Bougainville

27.10.1943 - 2.9.1945

PacPG: 30.10.1943 - 20.11.1943

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
17.3.2005
30.1.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
Nová bitva - obsazení ostrova Bougainville. Bitva vznikla oddělením a rozšířením mapy původní PacG bitvy Šalomounovy ostrovy. Protože jsme chtěli, aby v tomto scenariu bylo možné vybojovat i námořní bitvu v Zátoce císařovny Augusty, byl do mapy udělán celý ostrov Bougainville včetně blízkých ostrovů Buka, Shortland, Choiseul a Ostrov pokladů. A aby byla bitva zajímavější, byla Spojencům přidána nějaká další místa k obsazení - letiště Buka a Bonis. Pro potřeby PacPG bylo nutno operace ukončit 20.11.1943, aby byla zachována časová návaznost bitev v kampani, ve skutečnosti Američané odrazili poslední protiútok až na konci března 1944 a jižní část ostrova obsadili teprve Australané v první polovině roku 1945.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Cherry Blossom
... Pozornost spojeneckých stratégů se proto soustředila na Bougainville, severní výspu Šalomounových ostrovů. Podle odhadu se na Bougainvillu a přilehlých ostrůvcích nacházelo asi 40 000 mužů japonských pozemních vojsk a asi 20 000 příslušníků námořnictva. Většina byla soustředěna v jižní části ostrova Bougainville, asi 6 000 na ostrově Buka, ležícím severně od něj, a přes 5 000 na ostrově Shortland jižně od Bougainvillu. (Miloš Hubáček - Ofenziva v Pacifiku, Mladá fronta, 2000)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
27. května 1942: Jižní Pacifik - na ostrově Nová Kaledonie je aktivována pěší divize Americal, jako jediná americká divize postavená mimo území Spojených států. Navzdory tomu, že divize americké armády jsou označovány číslelně, na žádost jejího prvního velitele generálmajora Alexandera Patche, který ji zformoval ze tří pluků Národní gardy narychlo samostatně vyslaných ze Spojených států po Pearl Harboru, přijímá název vzniklý zkrácením sousloví "American, New Caledonian Division". Divize později projde boji na Guadalcanalu, Bougainville a vyčišťovacími operacemi na Filipínách, ovšem nejvíce se nechvalně proslaví až za války ve Vietnamu masakrem ve vesnici My Lai.
5. října 1942: Šalomounovy ostrovy - americká letadla z letadlové lodi USS Hornet útočí na japonská plavidla u Bougainville, s malým úspěchem.
13. února 1943: Šalomounovy ostrovy - doprovodu spojeneckých bombardérů B-24 při náletu na japonské základny na ostrově Bougainville se účastní skupina stíhaček F4U Corsair. Jde o jednu z prvních významných operací těchto vynikajících amerických stíhacích letounů.
26. dubna 1943: Washington - jsou schváleny nové plány ohledně operací na Šalomounových ostrovech (kódové označení "Cartwheel" - česky přemet stranou, tzv. hvězda). Síly oblasti jižního Tichomoří pod velením admirála Halseyho budou pokračovat ve svém postupu přes ostrov Nová Georgie a ostrov Bougainville. Síly oblasti jihozápadního Tichomoří MacArthura budou pokračovat ve svém postupu severozápadním směrem podél pobřeží Nové Guineje dokud se on a Halsey nespojí k izolování japonských základen v Rabaulu a Kaviengu.
16. června 1943: Bougainville - během fotoprůzkumné mise pro spojenecké invazní mapy je nad letištěm Buka napaden japonskými stíhačkami bombardér B-17 "Old 666". Přestože osamocené letadlo čelí obrovské přesile 17 útočících A6M Zero, Ki-46 Dinah a Ki-45 Nick, po vytrvalém třičtvrtěhodinovém boji jeho posádka sestřeluje 3 útočníky a ostatní zahání. Těžce poškozený bombardér dosedá na základně na Nové Guinei s jedním mrtvým a čtyřmi zraněnými, nicméně se splněným úkolem. Veliteli hlavnímu pilotovi Jay Zeamerovi a střelci Josephovi Sarnoskimu bude uděleno nejvyšší americké vyznamenání, Medaile cti, a ostatní budou oceneněni druhým nejvyšším, Záslužným leteckým křížem. Mise i posádka se tak stane nejvíce dekorovanou v americké historii.
17. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Američané provádějí rozsáhlý letecký útok na ostrov Bougainville. Cílem je lodní doprava u pobřeží a letiště (několik) mezi osadou Buin (na ostrově Bougainville) a ostrůvkem Faisi. Je potopen japonský torpédoborec Hacujuki.
18. října 1943: Šalomounovy ostrovy - probíhají intenzivní nálety na japonskou leteckou základnu Buin na ostrově Bougainville.
27. října 1943: Šalomounovy ostrovy - novozélandské jednotky se vyloďují na Treasury Islands (Souostroví pokladů). Vojáci 8. brigády (generál Row) se na ostrově Stirling nesetkávají s žádným odporem a jen s několika Japonci na ostrově Mono.
28. října 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 2nd Marine Parachute Battalion (2. výsadkový prapor námořní pěchoty) je vysazen z torpédoborců u Voza na ostrově Choiseul (operace Blissful - operace Blažený) a střetává se s japonskými jednotkami. Jde o akci na odvedení pozornosti od zamýšleného útoku na Bougainville.
29. října 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 2. výsadkový prapor námořní pěchoty pokračuje na Choiseulu v boji s japonskými silami. Jde o odvedení pozornosti od plánovaného útoku na Bougainville.
30. října 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 2. parašutistický prapor námořní pěchoty pokračuje na Choiseulu v boji s japonskými silami. Cílem je odvedení pozornosti od plánovaného útoku na Bougainville.
31. října 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 2. parašutistický prapor námořní pěchoty pokračuje na ostrově Choiseul v boji s japonskými silami. Jde o odvedení pozornosti od plánovaného útoku na Bougainville.
1. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - americká 3. divize námořní pěchoty (generál Turnage) se vyloďuje na Bougainville, v Zátoce císařovny Augusty u mysu Torokina. Ke konci dne je na souši 14 000 amerických vojáků. Task Force 31 (admirál Wilkinson) zajišťuje přepravu, Task Force 39 (admirál Merrill) zajišťuje 4 křižníky a 8 torpédoborci podporu a Task Force 38 (admirál Sherman) z letadlových lodí Saratoga a Princeton podniká letecké útoky na letiště Buka a Buna. Místní posádka, kolem 200 Japonců, je zdolána rychle. Nicméně ostrov je bráněn japonskou 17. armádou (generál Hjakutake) se 40 000 vojáky a 20 000 vojáky námořnictva soustředěných na jihu. Po neúspěšných leteckých útocích vysílají Japonci admirála Omoriho, z Rabaulu na Nové Británii, se 4 křižníky a 6 torpédoborci. Po přemožení japonského odporu obsazuje prapor námořní pěchoty blízký ostrov Puruata. Mezitím pokračuje americký 2. výsadkový prapor námořní pěchoty v boji s japonskými jednotkami na Choiseulu. Cílem je odvedení pozornosti od útoku na Bougainville.
2. listopadu 1943: Bismarckovo souostroví - japonská základna v Rabaulu na Nové Británii je napadena z pozemních základen přibližně 160 letadly americké 5. letecké armády. Na obou stranách je přibližně ztraceno 20 letadel. Potopeny jsou v přístavu tři lodě.
2. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bitva v zátoce císařovny Augusty, americká Task Force 39 objevuje krátce po půlnoci přibližující se eskadru japonských křižníků vedenou admirálem Omorim (směřující plnou parou z Rabaulu na ostrově Nová Británie k Bougainville). Po střetnutí, které následuje, ztrácejí Japonci lehký křižník Sendai a torpédoborec Hacukaze a většina dalších lodí je poškozena. Američané mají poškozen lehký křižník Denver a torpédoborec Foote. Nicméně Japonci od své mise upouští. Na Bougainville rozšiřuje své předmostí americká 3. divize námořní pěchoty. Japonci během dne napadají ze vzduchu americkou Task Force 39, bezúspěšně. Letadla americké Task Force 38 útočí na Bunu a Buku. Mezitím, na Choiseulu, pokračuje v boji americký 2. výsadkový prapor námořní pěchoty s japonskými jednotkami. Tento boj má za cíl odvedení pozornosti od útoku na Bougainville.
3. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 2. parašutistický prapor se stahuje z Choiseulu.
4. listopadu 1943: Bismarckovo souostroví - nová japonská eskadra vedená admirálem Kuritou připlouvá do Rabaulu na ostrově Nová Británie. Japonská eskadra sestává z 10 křižníků a 10 torpédoborců. Americký průzkum eskadru při plavbě objevuje a Task Force 38 připravuje útok letounů ze svých letadlových lodí.
5. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, americká 3. divize námořní pěchoty odráží protiútok japonského 23. pluku. Zlomek velké japonské posádky (17. armáda) klade odpor vylodění, protože Japonci věří, že jde o další akci na odvedení pozornosti.
5. listopadu 1943: Bismarckovo souostroví - americká Task Force 38 (admirál Sherman) s letadlovými loděmi Saratoga a Princeton zahajuje útok na japonskou námořní eskadru vedenou admirálem Kuritou. Celkem útočí 97 amerických letadel, výsledkem je poškození 4 těžkých křižníků, dvou lehkých křižníků a 2 torpédoborců. Je ztraceno pouze 10 amerických letadel. Ke konci dne, z pozemních základen, napadají bombardéry Liberator americké 5. letecké armády Rabaul i výše zmíněnou japonskou eskadru.
7. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - americká Task Force 38 s letadlovými loděmi Saratoga a Princeton je napadena 100 japonskými letadly. Útok selhává aniž by bylo dosaženo jakéhokoli zásahu na letadlových lodích. Mezitím se na ostrově Bougainville vyloďuje japonský prapor na sever od předmostí držené americkou 3. divizí námořní pěchoty. Následuje bitva. Japonci posilují svou posádku na ostrově Buka.
9. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, americká 3. divize námořní pěchoty postupuje do vnitrozemí ze svého předmostí u mysu Torokina v Zátoce císařovny Augusty. Následuje střet s jádrem japonského 23. pluku, který probíhá na stezkách v džungli. Mezitím začíná připlutím většiny vojáků americké 37. divize druhá vlna vylodění.
11. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, japonský 23. pluk je zatlačen zpět americkou 3. divizí námořní pěchoty.
13. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, třetí vlna amerických vyloďujících se jednotek doráží na břeh. S nimi se vyloďují zbytek americké 37. pěší divize a 21. divize námořní pěchoty. Task Force 39 (admirál Merrill) zajišťuje krytí. Během vyloďovací operace je leteckým torpédem zasažen křižník Denver. Dochází k poměrně nevelkým bojům na stezce Numa-Numa.
14. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, Američané tlačí Japonce podél stezek v džungli zpět. Několik amerických tanků je k dispozici jako podpora.
20. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - americké divize nadále postupují do vnitrozemí Bougainville po stezce Numa-Numa, která probíhá paralelně s řekou Piva.
24. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - Japonci provádí malý útok na americké divize na ostrově Bougainville. Americká námořní pěchota útok odráží.
25. listopadu 1943: Šalomounovy ostrovy - během noci je u mysu sv. Jiří u ostrova Buka zaskočeno 5 americkými torpédoborci (kapitán Burke) 5 japonských torpédoborců, které se vracejí do Rabaulu po vylodění posil na Bougainville. V tříhodinové bitvě jsou potopeny torpédoborce Makinami, Júgiri a Ónami bez ztrát na americké straně. Tato bitva definitivně ukazuje, že původní japonská převaha v nočních bitvách skončila a že nyní mají na vrch díky radaru Američané.
4. prosince 1943: Šalomounovy ostrovy - americkým divizím na Bougainville jsou dodány další posily a rozšiřují svůj perimetr.
9. prosince 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, nedávno vybudované americké letiště na mysu Torokina se stává provozuschopné.
10. prosince 1943: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, první americká letadla doráží na letiště na mysu Torokina. Americké divize pozvolna rozšiřují svůj perimetr.
9. ledna 1944: Šalomounovy ostrovy - Bougainville, na dokončené druhé letištní dráze letiště Piva přistává první letadlo.
8. března 1944: Šalomounovy ostrovy - japonské jednotky útočí na americké předmostí na ostrově Bougainville. Japonci ostřelují americká letiště v Piva a Američané několik bombardérů stahují. Japonská pěchota proniká na pozice americké 37. divize. Útočící vojáci patří většinou k japonské 6. divizi (generál Hyakutake).
24. srpna 1945: Šalomounovy ostrovy - ostrov Bougainville, japonský velitel generálporučík Kanda stále očekává instrukce z Tokia.

Literární zdroje:
Šnajdr, Miroslav: Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944,   Votobia, 1996, Olomouc
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
Hall, R. Cargill: Lightningy nad Bougainvillem,   Mustang, 1997, Plzeň
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Námořní válka vrcholí,   Naše vojsko, 1995, Praha
Hara, Tameči: Nepotopitelný kapitán,   Omnibooks, 2013, Neratovice
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Khol, Miroslav: Gregory Pappy Boyington,  HPM č. 6/1995

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
V případě nesplnění úkolu kampaň končí. Malé vítězství umožní vybrat si nadcházející scenario mezi bitvami Eniwetok a Admiralitní ostrovy. Velké vítězství umožní také vybrat si nadcházející scenario, tentokrát mezi bitvami Tarawa a Makin. Pro volbu Tarawy je nutné obětovat prestiž, protože se jedná oproti Makinu o střetnutí většího významu.

Zvláštnosti bitvy:
U ostrova Choiseul se nachází výsadkáři naložení v torpédoborci jako v námořním transportu. Jedná se o prapor parašutistů pplk. Krulaka, jež byl na tomto ostrově vysazen právě z torpédoborců.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 64 x 52 hexů
22 kol, 1 den/kolo
Verze: PacAGPG 1, Startující strana: Spojenci, Kampaň: US kampaň, Pořadí v kampani: 5.
Státy Spojenců:    USA, Austrálie & Nový Zéland
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    43.45 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
80 jednotek, z toho 11 jádrových a 69 posil
21 jednotek je leteckých, 24 námořních a 35 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 27 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


2/30 - 0/1
Počet jednotek Osy:
94 jednotek
21 jednotek je leteckých, 10 námořních a 63 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 1500 + 0
Počet slotů Spojenců:
82 slotů, z toho 11 jádrových slotů a 71 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
   (0 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Osy:
95 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 1 jednotku
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 15. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      100
Dotace za Malé vítězství:      50

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Plamenometčíci (USA)
Námořní pěchota 43 (USA)
Mořské včely (USA)
Ženisté (USA)
Výsadkáři 43 (USA)
M4A1 Sherman (USA)
M3 Stuart (USA)
PBY Catalina (USA)
Raiders&Dogs (USA)
US 57mm ATG (USA)
US 155mm Gun (USA)
US 105mm Gun (USA)
US 50mm AD (USA)
F4U Corsair (USA)
P-39 Airacobra (USA)
P-38 Lightning (USA)
F4F Wildcat (USA)
TBF Avenger (USA)
B-25B Mitchell (USA)
SBD Dauntless (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Lehká letadlová loď (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
AF Transport (USA)
ANZAC 1943 (Austrálie & Nový Zéland)
Ženisté (Austrálie & Nový Zéland)
ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland)
P-40 Kittyhawk (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
AF Transport (Austrálie & Nový Zéland)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Jitensha Butai (Cyklisté) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 98 Ke-Ni (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
H6K Mavis (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
A6M3 Hamp (Reisen) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
D3A Val (Japonsko)
Torpédoborec (Japonsko)
Lehký křižník (Japonsko)
Těžký křižník (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 5 Dandyt x Síčadohráno 01.02.2013, vítězství OsyZDEZDE
5 5 Síča x Dandytdohráno 01.02.2013, vítězství SpojencůZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Tarawa (PacAGPG 1), Makin (PacAGPG 1), Finschhafen (PacAGPG 2), Tarawa (PacPG 1), Makin (PacPG 2)

Seznam použitých názvů:

Atol Oema
Bougainvillská úžina
Buin
Gazelí přístav
Hora Bagana
Hora Balbi
Hora Takuan
Ibu
Jezero Billyho Mitchella
Jezero Lahala
Zobrazit celý seznam...
Oema Atoll
Bougainville Strait
Buin
Gazelle Harbour
Mount Bagana
Mount Balbi
Mount Takuan
Ibu
Billy Mitchell Crater Lake
Lahala Lake

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: