Mindanao

10.3.1945 - 30.6.1945

PacPG: 17.4.1945 - 26.7.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
27.1.2007
30.1.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Zcela nová bitva. Osvobození filipínského ostrova Mindanao.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Victor V
Mindanao je nejjižněji položeným a druhým největším ostrovem Filipínského souostroví. Jeho nerovný a hornatý terén převážně pokrývají deštěm nasáklé lesy a před válkou měl kolem dvou milionů obyvatel. I když poloostrov Zamboanga, vysunutý na západ do Suluského moře, je geograficky částí Mindanaa, byl při osvobozování jižních Filipín považován za samostatnou územní jednotku nemající z čistě vojenského hlediska žádný vztah k hlavní, východní části ostrova; plánovači ve štábu americké 8. armády vzali za rozhodující především skutečnost, že Zamboangu od východního Mindanaa odděluje bariéra hor, znemožňující rozvinutí široce založeného útoku vedeného odtud na východ. A tak přestože od konce března 1945 byla Zamboanga v rukou spojeneckých vojsk, k ovládnutí východní části Mindanaa bylo třeba zcela samostatných výsadkových operací. (Miloš Hubáček - Boj o Filipíny, Panorama 1990)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
9. září 1944: Filipíny - tři skupiny US Task Force 38 provádí vzdušné údery na japonská letiště na ostrově Mindanao.
10. září 1944: Filipíny - tři skupiny US Task Force 38 s 12 letadlovými loděmi provádí letecké údery na japonská letiště na ostrově Mindanao.
16. října 1944: Filipíny - letadla americké 13. a 5. letecké armády se základnami na ostrovech Biak, Sansapor a Morotai útočí na cíle na Mindanau. Americká Task Group 77.4 (admirál TF Sprague) s 18 eskortujícími loděmi zahajuje letecké údery na Leyte, Cebu a Mindanao.
10. března 1945: Filipíny - většina americké 41. pěší divize je vyloděna na jihozápadě ostrova Mindanao u města Zamboanga. Generál Doe velí vojákům a admirál Barbey námořní podpoře. Na Luzonu pokračují boje na jih od jezera Laguna de Bay, kde se americké jednotky vytrvale pokoušejí o průlom na východ. Na ostrově Palawan končí organizovaný japonský odpor.
17. dubna 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, probíhají americká vylodění v zálivu Moro v oblasti Cotabato. Útočící jednotky pocházejí z americké 24. pěší divize amerického 10. sboru (generál Sibert). Podpoře 3 křižníků a 1 torpédoborce velí admirál Noble. Americké jednotky, které se vylodily na poloostrově Zamboanga na začátku března již "vyčistily" rozsáhlou část jihozápadní části tohoto ostrova, ale většina japonské 35. armády (generál Suzuki) zůstává netknuta. Těmto novým vyloděním není kladen žádný počáteční odpor.
22. dubna 1945: Filipíny - americká 31. pěší divize se vyloďuje v zálivu Moro. Americká 24. divize již postupuje do vnitrozemí a téměř doráží do města Kabakan. Mezitím, na vulkanickém ostrově Jolo, končí japonský odpor ve chvíli, kdy jejich poslední opevněná postavení obsazují americké síly. Jednotliví roztroušení japonští vojáci zůstávají na svobodě.
3. května 1945: Filipíny - americké námořní síly pod velením admirála Nobleho vyloďují 1 000 vojáků u Santa Cruz v zátoce Davao na ostrově Mindanao. Město Davao je obsazeno jednotkami americké 24. divize.
4. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americká 25. divize, součást amerického 1. sboru, obsazuje stratovulkán Taal, na západ od průsmyku Balete (Dalton). Jednotky amerického 11. sboru útočí severozápadně od Manily směrem k městu Guagua, ale jsou japonskou obranou zatlačeny zpět. Ostrov Mindanao, americká 24. divize zbavuje nepřátel oblast kolem města Davao, zatímco jednotky americké 31. divize hlídkují severně od Zibawe. Jednotky americké 41. divize doráží k obci Parang severně od města Cotabato, zatímco se další jednotky vyloďují na sever od města Digos u obce Santa Cruz. Ostrov Negros, divize Americal (23. pěší divize) se pokouší obnovit své zásobovací trasy, které japonské jednotky přerušily ve východní části ostrova.
6. května 1945: Filipíny - Luzon, jednotky americké 25. divize, součásti amerického 1. sboru, obsazují náhorní plošinu Kembu. Mindanao, americké 24. a 31. divize poráží Japonce v pozicích severně od města Davao, kde je soustředěna japonská 35. armáda (generál Morozumi).
8. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americký 145. pěší pluk obsazuje hřeben u města Guagua, jihovýchodně od hory Pacawagan a blokuje stezku podél řeky Mariquina. Ostrov Mindanao, jednotky americké 24. divize zřizují předmostí přes řeku Talomo, severně od města Mintal. Americká 31. divize "čistí" lesy Colgan a doráží k letišti města Maramag. Americké jednotky se vyloďují na ostrově Samar. Ostrov Negros, americké síly na jihu nadále postupují proti silnému japonskému odporu.
9. května 1945: Filipíny - Ostrov Luzon, jednotky amerického 145. pěšího pluku, součást amerického 11. sboru, obsazují horu Binikajan a hlídkují v oblasti města Guagua. Ostrov Mindanao, americká 24. divize pokračuje v obraně předmostí přes řeku Talomo proti japonským protiútokům, ale nedaří se postavit most. Americká 31. divize zastavuje své útoky v lesích Colgan, aby umožnila letecké a dělostřelecké údery na japonské pozice.
10. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, postup americké 43. divize, součásti amerického 11. sboru, ztrácí spád. Ostrov Mindanao, část americké 40. divize se vyloďuje na pobřeží zátoky Macalajar na severu ostrova. Námořnímu podpůrnému uskupení velí kontradmirál Struble. Vylodění je úspěšné. Filipínští partyzáni poskytují podporu navíc a předmostí je rychle konsolidováno a rozšířeno. Některé jednotky postupují přibližně 8 kilometrů na jihovýchod a spojují se s jednotkami americké 31. divize. Mezi americkými a již přítomnými japonskými jednotkami na ostrově probíhají tuhé boje. Jednotky americké 19. divize začínají eliminovat početná japonská ohniska odporu kolem města Davao.
11. května 1945: Filipíny - Luzon, jednotky amerického 1. sboru se spojují na hřebeni Kapintalan. Americká 25. divize postupuje na Santa Fe. Mindanao, jednotky americké 40. divize postupují na pahorky, ze kterých mají výhled na letiště Del Monte. Jednotky filipínských partyzánů osvobozují město Cagajan. Americká 24. divize „čistí“ oblast severovýchodně od řeky Talomo, u města Mintal. Provincie Samar, malý americký kontingent se vyloďuje, aby lokalizoval pozice japonského dělostřelectva provádějící palbu na Davao (město i region) na ostrově Mindanao. Boje pokračují v horách na západě ostrova Negros.
12. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, jednotky americké 43. divize, součást amerického 11. sboru, obsazují během postupu na město Ipo několik pahorků obsazených Japonci. Ostrov Mindanao, jednotky americké 40. divize dorážejí na letiště Del Monte. Další jednotky postupují na jihozápad od města Tankulan. Po vleklém bombardování a dělostřeleckém ostřelování eliminuje americký 123. pěší pluk opevněné japonské postavení v Colganově lese (Colgan woods, podle kaplana 124. pluku, který zde padl v první den bitvy 6. května). Americké letectvo a dělostřelectvo provádí údery na předpokládaná palebná postavení japonského dělostřelectva na ostrově Samar.
13. května 1945: Filipíny - jednotky americké 40. divize obsazují po dalších těžkých bojích na ostrově Mindanao letiště Del Monte. Americká 24. divize postupuje na sever po stezce procházející údolím řeky Talomo.
15. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americký 11. sbor připravuje obnovení útoků na přehradu Ipoh, severně od Manily. Jednotky americké 8. armády zahajují nové útoky na ostrovy Mindanao a Negros. Jednotky americké 24. divize postupují z města Davao na severovýchod a dostávají se do kontaktu s filipínskými partyzány. Likvidační operace pokračují v údolí řeky Talomo.
16. května 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americká 152. divize, součást amerického 11. sboru, za podpory těžkého dělostřelectva útočí na hřeben Woodpecker a pak se na něm opevňuje. Je ohlášeno dokončení obsazení poloostrova Bicol jednotkami amerického 14. sboru. Ostrov Mindanao, japonské jednotky brání americkému postupu podél řeky Talomo.
20. května 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, americká 31. divize, součást amerického 10. sboru, postupuje na sever a obsazují pozice nedaleko města Malajbalaj a je vystavena japonské dělostřelecké palbě. Jiné jednotky postupují na sever od města Davao a kladou odpor nočním protiútokům.
21. května 1945: Filipíny - japonská zásobovací základna ve městě Malajbalaj, na ostrově Mindanao, je obsazena jednotkami americké 31. divize.
22. května 1945: Filipíny - jednotky americké 24. divize dorážejí do města Tambongan na ostrově Mindanao.
27. května 1945: Filipíny - americká 25. divize, součást amerického 1. sboru, obsazuje na ostrově Luzon město Santa Fe. V několika částech ostrova Mindanao stále probíhají intenzivní boje.
1. června 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americká 37. divize (americký 1. sbor) postupuje rychle v údolí Cagajan. Japonský odpor je omezen na akce zadního voje. Ostrov Mindanao, americké jednotky jsou nasazeny severně od města Davao.
6. června 1945: Filipíny - americké jednotky postupují údolím Cajagan na ostrově Luzon a stejně tak na ostrově Mindanao, aniž by se setkaly s výraznějším odporem.
9. června 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americká 37. divize obsazuje Bagabag. Americké jednotky se pokoušejí zablokovat trasy do údolí Cagajan s cílem izolovat japonské jednotky soustředěné v horském pásmu Sierra Madre na severovýchodě. Ostrov Mindanao, jednotky americké 24. divize obsazují Mandog, poslední významné opevněné postavení japonské obrany.
10. června 1945: Tokio - japonský parlament předává moc premiérovi Suzukimu, ten se tak stává diktátorem.
12. června 1945: Filipíny - ostrov Luzon, americký 145. pěší pluk poráží japonský odpor v průsmyku Orioung, obsazuje město Orioung a postupuje až na pozice, ze kterých je přehledně vidět město Balite. Americké jednotky dokončují obsazení Visajanských ostrovů (zahrnující ostrovy Samar, Negros, Panay, Leyte, Cebu a Bohol), v oblasti mezi ostrovy Luzon a Mindanao. Americké ztráty v tomto tažení činí 835 mrtvých a 2 300 zraněných. Japonské ztráty jsou odhadovány na 10 000 mrtvých.
18. června 1945: Filipíny - ostrov Luzon, jednotky americké 37. divize podporované obrněnou kolonou postupují údolím Cagajan, dobývají letiště města Ilagan a překračují stejnojmennou řeku. Ostrov Mindanao, končí organizovaný japonský odpor. Jednotky japonské 35. armády jsou odříznuty a jsou nyní na nějaký čas ohledně jídla odkázány na kořínky a kůru stromů. Přesto však některé malé japonské jednotky nadále kladou odpor.
28. června 1945: Filipíny - generál MacArthur oznamuje dokončení operací na Luzonu. Je to 5 měsíců a 19 dní od doby, kdy začala tato americká invaze. Odhadovaných 11 000 japonských vojáků zůstalo izolováno v horách Sierra Madre a dalších 12 000 obklíčených v oblasti Kiangan-Bontoc (nebo Ifugao-Bontoc). Americké 8. armádě je přidělen úkol "vyčistit" Luzon, zatímco americká 6. armáda je reorganizována k invazi do Japonska (Operace Olympic). Většina "čištění" je nechána na filipínských jednotkách. Ostrov Mindanao, "čistící" operace nadále pokračují.
4. července 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, americká 24. divize vede výsadkový expediční sbor k osvobození zátoky Sarangani na jihu tohoto ostrova, jižně od města Davao. Filipínští partyzáni se podílejí na eliminování japonského ohniska odporu.
8. července 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, pokračují boje v oblasti zátoky Sarangani. S Japonci bojují filipínští partyzáni vedení Američany.
20. července 1945: Filipíny - americké jednotky se vyloďují na ostrově Balut, při vstupu do zátoky Sarrangani ostrova Mindanao. Malá japonská posádka je eliminována.
25. července 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, v oblasti zátoky Sarangani končí všechen japonský organizovaný odpor. Začínají americké operace na likvidaci zbytků nepřátel.
11. srpna 1945: Filipíny - ostrov Mindanao, americké operace na "vyčištění" oblasti jsou dokončeny.

Literární zdroje:
Hubáček, Miloš: Boj o Filipíny,   Paseka, 2005, Praha, Litomyšl
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Nepevný, Jindřich, Ing.: Americká polopásová vozidla,  HPM č. 3,4/1991

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Tato bitva není součástí žádné kampaně.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 66 x 52 hexů
26 kol, 4 dny/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA, Filipíny
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    30.38 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
45 jednotek, z toho 0 jádrových a 45 posil
4 jednotek je leteckých, 1 námořních a 40 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 24 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


2/25 - 0/2
Počet jednotek Osy:
60 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 60 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


250 + 0 / 490 + 70
Počet slotů Spojenců:
48 slotů, z toho 3 jádrových slotů a 45 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 3 jednotky
   (3 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
70 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 10 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Plamenometčíci (USA)
Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Ženisté (USA)
M24 Chaffee (USA)
LVT (A)-4 (USA)
M4A1 Sherman (USA)
Sherman POA (USA)
M5 Stuart (USA)
US M8 Greyhound Light Armored Car (USA)
US 57mm ATG (USA)
US 155mm Gun (USA)
US M4A3 (105) (USA)
US 105mm Gun (USA)
US 75mm Gun (USA)
P-38 Lightning (USA)
SBD Dauntless (USA)
Lehký křižník (USA)
US GM Truck (USA)
LVT-2 Water Buffalo (USA)
AF Transport (USA)
Partyzáni (Filipíny)
Pěchota 1936 (Filipíny)
3´´ AD (Filipíny)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 98 Ke-Ni (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 93 Sumida (Japonsko)
Type 92 Osaka (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 Ko-Hi (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 8 Vlk x Kstavkdohráno 23.06.2015, vítězství OsyZDEZDE
5 8 Kstavk x Vlkdohráno 12.08.2015, vítězství SpojencůZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Okinawa (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Borneo 1945 (PacAGPG 2), Mindanao (PacAGPG 2), Cebu a Bohol (PacAGPG 2), Negros (PacAGPG 2), San Francisco (PacPG 1), Okinawa (PacPG 1), Okinawa - Sever (PacAGPG 1)

Seznam použitých názvů:

Basilan Peak
Basilanská úžina
Bislig
Boholské moře
Butuan
Cagayan de Oro
Cebuská úžina
Celebeské moře
Cotabato
Davao
Zobrazit celý seznam...
Basilan Peak
Basilan Strait
Bislig
Bohol Sea
Butuan
Cagayan de Oro
Cebu Strait
Celebes Sea
Cotabato
Davao

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: