Wake II.

23.12.1941

PacPG: 23.12.1941 - 24.12.1941

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Toto je bitva, která v PacG nebyla, ale vytvořil ji s názvem Wake Island již v roce 1998 Němec Dirk Cremer. Použili jsme z ní mapu, kterou však bylo nutné poopravit, byly dodělány korálové útesy, upraveny tvary ostrovů, umazána neexistující pevnina a realizovány další drobné kosmetické úpravy. Jednotky byly znovu rozmístěny podle skutečnosti z PacPG sady jednotek. Tato bitva ztvárňuje druhý, tentokrát úspěšný, pokus o dobytí Wake.Při najetí na objekt na mapě (město, řeka, ...) se zobrazí jeho název, souřadnice, popř. vlajka

Historický popis:

...Zcela jinak se vyvíjel pokus o dobytí atolu Wake ležícího uprostřed Tichého oceánu mezi Midway a Guamem. Japonci zde narazili na nečekaný odpor a utrpěli první nezdar při svém jinak vítězném tažení v počátečním období války. (Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek - Krvavé oceány, Naše vojsko 1994)

Wake byl obsazen až při druhém pokusu 23.12.1941. Ostrov byl pak přejmenován na Otori Šima.

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
24. února 1942: Ostrov Wake - admirál Halsey na palubě lodi USS Enterprise vede taktické uskupení v úspěšném útoku na ostrov Wake.

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Zvláštnosti bitvy:
Útočící strana jakožto protivník útočící z moře na ostrov nemá na začátku bitvy žádný pozemní strategický bod. Úlohu počátečně drženého bodu plní virtuální neobsaditelný strategický hex v moři.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 1 den/kolo
Verze: PacAGPG 4, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 1.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    brání
Osa:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oceánie, tropy
Charakter počasí v regionu:    Celý rok doprovázejí pravidelné dešťové srážky.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek, z toho 5 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/0 - 0/0
Počet jednotek Osy:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


40 + 0 / 0 + 0
Počet slotů Spojenců:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (-5 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      -

Velké vítězství:      Zničení všech japonských jednotek
Malé vítězství:      Udržení kteréhokoliv strategického bodu

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Singapur (PacPG 1), Filipíny 1941 (PacPG 1), Wake II. (PacAGPG 4)

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: