Finschhafen

19.9.1943 - 15.1.1944

PacPG: 22.9.1943 - 20.1.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
15.6.2005
30.7.2009
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.8.2009 ( Vydání 01 )
-
Zcela nová bitva. Pokračování spojeneckého postupu podél novoguinejského pobřeží.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Zatímco jihotichomořské síly admirála Halseyho sváděly tuhé boje na Nové Georgii, generál MacArthur v jihozápadním Tichomoří připravoval na Nové Guineji ofenzívu s cílem obsadit japonské základny v Salamaue, Lae, Finschhafenu a Madangu, a tím získat kontrolu nad úžinami Vitiazovou a Dampierovou, oddělujícími Novou Guineu od Nové Británie. Jejich ovládnutí otevíralo spojencům cestu k Bismarckovu souostroví a dál k Filipínám. (Miloš Hubáček - Ofenzíva v Pacifiku, Mladá fronta 2000)

Původně byl útok na Finschhafen plánován 6 týdnů po obsazení Lae. Jelikož bylo ale obsazení Lae a Salamauy provedeno velmi rychle, a navíc spojenecký štáb dostal informace o přesunu japonské 20. divize k Finschhafenu, bylo rozhodnuto termín zkrátit a s útokem začít již 22.9.1943.

Bitva v datech:
23. srpna 1943: Nová Guinea - americké torpédoborce ostřelují město Finschhafen, aby podpořily letecké operace namířené proti městu Wewak.
22. září 1943: Nová Guinea - australská 20. brigáda se vyloďuje ve vesnici Katika, severně od Finschhafenu. Vylodění je podporováno námořní dělostřeleckou palbou (pod velením admirála Barbeye) a krytí je provedeno leteckou skupinou.
23. září 1943: Nová Guinea - australská 20. brigáda postupuje na jihu směrem na Finschhafen a doráží k japonským pozicím podél řeky Bumi.
24. září 1943: Nová Guinea - australská 20. brigáda proráží japonskou obranu na řece Bumi. Je dobyto letiště ve Finschhafenu. U pobřeží Japonci uskutečňují letecký útok na spojenecké přepravní konvoje, s malým efektem.
26. září 1943: Nová Guinea - japonské síly zahajují neúspěšné protiútoky proti australské brigádě ve Finschhafenu.
2. října 1943: Nová Guinea - australská 20. brigáda obsazuje Finschhafen. Australská 23. brigáda postupující z Lae také dosahuje během dne Finschhafenu.
3. října 1943: Nová Guinea - americký torpédoborec USS Henley (DD-391) je torpédován a potopen u Finschhafenu japonskou ponorkou Ro-108.
16. října 1943: Nová Guinea - japonské síly podnikají protiútok na australské jednotky u Finschhafenu, bez úspěchu.
17. října 1943: Nová Guinea - Japonci podnikají další letecký útok na spojenecké pozice v zátoce Oro a utrpí těžké ztráty letadel a posádek. Pokračuje japonská protiofenzíva u Finschhafenu, která je odražena australskou armádou.
18. října 1943: Nová Guinea - japonská protiofenzíva u Finschhafenu, zadržovaná australskými jednotkami, pokračuje.
20. října 1943: Nová Guinea - australská 24. brigáda doráží do Finschhafenu, aby posílila místní australské jednotky a podílela se na eliminaci japonského odporu v oblasti.
26. října 1943: Nová Guinea - japonské síly v oblasti Finschhafenu, kterou mají pod kontrolou Australané, se stahují k Sattelbergu.
16. listopadu 1943: Nová Guinea - australským jednotkám doráží obrněné posily a zahajují útoky na japonské opevněné pozice u Sattelbergu.
21. listopadu 1943: Nová Guinea - australská 9. divize ve svých útocích u Sattelbergu postupně dosahuje svých cílů.
25. listopadu 1943: Nová Guinea - australská 9. divize obsazuje poslední japonskou pozici v Sattelbergu.
29. listopadu 1943: Nová Guinea - australské jednotky obsazují vesnice Gusika a Bonga během jejich postupu z Finschhafenu. Dále na severu je spojeneckými válečnými loděmi ostřelováno město Sio.
2. prosince 1943: Nová Guinea - australská armáda obsazuje Huanko na poloostrově Huon.
8. prosince 1943: Nová Guinea - australské síly obsazují Wareo a postupují směrem na Wandokai.
15. prosince 1943: Nová Guinea - australské jednotky obsazují město Lakona, přibližně 20 kilometrů od Finschhafenu.
5. ledna 1944: Nová Guinea - během hlídkování západně od svých pozic naráží jednotky americké 32. divize na Saidoru na japonské síly. Australské jednotky postupující západně po severním pobřeží poloostrova Huon obsazují město Kelanoa.
15. ledna 1944: Nová Guinea - australské jednotky postupující na severním pobřeží poloostrova Huon útočí na město Sio a obsazují ho. Japonci se stahují ze svých pozic.
10. února 1944: Nová Guinea - australské jednotky postupující z města Sio se spojují s americkými jednotkami u města Saidor. Spojenecké jednotky mají nyní obsazenou většinu poloostrova Huon.

Literární zdroje:
Šnajdr, Miroslav: Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944,   Votobia, 1996, Olomouc
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Námořní válka vrcholí,   Naše vojsko, 1995, Praha
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Kovář, Daniel: Commonwealth Wirraway,  HPM č. 5 a 6/1999

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka znamená konec kampaně. Malé vítězství vede do bitvy Borneo 45, velké do bitvy Buin.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 42 x 35 hexů
13 kol, 10 dní/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Australská kampaň, Pořadí v kampani: 2.
Státy Spojenců:    Austrálie & Nový Zéland, USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    9.78 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
36 jednotek, z toho 10 jádrových a 26 posil
7 jednotek je leteckých, 4 námořních a 25 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 17 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/17 - 0/0
Počet jednotek Osy:
41 jednotek
5 jednotek je leteckých, 0 námořních a 36 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


300 + 0 / 382 + 41
Počet slotů Spojenců:
38 slotů, z toho 10 jádrových slotů a 28 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
   (0 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Osy:
41 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 11. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      200
Dotace za Malé vítězství:      150

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

P-47D Thunderbolt (USA)
P-39 Airacobra (USA)
Douglas A-20 Havoc (USA)
B-26C Marauder (USA)
Torpédoborec (USA)
ANZAC 1943 (Austrálie & Nový Zéland)
Ženisté (Austrálie & Nový Zéland)
Pěchota 36 HW (Austrálie & Nový Zéland)
Matilda II (Austrálie & Nový Zéland)
6 Pdr ATG (Austrálie & Nový Zéland)
25 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland)
15 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland)
20mm AD (Austrálie & Nový Zéland)
CA-13 Boomerang (Austrálie & Nový Zéland)
CA-8 Wirraway (Austrálie & Nový Zéland)
P-40 Kittyhawk (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
AF Transport (Austrálie & Nový Zéland)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
Ki-51 Sonia (Guntei) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 5 Ferdinand x Eisenwolfdohráno 30.01.2013, vítězství OsyZDEZDE
5 5 Eisenwolf x Ferdinanddohráno 30.01.2013, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Bougainville (PacAGPG 1), Tarawa (PacAGPG 1), Makin (PacAGPG 1), Finschhafen (PacAGPG 2), Tarawa (PacPG 1), Makin (PacPG 2)

Seznam použitých názvů:

Bismarckovo moře
Finschhafen
Hora Bangeta
Hora Nimba
Hora Rawlinson
Hora Salawaket
Huonův záliv
Japonský tábor
Lae
Letiště Finschhafen
Zobrazit celý seznam...
Bismarck Sea
Finschhafen
Mount Bangeta
Mount Nimba
Mount Rawlinson
Mount Salawaket
Huon Gulf
Japanese Camp
Lae
Finschhafen Airfield

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: