Bohol Sea
Cadiz
Carcar; Cebu
Cauayan
Cebu Strait
Dumaguete
Guihulngan

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: