Okinawa - Komplet

1.4.1945 - 21.6.1945

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
Hartmann

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Tato bitva nebyla původně v PacG, ale vytvořil ji Belgičan Stefaan Meeus v roce 2000. Jedná pouze o ideovou inspiraci vzhledem k nízké úrovni mapy, špatným místům vylodění, na začátku okupované Ie Šimě (mimochodem špatně pojmenované "Le Shima") atd. Množství chyb je opět záhada, neboť jde o notoricky známou bitvu. V přípravě je nová bitva podle skutečných mapových podkladů v moderní podobě projektu PacPG.

Původní mapa:

Historický popis:

Krycí název operace: Iceberg
Američané se na Okinawě měli setkat s obdobně organizovaným systémem obrany, jaký museli už v roce 1944 překonávat na ostrovech Peleliu, Biaku a Saipanu a v roce 1945 na Iwodžimě. Na těch místech v terénu, které se jevily pro obranné účely nejvhodnější, vybudovali Japonci palebná postavení propojená spojovacími tunely. Přírodní překážky doplněné překážkami uměle vytvořenými měly útočníky přinutit postupovat určitými koridory, do kterých bude soustředěna ničivá palba děl s předem ověřenými údaji potřebnými k jejímu vedení. (Miloš Hubáček - Válka končí v Pacifiku (II) - Dobývání Okinawy, Paseka 2000)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
10. října 1944:Ostrovy Rjúkjú (Nansei) - americká Task Force 38 (admirál Mitscher), součást americké 3. flotily (admirál Halsey), zahajuje letecké údery na Onami-Ošimu, Okinawu a Sakašimu. TF 38 sestává z 11 těžkých letadlových lodí (fleet carriers), 6 lehkých letadlových lodí (light carriers), 6 bitevních lodí a velkého množství křižníků a torpédoborců. Mnoho japonských letadel je v boji zničeno a 10 obchodních lodí je potopeno u Okinawy. Japonský letecký protiúder selhává pro neschopnost lokalizovat americké lodě.
1. března 1945:Okinawa - část amerického Task Force 58 provádí letecké údery na cíle na Okinawě a nedaleké loďstvo. Dvě malé japonské válečné lodě jsou potopeny.
20. března 1945:Japonsko - americký taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher), v rámci přípravy na operace v prostoru Okinawy, doplňuje zásoby. Probíhají japonské útoky kamikaze, ale selhávají v dosažení nějakého významnějšího úspěchu. Admirál Spruance, velící americké 5. flotile, je přítomen těmto operacím.
21. března 1945:Pacifik - americký taktický svaz (admirál Mitscher) doplňuje zásoby v přípravách na operace v oblasti Okinawy. Japonská 5. letecká armáda nasazuje proti americké flotile první raketové pilotované pumy Jokosuka MXY-7 Óka (někdy nestandardně přepisováno i jako Ohka, česky Třešňový květ), zavěšenými pod bombardéry typu Micubiši. Let 18 letadel je zachycen letouny z letadlových lodí a všechny až na jedno jsou sestřeleny. Těmto operacím je přítomen admirál Spruance, velitel americké 5. flotily.
23. března 1945:Rjúkjú-šotó (ostrovy Rjúkjú) nebo Nansei-šotó (ostrovy Nansei) - americký taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher) provádí nálety na Okinawu. Americké síly organizované ve třech skupinách jsou tvořeny 14 letadlovými loděmi. Japonské ponorky provádějí na tyto lodě neúspěšné útoky.
26. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly (TF58 a TF52) pokračují v náletech na Okinawu. Americký taktický svaz Task Force 54 (admirál Deyo), s 10 bitevními loděmi, 10 křižníky a 33 torpédoborci, zahajuje hlavní ostřelování Okinawy. Americká 77. pěší divize (generál Bruce) se vyloďuje na ostrově Kerama Retto a překonává malou japonskou posádku. Britská Tichomořská flotila (admirál Rawlings), rovněž označovaná jako Task Force 57, se 4 flotilovými letadlovými loděmi, 2 bitevními loděmi, 5 křižníky a 11 torpédoborci, útočí na letiště a další cíle na souostroví Sakašima Gunto. Na tyto spojenecké lodě útočí japonské ponorky neúspěšně.
27. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly, sestávající se z taktických svazů TF58 a TF52, pokračují v leteckých úderech na Okinawu a TF54 nadále tento ostrov ostřeluje. Britská Tichomořská flotila (admirál Rawlings), rovněž označovaná jako taktický svaz TF57, opět útočí na letiště a další cíle na souostroví Sakašima Gunto. Japonský útok výbušnými čluny selhává. Neúspěšné útoky ponorek pokračují.
28. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly, zahrnující TF58 a TF52, pokračují v leteckých úderech na Okinawu, tento ostrov nadále ostřeluje TF54. Pokračují japonské útoky kamikaze a ponorek.
29. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly, zahrnující TF58 a TF52, pokračují v leteckých úderech na Okinawu, tento ostrov nadále ostřeluje TF54. Pokračují japonské útoky kamikaze a ponorek.
30. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly, zahrnující TF58 a TF52, pokračují v leteckých úderech na Okinawu, tento ostrov nadále ostřeluje TF54. Japonské letadlo v útoku kamikaze vážně poškozuje křižník USS Indianapolis. Pokračují neúspěšné útoky japonských ponorek.
31. března 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - americké námořní síly, zahrnující TF58 a TF52, pokračují v leteckých úderech na Okinawu, tento ostrov nadále ostřeluje TF54. Pokračují japonské útoky kamikaze a ponorek.
1. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, americké jednotky zahajují Operaci Iceberg (česky volně - Ledová kra), invazi na Okinawu. Dva sbory americké 10. armády (generál Buckner) se vyloďují v prostoru Haguši, na jihozápadě ostrova. Americký taktický svaz Task Force 51 (admirál Turner) zajišťuje 1 200 transportních a vyloďovacích plavidel s více než 450 000 vojáky běžných vojenských sborů a sborů námořní pěchoty. Vyloďovaní vojáci pocházejí z amerického 3. výsadkového sboru (Geiger) s americkou 6. a 1. divizí námořní pěchoty, na levém (severním) křídle, a 24. sboru (Hodge) s americkou 7. a 96. pěší divizí, na pravém (jižním) křídle. Na pevnině, americké síly první den téměř nenarážejí na odpor a vybudovávají předmostí 5 kilometrů hluboké a 14 kilometrů široké. (Okinawa je 110 kilometrů dlouhá a maximálně 16 kilometrů široká). Dobyta jsou letiště Kadena a Jontan. Japonské síly na ostrově se sestávají ze 130 000 vojáků japonské 32. armády (generál Ušijima), kteří mají pevně obsazeny své maskované pozice a jeskyně, zejména na jih od oblasti amerického vylodění, podél linie Šuri. (Na ostrově se rovněž nachází 450 000 civilistů). Na moři, americké taktické svazy TF58 a TF54 a rovněž britská Tichomořská flotila podnikají nálety a ostřelování. Japonské konvenční letecké útoky a útoky kamikaze poškozují bitevní loď USS West Virginia, letadlovou loď HMS Indomitable a dalších osm lodí.
2. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, jednotky americké 10. armády přes tento ostrov snadno postupují k východnímu pobřeží a určitý pokrok zaznamenávají i směrem na sever a na jih. Na moři, navíc ke vzdušné podpoře a ostřelování amerických námořních sil, probíhají útoky britských letadlových lodí na ostrov Sakašima Gunto. Japonské útoky kamikaze vážně poškozují čtyři americké transportní lodě a způsobují mnoho obětí mezi jednotkami na palubách.
3. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - japonská letadla v útocích kamikaze zasahují jednu letadlovou loď a další lodě. Z letiště Kadena na Okinawě operují pozorovací letadla pro navádění dělostřelecké palby.
4. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, jednotky americké 10. armády naráží na pevnině na první skutečný japonský odpor. Vojáci amerického 24. sboru jsou nuceni zastavit na linii těsně na jih od oblasti Kuba, zatímco síly 3. výsadkového sboru doráží k šíji Išikawa. Bouře poškozuje mnoho vyloďovacích plavidel a brání vyloďování dalších posil.
5. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - bitevní loď USS Nevada je poškozena palbou pobřežní dělostřelecké baterie.
6. dubna 1945:Japonsko - japonská bitevní loď Jamato vyplouvá spolu s 1 křižníkem a 8 torpédoborci na sebevražednou misi z Vnitřního moře na Okinawu. Tato bitevní loď má palivo pouze k dosažní ostrova, aby najela na břeh a zapojila se do boje s americkými silami jako dělostřelecká baterie až do vyčerpání munice s tím, že se pak přeživší posádka má přidat k pozemním obráncům ostrova jako pěchota. Americké ponorky Jamato několikrát spatřují a v průběhu dne hlásí její pozici.
6. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, americký 3. výsadkový sbor pokračuje v postupu na sever, ale americký 24. sbor je zadržen japonskými silami na prvních obranných pozicích linie Šuri. Během dne probíhají početné útoky kamikaze na loďstvo, jde o součást Operace Kikusui. Zasaženy jsou letadlové lodě USS San Jacinto a HMS Illustrious a rovněž 25 dalších lodí, mezi kterými je 10 malých válečných lodí.
7. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - japonské útoky kamikaze poškozují letadlovou loď USS Hancock a bitevní loď Maryland a rovněž další lodě.
8. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, síly amerického 3. výsadkového sboru útočící na ostrovu severně, odřízly nejužší část poloostrova Motobu a americká 6. divize námořní pěchoty jej zbavuje japonských sil. Na moři probíhají s menší intenzitou útoky kamikaze.
10. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, po masivní dělostřelecké přípravě obsazuje americká 96. pěší divize část hřebene Kakazu.
11. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - japonské útoky kamikaze poškozují bitevní loď USS Missouri a letadlovou loď Enterprise. Britské letadlové lodě útočí na ostrovy Sakašima Gunto.
12. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - japonským útokům kamikaze se daří zasáhnout několik radarových předsunutých lodí a rovněž 2 bitevní lodě a 8 dalších plavidel. Japonský raketový sebevražedný letoun Jokosuka MXY-7 Óka (přezdívaný americkými námořníky Baka - často používané japonské slovo - znamenající hlupák, idiot) potápí americký torpédoborec USS Mannert L. Abele. Předsunuté hlídky torpédoborců, které mají za úkol dávat radarové včasné varování před útoky kamikaze, jsou zranitelné, ale poskytují americkým stíhacím letounům čas na zásah proti sebevražedným letounům. Britské letadlové lodě útočí na ostrovy Sakašima Gunto. Na Okinawě pokračují boje na poloostrově Motobu, na severu, a kolem Kakazu, na jihu, u Japonci bráněné linie Šuri, ale jednotky americké 10. armády v této oblasti zaznamenávají jen malý postup.
13. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, jednotky americké 6. divize námořní pěchoty postupují, aniž by narazily na odpor, na poloostrově Motobu směrem na západní pobřeží ostrova a doráží na jeho severozápadní cíp na kótě Hedo. V japonských útocích kamikaze je zasažen torpédoborec. Britské letadlové lodě útočí na ostrovy Sakašima Gunto.
14. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - v japonských útocích kamikaze je poškozena bitevní loď USS New York. Okinawa, americké jednotky útočí na japonská silná obranná postavení v kopcovitém terénu severní části poloostrova Motobu.
19. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, americký 24. sbor má nyní na linii tři divize a všechny tři zahajují, po intenzivní dělostřelecké přípravě a leteckém bombardování, útok. Největší tlak vyvíjejí na křídla na pobřeží.
20. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, americký 3. výsadkový sbor dokončuje obsazení poloostrova Motobu a celé nejdůležitější severní části ostrova. Americký 24. sbor na linii Šuri pokračuje v útoku, ale malé územní zisky nelze kvůli japonským protiútokům udržet.
23. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, v útocích začíná americký 24. sbor dosahovat územních zisků, zejména americká 96. divize.
24. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, japonské síly bránící linii Šuri, na jihu, začínají takticky ustupovat.
26. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, americký 24. sbor útočí na Japonci bráněný strmý sráz Maeda (na linii Šuri), přezívaný americkými vojáky Hacksaw Ridge. Americké tanky dosahují svahu na opačné straně. Útok je doslova zmasakrován přesnou japonskou dělostřeleckou, minometnou a kulometnou palbou. Přeživším je vydán rozkaz k okamžitému ústupu, nicméně jediný, kdo jej ignoruje, je neozbrojený medik a známý odpírač vojenské služby, desátník Desond Doss, který po dobu 5 hodin v palbě snáší z vrchu a spouší na lanech 75 zraněných. Sám se ze svých zranění z bitvy o Okinawu bude léčit ještě dlouhá léta po válce a za příkladnou službu obdrží nejvyšší americké vyznamenání, Medaili cti.
28. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, pokračují boje na linii Šuri. Ke zničení japonských obranných pozic nasazují Američané tanky, plamenomety a dělostřelectvo.
30. dubna 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, japonské protiútoky a pokusy o infiltraci v oblasti linie Šuri jsou odraženy. Probíhají intenzivní boje o postavení na strmém svahu Maeda a hřebenu Koči. Na linii střídá americká 1. divize námořní pěchoty a 77. divize americkou 27. divizi a americkou 96. divizi.
3. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, japonské jednotky zahajují protiofenzívu ze svých pozic na jihu během noci (3. - 4. května), ale americké linie se jim prolomit nedaří. Japonské dělostřelecké baterie, které zůstávaly doposud tiché, aby se vyhnuly americké odvetě, podporují tyto útoky.
4. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (Nansei-šotó) - Okinawa, japonská 32. armáda provádí protiútoky. Dělostřelectvo předtím ukryté je nyní využito, aby podporovalo útoky pěchoty. Útoky zatěžují americké 7. a 77. divizi. Mezitím americká 1. divize námořní pěchoty útočí na letiště města Mačinato a má těžké ztráty. Na moři, útoky kamikaze je potopeno 14 malých lodí a jsou poškozeny eskortní letadlová loď Sangamon, 1 torpédoborec a další lodě. Je hlášeno sestřelení 131 japonských letadel. Útokem kamikaze je poškozena britská letadlová loď Formidable u ostrovů Sakišima.
5. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonské protiútoky pokračují s malým úspěchem.
6. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonská ofenziva ztrácí spád. Japonské jednotky mají ztráty minimálně 5 000 vojáků. Přestože probíhala japonská ofenziva, americké jednotky postupovaly u letiště Mačinto a hřebene Maeda.
7. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 7. divize dokončuje likvidaci japonských jednotek, které pronikly do oblasti Tanabaru. Pokračují bezvýsledné útoky na Japonci drženou linii Šuri.
8. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, přívalový déšť omezuje vojenské operace. Za pomocí výbušnin eliminuje americká 1. divize námořní pěchoty několik japonských pozic v jeskyních na pahorku Nan.
9. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 1. divize námořní pěchoty obsazuje vrcholek 60 poté, co zlikvidovala japonské pozice na pahorku Nan. Americká 77. divize pokračuje v útocích na japonské opevněné pozice severní části linie Šuri. Americké jednotky zajišťují oblast hřebene Koči.
10. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, ve 3.00 hod zahajují jednotky americké 6. divize námořní pěchoty útok na ústí řeky Asa. Je vytvořeno předmostí přibližně 1,5 kilometru široké a téměř 400 metrů hluboké. Během noci je postaven speciální most (Bailey (hradní) bridge), který umožňuje překonat řeku tankům a dělostřelectvu. Americká 1. divize námořní pěchoty provádí nepatrný postup k linii Šuri, kdy čelí intenzivnímu japonskému odporu. Na moři, v úderech kamikaze je zasažen 1 americký torpédoborec a 1 minonoska.
11. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americké jednotky provádějí koordinovaný útok na Japonci bráněnou linii Šuri. Nasazené jednotky jsou na pravé straně linie tvořeny americkým 3. výsadkovým sborem a nalevo americkým 24. sborem. Je dosaženo malého pokroku. Na moři, útoky kamikaze poškozují letadlovou loď USS Bunker Hill a 2 torpédoborce.
12. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonské jednotky odrážejí útok jednotek amerického 3. výsadkového sboru na svou opevněnou pozici na pahorku „Sugar Loaf Hill“, jihovýchodně od městečka Amike. Tato pozice je důležitým místem japonské obrany linie Šuri. Americká 1. divize má těžké ztráty, ale obsazuje většinu hřebene Dakeši. Americká 77. divize postupuje k linii Šuri pomalu. Americká 96. divize obsazuje Japonci bráněnou pozici na pahorku Conical. Na moři, úderem letadla kamikaze je značně poškozena americká bitevní loď USS New Mexico.
13. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, na linii Šuri probíhají nadále zuřivé boje. Americká 6. divize námořní pěchoty má těžké ztráty, ale dokončuje obsazení hřebene Dakeši. Na východním pobřeží pronikají jednotky americké 96. divize na letiště východně od linie Šuri a obsazují část Kuželového kopce (angl. Conical Hill).
14. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, 20 vojáků námořní pěchoty doráží na vrcholek Cukrová homole. Obsazeno je letiště Jonabaru.
15. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, pomalé americké postupy a draze zaplacené japonské protiútoky pokračují. Intenzivní boje jsou hlášeny kolem pozic na pahorcích Cukrová homole a Conical. Kvůli japonské palbě se stahují příslušníci námořní pěchoty, jednotky amerického 3. výsadkového sboru. Proti silnému japonskému odporu postupuje údolím řeky Wana, západně od linie Šuri, americká 1. divize námořní pěchoty. Americké 305. a 77. divize amerického 24. sboru dosahují malého postupu a jejich výkonnost v boji klesla na jednu čtvrtinu.
16. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 6. divize námořní pěchoty (součást amerického 3. výsadkového sboru) utrpí těžké ztráty v pokračujících útocích na pahorek Cukrová homole. Japonská protitanková děla vyřazují z provozu velký počet amerických tanků podporujících postup americké 1. divize námořní pěchoty v údolí řeky Wana. Nadále pokračují neúspěšně útoky americké 77. divize severně od linie Šuri. Americká 96. divize doráží k okraji vesnice Jonabaru. Pahorek Láska, západně o pahorku Conical (Kuželový), je nadále bráněn japonskými jednotkami.
17. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 6. divize námořní pěchoty, součást amerického 3. výsadkového sboru, pokračuje v útoku na pahorek Cukrová homole s japonskými pozicemi, které byly intenzivně bombardovány letadly, ostřelovány dělostřelectvem a loděmi. Jednotky americké 1. divize námořní pěchoty obsazují západní část údolí Wana, ale nedaří se jim dobýt hřeben. Jednotky americké 77. divize, součásti amerického 24. sboru, provádějí překvapivý útok na hřeben Išimmi, západně od stejnojmenné vesnice, útok ukončují v pozicích, kde jsou vystaveny japonské palbě.
18. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 6. divize námořní pěchoty, součást amerického 3. výsadkového sboru, obsazuje většinu pahorku Cukrová homole, stejně tak části pozic Půlměsíce a Podkovy, které mají po několika dnech prudkých bojů před očima. Americká 1. divize námořní pěchoty pokračuje v bitvě o údolí řeky Wana a hřebene Wana, ale nedaří se jí eliminovat japonský odpor ani za použití plamenometů a podpory tanků. Mezitím americká 77. a 96. divize, součásti amerického 24. sboru, útočí bezúspěšně na japonské pozice na Plochém vrcholu.
19. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 77. divize zakouší těžké ztráty po bojích o hřeben Išimmi a ustupuje.
20. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, po bojích v propojených tunelech zajišťují americké jednotky pahorek Čokoládová kapka (Chocolate Drop Hill). Jednotky 1. divize námořní pěchoty, součást amerického 3. výsadkového sboru, obsazují hřeben Wana. Jednotky americké 6. divize námořní pěchoty stejného sboru, zahajují "vyčišťující" operace v Japonci obsazených jeskynních pozicích Podkova a Půlměsíc. Používají plamenomety a kumulativní nálože a neprodyšně tak japonské jednotky izolují. Japonské jednotky provádějí protiútok na pozici Podkova a mají ztráty kolem 200 zabitých vojáků. Na východě, americké 7. a 96. divize amerického 24. sboru pokračují v dobývání města Jonabaru.
21. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americký 3. výsadkový sbor hlásí postup nedaleko pozic Podkova, Půlměsíc a Wana, na západním křídle. Na východní straně americká 7. a 96. divize (součásti amerického 24. sboru) útočí nedaleko města Jonabaru. Japonské jednotky začínají ustupovat z linie Šuri.
22. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americké jednotky vstupují do města Jonabaru a obsazují pahorek Kuželový (Conical). V nadcházejících týdnech začínají intenzivní deště činící překážku ofenzivním operacím.
23. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, po obsazení hlavního města Naha naráží americká 6. divize námořní pěchoty (součást amerického 3. výsadkového sboru) na silný japonský odpor při pokusu postoupit dále na jih.
24. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, během noci je Američany obsazené letiště Jontan cílem sebevražedného útoku jednotky japonských speciálních sil Giretsu. Sedm s osmi transportních japonských letadel Ki-21 Sally je zničeno, avšak poslednímu se daří úspěšně přistát a výsadkové komando pouhého tuctu mužů přetím, než je zlikvidováno, zapaluje sklad 70.000 galonů leteckého paliva, ničí devět amerických letadel (tři F4U Corsair, dva průzkumné PB4Y Liberatory and čtyři Dakoty) a poškodí dalších 29. Jednomu vojákovi se daří uniknout a projít nepřátelským územím až na Japonci obsazenou část Okinawy. Mezitím japonské jednotky provádějí rázné protiútoky ve směru na město Jonabaru a daří se jim uskutečnit menší průnik do linií americké 32. divize.
24. května 1945:Japonsko - ostrov Kjúšú, letadla z amerického taktického svazu Task Force 58 napadají několik letišť používaných k útokům kamikaze na americké námořní jednotky v okolí Okinawy. Mezitím kolem 520 amerických bombardérů útočí na Tokio, shazujíc 3 646 tun bomb.
25. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americký 4. pluk námořní pěchoty likviduje japonské kasematy a podzemní postavení na pahorku Mačiši. Americký 29. pluk obsazuje hlavní město Naha.
26. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, Američané bombardují a ostřelují japonské jednotky ustupující z linie Šuri.
27. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americké jednotky útočící na jih nadále narážejí na tuhý japonský odpor. Japonská letadla začínají dva dny trvající řadu útoků na spojenecké námořnictvo nacházející se v okolí ostrova. Potopen je americký torpédoborec Drexler.
28. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, nedaleko Okinawy je sestřeleno 100 japonských letadel. Jde o poslední větší akci proti spojeneckým námořním silám v okolí tohoto ostrova. Jeden americký torpédoborec je potopen v jinak neúspěšných leteckých útocích.
30. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americké jednotky doráží k linii Šuri, jižně od dřívějších japonských pozic. Dva prapory americké námořní pěchoty dosahují jihovýchodního okraje hlavního města Naha.
31. května 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americká 6. divize námořní pěchoty (součást amerického 3. výsadkového sboru) se střetává s japonským zadním vojem u pahorku 46. Japonské jednotky se z linie Šuri stahují.
1. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, po pádu linie Šuri generál Mušijima nařizuje japonským jednotkám, aby se stáhly na jih směrem k poloostrovu Oroku a vrchům Yaeju, Yuza a Mezado v nejzazší jižní části ostrova. Objevují se informace o nespokojenosti japonských jednotek, což bylo doposud u císařské armády něco neslýchaného. Jednotky americké 1. námořní divize překračují řeku Koruba, jižně od Naha. Americký 24. sbor pronásleduje ustupující Japonce, některé z jeho jednotek vyčišťují oblast linie Šuri.
2. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, pokračují "vyčišťující" operace v rámci příprav americké 6. divize námořní pěchoty na vylodění svých dvou pluků na poloostrově Oroku.
3. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonské jednotky jsou obklíčeny na poloostrovech Oroku a Chinen.
4. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, dva pluky americké 6. divize námořní pěchoty se vyloďují na poloostrově Oroku v pokusu obklíčit z boku japonské obranné pozice. Avšak mnoho japonských jednotek působících předtím na linii Šuri se stáhlo právě na poloostrov Oroku. Generál Buckner, velící americké 10. armádě, zmenšuje frontu tvořenou americkým 3. výsadkovým sborem, který utržil těžké ztráty, a zvětšuje frontu tvořenou americkým 24. sborem.
5. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonské jednotky kladou americké 6. divizi námořní pěchoty tuhý odpor, přesto se této divizi daří dobýt většinu letiště. Na jihu se jednotky amerického 24. sboru blíží k poslední japonské obranné linii probíhající z Juza na východním pobřeží k Guschichanu na západním pobřeží a kde mají Japonci na třech vrcholech - Jaedžu, Juza a Mezado svá stanoviště. Na moři nečekaný tajfun poškozuje 4 bitevní lodě, 8 letadlových lodí, 7 křižníků, 14 torpédoborců, 2 tankery a muniční nákladní lodě americké 3. flotily. Japonské útoky kamikaze těžce poškozují bitevní loď Mississippi a těžký křižník USS Louisville.
6. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, po svém vylodění jednotky americké 6. divize námořní pěchoty postupují na poloostrově Oroku vpřed. Je zajištěno letiště Naha. Jednotky americké 96. divize (americký 24. sbor) doráží na dolní svahy hory Jaedžu a jsou zastaveny intenzivní japonskou palbou.
7. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, poloostrov Oroku, japonské jednotky odolávají útokům americké 6. divize námořní pěchoty, zatímco americká 1. divize námořní pěchoty postupuje směrem na jih a obránce tohoto poloostrova obkličuje. Americký 24. sbor je zapojen do dělostřeleckého ostřelování.
8. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, na poloostrově Oroku se nadále bojuje. Na jihu se k útoku na horu Jaedžu připravuje 24. sbor.
9. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonské jednotky bránící poloostrov Oroku jsou odříznuty a obklíčeny jednotkami americké 6. divize námořní pěchoty. Americká 1. divize námořní pěchoty postupuje na jih k hřebeni Kuniši, k jednomu z posledních japonských opevnění.
10. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, pokračují boje na poloostrově Oroku, kde jednotky americké 6. divize námořní pěchoty redukují japonský kotel na přibližně 1 500 metrů čtverečních. Japonci zaznamenávají v nočních protiútocích těžké ztráty. Mezitím na jihu ostrova americká 1. divize námořní pěchoty obsazuje za vlastních těžkých ztrát pahorek západně od města Juza. Jednotky amerického 24. sboru, nalevo, zahajují významnou ofenzívu proti poslední japonské obranné linii, linii Jaedžu - Dake. Japonský odpor evidentně slábne.
11. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonský kotel na poloostrově Oroku je redukován na perimetr v řádu metrů, ale odpor zůstává fanatický. Útok americké 1. námořní divize (americký 3. výsadkový sbor) na dobytí hřebene Kuniši selhává. Pluk americké 96. divize doráží k městu Juza, ale pod intenzivní japonskou palbou je donucen ustoupit. Americkými jednotkami je dobyt důležitý vrchol východně od hory Jaedžu.
12. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, mnoho japonských příslušníků námořní pěchoty odříznutých na poloostrově Oroku v kapse o velikosti přibližně 800 metrů čtverečních páchá hromadnou sebevraždu, aby se vyhnuli kapitulaci. Během nočního útoku obsazuje americká 1. divize námořní pěchoty západní konec hřebene Kuniši. Americká 96. divize útočí na japonské pozice na hoře Juza a hoře Jaedžu.
13. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonský odpor na poloostrově Oruku končí. Americká 6. divize zaznamenává zajetí rekordního počtu 169 Japonců a nalézá kolem 200 mrtvých Japonců. (Pokud srovnáme počet těchto zajatých s hlášenými předchozími počty zajatých Japonců, jde skutečně o veliké číslo). Pokračují boje na jihovýchodě, zejména v oblasti hřebene Kuniši, kde pluk americké 1. divize námořní pěchoty zakouší těžké ztráty. Americký 24. sbor používá k likvidaci japonských opevněných podzemních prostor na hoře Juza a Jaedžu a na vyvýšeninách 153 a 115 obrněné plamenomety.
14. června 1945:Washington - americký výbor náčelníků štábů vydává směrnici generálovi MacArthurovi, generálovi Arnoldovi a admirálovi Nimitzovi týkající se příprav na okamžité obsazení Japonských ostrovů v případě náhlé kapitulace. Toto nařízení může být formulováno v souvislosti s nedávným dosáhnutím pokroku ve výrobě atomové bomby, ale tato skutečnost není uvedena. Zároveň ministr války Henry L. Stimson oznamuje, že generál Patton nebude převelen do Pacifiku, což bylo generálovo přání, ale vrátí se do Evropy k úkolům okupační správy.
14. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, začínají "vyčišťující" operace na poloostrově Oroku. Jednotky amerického 3. výsadkového sboru a amerického 24. sboru pokračují v likvidaci opevněných podzemních prostor obsazených japonskými jednotkami na hřebeni Kuniši a horách Juza a Jaedžu, zatímco jedna z amerických divizí rozšiřuje kontrolovanou oblast na vyvýšeninách 153 a 111.
15. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, mariňáci zakouší těžké ztráty a nejsou schopni na hřebeni Kuniši postoupit. Americká 1. divize, již v podstavu, je připojena k 2. divizi námořní pěchoty. Jednotky amerického 24. sboru pokračují v operacích na likvidaci japonských pozic na horách Jaedžu a Juza.
16. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americký 381. pěší pluk obsazuje horu Juza. Boje pokračují na jihu tohoto ostrova. Na moři polevuje japonská letecká ofenzíva na americké lodě, ale Japonci ještě potápí 1 torpédoborec a poškozují 1 eskortní letadlovou loď.
17. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, posílené americké jednotky postupují v oblasti hřebene Kuniši, která je jednotkami japonské 32. armády urputně bráněna. Na linii amerického 24. sboru je prolomena poslední japonská obranná linie. Americká 7. divize dokončuje obsazení vyvýšeniny 153 a 115. Velitel japonské námořní základny na Okinawě, admirál Minoru Ota, je nalezen mrtev, spáchal sebevraždu.
18. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, zbytky japonské 32. armády pokračují v odhodlaném odporu proti útokům amerického 3. výsadkového sboru a amerického 24. sboru. Generálporučík Simon Bolivar Buckner, velitel americké 10. armády je zabit japonskou dělostřeleckou palbou na své návštěvě frontové linie, kde prováděl inspekci jednotek americké 8. divize námořní pěchoty. Dočasně je nahrazen generálem Geigerem, velitelem amerického 3. výsadkového sboru.
19. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, americkým silám se daří vytrvalým použitím propagandy prostřednictvím letáků a ampliónů přimět 343 japonské vojáky ke kapitulaci. Japonci v určitém zmatku ustupují na celé frontě před americkým 3. výsadkovým sborem, ale pokračují v odporu na celé linii amerického 24. sboru.
20. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, japonský odpor u středu linie tvořené jednotkami amerického 24. sboru je nadále silný. Americký 32. pěší pluk (americká 7. divize) doráží na vrchol 89, u Mabuni, kde je objeveno japonské velitelství. Na křídlech, americká námořní pěchota napravo a pěchota nalevo postupují prakticky bez odporu, kdy zajímají přes 1 000 Japonců a doráží na několika místech na jižní pobřeží ostrova. Takový počet kapitulujících vojáků císařské armády je bezprecedentní.
21. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, jednotky amerického 32. pěšího pluku (součást americké 7. divize) obsazují japonskou základnu na vyvýšenině 89. Tělo generála Ušidžimy, velitele japonské 32. armády je nalezeno poblíž.
22. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, bitva je u konce. Americké ztráty činí 12 500 mrtvých a 35 500 zraněných. Američané mají potopených 36 lodí a 368 poškozených. Ztráty letectva činí 763 letadel. Japonské ztráty činí 120 000 mrtvých vojáků a 42 000 civilistů. Poprvé v této válce je zde relativně vysoké číslo japonských zajatců
23. června 1945:Ostrovy Rjúkjú (japonsky Rjúkjú-šotó) nebo ostrovy Nansei (japonsky Nansei-šotó) - Okinawa, je zahájeno systematické „čištění“ ostrova. Generál Stilwell se ujímá velení americké 10. armády namísto generála Geigera.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Moskin, J. Robert: Dějiny námořní pěchoty USA,   Laser - books, 1997, Plzeň
.Šnajdr, Miroslav: Létající mariňáci,   Akcent, 2015, Třebíč
.Dolejší, Josef: Marines,   X-Egem, 1999, Praha
.Sims, Edward H.: Největší vzdušné bitvy,   Toužimský & Moravec, 2002, Praha
Foster, Simon: Okinawa,   Mustang, 1995, Plzeň
Pyle, Ernie: Poslední kapitola války v Pacifiku,   Dialog, 1998, Litvínov
.Newark, Tim: Rozhodující bitvy dějin,   Ottovo nakladatelství, 2003, Praha
Sledge, Eugene B.: Se starou gardou: Na Peleliu a Okinawě,   Universum, 2011, Praha
Hubáček, Miloš: Válka končí v Pacifiku II: Dobývání Okinawy,   Paseka, 2000, Praha, Litomyšl
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha
Pejčoch, Ivo: Americké bitevní křižníky třídy Alaska,  HPM č. 10/1992
Pejčoch, Ivo: Bitevní loď Texas,  HPM č. 1/2002
Pejčoch, Ivo: Lehký tank Typ 95 Ha-Go,  HPM č. 1/1994
Pejčoch, Ivo: M18 Hellcat,  HPM č. 7 a 8/2001
Dvořák, Pavel: Nakajima Ki-84 Hayate,  HPM č. 8 a 9/1993

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacAGPG 4, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    brání
Osa:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/0 - 0/0
Počet jednotek Osy:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


40 + 0 / 40 + 0
Počet slotů Spojenců:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: