Středozápad USA 1945

15.4.1945 - 28.8.1945

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Původní PacG bitva byla oříznuta do rozměrů připouštěných v PG. Tato bitva nebyla zařazena do japonské kampaně PacPG1, protože v equipmentu již nebylo místo pro německé jednotky, navíc bitva se ani "nevešla" do stromu kampaně.

Původní mapa:

Historický popis:

Hypotetická bitva - dobývání amerického středozápadu Němci a Japonci.

Bitva v datech:

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacPG 3, Startující strana: Osa, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Osy:    Německo, Japonsko
Státy Spojenců:    USA
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


0/0 - 0/0
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


40 + 0 / 40 + 0
Počet slotů Osy:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Jednotky Spojenců:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Atlanta
Birmingham
Cedar Rapids
Cincinnati
Columbus
Červená řeka
Davenport
Dayton
Des Moines
Detroit
Zobrazit celý seznam...
Atlanta
Birmingham
Cedar Rapids
Cincinnati
Columbus
Red River
Davenport
Dayton
Des Moines
Detroit

Mapa bitvy: