Indočína 1940

1.11.1940 - 9.5.1941

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nová bitva - v přípravě.

Historický popis:

Siam napadl Laos a Francouzskou Indočínu.

Bitva v datech:
25. června 1940:Francouzská Indočína - Japonci vyvíjejí tlak na francouzské představitele v Indočíně, aby blokovali přesun zásob čínským nacionalistům. Přejí si uzavření železniční tratě do Číny a povolení k provedení inspekce japonskou misí.
4. září 1940:Washington - Spojené Státy varují japonskou vládu před prováděním agresivních kroků v Indočíně.
22. září 1940:Francouzská Indočína - po ukončení dlouhých vyjednávání s vichystickou vládou vstupují Japonci do Indočíny. Záměrem Japonců je zabránit pomoci Číňanům, která by mohla dorazit přes Indočínu. V zemi bude umístěno 6000 vojáků a budou mít tranzitní povolení.
17. ledna 1941:Francouzsko-thajská válka - eskadra Vichystické Francie poráží thajské námořní síly v bitvě u Ko-Čangu v Jihočínském moři. Jsou potopeny tři thajské lodě.
28. července 1941:Francouzská Indočína - japonské jednotky začínají obsazovat základny v jižní Indočíně. Je zřejmé, že hlavním využitím pro tyto základny má být invaze do Malajsie, oblasti tzv. Východní Indie nebo na Filipíny.
9. března 1945:Francouzská Indočína - Japonci je svržena administrativa vichystické Francie, násilně odzbrojena francouzská posádka a zřízeno "Císařství Annam".

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacPG 3, Startující strana: Osa, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Osy:   
Státy Spojenců:    Vichystická Francie
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


0/0 - 0/0
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


40 + 0 / 40 + 0
Počet slotů Osy:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Jednotky Spojenců:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: