Šalomounovy ostrovy

21.6.1943 - 6.10.1943

PacPG: 30.6.1943 - 23.9.1943

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
16.3.2005
30.1.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
Na původní PacPG mapě je hlavní souostroví zobrazeno na první pohled poměrně věrně, až na nesmyslné jezírko na Nové Georgii, které je ve skutečnosti záliv. Na pohled druhý je jasné že i toto souostroví je solidně zprasené a mapa musela být kompletně předělána. Další chybou je přidání ostrova Bougainville do severozápadní části mapy, tento ostrov je ve skutečnosti více vzdálen od ostatních ostrovů a také vylodění na něm proběhlo později než operace na Nové Georgii. Bylo tedy proto rozhodnuto udělat bitvy dvě a dobývání ostrova Bougainville oddělit. Také ostrov Choiseul na severu je ve skutečnosti situován jinde a k vylodění na něm došlo současně s akcemi na Bougainville. Proto byl z této bitvy též vyjmut a setkáme se s ním až v bitvě Bougainville.

Opraveno: Na Nové Georgii bylo zrušeno strategické letiště uprostřed ostrova, žádné tam nebylo, naopak bylo uděláno strategické letiště z Mundy, což v PacG byl přístav. Na ostrově Kolombangara bylo přesunuto letiště ze severozápadní části na jihovýchod, dle skutečnosti. Na ostrově Vella Lavella byl udělán strategický bod z vesnice Horaniu. Odstraněny bombardéry TDB Devastator, které byly již v této době po bitvě u Midway dávno vyřazeny z výzbroje bojových jednotek.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Toenails
Ve snaze zabránit Spojencům v postupu Šalomounovými ostrovy dál na severozápad se Japonci především zaměřili na udržení pozic v jejich střední části, ve skupině ostrovů nazvané podle největšího z nich Nová Georgie. (Miloš Hubáček - Ofenziva v Pacifiku, Mladá fronta, 2000)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
12. března 1942: Šalomounovy ostrovy - Japonci dokončují podrobení si tohoto souostroví.
27. května 1942: Jižní Pacifik - na ostrově Nová Kaledonie je aktivována pěší divize Americal, jako jediná americká divize postavená mimo území Spojených států. Navzdory tomu, že divize americké armády jsou označovány číslelně, na žádost jejího prvního velitele generálmajora Alexandera Patche, který ji zformoval ze tří pluků Národní gardy narychlo samostatně vyslaných ze Spojených států po Pearl Harboru, přijímá název vzniklý zkrácením sousloví "American, New Caledonian Division". Divize později projde boji na Guadalcanalu, Bougainville a vyčišťovacími operacemi na Filipínách, ovšem nejvíce se nechvalně proslaví až za války ve Vietnamu masakrem ve vesnici My Lai.
15. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - zásobovací flotila admirála Tanaky zahajuje mise na pomoc s výstavbou letiště na ostrově Nová Georgie, které má podpořit japonské pozice na Guadalcanalu.
4. ledna 1943: Nová Georgie, Šalomounovy ostrovy - americká Task Force 67, pod velením admirála Ainswortha, bombarduje japonskou základnu v oblasti Mundy. Druhá skupina křižníků a torpédoborců podporuje toto úsilí. U jednoho z plavidel zapojených do ostřelování je poprvé použita protiletecká munice se zapalovači odpalujícími explozivní část střely těsně před kontaktem s cílem.
24. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - americké taktické uskupení útočí na ostrov Kolombangara poblíž ostrova Nová Georgia. Guadalcanal, americké jednotky doráží na západ od vesnice Kokumbona.
14. února 1943: Panamský průplav - z Atlantiku do Pacifiku se přesouvá britská letadlová loď HMS Victorious. Američané si ji pronajímají poté, co byla v bitvě u Santa Cruz potopena USS Hornet a těžce poškozena USS Enterprise. Pod názvem USS Robin se tak společně s USS Saratoga stávají jedinými operačně způsobilými letadlovými loděmi americké pacifické flotily. Japonci nicméně svou aktuální převahu v této kategorii plavidel nemohou plně využít díky utrpěným ztrátám leteckých posádek.
21. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Operace Cleanslate (čistá břidlice, čistý štít) Jednotky americké 43. divize (pod velením generála Hestera) obsazují ostrovy Banika a Pavuvu na Russellových ostrovech. Na japonský odpor nenaráží. Ke konci měsíce se ostrovy stávají zázemím pro přibližně 9000 amerických vojáků.
6. března 1943: Šalomounovy ostrovy - bitva v Blackettově úžině. Tři americké lehké křižníky (Montpelier, Cleveland a Denver) a tři torpédoborce (Conway, Cony a Waller) svazu Task Force 68 ostřelují letiště Munda a Vila. Jsou způsobeny jen malé škody, nicméně dochází ke střetu se dvěma japonskými torpédoborci Murasame a Minegumo na zásobovací misi, které jsou oba po krátké bitvě potopeny.
26. dubna 1943: Washington - jsou schváleny nové plány ohledně operací na Šalomounových ostrovech (kódové označení "Cartwheel" - česky přemet stranou, tzv. hvězda). Síly oblasti jižního Tichomoří pod velením admirála Halseyho budou pokračovat ve svém postupu přes ostrov Nová Georgie a ostrov Bougainville. Síly oblasti jihozápadního Tichomoří MacArthura budou pokračovat ve svém postupu severozápadním směrem podél pobřeží Nové Guineje dokud se on a Halsey nespojí k izolování japonských základen v Rabaulu a Kaviengu.
8. května 1943: Šalomounovy ostrovy - tři japonské torpédoborce Ojašio, Kagero a Kurošio najíždí na americké miny obklopující ostrov Nová Georgie. Kurošio se ihned potápí a poškozené Ojašio a Kagero likvudují vzápětí americká letadla z Hendersonova letiště na Guadalcanalu.
16. června 1943: Šalomounovy ostrovy - američtí stíhači z Hendersonova letiště hlásí sestřelení 93 japonských letadel perutě útočící na loďstvo shromážděné k operacím proti ostrovu Nová Georgie.
21. června 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, 4. přepadový prapor námořní pěchoty (4th Marine Raider Battalion) se vyloďuje na jihu v prostoru Výběžku Segi. Japonská posádka zde není.
22. června 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, bez incidentu doráží americké posily.
27. června 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, příslušníci americké námořní pěchoty jsou od výběžku Segi převezeni po vodě dál podél pobřeží k Regi, aby mohli zahájit pozemní postup na přístav Viru.
29. června 1943: Šalomounovy ostrovy - americký svaz křižníků a torpédoborců ostřeluje japonskou základnu na ostrově Shortland, zatímco jiná plavidla pokládají v této oblasti miny. Americký konvoj směřující k ostrovu Nová Georgie je zpozorován Japonci, ale ti mají omylem za to, že veze zásoby na ostrov Guadalcanal.
30. června 1943: Šalomounovy ostrovy - americké jednotky se vyloďují na několika ostrovech souostroví Nová Georgie. Cílem je zejména ostrov Rendova. Všechna vylodění jsou úspěšná. Japonci kladou tuhý odpor na ostrově Vangunu. Americké jednotky podílející se na těchto vyloděních pocházejí zejména ze 43. divize (generál Hester) za námořní podpory taktického svazu Task Force 31 (admirál Turner) a podpory letectva se základnami na pevnině, kterému velí admirál Fitch.
1. července 1943: Šalomounovy ostrovy - příslušníci americké námořní pěchoty vyslaní z výběžku Segi obsazují přístav Viru.
2. července 1943: Šalomounovy ostrovy - pokračuje navyšování počtu amerických jednotek na ostrově Rendova, ale japonská posádka nadále klade odpor. Jen s malým efektem ostřelují japonské námořní síly během noci americké pozice na tomto ostrově.
3. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, americké jednotky se vyloďují v Zananě, přibližně 13 kilometrů od Mundy. Není zde žádný odpor a předmostí je rychle konsolidováno.
4. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, americké jednotky postupující ze Zanany do Mundy narážejí na intenzivní japonský odpor. Japonci vyloďují 1 200 vojáků ze tří torpédoborců v oblasti řeky Vila na ostrově Kolombangara.
5. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, americký sbor o velikosti pluku se vyloďuje v kotvišti Rice (Rýže). Pokračují boje na trase Zanana-Munda. Japonské torpédoborce během noci (5.- 6. července) dovážejí do oblasti řeky Vila téměř 3 000 dalších vojáků. Admirál Ainsworth se se 3 křižníky a 4 torpédoborci dostává do střetu s jednotkami tohoto japonského uskupení a potápí torpédoborce Niizuki a Nagacuki, zatímco sám ztrácí lehký křižník Helena.
6. července 1943: Šalomounovy ostrovy - v leteckém útoku je zničen opuštěný a na mělčinu najetý japonský torpédoborec Nagacuki z uskupení, které doručilo vojáky na ostrov Nová Georgie. Na Nové Georgii pokračují boje podél řeky Barike.
8. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, americké jednotky postupují u řeky Barike.
9. července 1943: Šalomounovy ostrovy - na Nové Georgii útočí americké jednotky směrem k Mundě. Intenzivní japonský odpor omezuje jejich postup. Mezitím Američané vysílají posily k ostrovu Rendova a Japonci vysílají posily k ostrovu Kolombangara.
10. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Japonci zadržují americký útok na ostrově Nová Georgie. Americké jednotky mají potíže se zásobováním.
12. července 1943: Šalomounovy ostrovy - u ostrova Kolombangara, taktický svaz admirála Ainswortha (3 křižníky a 10 torpédoborců) se dostává do střetu s japonským svazem (1 křižník a 9 torpédoborců, z toho 4 transportní) pod velením admirála Izakiho. Americké křižníky smetávají japonský lehký křižník Džincú radary nasměrovanou dělostřeleckou palbou, ale Japonci torpédovými útoky potápějí torpédoborec Gwin a poškozují tři lehké křižníky Honolulu, St. Luis a Leander. Navíc jsou po vzájemné srážce poškozeny i americké torpédoborce Buchanan a Woodworth.
13. července 1943: Šalomounovy ostrovy - americké posily dorážejí na ostrov Rendova a Nová Georgie. Útok na Nové Georgii je proti neutuchajícímu japonskému intenzivnímu odporu nyní úspěšnější.
15. července 1943: Šalomounovy ostrovy - generál Griswold nahrazuje generála Hestera ve velení v operacích na Nové Georgii. Nad ostrovem Rendova probíhají letecké souboje, ve kterých Američané ztrácejí 3 letadla a hlásí sestřelení více než 40 japonských letadel.
17. července 1943: Šalomounovy ostrovy - Američané provádějí rozsáhlý letecký útok na ostrov Bougainville. Cílem je lodní doprava u pobřeží a letiště (několik) mezi osadou Buin (na ostrově Bougainville) a ostrůvkem Faisi. Je potopen japonský torpédoborec Hacujuki.
20. července 1943: Šalomounovy ostrovy - nové americké jednotky se na ostrově Nová Georgie zmocňují pobřežní cesty. Vybudování nové silnice zmírňuje zásobovací problémy. Američané prohrávají bitvu o Bairoko, celodenní útok proti dobře připraveným pozicím japonské posádky přístavu Bairoko je neúspěšný. Severozápadně od Kolombangary jsou americkými letouny potopeny dva japonské zásobující torpédoborce Kiyonami a Júgure. Kromě jednoho přeživšího z Kiyonami jdou oba ke dnu s celými posádkami.
21. července 1943: Šalomounovy ostrovy - malý americký sbor se vyloďuje na ostrově Vella Lavella, aby zjistil, zda-li zde mohou být vyloděny větší síly, které by tak obešly silně opevněné japonské pozice na ostrově Kolombangara. Nová Georgie, Griswald plánuje novou ofenzívu.
25. července 1943: Šalomounovy ostrovy - začíná nová americká ofenzíva na Nové Georgii. Americká 43. a 37. divize jsou doplněny o 25. divizi. Je zaznamenán postup nedaleko hřebene Bartley.
26. července 1943: Šalomounovy ostrovy - americké jednotky pokračují na nové Georgii v pomalém postupu za intenzivní letecké a dělostřelecké podpory. Rovněž jsou nasazeny tanky a plamenomety.
28. července 1943: Šalomounovy ostrovy - pokračuje americký útok na ostrově Nová Georgie. Aktuálním cílem je pahorek Horseshoe.
1. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - v nočním střetu u ostrova Kolombangara je japonským torpédoborcem Amagiri taranován a potopen americký hlídkový torpédový člun PT-109. Jedenáct přeživších doplave po několika hodinách na ostrůvek Kosolo, mezi nimi velitel lodi poručík John F. Kennedy, pozdější (60.léta) prezident USA.
2. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, americké jednotky postoupily na okraj letiště v oblasti Munda. Japonci se rozhodli posádku na Nové Georgii neposílit. Část této posádky je stažena na ostrov Kolombangara, kde Japonci zamýšlí vytvořit své další stanoviště.
4. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - Nová Georgie, Američané obsazují Mundu a letiště.
6. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - v zálivu Vela dochází ke střetu mezi 6 americkými torpédoborci a 4 japonskými torpédoborci převážejícími vojáky a zásoby na ostrov Kolombangara. Tři z japonských plavidel jsou potopena - Araši, Hagikaze a Kawakaze. Torpédoborec Araši se proslavil v bitvě u Midway, kdy po útoku na ponorku USS Nautilus ve snaze dohonit hlavní japonský svaz svou širokou brázdou nasměroval americké bombardéry přímo k japonským letadlovým lodím.
8. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - boje na Nové Georgii pokračují. Americké jednotky se pokoušejí zabránit dalším japonským evakuacím na ostrov Kolombangara.
15. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - jednotky americké 25. divize (General McLure) obsazují Vella Lavella. Vyloďuje se kolem 4 500 vojáků. Admirál Wilkinson, velící taktickému svazu Task Force 31, poskytuje námořní podporu.
17. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - nepočetné japonské posily doráží na ostrov Vella Lavella. Probíhá nerozhodný boj mezi americkými torpédoborci a japonským transportním svazem.
25. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - u Bairoka na Nové Georgii je eliminován poslední japonský odpor. Mnoho japonských vojáků bylo a je evakuováno na ostrovy Arundel nebo Kolombangara.
26. srpna 1943: Panamský průplav - z Pacifiku se zpět do Atlantiku vrací britská letadlová loď HMS Victorious. Američané si ji pronajali po ztrátách svých letadlových lodí v roce 1942 do doby, než budou operačně způsobilé první jednotky nové třídy letadlových lodí Essex. Zásadní přínos měla HMS Victorious během operací na Nové Georgii.
27. srpna 1943: Šalomounovy ostrovy - americké jednotky se vyloďují na ostrově Arundel. Jednotky 43. divize obsazují poloostrov Nauro na jihovýchodě tohoto ostrova aniž by narazily na odpor.
1. září 1943: Šalomounovy ostrovy - na ostrově Vella Lavella dosahují americké síly zátoky Orete.
4. září 1943: Šalomounovy ostrovy - na ostrově Arundel začínají Američané po poklidné fázi konsolidace postupovat ze svého předmostí.
6. září 1943: Šalomounovy ostrovy - Japonci začínají na ostrově Arundel klást odpor americkým pokusům o postup.
8. září 1943: Šalomounovy ostrovy - americké a japonské posily doráží na Arundel. Bitva pokračuje.
10. září 1943: Šalomounovy ostrovy - probíhají těžké boje na ostrově Arundel. Na ostrov je posláno více amerických posil.
11. září 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 27. pěší pluk se vyloďuje na Arundelu, aby posílil americké jednotky.
13. září 1943: Šalomounovy ostrovy - americký prapor se vyloďuje na ostrově Sagekarasa.
14. září 1943: Šalomounovy ostrovy - na ostrově Vella Lavella americké a novozélandské jednotky postupují. Z důvodu japonských útoků jsou americkému praporu na ostrově Sagekarasa poslány posily.
18. září 1943: Šalomounovy ostrovy - na Arundelu pokračují boje. Novozélandský generál Barrowclough se ujímá velení Spojeneckých sil na Vella Lavella.
20. září 1943: Šalomounovy ostrovy - americké jednotky na ostrově Sagekarasa zjišťují, že japonské síly byly evakuovány.
21. září 1943: Šalomounovy ostrovy - americká armáda na ostrově Arundel zjišťuje, že se japonské síly evakuovaly.
25. září 1943: Šalomounovy ostrovy - Japonci začínají evakuovat posádku na ostrově Kolombangara.
4. října 1943: Šalomounovy ostrovy - Japonci dokončují evakuaci ostrova Kolombangara. Kolem 9 400 mužů posádky generála Sasakiho bezpečně opustilo ostrov na lodích pod velením admirála Ijuina. Kolem 1000 mužů a několik malých lodí bylo po amerických útocích (zejména torpédoborců) ztraceno.
6. října 1943: Šalomounovy ostrovy - americká 25. divize se bez odporu vyloďuje u letiště Vila na ostrově Kolombangara. Během noci ze 6. na 7. října jsou vyslány dva japonské torpédoborce, aby evakuovaly 600 vojáků z Vella Lavella. Šest doprovodných torpédoborců je zapojeno do boje se třemi americkými loděmi. Japonci ztrácí torpédoborec Júgumo, Američané torpédoborec Chevalier a další jsou poškozeny.

Literární zdroje:
Šnajdr, Miroslav: Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944,   Votobia, 1996, Olomouc
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
Hammel, Eric: Mundská stezka,   Naše vojsko, 2009, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Námořní válka vrcholí,   Naše vojsko, 1995, Praha
Hara, Tameči: Nepotopitelný kapitán,   Omnibooks, 2013, Neratovice
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Kolektiv, : Válka v Pacifiku - od Pearl Harboru po Tokijský záliv,   Naše vojsko, 2006, Praha

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
6 strategických bodů na 5 ostrovech musí Američané obsadit v tomto scenariu. V této bitvě tak propuknou pravé vyloďovací orgie. Nicméně jakýkoliv výsledek bitvy znamená postup do bitvy Bougainville.

Zvláštnosti bitvy:
Americké letectvo podporovalo boje na Šalomounových ostrovech ze své základny Hendersonovo letiště na Guadalcanalu, který je ovšem od souostroví Nová Georgie značně vzdálen vzhledem k měřítku a rozsahu mapy. Aby ve hře mohla operovat americká letadla, je v této bitvě guadalcanalská základna simulována smyšleným ostrovem s letištěm v rohu mapy ve směru Hendersonova letiště.
Americkou invazi na Novou Georgii podporuje britská letadlová loď. Jedná se o HMS Victorious, kterou na krátký čas Britové vyslali do Tichomoří na pomoc Američanům, kteří zde v té době měli kritický nedostatek těchto plavidel. V americkém námořnictvu sloužila pod kódovým jménem USS Robin.
Na ostrově Roviana je hned na začátku bitvy vyloženo americké dělo, které může ostřelovat japonské pozice u Mundy. Přestože na tomto ostrově není přístav, je možné dělo naložit do lodního transportu a vylodit jej kde je libo.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 68 x 51 hexů
18 kol, 5 dní/kolo
Verze: PacAGPG 1, Startující strana: Spojenci, Kampaň: US kampaň, Pořadí v kampani: 4.
Státy Spojenců:    USA, Austrálie & Nový Zéland, Velká Británie
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    33.45 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
88 jednotek, z toho 10 jádrových a 78 posil
19 jednotek je leteckých, 20 námořních a 49 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 25 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


3/30 - 3/6
Počet jednotek Osy:
78 jednotek
11 jednotek je leteckých, 12 námořních a 55 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 5 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 414 + 82
Počet slotů Spojenců:
90 slotů, z toho 10 jádrových slotů a 80 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 2 jednotky
   (0 jádrových + 2 posil)
Počet slotů Osy:
82 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 15. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      100
Dotace za Malé vítězství:      50

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Mořské včely (USA)
Námořní pěchota 41 (USA)
Ženisté (USA)
Pěchota 41 HW (USA)
Pěchota 41 (USA)
Plamenometčíci (USA)
M3 Stuart (USA)
PBY Catalina (USA)
US 57mm ATG (USA)
37mm ATG (USA)
US 155mm Gun (USA)
US 105mm Gun (USA)
US 75mm Gun (USA)
Bunker (USA)
F4U Corsair (USA)
P-39 Airacobra (USA)
F4F Wildcat (USA)
TBF Avenger (USA)
SBD Dauntless (USA)
Torpédový člun (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
Lehká letadlová loď (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
AF Transport (USA)
Martlet MkIV (Velká Británie)
Avenger MkII (Velká Británie)
Těžká letadlová loď (Velká Británie)
Partyzáni (Austrálie & Nový Zéland)
ANZAC 1940 (Austrálie & Nový Zéland)
15 Pdr Gun (Austrálie & Nový Zéland)
Lehký křižník (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
AF Transport (Austrálie & Nový Zéland)
Jednotky Osy:

Jitensha Butai (Cyklisté) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Type 92 70mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
5´´ pobřežní baterie (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Pill Box (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
D3A Val (Japonsko)
Ponorka (Japonsko)
Torpédoborec (Japonsko)
Lehký křižník (Japonsko)
Těžký křižník (Japonsko)
Lehká letadlová loď (Japonsko)
Transport (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 4 Adam x Peprdohráno 30.09.2012, vítězství OsyZDEZDE
5 4 Pepr x Adamdohráno 30.09.2012, vítězství SpojencůZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Lae (PacAGPG 2), Finschhafen (PacAGPG 2), Munda (PacPG 1), Marcus (PacAGPG 1), Kiska (PacAGPG 1)

Seznam použitých názvů:

Balfourův kanál
Diamond Narrows
Hathornská úžina
Hendersonovo letiště
Horaniu
Japonský tábor
Kaeruka; Vangunu
Kanál Blanche
Kolombangara
Kotviště Rice
Zobrazit celý seznam...
Balfour Channel
Diamond Narrows
Hathorn Sound
Henderson Field
Horaniu
Japanese Camp
Kaeruka; Vangunu
Blanche Channel
Kolombangara
Rice Anchorage

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy:

Fotografie:Ostrov Kolombangara