Barma 44-45

5.3.1944 - 2.5.1945

PacPG: 5.3.1944 - 4.5.1945

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
28.6.2005
24.1.2013
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.8.2009 ( Vydání 01 )
1.11.2009 ( Vydání 01 Oprava 01 ), 4.4.2011 ( Vydání 02 )
Nová bitva, pro kterou byl použit mapový podklad z bitvy Barma 1942.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Anakim
Po odražení japonské ofenzivy u Imphalu v létě 1944 dostala japonská vojska v Barmě výlučně defenzivní úkoly...
... Dlouho odkládaná ofenziva v Barmě začala v listopadu 1944, kdy britská 14. armáda (genpor. W. Slim) zahájila útok směrem k řece Iravádí a čínská vojska (genpor. D. Sultan) postupovala po "Barmské cestě". (Jaroslav Hrbek, Ivan Hrbek - Vítězství přichází z moře, Naše vojsko 1999)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
19. dubna 1936: Britské mandátní území Palestina - propuká povstání Arabů namířené proti britské nadvládě a Židům, jejichž počet se v Palestině kvůli imigraci vyvolané vzrůstajícím antisemitismem v Evropě během čtyř let zdvojnásobil. V rámci boje proti povstalcům zřizuje britský důstojník Orde Wingate židovské Speciální noční oddíly a zkušenosti s jejich vedením později využije při operacích Činditů v Barmě za druhé světové války.
13. srpna 1942: Barma - 153. indický výsadkový prapor je se zásobami vysazen uprostřed džungle u Fort Hertz. Den předtím letecký průzkum překvapivě zjistil, že výspa je obsazena britskými vojáky, kteří sem ustoupili během jarní japonské ofenzívy, avšak postrádali prostředky pro spojení. Mezi nimi je kapitán Arthur Thompson, který bude po válce znám pod literárním pseudonymem Francis Clifford. Jeho první romány se budou odehrávat v Jihovýchodní Asii a psány budou na základě jeho vlastních zkušeností z druhé světové války.
18. lednau 1943: Barma - britská 14. indická divize napadá japonské pozice v Donbaiku na Arakanu. Útok je neúspěšný.
1. února 1943: Barma - britské jednotky obnovují útok na Donbaik v oblasti Arakan, ale nedosahují žádného postupu.
8. února 1943: Barma - první útočná výprava brigády Činditů vyráží z Imphálu do Tamu. Oficiálně jde o 77. indickou brigádu pod velením generála Wingata.
14. února 1943: Barma - sbor Činditů překračuje ve dvou skupinách řeku Čjintwin u měst Auktaung a Tonhe. Generál Wingate velí větší, severní skupině.
1. března 1943: Barma - sbor Činditů postupuje pomaleji, než se očekávalo. Z části je to kvůli rozhodnutí najít mýtiny pro shazování zásob. Později je zjištěno, že je možné přebírat shozené zásoby i v oblastech porostlých džunglí.
2. března 1943: Barma - jižní skupina Činditů zažívá dílčí prohru v přímém plnění svých úkolů.
3. března 1943: Barma - jižní skupina Činditů přerušuje železniční trať Mandalaj-Myitkyina, severně od města Kyaikthin.
6. března 1943: Barma - Čindité provádějí několik demolicí na železniční trati mezi Nankanem a Bongyaungem.
10. března 1943: Barma - Čindité nyní operují v několika uskupeních. Překračují řeku Iravádí na dvou místech, u města Tagaung a Tigyaing dále na severu.
8. dubna 1943: Barma - generál Kawabe nahrazuje generála Iida ve velení japonským silám, které jsou nyní organizovány jako Barmská armáda. Japonci plánují rozšířit oblast, kterou chtějí mít pod kontrolou, a to na severní část Barmy. K logistickým přípravám patří budování nových železničních tratí. Kolem 60 000 spojeneckých válečných zajatců je využito na tuto práci a 15 000 jich zemře na špatné zacházení.
1. srpna 1943: Tokio - Japonci oficiálně uznávají nezávislost Barmy, která vyhlásila válku Spojeným státům a Británii. Vůdce barmské vlády Ba Maw podepisuje s Japonci tajnou dohodu.
17. října 1943: Barma-Thajsko - Japonci dokončují železnici spojující Barmu a Thajsko, kterou vybudovali za strašných podmínek nuceným nasazením civilistů z okupovaných území a desetisíců spojeneckých zajatců, aby mohli mimo ohrožené námořní trasy plynule zásobovat vojska na barmském bojišti. Po válce dojde k uměleckému ztvárnění událostí z výstavby v podobě slavného románu s jeho neméně slavným stejnojmenným filmovým zpracováním Most přes řeku Kwai.
6. ledna 1944: Barma - brigádní generál Merrill je pověřen velením dobrovolnické jednotky specializované k operacím hluboko za nepřátelskými liniemi a pro boj v džungli. Ukryta pod utajeným názvem 5307. smíšená zásobovací jednotka se stane známou jako "Merrillovi záškodníci".
9. ledna 1944: Barma - spojenecké síly obsazují Maungdaw na Arakanské frontě.
4. února 1944: Barma - Japonci zahajují větší ofenzívu v oblasti Arakan (Operace Ha-Go).
5. února 1944: Barma - 16. brigáda Činditů, jednotek trénovaných k vedení války hluboko za japonskými liniemi, opouští Ledo a pochoduje na jih k oblasti "Aberdeen".
24. února 1944: Barma - britské jednotky obsazují průsmyk Nyakyedyauk.
5. března 1944: Barma - 77. Long Range Penetration Brigade (LRP, 77. brigáda Činditů) přilétá, aby byla vysazena v oblasti pojmenované "Broadway", 80 kilometrů na jihozápad od města Myitkyina. Druhá brigáda Činditů, 16. LRP, se z Leda přesouvá do oblasti pojmenované "Aberdeen".
8. března 1944: Barma - Japonci zahajují ofenzívu s cílem zničit britské jednotky u měst Imphál a Kóhíma, postoupit horskými průsmyky k městu Dimapur a odříznout čínsko-americké síly na severu. Tři divize japonské 15. armády (generál Mutaguči) jsou na čele operace. Počáteční fingovaný útok japonské 33. divize (generál Jamagida) dopadá na britskou 17. indickou divizi (generál Cowan) u města Tiddim. Britské jednotky odolávající těmto počátečním útokům jsou součástí 4. sboru (generál Scoones). Britové mají v úmyslu stáhnout 17. a 20. indickou divizi z jejich předsunutých pozic do města Imphál, kde mohou doplnit zásoby. Podceňují velikost japonských sil zapojených v této ofenzívě.
9. března 1944: Barma - zprávy o postupu japonské 33. divize doráží do hlavního štábu britské 17. indické divize. Generál Cowan zpočátku odmítá těmto zprávám věřit.
10. března 1944: Barma - japonské jednotky útočí na zadní část pozic britské 17. indické divize.
11. března 1944: Barma - japonská 33. divize pokračuje v útoku na britskou 17. indickou divizi a rovněž infiltruje zadní voj 20. indické divize, jejíž postup je zastaven u města Witok. Ve střední Barmě jednotky Činditů přerušují komunikace spojující Japonce s jejich jednotkami čelícími čínsko-americkým silám pod velením amerického generála Stilwella. Mezitím britské síly obsazují Buthidaung v oblasti Arakan.
13. března 1944: Barma - generál Scoones, velitel britského 4. sboru, povoluje 17. a 20. indické divizi stáhnout se do města Imphál. Scoones je ohledně potřeby posil podporován svými nadřízenými, Slimem a Giffardem. Proto Mountbatten posílá požadavky na použití amerického letectva, čínského zásobovacího vzdušného mostu, k přemístění 5. indické divize z Arakanu. Mezitím japonská letadla útočí na letiště "Broadway" používaného jednotkami Činditů.
14. března 1944: Barma - zhruba 24 hodin poté, co obdržela svolení, se začíná britská 17. indická divize (Cowan) stahovat. Japonské jednotky připravily na trase, která musí být při stahování do města Imphál obsazena, 4 zátarasy. Na severu se již stahuje 20. indická divize (Gracey).
15. března 1944: Barma - japonské 15. a 31. divize začínají překračovat řeku Čjintwin, severně a jižně od města Homalin.
17. března 1944: Barma - japonská letadla provádí úder na přistávací zónu "Broadway" pro zásobování Činditů. Na zemi je zničeno několik britských letadel typu Spitfire. Čindité s Japonci bojují o kopec "Pagoda Hill", na jehož vrcholku se strhává neskutečná bajonetová řež, ze které nakonec vyjdou vítězně Britové. Nejvíce v boji muže proti muži zazáří poručík George Cairns, který zabije japonského důstojníka poté, co mu Japonec uťal ruku a jeho zvednutou šavlí coby jednoruký následně pobije několik dalších japonských vojáků než vykrvácením padne. Posmrtně mu bude za odvahu v boji udělen Viktoriin kříž, nejvyšší vojenské vyznamenání britského impéria, ovšem až na opakované navržení, neboť první návrh na ocenění shoří v letadle při nešťastné havárii velitele Činditů, generála Wingata.
20. března 1944: Barma - první brigáda britské 5. divize je letecky přepravena do města Imphál. Jeden prapor je poslán do města Kóhíma.
21. března 1944: Barma - britská 20. indická divize dokončuje svůj ústup. Divize nyní brání linii v pahorkatině Shenan a mezi městy Palel a Wangjing. Ve své snaze ustoupit pokračuje 17. indická divize v bojích přes silniční zátarasy, bráněnými japonskou 33. divizí.
24. března 1944: Barma - při leteckém neštěstí umírá ve věku 41 let generál Orde Wingate, velitel jednotek Činditů. Nahrazuje jej vrchní velitel Činditů Lentaigne.
27. března 1944: Barma - britský 33. sbor (generál Stopford) je přidělen ke 14. armádě (generál Slim). Je mu nařízeno soustředit se ve městě Dimapur a poté postoupit k městu Kóhima. Mezitím, 2. brigáda 5. divize doráží letecky do města Imphál, zatímco 3. brigáda je vyslána do Dimapuru, aby posílila 33. sbor.
29. března 1944: Barma - japonská 31. divize (Sato) přerušuje cestu mezi městy Imphál a Kóhima. Generál Slim, velící britské 14. armádě, rozhoduje o zásobování posádky ve městě Imphál ze vzduchu. Hluboko v džugli v japonském týlu je velitel "Merrillových záškodníků" generál Frank Merrill stižen infarktem, který přežívá. Velení přebírá výkonný důstojník plukovník Charles N. Hunter, který po válce napíše o zkušenostech s působením v této jednotce knihu Galahad (podle kódové názvu pro Merrillovy záškodníky).
2. dubna 1944: Barma - jednotky japonské 15. armády (Mutaguči) pokračují v postupu. Odřízly cestu mezi hřebenem Kóhima a městem Imphál. Jižně od města Imphál britská 17. indická divize dokončuje ústup do svých nových pozic.
4. dubna 1944: Barma - japonská 31. divize útočí na britské obranné pozice v Kóhimě. Obě trasy vedoucí z tohoto města do zázemí jsou přerušeny. Obsazení těchto zásobovacích cest je klíčové k podpoře ofenzívy. Japonské síly očekávají zásobování z vlastních zdrojů.
7. dubna 1944: Barma - nedaleko Kóhimy japonské síly obkličují britskou 161. brigádu, součást britského 33. sboru (Stopford) v Jotsomě a blokují hlavní cestu na západ od Kóhimy nedaleko Zubzy. Kolem 3 500 britských (indických) vojáků je nyní v Kóhimě obklíčeno a nuceno bojovat následujících 13 dnů muž proti muži.
10. dubna 1944: Barma - britský generál Slim, velící 14. armádě, připravuje protiofenzivu. Pokračuje letecké zásobování britských jednotek obklíčených ve městech Imphál a Kóhima. 33. sbor (Stopford) je pověřen prolomením japonských linií a osvobozením Kóhimy.
14. dubna 1944: Barma - britské jednotky prolamují japonský silniční zátaras v Zubza a britská 161. brigáda ve vesnici Jotsoma je osvobozena v útocích dalších jednotek 2. indické divize.
18. dubna 1944: Barma - jednotky britské 5. brigády prolamují japonské obklíčení a spojují se s posádkou v Kóhimě.
20. dubna 1944: Barma - britská 2. divize osvobozuje spojeneckou posádku na vyvýšenině Summer House v Kóhimě.
30. dubna 1944: Barma - pokračuje bitva o Imphál. Nicméně japonské jednotky zakouší nedostatek jídla.
3. května 1944: Barma - britská 14. armáda obsazuje výšiny nad cestou Maungdaw-Buthidaung v oblasti Arakan.
5. května 1944: Barma - britská 14. armáda (Slim) provádí u města Imphál protiútoky.
10. května 1944: Čína - Číňané na široké frontě překračují řeku Salwin, nedaleko barmské hranice.
14. května 1944: Barma - populární britská zpěvačka Vera Lynn v rámci svých vystoupení na koncertech pod otevřeným nebem pro britské vojáky v Egyptě, Indii a Barmě navštěvuje na barmském bojišti bojovou jednotku. Při tomto setkání vznikají unikátní filmové záběry, na kterých nezpívá, ale povídá si s vojáky, dává autogramy a sleduje předvádění techniky. Tváře vojáků ukazují, že je tato žena miláčkem ozbrojených sil. Dožije se úctyhodného věku 103 let a její státní pohřeb s vojenskými poctami a přeletem Spitfirů se bude konat 10.7.2020, v den 80. výročí začátku Bitvy o Británii.
17. května 1944: Barma - Merrillovi záškodníci pomáhají čínským jednotkám dobýt letiště u města Myitkyina. Letiště je od překvapených Japonců získáno relativně snadno a nepoškozané, avšak selhávající útok předsunutých čínských jednotek na samotné město, kam se Japonci stahují, je předzvěstí dlouhých a těžkých bojů o tento klíčový bod.
24. května 1944: Barma - japonská 18. divize zahajuje silné protiútoky na jih od města Myitkyina.
5. června 1944: Barma - britský útok z boku ve městě Kóhima zatlačuje japonské jednotky k vrchům Aradura Spur a k ústupu. Cesta k městu Imphál zůstává japonskými jednotkami blokována.
22. června 1944: Barma - jednotky britské 2. indické divize se spojují s 5. indickou divizí u milníku 107 na cestě Imphál-Kóhima. Obléhání města Imphál je prolomeno. Japonci zakouší těžké ztráty jak kvůli bojům, tak kvůli nedostatku zásob.
26. července 1944: Barma - 3. prapor Merrillových záškodníků úspěšně dobývá severní letiště u města Myitkyina.
3. srpna 1944: Barma - společný čínsko-americký sbor obsazuje město Myitkyina na severovýchodě. Většině japonské posádky se podařilo úspěšně se stáhnout. Do bitvy jsou zapojeni "Merrillovi záškodníci". Přestože se jedná o jednotku speciálně vycvičenou pro partyzánský způsob boje v džungli a její muži jsou unaveni několikaměsíčním nasazením hluboko v japonském týlu, je do bitvy nasazena jako řadová pěchota, což vede k velkým ztrátám.
4. srpna 1944: Barma - britská 2. divize (součást britského 33. sboru) obsazuje město Tamu.
10. srpna 1944: Barma - týden po dobytí japonské základy Myitkyina je oficiálně rozpuštěna 5307. zásobovací jednotka známá jako "Merrillovi záškodníci". Po měsících partyzánské činnosti v džungli hluboko za japonskými liniemi a závěrečném boji o Myitkyinu zůstává bojeschopných jen 130 mužů z původních 2997. Velitel Hunter je celkovým zacházením se svou jednotkou znechucen natolik, že ji označuje za "nejzuboženější, nejzneužívanější, nejhrdinštější a nejvíce nedoceněnou jednotkou celé války".
19. října 1944: Souostroví Nikobary - jednotky britské Eastern Fleet pokračují v operacích na odvedení pozornosti leteckými údery na ostrovy. Jsou způsobeny značné škody, ale operace je neúspěšná v odvedení japonské pozornosti od amerických operací na Filipínách.
19. října 1944: Barma - britská vojska obsazují Tiddim.
19. října 1944: Čína - Generál Stilwell je odvolán z velení prezidentem Franklinem D. Rooseveltem. Částečně v důsledku sporů ohledně obětí amerických sil v Barmě a částečně kvůli pokračujícím potížím v komunikaci s britskými a čínskými veliteli, zejména čínským generalissimem Čankajškem.
4. listopadu 1944: Barma - britská 5. indická divize, která vede postup britské 14. armády, obsazuje Kennedy Peak, jižně od Tiddimu.
8. listopadu 1944: Barma - v postupu přes horský štít Kennedy je britskou 14. armádou jižně od Tiddimu dobyt Fort White (jméno vojenské stanice).
3. prosince 1944: Barma - britské koloniální jednotky (z východní Afriky) obsazují město Kalewa, jedno z hlavních center říční dopravy jižně od města Mandalaj (pozn. druhé největší město Barmy a poslední královské hlavní město Barmy).
4. prosince 1944: Barma - u právě dobyté Kalewy je v krátkém čase zbudován most přes řeku Čjintwin, za celou válku nejdelší pontonový most zhotovený z prefabrikovaných dílů systému Bailey bridge. Indická 20. divize zahajuje postup z předmostí.
12. prosince 1944: Barma - Arakan, začíná nová britská ofenzíva. Jednotky britského 15. sboru postupují směrem k Akjabu.
15. prosince 1944: Barma - čínské jednotky obsazují město Bhamo. Britské 19. a 36. divize se spojují v Indaw a zřizují souvislou obrannou linii proti Japoncům v severní části Barmy.
21. prosince 1944: Barma - spojenecké síly britské 14. armády postoupily 80 kilometrů podél železničního koridoru do města Mandalaj a obsazují japonské základny ve městech Wuntho a Nankan.
3. ledna 1945: Barma - probíhají britská vylodění na severozápadním výběžku ostrova Akjab v oblasti Arakan. Jsou zde zapojeny jednotky Commando a indická brigáda, ale Japonci kladou jen malý odpor. Ve vnitrozemí během svého postupu k řece Iravádí obsazují vojáci 33. sboru obec Yeu ležící 35 kilometrů od obce Shwebo. Čínská armáda obsazuje na Barmské cestě Wanting.
4. ledna 1945: Barma - jednotkami britské 14. armády je kompletně obsazen ostrov Akjab. Přístav a letiště jsou zajištěny.
5. ledna 1945: Barma - v pokračujícím postupu k řece Iravádí obsazuje britská 2. divize britského 33. sboru (Stopford) město Shwebo.
8. ledna 1945: Barma - vojáci britské 14. armády se jihovýchodně od obce Yeu dostávají na 6,5 kilometru od města Šwebo, 90 kilometrů severozápadně od města Mandalaj.
10. ledna 1945: Barma - v době, kdy postup britského 33. sboru k řece Iravádí přitahuje japonskou pozornost, přesouvá se britský 4. sbor směrem k jihu na západ od řeky Čjintwin se záměrem překročit řeku Iravádí u města Meiktila. Během tohoto postupu je dobyto město Gangaw.
12. ledna 1945: Barma - britská 18. indická divize buduje předmostí přes řeku Iravádí na severu Mandalaje ve městech Kjaukmjaung a Thabeikkjin. Okamžitě v této oblasti začínají zuřivé japonské útoky. Na Arakanu se vyloďují vojáci britských Commandos na pevnině u města Mjebon mezi městy Akjab a Ramree.
16. ledna 1945: Barma - čínské jednotky postupující z města Myitkyina po Ledské cestě obsazují město Namhkam. Cesta severovýchodně od města Namhkam do Číny ještě zbavena nepřátel není.
20. ledna 1945: Barma - na Ledské cestě zbývá čínským jednotkám posledních několik kilometrů na zbavení nepřátel. Postup z provincie Jün-nan dosahuje řeky Wanting na hranici a z jiného směru je o pouhých 16 kilometrů dál obsazeno město Muse.
21. ledna 1945: Barma - probíhají britská vyloďování na severním hrotu ostrova Ramree. Britská 4. a 71. indická divize se ocitají na břehu. Bitevní loď Queen Elizabeth a jedna eskortní letadlová loď vylodění podporují, ale je zde kladen jen malý odpor. Na pevnině, 20. indická divize (součást britského 33. sboru) obsazuje na řece Čjintwin (Chindwin) obec Monywa.
22. ledna 1945: Barma - britský 4. sbor během svého postupu k řece Iravádí na jihu obsazuje Tilin.
23. ledna 1945: Barma - 20. indickou divizí je obsazeno město Myinmu. Tato divize a další jednotky britského 33. sboru, které překročily řeku Iravádí severně od města Mandalaj, přitahují silné japonské protiútoky, protože představují hrozbu pro Mandalaj. To je přesně to, v co generál Slim, velící britské 14. armádě, doufal, zatímco se britský 4. sbor připravuje na skutečný postup dále na jihu.
26. ledna 1945: Barma - probíhá britské vylodění na ostrovech Cheduba (Manaung) a Ramree (Yangbye). První den se na břehu vyloďuje malý sbor námořní pěchoty. Později je posílen 36. indickou brigádou. Mnoho z japonských vojáků ustupujících přes ostrov Ramree skrz mangrovovou bažinu se stává obětí obrovských krokodýlů mořských. Na pevnině na severu obsazuje 81. africká divize Mjohaung. Ve vnitrozemí, během postupu 4. sboru k řece Iravádí je 7. indickou divizí obsazeno město Pauk.
26. ledna 1945: Spojené Státy - v New York City je uvedena premiéra filmu "Objective, Burma!" (česky: "Cíl, Barma!", nicméně na českém trhu uveden v nesprávném překladu pod názvem Operace Burma) s Errolem Flynnem v hlavní roli velitele amerických výsadkářů. Přestože se jedná o umělecký i komerční úspěch nejen v USA, v Británii je jeho promítání výslovně zakázáno na osobní zásah Winstona Churchilla kvůli jeho "amerikanizaci" historických událostí. Ve skutečnosti totiž zfilmovanou úspěšnou akci provedla britská jednotka a na vítězství v Barmě měla lví podíl britská armáda.
27. ledna 1945: Barma - Ledská cesta do Číny je konečně zbavena nepřátel ve chvíli, kdy se spojují čínské jednotky z Barmy a provincie Jün-nan nedaleko Mong-ju. Přitom Generál Sultan, velící britským, americkým a čínským jednotkám v oblasti, oznámil uvolnění této cesty již 22. ledna. Síly pod velením Sultana se nyní přesouvají po několika trasách k městům Mandalaj a Lašio.
28. ledna 1945: Čína - přijíždí první zásobovací konvoj užívající Ledskou cestu.
2. února 1945: Barma - South East Asia Command (SEAC) (Asijské jihovýchodní velení) oznamuje, že po tvrdých bojích Japonci ztrácejí bitvu u města Kangaw a jejich úniková cesta na sever od města Arakan je obsazena.
7. února 1945: Barma - čínské jednotky dobývají Lašio.
9. února 1945: Barma - v oblasti Arakan britská 26. indická divize dokončuje obsazení ostrova Ramree.
12. února 1945: Barma - západně od Mandalaje, jednotky britského 33. sboru budují druhou řadu předmostí přes řeku Iravádí. Postup je veden britskou 20. indickou divizí naproti městu Myinmu. Na jihu, britský 4. sbor dosahuje řeky Iravádí u měst Myitche a Seikpju a připravuje se na přechod. Britské a americké jednotky Velitelství severní bojové oblasti (Sultan), postupující na jih směrem k městům Lašio a Kyaukme, se utkávají v intenzivních bojích u řeky Shweli.
13. února 1945: Barma - navzdory japonským protiútokům zřizuje britská 20. indická divize pevné předmostí přes řeku Iravádí.
14. února 1945: Barma - britská 7. indická divize, součást britského 4. sboru, začíná překračovat řeku Iravádí u města Myaungu. Japonský odpor je malý, protože většina jejich jednotek byla stažena k obraně Mandalaje. Na sever od Mandalaje obsazuje britská 19. indická divize město Singu, navzdory japonskému odporu.
17. února 1945: Barma - britské operace v oblasti Arakan pokračují úspěšným vyloděním v Ru-Ya, 64 kilometrů na jih od Myebonu. Intenzivní boje pokračují v oblasti několika předmostí britského 33. sboru přes řeku Iravádí a podél řeky Shweli dále na severu, zejména u Myitsonu.
21. února 1945: Barma - britská 17. indická divize a podpůrné obrněné jednotky (součásti britského 4. sboru) zahajují průlom z předmostí u Myaungu a postupují směrem k Meiktila. Dále na severu, jednotky britského 33. sboru zvyšují své úsilí přitáhnout hlavní japonské síly v době, kdy britská 2. divize překračuje řeku Iravádí u Ngazunu, aby se spojila s 20. indickou divizí, která má nedaleko odtud již vybudované předmostí. Ještě dále na severu, britská 36. divize obsazuje Myitson.
22. února 1945: Barma - nedaleko Kangaw se vyloďuje 6000 vojáků britské 3. brigády Commandos a dalších jednotek.
24. února 1945: Barma - během svého postupu na město Meiktila obsazuje britská 17. indická divize město Taungtha.
26. února 1945: Barma - pokračuje postup britské 17. indické divize směrem k městu Meiktila. Letiště ve městech Thabuktong a Mahlaing jsou dobyta během dne. Na tato letiště tak mohou přilétat posily pro britský 4. sbor.
27. února 1945: Barma - jednotky britské 19. indické divize zahajují průlom ze svého předmostí přes řeku Iravádí u Habeikkyinu a postupují na jih směrem k Mandalaji skrze silný japonský odpor.
28. února 1945: Barma - začíná zesilovat útok britského 4. sboru na město Meiktila. Ačkoli je Meiktila životně důležité spojovací centrum, zásobující všechny japonské jednotky kolem města Mandalaj a na severu, je bráněno slabě. Japonské velení věří, že britské síly v oblasti jsou vyzbrojené jen slabě (po vzoru jednotek Činditů) a že jsou poměrně malé.
3. března 1945: Barma - jednotky britského 4. sboru kompletně obsazují město Meiktila. To prakticky přerušuje hlavní zásobovací cestu velké části japonských sil v Barmě a nutí část japonských sil, bojujících dále na severu s britským 33. sborem, obrátit se a pokusit se vyčistit své zásobovací linie od nepřátel.
5. března 1945: Barma - Japonci zahajují protiútoky na britský 4. sbor. Japonci obsazují zpět malé město Taungtha a ve městě Meiktila je téměř odříznuta britská 17. indická divize. Avšak britské letecké zásobovací operace pokračují.
6. března 1945: Barma - během svého postupu po Barmské cestě doráží jednotky čínské 1. armády k městu Lašio a toto město posléze obsazují.
8. března 1945: Barma - britská 2. divize a 20. indická divize zahajují průlom ze svých předmostí na řece Iravádí na západ od města Mandalaj.
9. března 1945: Barma - jižní postup britské 19. divize dosahuje předměstí Mandalaje. Další jednotky britského 33. sboru postupují k tomuto městu ze západu. Boje kolem města Meiktila pokračují, protože Japonci odvolali jednotky z oblasti kolem města Mandalaj, aby uskutečnili zoufalý pokus o uvolnění svých dopravních tras.
11. března 1945: Barma - brigády britské 36. divize ve sbíhavém útoku ze severu (kolem města Myitson) a západu obsazují město Mongmit.
12. března 1945: Barma - britská 20. indická divize obsazuje město Myotha na jihozápadě regionu Mandalaj.
13. března 1945: Barma - na východ od města Mandalaj je britskou 62. indickou brigádou obsazeno Maymo - je tak přerušena poslední železniční trať do Mandalaje. Ještě další jednotky britské 19. indické divize jsou v Mandalaji zapojeny, přesto většina tohoto města je dobývána v bojích dům od domu.
15. března 1945: Barma - japonské jednotky zintenzivňují své úsilí proti městu Meiktila, ale nedaří se jim dosáhnout významného pokroku proti britské 17. indické divizi, které dorazily zásoby, posily a podpora pozemního útoku ze vzduchu.
17. března 1945: Barma - jednotky čínské 6. armády obsazují na Barmské cestě město Hsipaw, 80 kilometrů jihozápadně od města Lašio. Čínská 1. armáda se stále pokouší o postup podél cesty z města Lašio, aby ji vyčistila od japonských zátarasů.
18. března 1945: Barma - britská 2. divize obsazuje město Ava v ohbí řeky Iravádí, pouhých několik kilometrů na jih od města Mandalaj. Pokračují intenzivní boje ve městě Mandalaj a u města Meiktila.
19. března 1945: Barma - britskou 36. divizí je obsazeno město Mogok.
20. března 1945: Barma - britská 19. indická divize dokončuje obsazení Mandalaje. Pevnost Dufferin patřila k pozicím, které byly japonskými jednotkami bráněny s největším odhodláním.
23. března 1945: Barma - krom obsazení Mandalaje, útočí jednotky britského 33. sboru směrem na jih. Na jednom z křídel tohoto postupu je britskou 20. indickou divizí obsazeno město Wundwin.
24. března 1945: Barma - spojenecká čínská Nová 1. armáda se spojuje s čínskou 50. divizí u města Hsipaw, tím končí tažení v severní Barmě.
28. března 1945: Barma - Japonci selhávají ve svém úsilí dobýt zpět město Meiktila a zatímco jsou zapojeni v této oblasti, britský 33. sbor výrazně postupuje na sever. Generál Kimura, velící japonským silám v Barmě, se rozhoduje s ohledem na to, že jeho hlavní komunikační linie je odříznuta, pokusit se stáhnout své jednotky na východ od města Meiktila.
30. března 1945: Barma - britská 20. indická divize obsazuje městečko Kyaukse. Britské jednotky mají pod kontrolou většinu důležitých stanovišť na cestě mezi městy Mandalaj a Meiktila. Japonské síly ve střední Barmě jsou vtaženy do boje a jsou poraženy přesně tak, jak si generál Slim, velící britské 14. armádě, představoval. Japonské jednotky nejsou schopny z velké části uniknout, jak zamýšlely, místo toho jsou donuceny bojovat v důležitém střetu s improvizovanými silami proti pečlivě organizované britské obraně kolem města Meiktila.
31. března 1945: Barma - severovýchodně od Mandalaje obsazuje britská 36. divize a jednotky čínské 6. armády Kyaukme. Barmská cesta z města Mandalaj do města Lašio je "vyčištěna" od japonských jednotek.
8. dubna 1945: Barma - jednotky britské 14. armády dokončují přeskupení, které následuje po jejich úspěchu v Mandalaji a Meiktile, a jsou nyní připraveny na závěrečnou ofenzívu proti zbývajícím japonským silám. Britský 4. sbor bude postupovat dolů údolím řeky Sittang a britský 33. sbor údolím řeky Iravádí. Všechny jednotky jsou reorganizovány tak, aby byly více mobilnější.
10. dubna 1945: Barma - město Thazi, východně od města Meiktila, je dobyto britským 4. sborem.
12. dubna 1945: Barma - britský 4. sbor nadále postupuje v údolí řeky Sittang. Probíhají boje ve městech Pyaubwe a Yamethin. Na západ od města Meiktila obsazuje britská 7. indická divize (součást britského 33. sboru) město Kyaukpadaung.
15. dubna 1945: Barma - britská 20. indická divize (součást britského 33. sboru) obsazuje město Taungdwingyi a směřuje k městům Magwe a Thayetmyo. Jiné jednotky britského 33. sboru nadále bojují dále proti proudu řeky Iravádí.
16. dubna 1945: Barma - v oblasti státu Arakan (dnešní Rakhinský stát) je britskými silami dobyto město Taungup.
19. dubna 1945: Barma - na jihu, podél řeky Iravádí, je britskou 20. indickou divizí při jejím postupu z města Meiktila obsazeno město Magwe. V údolí řeky Sittang je obsazeno město Pyinmana britskou 5. indickou divizí, která je nyní na čele postupu britského 4. sboru. Dále na severu, mezi městem Meiktila a řekou Iravádí, dokončuje britský 33. sbor "vyčištění" oblasti vulkánu Popa a obsazuje město Chauk.
21. dubna 1945: Barma - postup britského 4. sboru v údolí řeky Sittang se začíná vzdalovat paralelnímu úsilí v údolí řeky Iravádí. Britská 5. indická divize obsazuje město Yedashe, zatímco v zázemí jsou "vyčištěna" letiště kolem města Pyinmana, aby mohla sloužit Spojencům. V údolí řeky Iravádí je obsazeno město Jenangjaung jednotkami britského 33. sboru, které operují na chvostu hlavního postupu.
22. dubna 1945: Barma - britská 5. indická divize obsazuje v údolí řeky Sittang město Toungoo.
25. dubna 1945: Barma - v údolí řeky Iravádí pokračují "vyčisťující" operace. Britská armáda obsazuje městečko Salin. Postup britského 33. sboru je ukončen ve městě Allanmyo (dnešní Myede nebo Aunglan). V údolí řeky Sittang pokračuje rychle ve svém postupu britská 5. indická divize a obsazuje Perwegen. Japonské jednotky kolem Rangúnu a v dalších oblastech jižní Barmy začínají s ústupem z města Pegu (dnešní Bago) směrem na východ, aby se stáhly do Thajska.
26. dubna 1945: Barma - obrněné jednotky britské 14. armády, ve svém tažení na jih z města Meiktila do Rangúnu, obsazují město Toungoo.
29. dubna 1945: Barma - údolí řeky Iravádí, v postupu britského 33. sboru je obsazeno město Allanmyo. Zbývající japonské jednotky v této oblasti ztrácejí v důsledku britských útoků soudržnost. V údolí řeky Sittang obsazuje britská 17. indická divize Nyaunglebim a pokračuje v útoku u města Payagyi.
1. května 1945: Barma - Britové se ve svých útocích v údolí řeky Sittang přibližují k městu Pegu (dnešní Bago). V jižní Barmě začíná období monzunových dešťů, zpomalující další postup po zemi směrem k Rangúnu (dnešní nepoužívané přejmenování - Yankoun). V očekávání této možnosti je započata obojživelná operace na obsazení Rangúnu parašutistickým výsadkem u ústí řeky Iravádí a na jejím východním břehu.
2. května 1945: Barma - britské síly zahajují Operaci Dracula, obojživelný útok na Rangún (Yankoun - dnešní nepoužívané přejmenování). Vyloďovací jednotky pocházejí z britské 26. indické divize, ve stejné době admirál Martin velí 4 eskortním letadlovým lodím a dalším námořním jednotkám podporujícím tuto operaci. Není zde kladen Japonci žádný odpor. Britský taktický svaz TF63 (admirál Walker) s bitevními loděmi Queen Elizabeth a francouzskou Richelieu a 2 eskortními letadlovými loděmi a rovněž křižníky a torpédoborci provádí krycí operace, v kterých jsou bombardována a ostřelována města Port Blair a Car Nicobar. Mezitím, na sever od vylodění, britský 4. sbor dokončuje obsazení města Pegu (dnešní Bago).
3. května 1945: Barma - aniž by britská 26. indická divize narazila na jakýkoli japonský odpor, obsazuje Rangún (Yankoun - dnešní nepoužívané přejmenování). Na severu, na řece Iravádí, obsazuje britský 33. sbor město Prome.
4. května 1945: Barma - postupy britského 15. sboru, severně od města Rangún (od roku 1989 Yankoun), a britského 4. a 33. sboru, jižně, hrozí odříznutím japonské 28. armády (generál Sakurai) od zbytku japonských sil. Řeka Iravádí japonské síly odděluje.
5. května 1945: Barma - letouny z britských eskortních letadlových lodí provádějí nálety na japonské základny mezi oblastmi Mergui a Victoria v jižní Barmě.
6. května 1945: Barma - jednotky z britské 26. divize, součásti britského 15. sboru, postupující z Rangúnu (dnešní Yankoun), se spojují ve městě Hlegu s britskou 17. indickou divizí, součástí britského 4. sboru. Výsledkem je odříznutí japonské 28. armády. Roztroušené japonské jednotky zůstavají v Barmě v oblasti od řeky Sittang po Thajsko a na jihozápadě země. Britské „vyčišťovací“ operace pokračují, omezovány jsou podmínkami monzunového počasí.
13. května 1945: Barma - oblast Arakan, britská 82. západoafrická divize obsazuje bez boje Gwa.
15. června 1945: Barma (osvobozená) - admirál Mountbatten vystupuje s projevem na slavnostní vojenské přehlídce v Rangúnu. Americké jednotky zpravodajské služby OSS (Office of Strategic Services - Úřad pro strategické služby) dokončují "vyčišťující" operace v oblasti Šanského pohoří.
25. června 1945: Barma - jižně od města Prome (Pyay) je "vyčištěno" od japonských jednotek sedm vesnic. Společným útokem čínských jednotek a Činditů je dobyt Mogaung. Je tak přerušeno železniční spojení zásobující Japonci obsazenou Myitkyinu, což způsobuje obrat v patové situaci při jejím obléhání.
6. července 1945: Barma - japonské jednotky provádějí úder na britské čelní pozice v ohbí řeky Sittang východně od Pegu, ale nedosahují výrazného pokroku. Údajně utržili těžké ztráty sami Japonci. Japonský útok na cestě Mawchi, 38 kilometrů od města Toungoo, je odražen.
8. července 1945: Barma - dvacetiletý britský seržant Simon Eden z Royal Air Force, syn britského ministra zahraničí Anthony Edena, je evidován na seznamu pohřešovaných v akci.
19. července 1945: Barma - japonské jednotky zahajují s nasazením všech sil snahu na prolomení svých obklíčených pozic.
21. července 1945: Barma - s pokračujícími japonskými protiútoky probíhají intenzivní boje podél řeky Sittang.
22. července 1945: Barma - japonské jednotky obklíčené v pohoří Pegu, o odhadovaném počtu 5 000, mají v pokusech o průlom východním směrem k řece Sittang značné ztráty.
23. července 1945: Barma - Japonci se navzdory těžkým ztrátám nadále pokoušejí prolomit východním směrem obklíčení v pohoří Pegu. Jen malá část Japonců je úspěšná v překročení silnice Rangún-Mandalaj. Britští velitelé hlásí napočítání více než 500 mrtvých, mimo těch, co byli zabiti v útocích dělostřelectva a letectva.
25. července 1945: Barma - Japonské jednotky se stahují z města Taunggyi v Šanských státech.
28. července 1945: Barma - Japonská 28. armáda se pokouší stáhnout přes řeku Sittang. Tento pokus vede ke 13 000 zabitých a utonulých vojáků.
3. srpna 1945: Barma - spojeneckým vítězstvím "Bitvy o průlom" ("Battle of the Breakthrough") končí organizovaný japonský odpor. Je odhadováno, že z 10 000 japonských vojáků bránících hřeben Pegu Joma jich zahynulo 8 300.
4. srpna 1945: Barma - britské jednotky v oblasti na dolním toku řeky Sittang (dnešní a český název: Sistaun) vypuzují Japonce z železnice v oblasti zálivu Martaban v Abya, severovýchodně od pohoří Pegu.
7. srpna 1945: Barma - britské jednotky narážejí na odhodlaný odpor japonských jednotek v zatopené oblasti mezi městem Myitkyo a starým kanálem řeky Sittang.
26. srpna 1945: Barma - japonští vyslanci, v čele s generálporučíkem Numatem, náčelníkem štábu polního maršála Teraučiho, vrchního velitele japonské Jižní armády, doráží ráno na letiště u Rangúnu a mají s sebou dohody ke kapitulaci v jihovýchodní Asii.
27. srpna 1945: Barma - dochází ke kontaktu s japonskými jednotkami v údolí řeky Sittang a tyto jednotky nyní čekají na konkrétní kapitulační pokyny.
28. srpna 1945: Barma - japonské jednotky podepisují v Rangúnu oficiální kapitulaci.
30. srpna 1945: Barma - japonské jednotky v Abya kapitulují Spojencům.
3. května 1946: San Francisco - generálové Joe Stilwell and Frank Merrill, veteráni bojů v jihovýchodní Asii, velí zásahu dvou čet americké námořní pěchoty proti vzpouře vězňů v tzv. Bitvě o Alcatraz.
12. října 1946: Spojené státy - v San Franciscu umírá na rakovinu žaludku generál Joseph Stilwell, který během války sloužil zejména v Číně, Indii a Barmě a na jejím konci velel po smrti generála Bucknera 10. armádě na Okinawě.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
O´Brien, Terence: Příběhy z nebe - Pilot u Činditů,   Naše vojsko, 2007, Praha
.Newark, Tim: Rozhodující bitvy dějin,   Ottovo nakladatelství, 2003, Praha
Rottman, Gordon L.: Střední tank M3 vs Panzerkampfwagen III - Průsmyk Kasserine 1943,   Grada Publishing a.s., 2010, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Rooney, David: Vítězství v Barmě,   Mustang, 1995, Plzeň
Roubíček, Marcel: Armády vazalů Japonska 1894-1945,  HPM č. 4/2001
Pátek, Zdeněk: Thunderbolty v britských službách,  HPM č. 2 a 3/1995

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka znamená konec kampaně. Malé i velké vítězství nás zavede do Singapuru 1945, kde se Britové vyloďují a dobývají Malajský poloostrov a Singapur.

Zvláštnosti bitvy:
Vedle pravidelných jednotek států britského společenství se osvobozování Barmy účastnila i řada jednotek jiných států a specializací. Jednou z nich byli Čindité britského generála Wingatea, Indové s výcvikem pro partyzánský boj. V době zahájení spojenecké ofenzivy operovali po vzdušném výsadku v týlu nepřítele. Ty ve hře reprezentují jednotky indických partyzánů v japonském týlu. Jedinou americkou pozemní jednotkou účastnící se barmského tažení byla 5307. zásobovací jednotka s přízviskem "Merillovi záškodníci", která se zaměřovala na penetraci nepřátelských linií pozemní cestou skrz obtížný džunglí porostlý terén. Merillovi záškodníci jsou umístěni na mapě a do měst jimi obsazených lze s ohledem na charakter účasti USA na tomto bojišti kupovat jen omezený sortiment výzbroje. Ofenzivy z Indie se zúčastnily také tři čínské divize, které sem byly vytlačeny během japonského tažení v roce 1942. Leteckou podporu poskytovalo vedle britského i americké letectvo.
Na japonské straně bojovaly při obraně Barmy oddíly barmského loutkového kolaborantského státu, které jsou na mapě rovněž umístěny.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 31 x 51 hexů
26 kol, 17 dní/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Britská kampaň, Pořadí v kampani: 8.
Státy Spojenců:    Velká Británie, Indie, Čína, USA
Státy Osy:    Japonsko, Barma
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Monzunový
Charakter počasí v regionu:    Období sucha se střídá s obdobím dešťů. Deště mezi červnem až zářím.
Herní časová náročnost bitvy:    48.03 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
66 jednotek, z toho 20 jádrových a 46 posil
12 jednotek je leteckých, 1 námořních a 53 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


4/2 - 2/0
Počet jednotek Osy:
96 jednotek
14 jednotek je leteckých, 0 námořních a 82 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


800 + 0 / 600 + 100
Počet slotů Spojenců:
70 slotů, z toho 20 jádrových slotů a 50 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (0 jádrových + 4 posil)
Počet slotů Osy:
100 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      Rangún (17,43)

Velké vítězství:      Dobytí všech strategických cílů do konce bitvy
Malé vítězství:      Dobytí všech strategických cílů kromě Rangúnu (17,43) do konce bitvy

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Commandos (Velká Británie)
Výsadkáři 43 (Velká Británie)
Pěchota 43 HW (Velká Británie)
GB Pěchota 43 (Velká Británie)
Gurkhové (Velká Británie)
Západoafrická pěchota (Velká Británie)
M3A1 Lee (Velká Británie)
M3 Stuart (Velká Británie)
Grant (Velká Británie)
Daimler Scout Car (Velká Británie)
2 Pdr ATG (Velká Británie)
GB M7 Priest (Velká Británie)
GB 5.5´´ Gun (Velká Británie)
GB 6´´ Gun (Velká Británie)
20mm SPAA (Velká Británie)
40mm Boffors (Velká Británie)
Thunderbolt MkII (Velká Británie)
Spitfire MkVIII (Velká Británie)
Mosqito MkVI (Velká Británie)
Beaufighter MkI (Velká Británie)
GB 3 Ton Lorry (Velká Británie)
Brencarrier (Velká Británie)
Výsadkáři 43 (Indie)
Partyzáni (Indie)
Indická pěchota (Indie)
M3 Stuart (Indie)
2 Pdr ATG (Indie)
25 Pdr Gun (Indie)
20mm AD (Indie)
Vengeance MkI (Indie)
Hurricane MkIID (Indie)
B-24D Liberator (Indie)
Wellington (Indie)
Torpédoborec (Indie)
GB 3 Ton Lorry (Indie)
Čínská kavalerie (Čína)
Pěchota 1936 (Čína)
Chn M4A4 (Čína)
M3 Stuart (Čína)
20mm AD (Čína)
AF Truck (Čína)
Merrillovi záškodníci (USA)
P-51D Mustang (USA)
P-38 Lightning (USA)
B-25H Mitchell (USA)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 1 Chi-He (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
M3 Kei Sensha (Japonsko)
Type 97 Te-Ke (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 38 120mm (Japonsko)
Type 92 70mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 96 AA Gun Prime Mover (Japonsko)
Type 99 88mm (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
Ki-44 Tojo (Šóki) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
Ki-21 Sally (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)
Burma Independent Army (Barma)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 5 Johny_ZED x Viiichordohráno 22.01.2013, vítězství OsyZDEZDE
5 5 Viiichor x Johny_ZEDdohráno 22.01.2013, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Hollandia (PacAGPG 1), Saipan (PacAGPG 1), Peleliu (PacAGPG 1), Tinian a Guam (PacAGPG 1), Leyte (PacAGPG 1), Filipíny 1945 (PacAGPG 1), Mindoro (PacAGPG 1), Iwodžima (PacAGPG 1), Ie Šima (PacAGPG 1), Okinawa (PacAGPG 1), Nová Guinea 44 (PacAGPG 1), Angaur (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Buin (PacAGPG 2), Borneo 1945 (PacAGPG 2), Kerama Retto (PacAGPG 2), Mindanao (PacAGPG 2), Panay (PacAGPG 2), Cebu a Bohol (PacAGPG 2), Negros (PacAGPG 2), Formosa (PacAGPG 2), Bougainville 1944 (PacPG 1), Saipan (PacPG 1), Havaj 1944 (PacPG 1), Hollandia (PacPG 1), Leyte (PacPG 1), Tinian a Guam (PacPG 1), Filipíny 1945 (PacPG 1), Iwodžima (PacPG 1), Okinawa (PacPG 1), Okinawa - Sever (PacAGPG 1), Filipínské moře (PacAGPG 3)

Seznam použitých názvů:

Andamanské moře
Barmská cesta
Bassein
Bengálský záliv
Bhamo
Dibrugahr
Dimapur
Fort Herz
Henzada
Hunterova zátoka
Zobrazit celý seznam...
Andaman Sea
Burma Road
Bassein
Bay of Bengal
Bhamo
Dibrugahr
Dimapur
Fort Hertz
Henzada
Hunters Bay

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: