Brazílie 1942

02/1942

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Zcela nová bitva - zatím pouze v přípravě.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

Plán Rubber amerických vojenských plánovačů reagoval na možnou alternativu zapojení Brazílie do války po boku Osy. Úkolem bylo obsazení severobrazilského pobřeží. K jeho realizaci nakonec nedošlo.

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Zvláštnosti bitvy:
Útočící strana jakožto protivník útočící z moře na pevninu nemá na začátku bitvy žádný pozemní strategický bod. Úlohu počátečně drženého bodu plní virtuální neobsaditelný strategický hex v moři.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 1 den/kolo
Verze: PacAGPG 4, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 1.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:   
Neutrální státy:    -
Spojenci:    brání
Osa:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek, z toho 5 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/0 - 0/0
Počet jednotek Osy:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


40 + 0 / 0 + 0
Počet slotů Spojenců:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (-5 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      -

Velké vítězství:     
Malé vítězství:     

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: