Nová Guinea 44

22.4.1944 - 20.6.1944

PacPG: 22.4.1944 - 21.6.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny
12.6.2005
16.2.2013
  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nově vytvořená bitva - tažení po novoguinejském pobřeží. Obsazování důležitých letišť na severní části Nové Guineje a ostrovech Biak a Wakde.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Krycí název operace: Reno
MacArthur hodlal místo obsazení zátoky Hansa jediným rozhodným manévrem pokročit o celých 800 kilometrů dál na západ, obejít zátoku Hansa, dokonce obejít i významný japonský opěrný bod Wewak, udeřit až na základny Aitape a Hollandia, a tím sevřít do kleští, ze kterých nebude úniku, na 40 000 japonských vojáků nacházejících se v zátoce Hansa a ve Wewaku. (Miloš Hubáček - Ofenzíva v Pacifiku, Mladá fronta 2000)

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
15. října 1943: Nová Guinea - Japonci podnikají letecký útok na spojenecké pozice v zátoce Oro. Japonská letadla mají těžké ztráty.
4. března 1943: Bismarckovo moře - japonský konvoj převážející vojáky 51. divize je znovu napaden spojeneckými letadly 5. letecké armády. K útoku se připojují torpédové čluny PT. V průběhu tří dnů jsou potopeny všechny japonské transporty a rovněž čtyři torpédoborce a je ztraceno minimálně 3 500 vojáků. Australské a americké letecké síly sestřelily 25 letadel, při vlastních ztrátách pěti letadel. To vše je považováno Japonci za vážnou porážku a dílčí prohru jejich obrany Nové Guineje.
9. března 1943: Nová Guinea - probíhají silné japonské útoky na Wau.
26. dubna 1943: Washington - jsou schváleny nové plány ohledně operací na Šalomounových ostrovech (kódové označení "Cartwheel" - česky přemet stranou, tzv. hvězda). Síly oblasti jižního Tichomoří pod velením admirála Halseyho budou pokračovat ve svém postupu přes ostrov Nová Georgie a ostrov Bougainville. Síly oblasti jihozápadního Tichomoří MacArthura budou pokračovat ve svém postupu severozápadním směrem podél pobřeží Nové Guineje dokud se on a Halsey nespojí k izolování japonských základen v Rabaulu a Kaviengu.
2. září 1943: Nová Guinea - stíhací eso kapitán Georg Welch, který jako jeden z mála při přepadení Pearl Harboru odstartoval proti útočícím japonským letadlům a nejvíce jich sestřelil, absolvuje svou poslední úspěšnou bojovou misi. V řadách 80. stíhací perutě sestřeluje nad Wewakem tři Zera a později nad Madangem ještě dvoumotorový průzkumný letoun Ki-46. V polovině září 1943 skončí jeho třetí operační turnus a vrátí se do USA s konečným skóre 16 potvrzených vítězství.
27. září 1943: Nová Guinea - probíhá spojenecký letecký útok na japonská letiště kolem Wewaku.
28. září 1943: Nová Guinea - probíhá spojenecký letecký útok na letiště v okolí Wewaku.
2. ledna 1944: Nová Guinea - americká Task Force 38 (admirál Barbey) vyloďuje v Saidoru 2 400 vojáků 126. pluku (generál Martin) 32. divize. Jak letiště tak přístav jsou obsazeny. Krytí vylodění provádí uskupení spojeneckých křižníků a torpédoborců pod velením admirála Crutchleyho. Na východě, australské jednotky postupují k Sialumu.
11. ledna 1944: Nová Guinea - jednotky americké 32. divize dokončují v Saidoru opravy letiště.
23. ledna 1944: Nová Guinea - australské jednotky v údolí Ramu postupují vzhůru k horskému pásmu Finisterre směrem k hřebenu hory Shaggy, kdy obsazují Maukirjo. Spojenecká letecká převaha v této oblasti ovlivňuje průběh bitvy.
25. ledna 1944: Nová Guinea - australské jednotky obsazují hřeben Shaggy, získávají tak výhled na údolí Ramu.
10. února 1944: Nová Guinea - australské jednotky postupující z města Sio se spojují s americkými jednotkami u města Saidor. Spojenecké jednotky mají nyní obsazenou většinu poloostrova Huon.
24. února 1944: Nová Guinea - americké jednotky dorážejí k Biliau nedaleko mysu Iris.
5. března 1944: Nová Guinea - dva prapory amerického 126. pěšího pluku se vyloďují na plantáži Yalau 50 kilometrů na západ od města Saidor. Na většině míst není Japonci kladen odpor.
16. března 1944: Nová Guinea - americká letadla útočí na japonský konvoj u města Wewak.
18. března 1944: Nová Guinea - spojenecké torpédoborce ostřelují během noci (18. - 19. března) japonskou základnu ve městě Wewak.
21. března 1944: Nová Guinea - americké jednotky přesouvající se na západ z plantáže Yalau se spojují s australskými silami postupujícími na sever, z vnitrozemí, na poloostrov Huon.
12. dubna 1944: Nad Novou Guineou - kapitán Richard Ira Bong, za kniplem stíhačky P-38 "Marge", sestřeluje své 26. a 27. japonské letadlo a překonává tím jako první americký pilot rekord Američana Eddiho Rickenbackera 26 připsaných vítězství v první světové válce. Stává se tak americkým "Esem všech es" a zůstane na vrcholu až do konce války s konečným výsledkem 40 sestřelených japonských letadel.
13. dubna 1944: Nová Guinea - australské jednotky obsazují vesnici Bogadjim.
21. dubna 1944: Nová Guinea - americký taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher) útočí na ostrov Wakde, Sawar, Sarmi a Hollandii. Americké síly tvoří 12 letadlových lodí a křižníků. Letadla provádí údery během dne a křižníky ostřelují japonské pozice v noci.
22. dubna 1944: Nová Guinea - americké jednotky zahajují operace proti japonským pozicím ve městě Hollandia (dnešní - od roku 1968 - Jayapura) a okolí. Americký 1. sbor (generál Eichelberger) se vyloďuje v městečku Aitape, v zátoce Tanahmerah a Humboldtově zátoce. Americký sbor tvoří celkem 84 000 mužů. Taktický svaz Task Force 77 (admirál Barbey) tento vyloďovací sbor přepravuje. Křižníky pod velením admirála Crutchleye a admirála Berkeye poskytují krytí. Taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher) poskytuje další námořní podporu. Japonské síly tvoří 11 000 mužů pod velením generála Adachiho. Operace je překvapením a Japonci se stahují do vnitrozemí.
23. dubna 1944: Nová Guinea - postupující americké jednotky obsazují bez boje město Hollandia (dnešní Jayapura). Obsazeno je rovněž letiště malého města Tadji. Postup do vnitrozemí naráží na odpor nedaleko vesnice Sabron. Na plážích dochází k příliš velké koncentraci jednotek.
24. dubna 1944: Nová Guinea - americké jednotky dorážejí k jezeru Sentani nedaleko města Hollandia (dnešní Džajapura). Na východě obsazují australské jednotky, postupující z poloostrova Huon, město Madang.
25. dubna 1944: Nová Guinea - spojenecké jednotky pokračují v postupu. V Humboldtově zátoce se vyloďují posily.
26. dubna 1944: Nová Guinea - dochází k propojení amerických předmostí v zátoce Tanahmerah a Humboldtově zátoce. Australské síly, na východě, obsazují Alexishafen, západně od Madangu.
27. dubna 1944: Nová Guinea - americké jednotky obsazují hlavní leteckou dráhu ve městě Hollandia (dnešní Jayapura).
28. dubna 1944: Nová Guinea - americké a japonské jednotky, přesouvající se z Wewaku, se střetávají nedaleko Aitape.
29. dubna 1944: Nová Guinea - dobytá japonská letiště ve městech Hollandia (dnešní Jayapura) a Aitape začínají být provozuschopná.
6. května 1944: Holandská východní Indie - v Celebeském moři je americkou ponorkou USS Gurnard (SS-254) napaden japonský konvoj transportních lodí Take-Iči přepravující posily z Číny na Novou Guineu. V jednom z nejničivějších útoků osamělé ponorky proti silně bráněnému konvoji jsou potopeny 3 japonské dopravní lodě o celkové tonáži 20 000 t. Přepravované japonské 32. a 35. pěší divize zkušených veteránů jsou zdecimovány a japonské vrchní velení se na základě osudu konvoje rozhoduje upustit od dalšího posilování obrany západní Nové Guineje.
9. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky se dostávají do bitek s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
10. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
11. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
12. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
13. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky pokračují v bitkách s americkými jednotkami na předmostích na mořském břehu u města Hollandia (od r. 1968 Jayapura).
16. května 1944: Nová Guinea - americké jednotky se přesouvají z města Hollandia (dnešní Jayapura) k ostrovu Wakde.
17. května 1944: Nová Guinea - americké jednotky se vyloďují na ostrově Insumarai a v Arare na nedaleké pevnině. Admirál Crutchley a admirál Berkey velí křižníkům a torpédoborcům kryjící toto vylodění.
18. května 1944: Nová Guinea - americký 163. pěší pluk (generál Doe) se vyloďuje na ostrově Insoemar a postupuje, aby obsadil letiště na ostrově Wakde.
19. května 1944: Nová Guinea - ostrov Insoemar, zbytky japonské posádky se stahují na severovýchodní cíp ostrova.
20. května 1944: Nová Guinea - americké jednotky poráží japonskou posádku na ostrově Wakde. Na nedaleké pevnině provádějí japonské jednotky slabé útoky u Arara.
21. května 1944: Nová Guinea - americké předmostí v Arare je posíleno a letiště na ostrově Wakde je opraveno.
22. května 1944: Nová Guinea - japonské jednotky napadají americké pozice u městečka Aitape. Americké síly ustupují.
23. května 1944: Nová Guinea - americké jednotky narážejí na těžký odpor v jejich postupu na západ z města Arare k městu Sarmi. V městečku Aitape nutí japonské útoky Američany nadále k ústupu.
25. května 1944: Nová Guinea - po střetu amerických sil postupujících z města Arare s japonskými obránci překračují Američani řeku Tirfoam.
27. května 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, americká 41. pěší divize (generál Fuller) se vyloďuje nedaleko místa Bosnek. Námořní doprovod vylodění tvoří křižníky a torpédoborce pod velením admirála Fechtelera. Podporu poskytují jednotky admirála Crutchleye a admirála Berkeye. Japonská posádka, které velí plukovník Kuzume, čítá kolem 11 000 mužů, ale vylodění odpor neklade. Na pevnině, americké jednotky postupují o malé území směrem k městu Sarmi.
28. května 1944: Sydney - generál MacArthur oznamuje, že strategicky je tažení v Nové Guineji vyhráno, i když ještě na několika místech probíhají intenzivní boje.
28. května 1944: Nová Guinea - na ostrově Biak začíná americká 41. pěší divize rozšiřovat své předmostí. Probíhají těžké boje nedaleko vesnice Mokmer, kde se nachází letiště, a americký prapor se dává na ústup.
29. května 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, stejně jako Arare na pevnině, jsou Japonci silně napadena i americká předmostí na plážích. Japonská posádka na Biaku využívá tanky k tomu, aby donutila americký 162. pluk stáhnout se zpět do vyloďovacího pásma.
31. května 1944: Bismarckovo moře - americký eskortní torpédoborec USS England potápí japonskou ponorku RO-105, severozápadně od ostrova Nové Irsko. V posledních dvanácti dnech jde o šestý úspěšný útok Englandu na ponorkové plavidlo a jeho série vítězství v krátkém sledu nad šesti ponorkami (I-16, RO-106, RO-104, RO-116, RO-108, KO-105) se stává nikdy nepřekonaným rekordem v historii protiponorkového boje.
31. května 1944: Nová Guinea - americké jednotky zmenšují svůj perimetr u Arare. Všechna americká předmostí na severním pobřeží zakoušejí silné japonské útoky. Mezitím, na východě, australské jednotky obsazují obec Bunabum.
1. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, americké jednotky obnovují ofenzívu a pěchota za podpory obrněnců postupuje vpřed. Na pevnině, japonské jednotky pokračují v útocích na předmostí městečka Aitape a američtí obránci nadále ustupují.
2. června 1944: Nová Guinea - na ostrově Biak se nadále bojuje. Američané směřují k dobytí letišť ve středu ostrova. Tato letiště byla Japonci využívána jako základna k útokům na souostroví Wakde.
3. června 1944: Nová Guinea - japonské síly provádí neúspěšný pokus dopravit posily posádce na ostrově Biak. Americké jednotky na ostrově Biak při svém postupu čelí intenzivnímu odporu.
5. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, jednotky americké 41. divize pokračují v postupu, likvidují ohniska japonského odporu. Na pevnině, u městečka Aitape, americké jednotky evakuují jedno ze svých předmostí kvůli přetrvávajícím japonským útokům. Japonské jednotky mají těžké ztráty.
6. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, jednotky americké 41. divize se připravují k postupu na letiště Mokmer zatímco jiné jednotky jsou zapojeny v boji u Ibdi.
7. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, jednotky americké 41. divize obsazují letiště Mokmer. Japonský odpor přetrvává.
8. června 1944: Nová Guinea - pokračují boje na ostrově Biak. Japonský pokus dopravit posily na ostrov Biak naráží na eskadru křižníků, které velí admirál Crutchley. Japonci jsou donuceni k ústupu. Na pevnině zahajují americké jednotky ze svého předmostí kolem Aitape protiútoky.
13. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, americké jednotky likvidují rozptýlený japonský odpor prováděný z podzemních prostor na východě tohoto ostrova. Americká letadla operují z letiště v Mokmer.
15. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, Japonci provádějí neúspěšný protiútok. Na pevnině, dále na východě, australské jednotky obsazují zátoku Hansa.
19. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, posílená americká 41. divize zahajuje útoky na japonské opěrné body na západě ostrova.
20. června 1944: Nová Guinea - Biak, na západě tohoto ostrova probíhají boje v oblasti Japonci držených podzemních jeskynních prostor. Americké jednotky poráží odpor na letištích a ve vesnicích v oblastech Borokoe a Sorido.
22. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, americké jednotky provádějí sérii útoků, od kterých se očekává eliminování japonského odporu na západě, ale během noci Američané naopak zakouší obnovenou japonskou aktivitu. Na pevnině pokračují boje u městeček Aitape a Sarmi.
28. června 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, americké síly o velikosti divize, které jsou nyní pod velením generála Doeho, "čistí" oblast Japonci bráněných podzemních prostor v západní části ostrova.
29. června 1944: Nová Guinea - australské jednotky postupující z města Wewak doráží přibližně 110 kilometrů na západ k řece Sepik. Ostrov Biak, Američané likvidují přetrvávající japonský odpor.
2. července 1944: Nová Guinea - na ostrově Numfoor probíhá spojenecké vylodění. Kolem 7 100 vojáků zahrnující jednotky americké 168. pěší divize a australské jednotky, pod velením amerického generála Patricka, zřizují na severním pobřeží u letiště Kamiri předmostí. Japonci zde nekladou odpor. Admirál Fletcher velí námořní podpoře s americkými taktickými svazy Task Force 74 a TF75 provádějící eskortu a přípravné bombardování. Ostrov Biak, zbytky japonských jednotek nadále kladou odpor.
3. července 1944: Nová Guinea - ostrov Numfoor (Numfor, Noemfoor, Noemfoer), spojenecké jednotky rozšiřují své předmostí. Parašutistický prapor je shozen na letišti Kamiriz, které je posléze za těžkých ztrát dobyto.
4. července 1944: Mariany - jednotky americké taktického svazu Task Force 58 napadají ostrov Guam letadly z letadlových lodí.
4. července 1944: Nová Guinea - ostrov Numfoor (Numfor, Noemfoor, Noemfoer), spojenecké jednotky obsazují letiště ve městě Kornasoren. Je shozen další parašutistický prapor a zakouší těžké ztráty.
5. července 1944: Nová Guinea - ostrov Numfoor (Numfor, Noemfoor, Noemfoer), japonská posádka provádí na spojenecké předmostí protiútoky, ale nedaří se jí postoupit. Americké jednotky se připravují k útoku na třetí letiště na ostrově v obci Namber.
6. července 1944: Nová Guinea - ostrov Numfoor (Numfor, Noemfoor, Noemfoer), americké jednotky obsazují letiště v obci Namber. Přilétají spojenecké stíhací letouny.
10. července 1944: Nová Guinea - Aitape, japonské jednotky začínají opět útočit na linii tvořené řekou Driniumor.
11. července 1944: Nová Guinea - pod tlakem japonských sil se americké jednotky kolem městečka Aitape stahují zpět od řeky Driniumor.
13. července 1944: Nová Guinea - kolem města Aitape, americký 128. pluk ustupuje k řece Driniumor. Na ostrově Numfoor jsou zlikvidována poslední ohniska japonského odporu.
14. července 1944: Nová Guinea - taktický svaz Task Force 74 (komodor Collins) ostřeluje japonské pozice nedaleko městečka Aitape, mezi obcemi Yakamul a But.
21. července 1944: Nová Guinea - japonské jednotky zahajují další útoky přes řeku Driniumor nedaleko městečka Aitape. Američané tuto ofenzívu odrážejí.
26. července 1944: Nová Guinea - pokračují boje kolem městečka Aitape. Stejně tak kladou odpor Japonci na ostrovech Biak a Numfoor.
28. července 1944: Souostroví Moluky - během eskortní mise bombardérů s 433. stíhací squadronou sestřeluje slavný americký letec Charles Lindbergh u ostrova Ceram ve svém P-38 japonský pozorovací letoun Mitsubishi Ki-51 "Sonia" pilotovaný kapitánem Saburo Šimadou. Během šestiměsíční služby v Pacifiku jako civilní technický poradce využil Lindbergh svých zkušeností z dlouhé letecké kariéry a mimo jiné naučil piloty P-38 speciální techniky, které jim umožnily výrazně zlepšit spotřebu paliva při cestovní rychlosti a prodloužit tak dolet.
29. července 1944: Mariany - ostrov Tinian, americké jednotky mají nyní obsazeno více než polovinu ostrova. Japonský odpor narůstá.
29. července 1944: Nová Guinea - ostrov Biak, je zlikvidováno poslední ohnisko organizovaného japonského odporu kolem Ibdi. Na pevnině nedaleko městečka Aitape se americké jednotky pod tlakem japonských jednotek stahují v oblasti Afua.
30. července 1944: Mariany - ostrov Tinian, americké jednotky obsazují Tinian, hlavní město tohoto ostrova. Americké jednotky mají pod kontrolou jižní polovinu ostrova Guam.
30. července 1944: Nová Guinea - americká 6. divize (Sibert) se bez odporu vyloďuje na ostrovech Amsterdam a Middleburg, u mysu Sansapor. Taktický svaz Task Force 78 (admirál Berkey) provádí námořní podporu.
31. července 1944: Nová Guinea - na západě mysu Sansapor je z příbřežních ostrovů vyloděn americký prapor. U městečka Aitape provádí americké jednotky protiútok na japonské jednotky podél řeky Driniumor.
17. srpna 1944: Nová Guinea - nedaleko městečka Aitape, americké jednotky roztahují svoji linii ve všeobecném postupu proti nevelkému japonskému odporu. Ostrov Numfoor, poslední velký japonský sbor je americkými jednotkami vtažen do boje a zničen.
20. srpna 1944: Nová Guinea - Američané oznamují, že japonský odpor na ostrově Biak je u konce. Japonci mají 4 700 zabitých vojáků a 220 jich je zajato. Americké ztráty jsou vyčísleny na 2 550 vojáků.
23. srpna 1944: Nová Guinea - poslední japonský odpor na ostrově Numfoor je přemožen a většina amerického sboru je přemístěna jinam.
15. listopadu 1944: Atol Mapia (severně on novoguinejského poloostrova Vogelkop) - 167. pluk americké 31. pěší divize se vyloďuje a likviduje malou japonskou posádku. Námořní podpora je provedena anglo-americkým uskupením, kterému velí britský viceadmirál Baron Ashbourne.
30. července 1945: Nová Guinea - japonská 18. armáda u vesnice Numbogua klade poslední větší odpor. Generál Adachi, velící této armádě, nařizuje svým vojákům "aby zemřeli v čestné porážce".
24. srpna 1945: Nová Guinea - jednotkám japonské 18. armády je nařízeno zastavení palby, ale jejich velitelé sdělují, že těmto jednotkám nemohou nařídit kapitulaci dokud neobdrží instrukce od maršála Teraučiho, velitele jižní oblasti.
27. srpna 1945: Nová Guinea - je vyhlášeno příměří.

Literární zdroje:
Šnajdr, Miroslav: Airacobra v amerických službách : USAAF 1941-1944,   Votobia, 1996, Olomouc
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
.Swanston, Alexander & Malcolm: Historický atlas II. světové války,   Columbus, 2007, Praha
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Dvořák, Pavel: Commonwealth Boomerang,  HPM č. 3 a 4/1996

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Bitva není součástí žádné z kampaní.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 68 x 41 hexů
21 kol, 3 dny/kolo
Verze: PacAGPG 1, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA, Austrálie & Nový Zéland
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    27.37 %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
48 jednotek, z toho 0 jádrových a 48 posil
13 jednotek je leteckých, 12 námořních a 23 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 20 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


2/23 - 0/3
Počet jednotek Osy:
70 jednotek
12 jednotek je leteckých, 4 námořních a 54 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 2 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


500 + 0 / 640 + 70
Počet slotů Spojenců:
52 slotů, z toho 4 jádrových slotů a 48 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 4 jednotky
   (4 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
70 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    C-47 Dakota
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    AF Transport
Osa - námořní:    Transport

Podmínky vítězství:

Bitva není součástí žádné kampaně, nerozlišuje se tedy Malé a Velké vítězství - je nutné všechny strategické cíle dobýt nejpozději do posledního tahu.

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Pěchota 43 HW (USA)
Pěchota 43 (USA)
Ženisté (USA)
M4A1 Sherman (USA)
LVT (A)-1 (USA)
M10 Wolverine (USA)
US 105mm Gun (USA)
US M8 Howitzer Motor Carriage Scott (USA)
3´´ AD (USA)
P-47D Thunderbolt (USA)
F6F Hellcat (USA)
P-39 Airacobra (USA)
P-38 Lightning (USA)
SB2C Helldiver (USA)
B-25H Mitchell (USA)
Douglas A-20 Havoc (USA)
B-24D Liberator (USA)
Torpédoborec (USA)
Bitevní loď třídy Iowa (USA)
Lehký křižník (USA)
Těžký křižník (USA)
Těžká letadlová loď (USA)
US GM Truck (USA)
LVT-2 Water Buffalo (USA)
AF Transport (USA)
Ženisté (Austrálie & Nový Zéland)
Valentine MkIII (Austrálie & Nový Zéland)
Matilda II (Austrálie & Nový Zéland)
CA-13 Boomerang (Austrálie & Nový Zéland)
P-40 Kittyhawk (Austrálie & Nový Zéland)
Těžký křižník (Austrálie & Nový Zéland)
GB 3 Ton Lorry (Austrálie & Nový Zéland)
AF Transport (Austrálie & Nový Zéland)
Jednotky Osy:

Kyoka Hohei 1943 (Pěchota 1943 HW) (Japonsko)
Hohei 1943 (Pěchota 1943) (Japonsko)
Hohei 1940 (Pěchota 1940) (Japonsko)
Senpaku Kohei (Námořní Specialisté) (Japonsko)
Type 95 Ha-Go (Japonsko)
Type 1 47mm (Japonsko)
Type 94 75mm (Japonsko)
Type 91 105mm (Japonsko)
Meiji 38 Improved 75mm Field Gun (Japonsko)
Type 98 20mm (Japonsko)
Type 88 75mm (Japonsko)
Strong Point (Japonsko)
Ki-61 Tony (Hien) (Japonsko)
Ki-45 Nick (Torjú) (Japonsko)
Ki-43 Oscar (Hajabusa) (Japonsko)
Ki-48 Lily (Japonsko)
Ki-21 Sally (Japonsko)
Torpédovka (Japonsko)
Torpédoborec (Japonsko)
Transport (Japonsko)

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Saipan (PacAGPG 1), Nová Guinea 44 (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Formosa (PacAGPG 2), Saipan (PacPG 1), Hollandia (PacPG 1), Filipínské moře (PacAGPG 3)

Seznam použitých názvů:

Aitape; Nová Guinea
Aoeta
Arafurské moře
Bosnik; ostrov Biak
Geelvinkova zátoka
Hollandia
Humboldtova zátoka
Jezero Paniai
Jezero Rombebai
Jezero Sentani
Zobrazit celý seznam...
Aitape; New Guinea
Aoeta
Arafura Sea
Bosnik; Biak
Teluk Cenderawasih
Hollandia
Humboldt Bay
Lake Paniai
Lake Rombebai
Lake Sentani

Taktická mapa (velká a detailní):

Základní mapa
Mapa s vyloženými transporty a pořadovými čísly jednotek

Mapa bitvy: