Guadalcanal

7.8.1942 - 9.2.1943

PacPG: 12.9.1942 - 18.1.1943

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
22.2.2005
30.1.2011
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

4.4.2011 ( Vydání 02 )
-
V původní PacG bitvě nebyly na mapě žádné výrazné chyby. Na západní břeh řeky Lungy přidána vesnice Kukumi, kterou Američané obsadili ve stejný den jako Hendersonovo letiště. Také Krvavý hřeben, který v PacG měli obsazen Japonci, byl věnován do amerických rukou v souladu se skutečností. Odstraněny tanky M3A1 Lee a stíhačky P-40 Warhawk, které nebyly na Guadalcanalu ve skutečnosti nikdy nasazeny.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Watchtower
Zatímco na moři se v prvních dvou týdnech měsíce září 1942 jak Japonci, tak Američané rozsáhlejšímu střetnutí vyhýbali, na Guadalcanalu se schylovalo ke krvavé řeži. Jak víme, koncem srpna se u výběžku Taivo, východně od amerických postavení, vylodil generálmajor Kjotaki Kawaguči s patnácti sty muži. Jeho úkolem bylo dobýt Hendersonovo letiště; útok měl začít 12. září. (Miloš Hubáček - Vítězství v Pacifiku, Panorama, 1985)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
8. června 1942: Šalomounovy ostrovy - na ostrově Guadalcanal se vyloďují japonské jednotky s úkolem vybudovat leteckou základnu, ze které má operovat 45 stíhaček a 60 bombardérů. Po dokončení má kromě ochrany hlavní základny v Rabaulu sloužit k napadání spojeneckých zásobovacích tras mezi Austrálií a Spojenými státy a stát se výchozím bodem pro invazi na Fidži, Novou Kaledonii a Samou (Operace FS).
26. července 1942: Pacifik - zhruba 640 kilometrů na jih od Fidži se americké letadlové lodě Wasp, Enterprise a Saratoga setkávají s invazními silami na Guadalcanal. Jde o nejmocnější sbor amerického námořnictva, který byl doposud v Pacifiku shromážděn.
31. července 1942: Šalomounovy ostrovy - americké bombardéry útočí na cíle na ostrově Tulagi a bombardují rozestavěné letiště, které Japonci budují na Gudalcanalu.
7. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - první vylodění na Guadalcanalu. Taktický svaz tří letadlových lodí a podpůrných plavidel amerického námořnictva pod velením admirála Fletchera, výsadkový sbor pod velením admirála Turnera a 1. divize námořní pěchoty generála Vandergrifta se vyloďují na Guadalcanalu. Menší jednotky se také vyloďují na ostrovech Tulagi a Gavutu. Zpočátku tato vylodění naráží jen na malý odpor.
8. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - vyloděním zbytku první vlny amerických jednotek pokračuje invaze na Guadalcanal. V rychlém postupu do vnitrozemí Američané obsazují netknuté japonské letiště a přejmenovávají ho na Henderson Field (Hendersonovo letiště, podle velitele perutě bombardérů námořní pěchoty Lofton R. Hendersona, který zahynul ve svém SBD v bitvě u Midway). Mise na ostrovy Tulagi a Gavutu jsou dokončeny a tyto ostrovy obsazeny. Kvůli japonským leteckým a ponorkovým útokům se admirál Fletcher rozhoduje stáhnout své letadlové lodě, nechávajíc křižníky a transportní lodě nedaleko ostrova bez vzdušného krytí. Tato akce je pravděpodobně chybou.
9. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - pod rouškou noční tmy vplouvá do průlivu Sealark, mezi ostrovy Savo a Guadalcanal, japonské uskupení křižníků pod velením admirála Mikawy. Hlídkující americké a australské křižníky pod velením admirála Crutchleye mají však pro boj v noci jak malé zkušenosti, tak nedostatečné vybavení, proto ve střetu známém jako bitva u ostrova Savo utrpí největší pořážku v dějinách US Navy, kdy ztrácí čtyři křižníky a nepotápí žádnou japonskou loď. Průliv Sealark je později přejmenován na Průliv se železným dnem (Ironbottom Sound), pro množství potopených lodí spočívajících na jeho dně. Americké nákladní lodě vykládající zásoby jednotkám vyloděným na Guadalcanalu u Lunžského výběžku nejsou napadeny (Japonci se ještě v noci snaží dostat z dosahu letadel amerických letadlových lodí, o kterých netuší, že je Američané odveleli), nicméně je jim nařízeno stažení kvůli hrozbě napadení, a tak je americká 1. divize námořní pěchoty opuštěna s nedostatkem těžkého vybavení a pouze s polovinou vyložených zásob.
12. srpna 1942: Nové Hebridy - velký počet amerických jednotek je vyloděn na ostrově Espiritu Santo (v překladu Duch svatý), aby vybudovaly zásobovací základnu pro tažení na Guadalcanalu.
15. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - ostrov Guadalcanal, příslušníci námořní pěchoty připravují letiště a opevňují jeho obvod. Po moři jim doráží menší množství zásob.
17. srpna 1942: Gilbertovy ostrovy - příslušníci americké námořní pěchoty útočí na základnu hydroplánů na ostrově Makin. Účelem nájezdu je získat zpravodajské informace a odvést japonskou pozornost od Guadalcanalu, ani jedno se však nedaří splnit a akce naopak vede k pozdějšímu opevnění Gilbertových ostrovů Japonci a americkým ztrátám při jejich dobývání.
18. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, u Taivu point se vyloďují japonské posily a oddíl 1 000 vojáků pod velením plukovníka Ičikiho začíná postupovat k americkým pozicím. Japonci jsou přesvědčeni, že je na tomto ostrově pouze 3 000 Američanů. Ve skutečnosti jich tu je 10 000 a na jejich letišti mohou nyní přistávat letadla.
20. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - ostrov Guadalcanal, na Hendersonově letišti přistávají dvě perutě letectva USMC startující z americké eskortní letadlové lodě Long Island. Jejich 19 stíhaček F4F Wildcat a 12 střemhlavých bombardérů SBD Dauntless tímto pokládá základ tzv. Kaktusového letectva (Cactus Air Force, podle Cactus, amerického kódového označení pro Guadalcanal). Vojáky japonského sboru plukovníka Ičikiho je lapen domorodý zvěd Jacob Vouza. Přestože je hodiny mučen, neprozrazuje nic o amerických silách na ostrově, a proto je nakonec přivázaný ke stromu probodán bajonety. Přestože je takto zasažen do obou rukou, krku, ramene, obličeje a žaludku, po odchodu věznitelů se dokáže vyprostit a dojít džunglí k americkým jednotkám.
21. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - ostrov Guadalcanal, v brzkých ranních hodinách útočí sbor plukovníka Ičikiho o 1 000 mužích na americké pozice na řece Tenaru. Američané jsou předem varováni domorodým zvědem Jacobem Vouzou, naproti tomu Japonci jsou zcela zaskočeni počtem a připraveností amerických sil, které hrubě podcenili. Útok v několika vlnách selhává s velkými ztrátami a v následném protiútoku námořní pěchoty podporovaném několika lehkými tanky M3 je celý japonský sbor obklíčen a zničen. Příslušníkům námořní pěchoty doráží další dodávky zásob a posily.
22. srpna 1942: Guadalcanal - americké letectvo na Hendersonově letišti posiluje pět armádních stíhaček P-400 (exportní verze stíhačky P-39 Airacobra původně určená pro Velkou Británii).
23. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - jak Američané, tak Japonci, vysílají své velké válečné lodě, aby se pokusily o krytí transportů zásob určených jejich jednotkám na Guadalcanalu.
24. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - bitva u východních Šalomounů. Americký taktický svaz Task Force 61, pod velením admirála Fletchera, sestává z amerických letadlových lodí Saratoga, Enterprise a Wasp. Japonci rozdělují své síly na dvě části, admirál Nagumo velí Zuikaku (japonsky: „Šťastný jeřáb“) a Šókaku (japonsky: „Letící jeřáb“) a admirál Hara velí letadlové lodi Rjúdžó. Obě nepřátelská uskupení usilují o ochranu převážených zásob určených příslušným jednotkám na Guadalcanalu. Americká průzkumná letadla objevují Rjúdžó a admirál Fletcher vysílá úderný sbor. Ve chvíli, kdy jsou objeveny další dvě japonské letadlové lodě, se Fletcher pokouší přesměrovat tento útok, ale k většině letadel se nové rozkazy nedostanou, a tak pokračují v útoku na Rjúdžó, kterou se jim daří potopit. Letadla admirála Naguma objevují letadlovou loď Enterprise, poškozují ji, ale letadla na této letadlové lodi mohou i nadále přistávat. Obě nepřátelská uskupení se ke konci dne stahují, bez jednoznačného vyústění.
28. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Japoncům doráží další posily dodané 2. flotilou torpédoborců (admirál Tanaka), přezdívanou Tokijský expres.
30. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americkým jednotkám doráží navíc 18 stíhaček a 12 střemhlavých bombardérů.
31. srpna 1942: Nová Guinea - kvůli tvrdému odporu mají Japonci 1 000 obětí, jde o první zastavení japonské expanze v Pacifiku. Japonský generál Hyakutake velící 17. armádě mění směr přesunu vojáků této armády z oblasti zátoky Milne, aby je soustředil na Guadalcanal.
31. srpna 1942: Šalomounovy ostrovy - Bitva u Guadalcanalu. Japonský generál Kawaguči vyloďuje na tomto ostrově 1 200 vojáků. Ponorka I-26 torpéduje letadlovou loď USS Saratoga, která musí odplout do Pearl Harboru k opravám. Mimo službu zůstane do října. USS Wasp tak nyní zůstává v Pacifiku jedinou akceschopnou letadlovou lodí.
4. září 1942: Guadalcanal (Šalomounovy ostrovy) - Japoncům doráží další posily. Japonské torpédoborce Júdači, Hacujuki and Murakumo potápí v noční bitvě nedaleko pobřeží dva americké torpédoborce Gregory a Little, plavidla starší třídy Wickes použitá jako transportní lodě.
9. září 1942: Šalomounovy ostrovy - japonský generál Hjakutake, velitel 17. armády, se vyloďuje s jednotkami 2. pěší divize u Tassafarongy, aby podpořil útok na hlavní americkou pozici na Guadalcanalu.
12. září 1942: Šalomounovy ostrovy - na Guadalcanalu začíná hlavní útok japonských jednotek 35. brigády generála Kawagučiho. Probíhají těžké boje zejména na hřebenu trefně pojmenovaném "Bloody Ridge" ("Krvavý hřeben"). Letecké posily jsou Američanům vyslány z letadlové lodi USS Wasp.
13. září 1942: Guadalcanal (Šalomounovy ostrovy) - Japonci zintenzivňují útoky. Američané je s obtížemi zadržují za pomoci efektivní dělostřelecké podpory.
14. září 1942: Guadalcanal (Šalomounovy ostrovy) - jednotky generála Kawagučiho utrpěly v počátečním útoku ztráty 1200 mužů. Útoky slábnou a přestávají.
15. září 1942: Šalomounovy ostrovy - u pobřeží Guadalcanalu potápí japonská ponorka I-19 třemi torpédy letadlovou loď USS Wasp. Jedná se o pozoruhodný úspěch, neboť pouhou jedinou salvou šesti torpéd kromě zásahu USS Wasp také těžce poškozuje bitevní loď USS North Carolina a torpédoborec USS O´Brien, který se potopí později.
18. září 1942: Šalomounovy ostrovy - na Guadalcanal doráží šest transportů vezoucí zásoby a americký 7. pluk námořní pěchoty. Americká základna má nyní kolem 23 000 mužů s odpovídajícím materiálním zabezpečením.
5. října 1942: Šalomounovy ostrovy - americká letadla z letadlové lodi USS Hornet útočí na japonská plavidla u Bougainville, s malým úspěchem.
7. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americká 1. divize námořní pěchoty útočí směrem k ústí řeky Matanikau. Pokouší se vyřadit z činnosti větší část japonského dělostřelectva ostřelující přistávací dráhu Hendersonova letiště.
8. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, nastává období dešťů. Deště nezabraňují intenzivním bojům západně od amerických pozic podél řeky Matanikau.
9. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké útoky mají úspěch v úplné likvidaci japonského praporu západně od Matanikau. Útoky americké 1. divize námořní pěchoty jsou zastaveny v okamžiku, kdy zpravodajská služba hlásí významný japonský útok na hlavní americké postavení.
11. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Bitva u mysu Esperance. Americké a japonské úsilí v zásobování svých bojujících vojáků na Guadalcanalu má za následek noční střetnutí mezi eskortními námořními silami. Americké eskorty, vedené admirálem Scottem, sestávají ze 4 křižníků a 4 torpédoborců. Japonci mají 3 křižníky a 2 torpédoborce, které vede admirál Goto. Setkávají se v noci u mysu Esperance. Navzdory výhodám radaru a lepší rádiové komunikaci si Američané vedou stejně chabě jako Japonci, obě strany chvílemi pálí na své vlastní lodě. Američané v boji ztrácejí torpédoborec Duncan a vážná poškození utrpí lehký křižník Boise a torpédoborec Farenholt. Japonci ztrácejí těžký křižník Furutaka a torpédoborec Fubuki, těžký křižník Aoba je vážně poškozen. I přes tuto bitvu se Japoncům daří vylodit dělostřelectvo a tanky na své pozice.
12. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Bitva u mysu Esperance. Dva torpédoborce japonského zásobovacího konvoje Murakumo a Natsugumo jsou potopeny americkými letadly z Hendersonova letiště na Guadalcanalu.
13. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, 3 000 amerických vojáků se vyloďuje z konvoje, který byl předmětem Bitvy u mysu Esperance. Japonci vrhají do boje bitevní lodě Kongo a Haruna, aby během noci ostřelovaly letiště Henderson Field. Na zemi je zničeno 50 amerických letadel, polovina přítomných letadel. Během probíhajícího ostřelování admirál Tanaka využívá výhody přerušení amerického vzdušného krytí a vyloďuje 4 500 mužů a velké množství zásob u mysu Tassafaronga.
14. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, navzdory způsobeným škodám z nočního japonského ostřelování vzlétají americká letadla z letiště Henderson Field. Poškozují tři japonské nákladní lodě vykládající u Tassafarongy.
15. října 1942: Šalomounovy ostrovy - japonské těžké křižníky Čókai a Kinugasa pod vedením admirála Mikawy bombardují Hendersonovo letiště na Guadalcanalu a kryjí tak zásobovací akci jedenácti nákladních lodí pod ochranou šesti torpédoborců u mysu Tassafaronga. Americký torpédoborec USS Meredith je jižně od ostrova San Cristobal potopen japonskými letadly z letadlových lodí Šókaku a Zuikaku.
16. října 1942: Šalomounovy ostrovy - u Guadalcanalu, americká letadla z letadlové lodi USS Hornet napadají zásobovací základnu na ostrově Santa Isabel. Na Guadalcanalu v přípravách hlavního útoku zintenzivňují Japonci bombardování amerických pozic.
21. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, japonské síly, hlavně tvořené 2. pěší divizí pod velením generála Marujamy, nyní čítají 20 000 vojáků. Plán útoku na hlavní americké pozice počítá se souběžnými útoky, jedněmi provedenými severně mezi řekami Lunga a Tenaru a druhými útoky, které budou směřovat na americké západní výspy podél řeky Matanikau. Japonci postrádají přesné zpravodajské informace o počtech a rozmístění amerických vojáků. Ve vzdušném boji se stíhačkami F4F Wildcat je ve svém A6M Zero nad ostrovem sestřelen a zabit Tošio Óta, jedno z největších japonských stíhacích es.
22. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Japonci se silnými jednotkami tanků a pěchoty útočí přes řeku Matanikau. Jsou s těžkými ztrátami odraženi a to především zásluhou efektivního amerického dělostřelectva.
24. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, intenzivní boje pokračují zvláště poté, co japonská ofenzíva zaznamenává určitý úspěch v sekundárních operacích majících za cíl infiltrovat levé křídlo amerických pozic. Hlavní operace proti jižní části amerického perimetru na Krvavém hřebenu začíná za soumraku a pokračuje během noci. Je s těžkými ztrátami odražena.
25. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, japonská armáda se znovu pokouší o útoky na jižní perimetr amerických pozic, na Krvavý hřeben. S velkým úsilím a těžkými ztrátami je odražena, na čemž má velkou zásluhu kulometná četa seržanta Johna Basilona, který bude za akci na Krvavém hřebenu vyznamenán Medailí cti. Mezitím japonské námořnictvo podniká hlavní operaci na podporu ofenzívy na Guadalcanalu. Japonci mají čtyři bitevní lodě a letadlové lodě Šókaku, Zuikaku, Zuihó a Džunjó a další velký počet křižníků a torpédoborců. Letadlové lodě nesou letadla pro jejich využití na přistávací a vzletové dráze Henderson Field poté, co jej Japonci dobudou. Informace o tomto záměru přivádí tyto letadlové lodě blízko k souostroví. Američané mají v oblasti dvě letadlové lodě, Hornet a Enterprise s doprovodem bitevní lodě USS South Dakota, která poskytuje protiletadlové krytí. Japonci rozdělují své síly v této operaci do čtyř skupin. Početně je množství letadel podobné, japonských 212, amerických 171. Američané zjišťují polohu japonských sil jako první a zahajují útok, vyslaná letadla však japonské lodě nenachází. U ostrova Savo je po opakovaných náletech skupinami letounů SBD, P-39, F4F a B-17 potopen japonský lehký křižník Jura z uskupení, které vzdává úkol přímo ostřelovat Guadalcanal.
26. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Bitva u ostrovů Santa Cruz. Oboje, americké i japonské síly zahajují kampaň za svítání. O dvě hodiny později japonský útok zastihuje a vážně poškozuje USS Hornet. Oba útoky byly spuštěny na samé hraně doletu a Japonci mají výhodu, že jejich dolet je větší. V okamžiku, kdy americká letadla objevují část japonských sil, jim nezbývá dost paliva k organizovanému útoku, nicméně je poškozen křižník Čikuma patřící k předvoji, kterému velí admirál Abe. Zbývající letadla útočí na letadlovou loď Šókaku a vážně ji poškozují. Ve druhé vlně japonských útoků je vážně poškozena letadlová loď USS Enterprise, ale mnoho letadel je sestřeleno protiletadlovými děly lodě USS South Dakota. Třetí vlnu japonských letadel z lodi Džunjó potkává podobný osud. Ačkoli je USS Enterprise celkem provozuschopná, rozhoduje se admirál Kinkaid stáhnout. Za vítěze bitvy jsou pokládáni Japonci. Poškozená USS Enterprise je nyní jedinou americkou letadlovou lodí v Pacifiku. Nicméně, vítězství je draze zaplaceno pro opakované ztráty japonských leteckých posádek, které jsou vysoké a ztráta letadel snižuje efektivitu nepoškozené letadlové lodě Zuikaku na nulu. Ztráty letadel a posádek rovněž znamenají, že nelze podniknout žádný útok na letiště Henderson Field.
27. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Japonci zastavují ofenzívu. Mají 3 500 obětí, kdy byly zničeny i celé jednotky. Obě strany jsou vyčerpány po intenzivních denních a nočních bojích, ale iniciativu přebírají Američané.
29. října 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Japonci, zdrceni vážnými ztrátami, se začínají stahovat z pobřeží na západ od amerického předmostí. Američané začínají s přípravami na obsazení této oblasti.
1. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, dva pluky námořní pěchoty zahajují útok na západ přes řeku Matanikau. Američtí ženisté postavili mosty, aby pomohli zásobování útoků. Probíhají intenzivní boje. Východně od amerických pozic američtí vojáci postupují směrem k výběžku Koli, aby zabránili očekávanému japonskému vylodění.
2. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Tokijský expres ("Tokyo Express"), flotila japonských torpédoborců zásobujících své jednotky, začíná být velmi aktivní. Americký postup na západě pokračuje pomalu a celkem zdárně.
3. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, očekávané japonské vylodění u mysu Koli probíhá vyloděním 1500 Japonců východně od mysu. Americké síly se zapojují do boje, ale brzy se musí stáhnout. Američané v té době zastavují svůj postup na západ, aby dodali zásoby posilám proti vyloďujícím se Japoncům.
4. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké síly o síle pluku se vyloďují v zátoce Aola, 25 mil východně od hlavních amerických pozic. S sebou mají ženisty, aby se pokusili vybudovat na ostrově druhé letiště. Velitelé však na místě zjišťují, že jde kvůli nevhodnému terénu o marnou snahu a akci ruší. Předmostí je evakuováno, zůstává jen přepadová jednotka podplukovníka Evanse Carlsona (2nd Marine Raiders), která dostává za úkol infiltrovat gerilovým bojem Japonci kontrolované území a dosáhnout amerických linií pozemní cestou.
5. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - admirál Tanaka se ujímá velení "Tokijského expresu", flotily torpédoborců zásobující japonské síly na Guadalcanalu.
7. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americká námořní pěchota začíná útočit na východ k mysu Koli. Japonská fáze vylodění přicházející po setmění na západ od amerických pozic, přivádí jednotky 38. pěší divize k pobřeží.
10. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americkými útoky jsou rozehnány japonské síly u mysu Koli, jsou obnoveny americké útoky na západ.
11. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké útoky na západ jsou zastaveny ve chvíli, kdy doráží nové japonské zásobovací konvoje.
12. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - u Guadalcanalu, velký americký konvoj přepravující zásoby a posily se stahuje kvůli přibližujícímu se velkému japonskému námořnímu uskupení. Japonci uskutečňují letecké útoky jak na americké pozemní postavení tak na jejich loďstvo.
13. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - u pobřeží Guadalcanalu, japonský konvoj 11 nákladních lodích vezoucích 11 000 mužů a vybavení, který je chráněn "Tokijským expresem" admirála Tanaky, se přibližuje k ostrovu. Admirál Abe velí dvěma bitevním lodím, dvěma křižníkům a 14 torpédoborcům, aby poskytl krytí a aby předešel americkým útokům, ostřeluje letiště Henderson Field. Na severu, se další japonské lodě - dvě letadlové - nacházejí v operačním dosahu. Americký admirál Callaghan velící flotile pěti křižníků a osmi torpédoborců usiluje o zadržení nepřátelských sil. V brzkých ranních hodinách flotila admirála Callaghana napadá japonské lodě, kterým velí admirál Abe. Během akce trvající půl hodiny jsou dva japonské křižníky potopeny a většina japonských plavidel je poškozena. Američané ztrácejí dva křižníky a čtyři torpédoborce. Japonský konvoj nákladních lodí se obrací zpět. Ke konci dne je bitevní loď Hiei, již vážně poškozená, torpédována americkým letadly a potopena. Po bitvě vzrůstá kritika týkající se efektivního využití americké radiolokace. Problémy se připisují nesourodému vybavení a špatné komunikaci mezi loděmi. Navíc byl během ústupu z bojiště potopen japonskou ponorkou I-26 lehký křižník Juneau, přižemž na jeho palubě zahynulo všech pět bratrů Sullivanů, kteří na něm sloužili. Tato tragédie povede ke změnám pravidel ve způsobu dislokace rodinných příslušníků v ozbrojených silách Spojených států.
14. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - u pobřeží Guadalcanalu, admirál Tanaka se se svými torpédoborci a transportními loděmi stáčí na jih a dostává se pod intenzivní letecké útoky letadel z Hendersonova letiště a letadel z USS Enterprise. Ztrácí sedm nákladních lodí a dvě válečné lodě. Během noci pokračuje v postupu a daří se mu se zbývajícími nákladními loděmi doplout do Tassafarongy. Nicméně více japonských vojáků je zabito leteckým útokem při samotném vyloďování. Mezitím se krátce před půlnocí rozbíhá druhá bitva u Guadalcanalu. Japonská eskortní flotila podporující konvoj vedená admirálem Kondó (s bitevní lodí Kirišima, čtyřmi křižníky a devíti torpédoborci) se střetává s americkou Task Force 64, pod velením admirála Lee(ho) (s bitevními loděmi Washington a South Dakota a čtyřmi torpédoborci). Bitva začíná poškozením lodě South Dakota. Je tak z bitvy vytěsněna. Sedm minut dělostřelecké palby z lodě USS Washington potápí Kirišimu. Američané získávají kontrolu nad oceánskými vodami u Guadalcanalu. Japoncům narůstají potíže se zásobováním, jsou nyní nuceni značnou část zásobování provádět ponorkami. Již nyní je mnoho japonských vojáků nemocných a hladových.
18. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké síly znovu zahajují pohyb na západ, naráží jen na malý odpor.
21. listopadu 1942: Guadalcanal - japonský průzkumný hydroplán H6K Mavis ze základy na ostrově Shortland se střetává s americkým průzkumným bombardérem B-17E. Během vysilujícího 45 minutového boje se japonskému létajícímu člunu daří zasáhnout motor B-17 a jako prvnímu po sérii zmizelých hydroplánů se mu přes poškození pod vedením poručíka Cuneo Hicudžiho daří odpoutat od nepřítele a vrátit na základnu. Cenná zpráva o střetnutí povede k řadě vylepšení pasivní ochrany a výzbroje těchto letounů.
30. listopadu 1942: Šalomounovy ostrovy - Bitva u Tassafarongy. Americké pokusy zastavit pravidelné noční zásobování "Tokijským expresem" pod velením admirála Tanaky opět ústí do větší bitvy. Tanaka má k dispozici 8 torpédoborců a admirál Wright má 5 těžkých křižníků a 7 torpédoborců. Wright používá radar, aby našel japonské síly a vypaluje první salvu. Nicméně americký útok je neefektivní s pouhým jedním zásahem japonského torpédoborce (Takanami), který se potopí později. Japonci potápí křižník Northampton a 3 velmi vážně poškozují - Pensacola musí na opravy do Pearl Harboru a New Orleans s Minneapolis, který má odlomenou příď, musí na opravy až do Států. Navzdory tomuto obrovskému úspěchu je admirál Tanaka pokárán za selhání v dodání zásob, potřebných hladovějícím japonským jednotkám na ostrově.
1. prosince 1942: Guadalcanal - nad ránem zachraňují americké torpédoborce Fletcher a Drayton 773 přeživších z těžkého křižníku Northampton potopeného v noční bitvě u Tassafarongy. Mezi zachráněnými trosečníky je i radista Jason Robards, který bude po zbytek války sloužit na lehkém křižníku Nashville a po jejím skončení se stane hercem, kdy se jeho přelomovou rolí stane postava sympatického desperáta Cheyenna v legendárním westernu Tenkrát na západě a prvního oskara získá skvělým ztvárněním šéfredaktora Bradleeho po boku Dustina Hoffmana a Roberta Redforda v žurnalistickém dramatu Všichni prezidentovi muži.
3. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - kontradmirál Tanaka vede v zásobovací operaci 10 torpédoborců, aby dodal potraviny zoufalým japonským vojákům na Guadalcanalu. Náklad je shozen, ne vyloděn. K japonským jednotkám doráží pouze 300 z 1500 kontejnerů.
4. prosince 1942: Guadalcanal - k americkým pozicím u Lunga Point doráží Carlsonova patrola (2nd Marine Raiders), přepadová jednotka působící 29 dní společně s domorodými zvědy v japonském týlu. Za dobu své gerilové mise zlikvidovala téměř 500 nepřátel a jedno polní dělo ostřelující rušivou palou Hendersonovo letiště, při vlastních ztrátách 17 mrtvých a 19 zraněných.
7. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - americké torpédové čluny donucují japonský konvoj obrátit se zpět ještě před zamýšleným vyloděním svých zásob na Guadalcanalu. Konvoj je chráněn 7 torpédoborci pod velením kapitána Sata.
9. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, 14. sbor generála Patche střídá vyčerpanou námořní pěchotu. Námořní pěchota opouští ostrov a směřuje do Austrálie.
11. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - japonský "Tokijský expres" admirála Tanaky se opět pokouší dodat japonským jednotkám na Guadalcanalu zásoby. Svaz se dostává do střetu s americkými torpédovými čluny PT. Je potopen PT-44, což je vůbec první americká ztráta člunu PT, nicméně je více než vyvážena potopením torpédoborce Teruzuki, Tanakovy vlajkové lodi. Admirál Tanaka je Japonci z moře zachráněn a náklad z lodí shozen přes palubu. Pouze 1/4 z něj doráží k vojákům na pobřeží, velkou část nákladu potápí střelba z kulometů amerických člunů PT. Pro admirála Tanaku se stává tato akce poslední bojovou misí, po vyléčení zranění stráví brilantní velitel zbytek války na souši za deskou pracovního stolu.
12. prosince 1942: Japonsko - vzhledem k zásobobací situaci na Guadalcanalu vydává japonské námořnictvo doporučení ostrov opustit.
15. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - zásobovací flotila admirála Tanaky zahajuje mise na pomoc s výstavbou letiště na ostrově Nová Georgie, které má podpořit japonské pozice na Guadalcanalu.
16. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - zásobovací tažení admirála Tanaky je opět napadeno, americké střemhlavé bombardéry potápí u Guadalcanalu torpédoborec Kagero. Na pevnině, americké jednotky postupují k Austenově pahorku.
19. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké síly na Austenově pahorku naráží na tuhý odpor.
25. prosince 1942: Nová Británie - japonská základna v Rabaulu je napadena bombardéry z Guadalcanalu.
27. prosince 1942: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Američané obnovují útoky na Austenův pahorek. Útočící vojáci ze 132. pěšího pluku mají těžké ztráty a navzdory intenzivní dělostřelecké palbě předcházející jejich útoku nedosahují žádných reálných zisků.
31. prosince 1942: Tokio - japonské nejvyšší velení se rozhoduje evakuovat Guadalcanal na Šalomounových ostrovech.
2. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Američané provádí další útok na Japonci držený Austenův pahorek. Dosahují určitého postupu. Opěrný bod Gifu zůstává pod kontrolou Japonců.
5. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - na Gudalcanalu zahajují Japonci svůj plánovaný ústup. Americké síly o této evakuaci neví. Navzdory sílícímu americkému tlaku japonský odpor na Austenově pahorku nepřestává.
7. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, čerství američtí vojáci podnikají útok na Austenův pahorek.
10. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, intenzivním bombardováním a dělostřeleckým ostřelováním začíná nová americká ofenzíva. Americký 35. pěší pluk napadá japonské opevněné stanoviště Gifu. Američané mají na ostrově přes 50 000 vojáků, Japonci mají méně jak 15 000 nedostatečně zásobovaných bránících vojáků. Během noci se pokouší osm japonských torpédoborců doručit zásoby. Americké torpédové čluny PT (PT = Patrol Torpedo) poškozují jeden z těchto torpédoborců, Hacukaze, nicméně jsou potopeny PT-43 a PT-112.
11. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké jednotky obsazují "Sea Horse". Japonci nadále pokračují v odporu vůči americkému tlaku na jejich opěrném bodu Gifu.
13. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americká ofenzíva se rozšiřuje s postupem na západ podél severního pobřeží a v útocích v paralelním směru dále do vnitrozemí.
14. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - malý počet japonských posil se vyloďuje na Guadalcanalu u mysu Esperance, aby připravily krytí plánované evakuace.
15. ledna 1943: Nad Guadalcanalem - kapitán Joseph Jacob "Joe" Foss, americké stíhací eso na F4F, vyrovnáná jako první americký pilot 2. světové války americký rekord Eddieho Rickenbackera 26 sestřelených letadel za první světové války.
16. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké jednotky postupují na západ a jihozápad ze svého perimetru. Doposud opomíjené japonské pozice na horním toku řeky Matanikau jsou dobyty.
20. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, japonský odpor na Austenově pahorku slábne. Obdobně je intenzivní dělostřeleckou palbou oslabeno japonské postavení na Gifu.
22. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Američané obnovují své útoky. Postup směřuje k vesnici Kokumbona.
23. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké jednotky začínají rychle postupovat, protože se Japonci stahují k pozicím na mysu Esperance. Američanům se nedaří svůj potenciál nějak významně využít. Je dobyt opěrný bod Gifu.
24. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - americké taktické uskupení útočí na ostrov Kolombangara poblíž ostrova Nová Georgia. Guadalcanal, americké jednotky doráží na západ od vesnice Kokumbona.
27. ledna 1943: Austrálie - ve snaze odvrátit pozornost od evakuace Guadalcanalu ostřeluje v noci japonská ponorka I-165 palubním dělem australskou pobřežní vesnici Port Gregory. Útok nezpůsobí žádné škody a velení spojeneckého námořnictva se o něm dozví až o týden později ze zachycené a dešifrované japonské zprávy. Ponorka během plavby nepoškodí žádné spojenecké plavidlo a celá akce je zářným příkladem chabého plánování a neadekvátní doktríny nasazení japonských ponorkových sil po celou válku v Pacifiku.
29. ledna 1943: Guadalcanal - ve večerních hodinách je u pobřeží ostrova napadena velká japonská ponorka I-1 (cca 2.200 t) dvěma malými novozélandskými minolovkami Kiwi a Moa (cca 600 t). Po těžkém poškození hlubinnými náložemi se ponorka nouzově vynořuje a statečná japonská posádka pokračuje s těžkými ztrátami v boji se spojeneckými plavidly pomocí palubních zbraní. Zatímco se snaží najet na břeh, Kiwi ponorku celkem třikrát taranuje, přičemž během kolize japonský navigační důstojník šplhá s katanou až k zábradlí minolovky, avšak je shozen zpět. Po nárazu na břeh se zbytku posádky daří zachránit doplaváním na Guadalcanal, odkud se dostanou v rámci probíhající evakuace. Z I-1 se později navzdory japonským snahám vrak zničit podaří americkým potápěčům vyzvednout kódovací knihy a další zpravodajsky cenný materiál.
29. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - US Task Force 18, pod velením admirála Giffena, je při provádění eskorty zásobovací operace na Guadalcanal napadena u ostrova Rennel japonskými torpédovými bombardéry G4M Betty. Těžké křižníky Wichita a Louisville jsou zasaženy, ale torpéda nevybuchují, zatímco těžký křižník Chicago je poškozen dvěma torpédy a vzat do vleku.
30. ledna 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americké jednotky pokračují v postupu proti japonskému odporu. Podél řeky Bonegi probíhají intenzivní boje. U ostrova Rennel japonskými torpédovými bombardéry G4M Betty poškozen torpédoborec La Vallete a potopen těžký křižník Chicago poškozený předchozího dne.
1. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, v době zahájení japonské evakuace se americké síly vyloďují nedaleko mysu Esperance. Američané si jsou vědomi japonské námořní aktivity, ale domnívají se, že jde o připlouvající japonské posily určené k nové ofenzívě. Ve skutečnosti 20 japonských torpédoborců odváží okolo 5000 vojáků. Po najetí na minu je potopen japonský torpédoborec Makigumo.
2. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, Američané ve svém postupu na pobřeží překračují řeku Bonegi.
3. února 1943: Šalomounovy ostrovy - na Guadalcanalu Američané konsolidují svou frontu zasahující do vnitrozemí od Tassafarongy. Americké hlídky pronikají blíže k mysu Esperance.
4. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Gudalcanal, více než 5000 japonských vojáků je evakuováno eskadrou (pod velením admirála Kojanagiho) sestávající se z jednoho křižníku a 22 torpédoborců. Čtyři z těchto lodí jsou poškozeny. Mezitím, americký 147. pluk postupuje na západ od Tassafarongy.
7. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal, americký 161. pluk pokračuje v opatrném postupu. Japonci pokračují s evakuací.
8. února 1943: Šalomounovy ostrovy - z Guadalcanalu je za pomoci 18 torpédoborců evakuováno posledních 2000 japonských vojáků.
9. února 1943: Šalomounovy ostrovy - americký 161. a 132. pluk se spojují ve městě Tenaro příliš pozdě na to, aby zabránily Japoncům v evakuaci. Japonské ztráty činí 10 000 mrtvých a americké ztráty činí 1 600 mrtvých. Ztráty co se týče lodí a letadel jsou srovnatelné. Ztráta Guadalcanalu je strategickou porážkou Japonců.
13. února 1943: Šalomounovy ostrovy - doprovodu spojeneckých bombardérů B-24 při náletu na japonské základny na ostrově Bougainville se účastní skupina stíhaček F4U Corsair. Jde o jednu z prvních významných operací těchto vynikajících amerických stíhacích letounů.
19. února 1943: Šalomounovy ostrovy - Guadalcanal - americké posily doráží v rámci navyšování počtu jednotek pro plánovaný ofenzivní přesun na Russellovy ostrovy. Podle aktuálních informací jsou tyto ostrovy Japonci opuštěny.
7. dubna 1943: Šalomounovy ostrovy - v úsilí o přerušení amerického posilování v oblasti provádí japonský admirál leteckou ofenzívu známou jako Operace I. Japonská 11. letecká flotila se základnami na Rabaulu, Kaviengu a Buinu je posílena piloty a letadly z letadlových lodí Zuikaku, Šókaku, Džunjó a Hijó. Tím zůstávají letadlové lodě Císařské námořnictva téměř bez zkušených pilotů. Útoky jsou zahájeny nálety 180 letadel na Guadalcanal a Tulagi, během kterých je potopen torpédoborec USS Aaron Ward a další dvě menší plavidla.
5. listopadu 1943: Spojené státy - s odstupem pouhého roku od událostí je v kinech uveden film "Guadalcanal Diary" (Deník z Guadalcanalu) natočený podle stejnojmenné knihy válečného reportéra Richarda Tregaskise, který na ostrově působil v úvodní fázi bojů v srpnu a září 1942.
2. května 1944: Spojené státy - do služby vstupuje nový eskortní torpédoborec třídy John C. Butler, USS McCoy Reynolds (DE-440) pojmenovaný na počest vojína námořní pěchoty McCoye Reynoldse, který byl zabit na Guadalcanalu 25. října 1942 při obraně Hendersonova letiště.
19. února 1945: Vulkánové ostrovy - Iwodžima, dvě divize amerického V. obojživelného sboru se vyloďují v rámci Bitvy o Iwodžimu (Operation Detachment). Před vyloděním se k již rozestavěným palebným uskupením připojují 2 bitevní lodě, několik křižníků a torpédoborců z Task Force 58. Počáteční útok je veden americkou 4. a 5. divizí námořní pěchoty s 3. divizí námořní pěchoty jako zálohou. Jsou převezeny TF53 (admirál Hill) a vyloděny na jihovýchodě ostrova. Na břehu se během prvního dne vyloďuje kolem 30 000 mužů. Japonská posádka, která čítá kolem 21 000 vojáků, pod velením generála Kuribajašiho, vybudovala mimořádně propracovanou a neprostupnou obranu, takže 21 kilometrů čtverečních je jednou velkou pevností. V prvních hodinách zuřivých bojů je v akci zabit John Basilone, hrdina bojů na Guadalcanalu a držitel Medal of Honor. Američané si uvědomují, že je ostrov dobře bráněn proto, že je součástí vlastního japonského území (území, které bylo součástí Japonska před druhou světovou válkou a jehož obyvatelé byli Japonci). Nicméně, ostrov je strategicky důležitý, protože je z něj město Tokio v dosahu stíhaček. Ovládnutím letišť na tomto ostrově mohou být americké bombardéry B-29, letící z Mariánských ostrovů, chráněny stíhačkami.
31. prosince 1945: Šalomounovy ostrovy - na ostrově Guadalcanal se zastavují americké transportní lodě LST 273 a LST 275 s repatriovanými japonskými zajatci z novozélandského tábora Featherston, kam byli umístění převážně Japonci zajatí během Guadalcanalské kampaně. Po provedení vzpomínkové ceremonie za padlé spolubojovníky pokračují do Japonska.

Literární zdroje:
Šnajdr, Miroslav: Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944,   Votobia, 1996, Olomouc
.Schauer, Hartmut: Americká námořní pěchota v akci,   Ivo Železný, 1998, Praha
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Tregaskis, Richard: Bitva o Guadalcanal,   Votobia, 1997, Olomouc
Griffith, Samuel B. II.: Bitva o Guadalcanal,   Paseka, 2001, Praha, Litomyšl
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
Tillman, Barrett: Douglas Dauntless,   Mustang, 1997, Plzeň
Hoyt, Edwin P.: Guadalcanal,   Beta - Pavel Dobrovský, 2001, Praha
.Leckie, Robert: Helmet for My Pillow
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Stille, Mark: Křižníky USA vs japonské křižníky - Guadalcanal 1942,   Grada Publishing a.s., 2010, Praha
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Námořní válka vrcholí,   Naše vojsko, 1995, Praha
Hara, Tameči: Nepotopitelný kapitán,   Omnibooks, 2013, Neratovice
Merillat, Herbert C.: Nezapomenutelný Guadalcanal,   Naše vojsko, 2007, Praha
Pejčoch, Ivo: Obrněná technika 10,   Ares, 2010, Praha
.Hunt, Everette Howard: Od rozbřesku do svítání,   Naše vojsko, 2011, Praha
Stingl, Miroslav: Smrt v ráji,   Naše vojsko, 1988, Praha
Brand, Max: Stíhací peruť na Guadalcanalu,   Ivo Železný, 1999, Praha
.Jones, James: Tenká červená linie,   Euromedia Group - Knižní klub, 2001, Praha
Hubáček, Miloš: Vítězství v Pacifiku,   Mladá fronta, 1999, Praha
Sakai, Saburo: Zera nad Pacifikem,   Naše vojsko, 1994, Praha
Pejčoch, Ivo: Ka-Mi,  HPM č. 2/2005
Pejčoch, Ivo: Ko-Hyoteki japonské miniponorky,  HPM č. 12/2005
Nepevný, Jindřich, Ing.: Tainan Kokutai,  HPM č. 4/1991

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
V případě jakéhokoliv výsledku se pokračuje do bitvy Šalomounovy ostrovy.

Zvláštnosti bitvy:
Japonské letectvo podporovalo boje na Guadalcanalu ze své základny v Rabaulu, který je ovšem od ostrova značně vzdálen vzhledem k měřítku a rozsahu mapy. Aby ve hře mohla operovat japonská letadla, je v této bitvě rabaulská základna simulována smyšleným ostrovem s letištěm v rohu mapy ve směru Rabaulu.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 66 x 26 hexů
17 kol, 8 dní/kolo
Verze: PacAGPG 1, Startující strana: Spojenci, Kampaň: US kampaň, Pořadí v kampani: 3.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    17.7 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
46 jednotek, z toho 9 jádrových a 37 posil
9 jednotek je leteckých, 9 námořních a 28 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


2/2 - 0/0
Počet jednotek Osy:
52 jednotek
8 jednotek je leteckých, 8 námořních a 36 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


200 + 0 / 254 + 52
Počet slotů Spojenců:
49 slotů, z toho 9 jádrových slotů a 40 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 3 jednotky
   (0 jádrových + 3 posil)
Počet slotů Osy:
52 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Velké vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do 14. tahu
Malé vítězství:      Všechny strategické cíle je nutné dobýt nejpozději do posledního tahu

Dotace za Velké vítězství:      100
Dotace za Malé vítězství:      50

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Mořské včely (USA)
Ženisté (USA)
Pěchota 41 HW (USA)
Pěchota 41 (USA)
Námořní pěchota 41 (USA)
US M2A4 (USA)
M3 Stuart (USA)
37mm ATG (USA)
US 105mm Gun (USA)
US M3 Gun Motor Carriage (USA)
US 75mm Gun (USA)
US 90mm AD (USA)
P-39 Airacobra (USA)
F4F Wildcat (USA)
SBD Dauntless (USA)
Torpédový člun (USA)
Torpédoborec (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
US M2 Halftruck (USA)
US GM Truck (USA)
Jednotky Osy:

Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Kihei (Kavalerie) (Japonsko)
Kohei (Ženisté) (Japonsko)
Type 2 Ka-Mi (Japonsko)
Shinhoto Chi-Ha (Japonsko)
Type 97 Chi-Ha (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
RA 97 (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Type 92 70mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
A6M3 Hamp (Reisen) (Japonsko)
J1N1 Irving (Gekko) (Japonsko)
A6M2 Zero (Reisen) (Japonsko)
G4M Betty (Rikkó) (Japonsko)
D3A Val (Japonsko)
Ponorka (Japonsko)
Torpédoborec (Japonsko)
Lehký křižník (Japonsko)
Těžký křižník (Japonsko)
Isuzu Type 94 6-Wheeled Truck (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

celkem zápasů: 2
Turnaj Etapa OSA x Spojenci Už se začalo hrát? Report Vítězný save
5 4 Ferdinand x Vesepdohráno 24.09.2012, vítězství OsyZDE-
5 4 Vesep x Ferdinanddohráno 24.09.2012, vítězství OsyZDEZDE

Časově kryjící se bitvy:

Madagaskar (PacAGPG 2), Indie (PacPG 1), Cejlon (PacPG 1), Guadalcanal (PacPG 1), Austrálie (PacPG 1)

Seznam použitých názvů:

Austenův pahorek
Cválající koník
Hendersonovo letiště
Japonský tábor
Krvavý hřeben
Lunžský výběžek
Matanikau
Mořský koník
Provizorní přístav
Rabaul
Zobrazit celý seznam...
Mount Austen
Galloping Horse
Henderson Field
Japanese Camp
Bloody Ridge
Lunga Point
Matanikau
Sea Horse
Makeshift Harbour
Rabaul

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: