Barma 1942

8.3.1942 - 31.5.1942

PacPG: 8.3.1942 - 31.5.1942

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
19.6.2005
22.8.2009
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.8.2009 ( Vydání 01 )
1.11.2009 ( Vydání 01 Oprava 01 )
Původní PacG mapa je slušně udělaná, pouze byly opraveny řeky a odstraněno jedno neexistující jezero. Zcela na severu bylo město Sadiya japonské, přitom v něm byla britská pěchota - nesmysl, opraveno. Doplněna některá letiště. Z důvodu limitů rozměrů v PacPG byla mapa zmenšena.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: B
Obsazení Barmy, bohaté jak ropou, tak potravinami, bylo již od samého počátku jedním z hlavních cílů japonského výboje. Zábor jejího území byl důležitý kvůli přetnutí Barmské cesty, po níž šlo zásobování Čankajškových armád... (Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek - Krvavé oceány, Naše vojsko 1994)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
8. října 1940: Londýn - premiér Churchill oznamuje znovuotevření Barmské cesty.
18. října 1940: Barma - Barmská cesta je znovuotevřena pro průchod zásob jednotkám generalissima Čankajška. Uzavřena byla po dobu tří měsíců, kdy se Velká Británie nacházela v nejkritičtějším období války, kdy mimo jiné zuřila letecká Bitva o Británii.
23. prosince 1941: Barma - Japonci provádí první letecký útok na Rangún. Vzdušnou obranu města tvoří pouze dvě stíhací perutě, 67. peruť RAF s letouny Brewster Buffalo a 3. peruť AVG "Flying tigers" s letouny P-40. American Volunteer Group (Americká dobrovolnická skupina, "Létající tygři") sestřeluje 8 bombardérů Mitsubishi Ki-21 "Sally" se ztrátou tří strojů P-40.
28. prosince 1941: Barma - generálovi Huttonovi je svěřeno velení britských sil v Barmě.
15. ledna 1942: Barma - vojáci japonské 55. divize postupují do Barmy severně od města Mergui (nebo též Myeik).
25. ledna 1942: Barma - generál Wavell na exkurzi, toho času v Rangúnu, vydává nařízení k obraně města Moulmein a to navzdory nesouhlasu místních velitelů.
30. ledna 1942: Barma - japonská 55. divize zahajuje útok na město Moulmein (současné Mawlamjine).
31. ledna 1942: Barma - ve městě Moulmein probíhají intenzivní boje, ve kterých Japonci nutí Brity stáhnout se směrem na sever. Japonci toto město obsazují.
9. února 1942: Barma - japonská armáda překračuje řeku Salwin.
10. února 1942: Barma - Japonci překračují řeku Salwin u Martabanu a Pa-anu.
15. února 1942: Barma - předsunuté jednotky 17. indické divize jsou zatlačeny zpět na západ od řeky Bilin, v důsledku aktuálního japonského hromadného překročení řeky Salwin.
16. února 1942: Barma - během pokračování japonského postupu probíhají boje podél řeky Bilin.
21. února 1942: Barma - britská 17. indická divize se začíná stahovat k řece Sittang přes město Kyaikto.
22. února 1942: Barma - japonské jednotky pokračují ve svém postupu proti britské 17. indické divizi ve městě Mokpalin na řece Sittang. Boje jsou extrémně intenzivní.
23. února 1942: Barma - velká část britské 17. indické divize je obklíčena na východním břehu řeky Sittang, když je poslední dostupný most zničen. Většině z vojáků se podaří uniknout na druhou stranu řeky, ale všechna jejich těžká výzbroj a výstroj je ztracena.
26. února 1942: Barma - Japonci překračují řeku Sittang a hrozí tak nyní, že dobudou železniční trať Rangún-Mandalaj.
1. března 1942: Barma - čínská 5. armáda se přesouvá na pozici ve městě Toungoo na řece Sittang, 240 kilometrů od Rangúnu. Letecký dobrovolnický sbor "Létající tygři" ("Flying Tigers", 1st American Volunteer Group, AVG), pod Chennaultovým velením, se po mimořádně provedené letecké obraně Rangúnu přesouvá na základnu bombardérů RAF.
2. března 1942: Barma - japonští vojáci překračují hromadně řeku Sittang.
5. března 1942: Barma - britský generál Alexander doráží do Rangúnu, aby zde převzal velení. Nařizuje protiútoky.
6. března 1942: Barma - protiútoky britského generála Alexandra proti Japoncům selhávají, a tak Alexander potvrzuje pokyn stáhnout se z Rangúnu.
7. března 1942: Barma - britské jednotky opouštějí Rangún a Pegu, ustupují na sever. Ztráta přístavu v Rangúnu znamená, že Spojenci musí být zásobováni po souši z Indie. Japonská 33. divize toto město za soumraku obsazuje.
11. března 1942: Barma - americký generál Stilwell přebírá velení nad čínskou 5. a 6. armádou (ve skutečnosti o velikosti evropské armádní divize). Jeho prvním činem je soustředění jednotek v oblasti Mandalaje a v Šanských státech.
19. března 1942: Barma - generál Slim se v Barmě ujímá velení nad britskými silami. Jsou reorganizovány jako britská jednotka pod názvem 1. barmský sbor.
24. března 1942: Barma - Japonci nadále postupují proti jednotkám čínské armády v oblasti kolem města Toungoo.
27. března 1942: Barma - všechna letadla RAF a zbytek Chennaultovy americké dobrovolnické letecké armády jsou z Barmy staženy. Pokračují japonské útoky na Toungoo proti čínské 200. divizi.
29. března 1942: Barma - generál Stillwell nařizuje britským vojákům zaútočit na město Boungde, aby byl uvolněn tlak na Číňany bojující v Toungoo.
31. března 1942: Barma - pokus generála Stilwella o uvolnění tlaku na čínskou armádu (provedením britského útoku na město Boungde) selhává, a čínské jednotky se musí z města Toungoo stáhnout.
1. dubna 1942: Barma - japonské postupy nedaleko města Toungoo pokračují a Číňané jsou přinuceni k ústupu. Japonci rovněž intenzivně útočí na britské pozice u města Prome.
2. dubna 1942: Barma - nepřetržitý japonský postup nutí Brity stáhnout se z města Prome, aby se vyhnuli obklíčení.
3. dubna 1942: Barma - intenzivně je bombardována Mandalaj. Britové pokračují v ústupu z údolí Iravádí.
6. dubna 1942: Barma - čínský vůdce Čankajšek navštěvuje své vojáky v Barmě a vydává rozkazy týkající se obrany oblasti kolem města Pyinmana v údolí Sittang.
7. dubna 1942: Barma - japonské jednotky jsou posíleny 18. pěší divizí, která dorazila ze Singapuru do Rangúnu.
9. dubna 1942: Barma - v údolí řeky Iravádí se jak japonské, tak britské síly připravují na ofenzivu. Japonci mají nicméně výhodu v tom, že jim dříve doráží posily a jsou tak na útok připraveni jako první.
11. dubna 1942: Barma - japonské síly v údolí řeky Iravádí provádějí úder na britské jednotky, útočí tedy první.
12. dubna 1942: Barma - navzdory posílení čínskou 38. divizí Japonci obsazují Migyaungye z držení spojeneckých obránců a ohrožují britské pozice v údolí.
13. dubna 1942: Barma - japonský průlom britských obranných pozic v údolí řeky Iravádí nutí Brity a Číňany k ústupu do nových pozic v Magpwe. Čínská 6. armáda je přesunuta z Šanských států do Mandalaje.
15. dubna 1942: Barma - Japonci navazují na svůj průlom britské obrany ze 13. dubna a ženou se na sever. Během tohoto postupu je obklíčena jedna britská divize.
17. dubna 1942: Barma - přes osvobozovací snahy zůstává, kvůli japonskému postupu, britská 1. barmská divize obklíčena. Na severu Japonci obsazují hlavní cestu do údolí řeky Iravádí ve městě Yenangyaung. Japonské postupy vyvíjejí intenzivní tlak na čínské pozice v údolí řeky Sittang a v Mauchi.
18. dubna 1942: Barma - japonská 56. divize decimuje čínskou 55. divizi během jejího ústupu z Mauchi. Cesta do města Lashio tak zůstává nechráněná. Její důležitost tkví prakticky v tom, že jde o poslední cestu vedoucí k Barmské cestě. Čínské jednotky jsou rovněž donuceny k ústupu z údolí řeky Sittang.
19. dubna 1942: Barma - generál Alexandr se radí se svými polními veliteli (britským brigádním generálem Slimem a americkým generálporučíkem Stilwellem). Mezitím Japonci provádějí úder na slabou a špatně vedenou čínskou 55. divizi, která zahálčivě přebývá ve svých bivacích. Číňané jsou napadeni ze tří směrů najednou a divize se rozpadá. Vojáci prchají do kopců. 93. čínská divize doráží na pomoc, spatřuje chaos a bez boje se stahuje.
21. dubna 1942: Barma - japonská armáda a čínská 6. armáda jsou zapojeny v těžkých bojích u města Taunggyi.
22. dubna 1942: Barma - britské jednotky 7. obrněné brigády zaujímají pozici kolem města Meiktila, aby zarazily japonský postup. Čínské jednotky z 200. divize jsou vyslány jako posily. Nicméně odmítnutí poskytnutí další divize, na požadavky generála Stilwella, činí postavení těchto jednotek zranitelné.
23. dubna 1942: Barma - levé křídlo ustupujících spojeneckých jednotek z údolí řeky Iravádí je nyní vystaveno jednotkám japonské 56. divize, postupujících z města Taunggyi do města Lashio. Přeživší z čínské 6. armády zahajují ústup z Taunggyi do provincie Jün-nan.
25. dubna 1942: Barma - čínská 5. armáda obsazuje zpět z moci Japonců město Taunggyi, nicméně Japonci pokračují v pohybu směrem k městu Lashio, poslednímu bodu na Barmské cestě. Na západě, generál Alexander nařizuje stáhnout se z města Meiktila na sever údolí řeky Iravádí.
28. dubna 1942: Barma - Lashio, na konci Barmské cesty, se stává hlavním cílem obrany, k obraně tohoto místa je vyslána z Mandalaje čínská 28. divize.
29. dubna 1942: Barma - navzdory odhodlané obraně, obsazují Japonci Lašou (Lashio), konec Barmské cesty. Všechny zásoby do Číny musí nyní, kdy je Čína pozemně odříznuta, putovat letecky. Generál Alexander se rozhoduje přemístit své vojáky, aby zaujaly nové pozice v údolích řek Čjintwin (barmsky Chindwin Myit) a Iravádí.
30. dubna 1942: Barma - po svém ústupu na sever údolí Iravádí, ničí britské jednotky most ve městě Ava.
1. května 1942: Barma - Japonci obsazují Mandalaj.
4. května 1942: Barma - čínské jednotky jsou donuceny stáhnout se z města Wanting na velmi důležité Barmské cestě a z města Bhamo na řece Iravádí. Kvůli japonskému postupu se Britové evakuují z města Akjab (dnešní Sittwe).
5. května 1942: Barma - Japonci přes Barmskou cestu pronikají do Číny. Generál Stillwell, velitel čínských jednotek, se na základě zpravodajských informací ohledně skutečných japonských postavení rozhoduje své jednotky stáhnout směrem k Indii, ne Číně.
11. května 1942: Barma - město Kalewa. Britové se otáčejí a rozpoutávají zde boj v zuřivé akci svého zadního voje, poté pokračují v ústupu do oblasti města Imphál.
13. května 1942: Barma - Japonci pronásledují ustupující čínskou 6. armádu přes řeku Salwin směrem k městu Kengtung.
15. května 1942: Barma - první britští vojáci ve svém ústupu z Barmy doráží do Indie. Japonci dosahují svého cíle, izolují Čínu od pozemních komunikací a spojeneckého zásobování.
20. května 1942: Barma - japonské jednotky zaujímají obranné pozice na hranici s Indií.
22. května 1942: Barma - nad Bengálským zálivem je ve své stíhačce Ki-43 sestřelen obrannou palbou napadeného britského bombardéru Blenheim slavný velitel japonské 64. Sentai Tateo Kató. Nejúspěšnější japonskou stíhací jednotku, přezdívanou též "Kató Sentai", vedl od počátku války v Pacifiku v bojích o Malajsii, Sumatru a Barmu. Přestože sám sestřelil minimálně 18 nepřátelských letounů a v jeho jednotce sloužilo mnoho es, vždy u svých pilotů upřednostňoval nad počtem sestřelů týmovou spolupráci a plnění svěřených úkolů. Ještě za války o něm a jeho jednotce bude natočen propagandistický film Kato hayabusa sento-tai.
24. května 1942: Indie - generál Stilwell doráží po 225 kilometrech ústupu barmskou džunglí do Dillí. V rozhovoru pro tisk doslova uvádí: „Prohlašuji, že jsme dostali neuvěřitelný výprask. Prchli jsme z Barmy a to je stejně ponižující jako projít peklem. Myslím, že bychom měli zjistit co to způsobilo, vrátit se a dobýt vše nazpět.“.
2. srpna 1942: Spojené státy - ve městě Cicero ve státě Illinois, domovské obci kapitána Roberta Brouka, se koná tzv. "Bob Brouk Day" (Broukův den). Československý bojový pilot slavných "Létajících tygrů" v Číně se do města vrací za bouřlivého přívítání špalírem dvaceti tisíc lidí. Nadále bude působit jako instruktor v americkém letectvu.
17. října 1942: Barma - britská 14. indická divize zahajuje pomalý postup do nitra Arakanu, v přípravě na další operace namířené proti Akjabu.
17. listopadu 1942: Barma - generál Wavell odvolává plánovanou hlavní obojživelnou operaci namířenou proti městu Akjab (dnešní Sittwe).
30. listopadu 1942: Barma - v postupu doráží britská 123. brigáda v Arakanu k Bawali Bazaar. Extrémně špatné počasí zpomaluje postup a ztěžuje výstavbu zpevněné komunikace.
16. prosince 1942: Barma - v údolí Arakan, Britové shromáždili dvě brigády k útoku na japonské jednotky mezi městy Maungda a Buthidaung. Japonci se před útokem stahují do lepších obranných pozic mezi městy Guedauk a Kondan.
19. prosince 1942: Spojené státy - při letecké nehodě umírá ve svém P-40E stíhací pilot kapitán Robert Brouk, československý veterán jednotky "Létajících tygrů". K události dochází téměř na den přesně rok poté, co Létající tygři zasáhli poprvé do boje.
21. prosince 1942: Barma - britští vojáci postupující směrem k Akjabu obsazují město Alethangyaw.
22. prosince 1942: Barma - generál Lloyd, velící britské 14. indické divizi, nařizuje své 47. indické brigádě postoupit podél obou stran poloostrova Mayu, zatímco 123. brigáda je vyslána směrem k městu Rathedaung.
24. prosince 1942: Barma - japonské postupy ve dvou oblastech horského pásma Chin Hills (Kyin Taung) jsou spojeneckými jednotkami odraženy.
25. prosince 1942: Barma - Hlídky ze 123. brigády dosahují Rathedaungu a hlásí, že Japonci vyklidili prostor. Není tomu tak a ve skutečnosti jsou navíc na cestě japonské posily.
27. prosince 1942: Barma - část 123. indické brigády se pokouší obsadit Rathedaung, ale je odražena zpět.
1. srpna 1943: Tokio - Japonci oficiálně uznávají nezávislost Barmy, která vyhlásila válku Spojeným státům a Británii. Vůdce barmské vlády Ba Maw podepisuje s Japonci tajnou dohodu.
9. března 1944: Japonsko - je uvedena premiéra válečného filmu režiséra Kadžira Jamamota Kato Hayabusa sento-tai, který pojednává o 64. Sentai, nejúspěšnějším stíhacím pluku JAAF v druhé světové válce s největším počtem stíhacích es ve svých řadách a podle slavného velitele Tatea Katóa pojmenovaném přezdívkou "Kató Sentai". Film popisuje vítězné boje jednotky v Malajsii, na Sumatře a v Barmě na začátku války v Pacifiku, kdy se na svých strojích Ki-43 Hajabusa (česky Sokol, ve spojeneckém kódovém označení Oscar) střetl i s AVG, tj. Létajícími tygry. Snímek je plný povedených triků a nádherných záběrů létající dobové techniky. Ústřením hudebním motivem je podmanivý nápěvek a píseň "Kato Hayabusa fighter wing".

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Scott, Robert L.: Bůh je mým druhým pilotem,   Naše vojsko, 1996, Praha
Skřivan, Aleš: Cestou samurajů,   Mladá fronta, 1984, Praha
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Hata, Izawa, Sh, Ikuhiro, Yasuho, Christopher: Jednotky stíhacích letadel japonské armády a jejich esa 1931-1945,   DOBROVSKÝ s.r.o., 2007, Praha
Shores, Christopher, Cull Brian, Izava Jasuho: Krvavá jatka I.,   Mustang, 1994, Plzeň
Shores, Christopher, Cull Brian, Izava Jasuho: Krvavá jatka II.,   Mustang, 1995, Plzeň
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Krvavé oceány,   Naše vojsko, 1994, Praha
Boyington, Gregory : Létající tygři,   Svět křídel, 2001, Cheb
Hubáček, Miloš: Pacifik v plamenech,   Mladá fronta, 1997, Praha
Rooney, David: Vítězství v Barmě,   Mustang, 1995, Plzeň
Šnajdr, Miroslav: Bristol Blenheim,  HPM č. 12/1995 + 1 a 2/1996
Khol, Miroslav: Gregory Pappy Boyington,  HPM č. 6/1995
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,  HPM č. 5 a 6/1997

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Porážka a malé vítězství vede do Indie, velké vítězství znamená invazi na Madagaskar.

Zvláštnosti bitvy:
Na obraně Barmy se na straně Spojenců podílely kromě jednotek britského společenství také čínské divize generalissima Čankajška, který měl zájem na zachování Barmské cesty. Proto jsou také na mapě čínské jednotky rozmístěny. Během japonské ofenzivy byli Číňané vytlačeni do Číny, kromě tří divizí, které zůstaly odříznuty a ustoupily s britskými silami do Indie. Leteckých bojů se zúčastnila 1. americká dobrovolnická skupina "Létající tygři" bojující v čínském letectvu, na mapě reprezentovaná jednotkou čínských P-40.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 31 x 51 hexů
29 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacAGPG 2, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Britská kampaň, Pořadí v kampani: 5.
Státy Spojenců:    Velká Británie, Indie, Čína
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    brání
Osa:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Monzunový
Charakter počasí v regionu:    Období sucha se střídá s obdobím dešťů. Deště mezi červnem až zářím.
Herní časová náročnost bitvy:    33.44 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
61 jednotek, z toho 16 jádrových a 45 posil
9 jednotek je leteckých, 0 námořních a 52 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/0 - 2/5
Počet jednotek Osy:
42 jednotek
12 jednotek je leteckých, 0 námořních a 30 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 5 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


630 + 65 / 800 + 0
Počet slotů Spojenců:
65 slotů, z toho 16 jádrových slotů a 49 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (0 jádrových + 4 posil)
Počet slotů Osy:
45 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 3 jednotky
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    Ki-54 Hickory
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      Mandalay (17,25), Imphal (7,14), Myitkina (22,13)

Velké vítězství:      udržet 3 z těchto cílů
Malé vítězství:      udržet aspoň 2 z těchto cílů

Dotace za Velké vítězství:      600
Dotace za Malé vítězství:      500

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Ženisté (Velká Británie)
Pěchota 36 HW (Velká Británie)
GB Pěchota 39 (Velká Británie)
M3 Stuart (Velká Británie)
Matilda II (Velká Británie)
Vickers MkVI (Velká Británie)
Daimler Scout Car (Velká Británie)
2 Pdr ATG (Velká Británie)
GB 6´´ Gun (Velká Británie)
25 Pdr Gun (Velká Británie)
P-40 Kittyhawk (Velká Británie)
Buffalo MkI (Velká Británie)
Hurricane MkIIA (Velká Británie)
Mohawk MkIV (Velká Británie)
Hurricane MkIID (Velká Británie)
Beaufighter MkI (Velká Británie)
Blenheim MkI (Velká Británie)
Brencarrier (Velká Británie)
GB 3 Ton Lorry (Velká Británie)
Indická pěchota (Indie)
25 Pdr Gun (Indie)
GB 3 Ton Lorry (Indie)
Pěchota 36 HW (Čína)
Pěchota 1936 (Čína)
Chn T-26 (Čína)
P-40 Flying Tiger (Čína)
Jednotky Osy:

Jitensha Butai (Cyklisté) (Japonsko)
Konoe Shidan (Císařská Garda) (Japonsko)
Kyoka Hohei 1940 (Pěchota 1940 HW) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 97 Te-Ke (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 94 TK (Japonsko)
Type 89 Chi-Ro (Japonsko)
Type 93 Sumida (Japonsko)
Type 94 37mm (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
Ki-51 Sonia (Guntei) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
G3M Nell (Japonsko)
Ki-21 Sally (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)
Transport (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 3 Johny_ZED x Belegdohráno 20.02.2012, vítězství SpojencůZDEZDE
5 3 Beleg x Johny_ZEDdohráno 18.02.2012, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Barma 1942 (PacPG 1), Holandská východní Indie (PacPG 1), Korálové moře (PacPG 1), Corregidor (PacPG 2)

Seznam použitých názvů:

Andamanské moře
Barmská cesta
Bassein
Bengálský záliv
Bhamo
Dibrugahr
Dimapur
Fort Herz
Henzada
Hunterova zátoka
Zobrazit celý seznam...
Andaman Sea
Burma Road
Bassein
Bay of Bengal
Bhamo
Dibrugahr
Dimapur
Fort Hertz
Henzada
Hunters Bay

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy:

Fotografie:Barmská cesta. Tudy proudily zásoby pro bojující Čínu.