Borneo 1945

1.5.1945 - 31.7.1945

PacPG: 1.5.1945 - 30.7.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
16.6.2005
16.8.2009
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.8.2009 ( Vydání 01 )
1.11.2009 ( Vydání 01 Oprava 01 ), 4.4.2011 ( Vydání 02 )
Zcela nová bitva. Mapový podklad je převzatý, jedná se o výřez ostrova Borneo z bitvy Holandská Východní Indie (PacPG1, Japonská kampaň).

Historický popis:

Krycí název operace: Oboe
Američané hodlali osvobozením Bornea dosáhnout několika strategických cílů: zbavit Japonsko zdrojů nafty a kaučuku, přerušit jeho spojení s rozsáhlými oblastmi jihozápadního Tichomoří a v neposlední řadě umožnit Britům, aby si v Brunejské zátoce - nacházející se v oblasti Britského severního Bornea - mohli zřídit hlavní předsunutou základnu svého Tichomořského loďstva... K provedení útoku na Borneo byl určen australský I. sbor generálporučíka sira Leslieho Morsheada... (Miloš Hubáček - Válka končí v Pacifiku II, Paseka 2000)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
13. srpna 1943:Nad ostrovem Borneo - americká 5. letecká armáda útočí 380 letadly ze základen v Austrálii na ropná pole v Balikpapanu.
28. dubna 1945:Holandská východní Indie (okupovaná) - pokračuje přípravná dělostřelecká palba na cíle v oblasti Tarakan na severovýchodě ostrova Borneo.
29. dubna 1945:Holandská východní Indie (okupovaná) - pokračuje přípravná dělostřelecká palba na cíle v oblasti Tarakan na severovýchodě ostrova Borneo.
30. dubna 1945:Holandská východní Indie (okupovaná) - pokračuje přípravná dělostřelecká palba na cíle v oblasti Tarakan na severovýchodě ostrova Borneo. Na břehu ostrova Sadan (též Sadau) se vyloďuje malá australská jednotka.
27. května 1945:Borneo - australské síly obsazují většinu ostrova. Japonská letadla útočí na australské pozice ve městě Tarakan. Celkové australské ztráty v tomto tažení činí 436 zabitých a 1 460 zraněných.
10. června 1945:Tokio - japonský parlament předává moc premiérovi Suzukimu, ten se tak stává diktátorem.
10. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, téměř 30 000 mužů australské 9. divize provádí neatakované vylodění v Brunejském zálivu (Operace Oboe (česky
13. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky vstupují do města Brunej.
15. června 1945:Velké Sundy - australské jednotky obsazují ostrovy Labuan a Muara u ostrova Borneo.
18. června 1945:Velké Sundy - Borneo, Australané doráží v Bruneji k městu Tutong.
20. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky se vyloďují v městečku Lutong ve východní části regionu Sarawak.
21. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, na severu ostrova provádí nové vylodění australská 9. divize. Je hlášeno obsazení ostrova Labaum.
22. června 1945:Velké Sundy - na ostrově Tarakan u severovýchodního pobřeží Bornea likvidují australské jednotky veškerý japonský odpor. Na ostrově Borneo je dobyto město Sarawak.
24. června 1945:Velké Sundy - nad ostrovem Borneo, britská a americká letadla shazují na japonské pozice 1 000 tun bomb.
25. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, Sarawak, australské jednotky dokončují obsazení oblasti ropných polí Miri. 9 křižníků a 13 torpédoborců pod velením admirála Barbeye zahajuje přípravné ostřelování přístavního města Balikpapan.
26. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, pokračuje přípravné námořní ostřelování města Balikpapan.
27. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, přípravné ostřelování Balikpapanu pokračuje.
28. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, přípravné námořní ostřelování Balikpapanu pokračuje. Australské jednotky obsazují Kuala Belait.
29. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, pokračuje přípravné námořní ostřelování Balikpapanu.
30. června 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, pokračuje přípravné námořní ostřelování Balikpapanu.
1. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, posílená australská 7. divize (generál Milford) se vyloďuje se 33 000 vojáky v Balikpapanu. První tři dny vyloďování na břehu poskytují námořní podporu tři eskortní letadlové lodě. Balikpapan je co se týče ropné produkce jednou z nejbohatších asijských oblastí.
2. července 1945:Velké Sundy - australské jednotky obsazují ropná zařízení v Balikpapanu.
3. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, na jihovýchodě, jednotky posílené australské divize, která se vylodila u Balikpapanu obsazují letiště v Sepinggangu a posléze celé toto město. Tyto Australské jednotky podnikly na východ od Balikpapanu, který je téměř celý obklíčen, postup 10 kilometrů do vnitrozemí.
5. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, posily pro australskou 7. divizi se vyloďují v zátoce Balikpapan na pozici Penadjim. Australské jednotky zbavily nepřátel většinu oblasti produkující ropu v bezprostředním sousedství.
7. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, jednotky australské 7. divize pokračují v postupu do vnitrozemí. Na východním pobřeží zátoky Balikpapan pomáhají Australanům Holanďané a rodilí Holanďané Holandské východní Indie (kteří jsou údajně v akci poprvé). Tyto spojenecké jednotky obkličují poslední Japonci držené ropné rafinerie, zejména rafinerii v Pandarasi. Boje na pobřeží východně od Balikpapanu nadále naráží na tuhý japonský odpor. Je hlášeno, že bylo napočítáno kolem 3 000 mrtvých Japonců v jihovýchodní části ostrova Borneo a že jsou zajati 274 Japonci. Australské ztráty jsou vyčísleny na 214 zabitých, 22 pohřešovaných a 430 zraněných.
8. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky se vyloďují ve městě Penajam.
9. července 1945:Velké Sundy - holandské jednotky se vyloďují ve městě Balikpapan a dokončují tak obklíčení stejnojmenné zátoky.
10. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky postupují na východ od Balikpapanu, ale jsou zadrženy japonskými bariérami hořícího benzínu.
12. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, nedaleko obce Andus probíhá spojenecké vylodění. Australské jednotky obsazují ostrov Maradi ze severu.
14. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky postoupily přes oblast letiště města Manggar východně od města Balikpapan a pronikají japonskou obranou v úžině Macassar pásem pobřeží, který byl nedávno intenzivně bráněn.
15. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky obsazují horu Batochampar, která byla japonskou klíčovou obrannou pozicí.
18. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, hlídky z australské 7. divize zjišťují, že se Japonci evakuovali z ropných polí města Sambodja.
19. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, australské jednotky bez odporu obsazují ropné středisko Samboja, severovýchodně od města Balikpapan.
21. července 1945:Velké Sundy - ostrov Borneo, je hlášeno, že holandské a místní jednotky na severovýchod od Balikpapanu postupují. Spojenecké motorové torpédové čluny operující u severozápadního pobřeží ostřelovaly oblast města Jesselton (dnešní Kota Kinabalu) a na pobeží způsobily velké exploze a požáry.
23. července 1945:Velké Sundy - australské jednotky provádějí další nenapadené vylodění v zátoce Balikpapan, východně od Bornea, a zřizují 10kilometrové předmostí.

Literární zdroje:
Rottman, Gordon L.: Střední tank M3 vs Panzerkampfwagen III - Průsmyk Kasserine 1943,   Grada Publishing a.s., 2010, Praha
Hubáček, Miloš: Válka končí v Pacifiku II: Dobývání Okinawy,   Paseka, 2000, Praha, Litomyšl
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Dvořák, Pavel: Commonwealth Boomerang,  HPM č. 3 a 4/1996
Kovář, Daniel: Commonwealth Wirraway,  HPM č. 5 a 6/1999

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Jakýkoliv výsledek bitvy nás zavede do bitvy Rabaul.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 35 x 35 hexů
16 kol, 6 dní/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Australská kampaň, Pořadí v kampani: 4.
Státy Spojenců:    Austrálie & Nový Zéland, USA, Holandsko
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    20.92 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
50 jednotek, z toho 14 jádrových a 36 posil
9 jednotek je leteckých, 12 námořních a 29 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 24 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


1/26 - 0/0
Počet jednotek Osy:
71 jednotek
6 jednotek je leteckých, 0 námořních a 65 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


400 + 0 / 492 + 71
Počet slotů Spojenců:
52 slotů, z toho 14 jádrových slotů a 38 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
   (0 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Osy:
71 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 13. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

F6F Hellcat (USA)
P-47D Thunderbolt (USA)
P-38 Lightning (USA)
SB2C Helldiver (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Eskortní letadlová loď (USA)
Nizozemská pěchota (Holandsko)
LC B25H Mitchell (Holandsko)
Torpédoborec (Holandsko)
Lehký křižník (Holandsko)
AF Truck (Holandsko)
ANZAC HW 44 (Austrálie & Nový Zéland)
ANZAC 1943 (Austrálie & Nový Zéland)
Ženisté (Austrálie & Nový Zéland)
Grant (Austrálie & Nový Zéland)
Matilda II (Austrálie & Nový Zéland)
6 Pdr ATG (Austrálie & Nový Zéland)
25 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland)
15 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland)
40mm Boffors (Austrálie & Nový Zéland)
20mm AD (Austrálie & Nový Zéland)
P-40 Kittyhawk (Austrálie & Nový Zéland)
Beaufighter MkI (Austrálie & Nový Zéland)
B-24D Liberator (Austrálie & Nový Zéland)
Torpédoborec (Austrálie & Nový Zéland)
Lehký křižník (Austrálie & Nový Zéland)
Těžký křižník (Austrálie & Nový Zéland)
Brencarrier (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
LVT-2 Water Buffalo (Austrálie & Nový Zéland)
AF Transport (Austrálie & Nový Zéland)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Type 94 TK (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 96 150mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
5´´ pobřežní baterie (Japonsko)
Bunker (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
Ki-84 Frank (Hajaté) (Japonsko)
Ki-45 Nick (Torjú) (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
Ki-51 Sonia (Guntei) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 5 mjm169 x Trefegddohráno 14.01.2013, vítězství SpojencůZDEZDE
5 5 Trefegd x mjm169dohráno 16.01.2013, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Barma 44-45 (PacAGPG 2), Borneo 1945 (PacAGPG 2), Mindanao (PacAGPG 2), Cebu a Bohol (PacAGPG 2), Negros (PacAGPG 2), San Francisco (PacPG 1), Okinawa (PacPG 1), Okinawa - Sever (PacAGPG 1)

Seznam použitých názvů:

Balikpapan
Bandjarmasin
Banggi
Biliton
Brunei
Brunejský záliv
Celebeské moře
Jávské moře
Jezero Melintang
Jezero Sentarum
Zobrazit celý seznam...
Balikpapan
Bandjarmasin
Banggi
Biliton
Brunei
Teluk Brunai
Celebes Sea
Java Sea
Danau Melintang
Danau Sentarum

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: