Kokoda

07-11/1942

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Nové bitva - v přípravě.

Historický popis:

Japonská snaha dobýt Port Moresby na Nové Guinei z vnitrozemí postupem po Kokodské stezce po selhání námořního útoku v Korálovém moři.

Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
21. července 1942:Nová Guinea - 18. armáda (generál Horii) se vyloďuje ve vesnici Gona, aby zabránila plánovanému spojeneckému vylodění.
22. července 1942:Nová Guinea - japonské jednotky pod velením generála Horiiho postupují z vesnice Buna po Kokodské stezce. Malá australská posádka se na Kokodské stezce připravuje na obranu.
23. července 1942:Nová Guinea - japonská 17. armáda postupující vzhůru po Kokodské stezce naráží u Wosida na australské obránce.
29. července 1942:Nová Guinea - posíleným japonským jednotkám podléhá Kokoda. Pomoc, která měla usnadnit Australanům odvrátit japonský postup, se obrací zpět, když jsou letadla převážející zásoby mylně informována, že je letiště již v japonských rukách.
11. srpna 1942:Nová Guinea - Japonci obsazují z rukou Australanů Deniki na Kokodské stezce. Australské jednotky jsou donuceny k 8 km ústupu směrem k přechodu Templeton nedaleko vrcholu této stezky.
16. srpna 1942:Nová Guinea - Japoncům dorážejí další posily do bojů proti Australanům na Kokodské stezce u vesnice Buna.
25. srpna 1942:Nová Guinea - začíná japonský útok v zátoce Milne. Jejich vylodění klade zuřivý odpor australská a americká posádka. V jiných bojích, u Kokodské stezky, se Japoncům daří dobývat území u Isuravy.
2. září 1942:Nová Guinea - Ve vesnici Buna se vyloďují japonské posily z Rabaulu, více než 1000 vojáků.
8. září 1942:Nová Guinea - Japonci postupují a zatlačují Australany zpět přes pohoří Owena Stanleyho. Jejich pozice nedaleko Efogi je opuštěna.
11. září 1942:Nová Guinea - Japonci jsou zastaveni v pohoří Owena Stanleyho na hřebenu Ioribaiwa.
14. září 1942:Guadalcanal (Šalomounovy ostrovy) - jednotky generála Kawagučiho utrpěly v počátečním útoku ztráty 1200 mužů. Útoky slábnou a přestávají.
16. září 1942:Nová Guinea - spojenecké vyhlídky rostou poté, co se jim daří získat lokální vzdušnou převahu nad hřebenem Ioribaiwa. To zastavuje japonský postup. Do Port Moresby jsou přivedeny americké posily, aby se připojily k Australanům, a tak je nyní možno plánovat efektivní ofenzívu.
27. září 1942:Nová Guinea - australské ofenzívy nutí odklonit ústup japonských vojáků od Kokodské stezky.
1. října 1942:Austrálie, Nová Guinea - generál MacArthur vydává rozkazy ke koordinaci spojeneckého postupu na Nové Guinei. Americké síly mají obsadit stezku Kapa Kapa, vedoucí paralelně s Kokodskou stezkou, aby chytily do pasti japonské vojáky mezi dvě spojenecké armády a zastavily tak jejich ústup na řece Kumusi. K vyloděním také dojde na severním pobřeží mezi zátokou Milne a mysem Nelson. Část vyloďujících sil je soustředěna ve Wanigela. Australští vojáci se začínají přesouvat vpřed po Kokodské stezce.
4. října 1942:Nová Guinea - Australané pokračují v postupu na Kokodské stezce. Obsazují Efogi a pokračují v postupu na Aolu a Moyolu.
6. října 1942:Nová Guinea - američtí vojáci začínají realizovat ofenzivu generála MacArthura na odříznutí ustupující japonské armády pod útoky Australanů. Jednotky americké 32. divize začínají sestupovat ze stezky Kapa Kapa. Jsou 25 mil jihozápadně od Kokodské stezky, kterou Japonci využívají jako únikovou trasu. Terén je velmi obtížný.
14. října 1942:Nová Guinea - Australané a Japonci se tvrdě střetávají na Kokodské stezce u Templetonského přechodu (Templeton´s Crossing).
17. října 1942:Nová Guinea - australská 16. brigáda je vystřídána na čele postupu na Kokodské stezce 25. brigádou. Zuřivý japonský odpor zdržuje pokračující postup u Eora Creek. Pluk americké 32. divize je letecky přepraven z Port Moresby do Wanigely na severním pobřeží.
18. října 1942:Washington - admirál Halsey je jmenován náčelníkem Velitelství tichomořské oblasti (Pacific Command Area), kde nahrazuje admirála Ghormleyho.
18. října 1942:Nová Guinea - americké jednotky, které byly vyslány po souběžné stezce s Kokodskou stezkou na pomoc Australanům odříznout Japonce ústupující po Kokodské stezce, konečně doráží do Pongani. Tato cesta se ukázala tak obtížná, že vojáci nejsou ve stavu, ve kterém by byli schopni boje. Navíc letecký transport jednotek z Port Moresby na severní pobřeží ukázal, že pozemní výprava byla zbytečná.
21. října 1942:Nová Guinea - australští vojáci bojující na Kokodské stezce postupují k hlavní japonské pozici u vesnice Eora. Generál MacArthur jim nařizuje zrychlit postup.
30. října 1942:Nová Guinea - australský postup dosahuje Aloly, přibližně 10 mil na jih od Kokody. Jedna z brigád je vyslána přímo ke Kokodě, zatímco druhá je poslána východnější cestou.
5. listopadu 1942:Nová Guinea - Australané útočí na Oivi. Japonci se zde rozhodují k boji zadním vojem, aby se zbytek jejich sil mohl vrátit přes řeku Kumusi.
15. listopadu 1942:Nová Guinea - postavení provizorních mostů přes řeku Kumusi dovoluje australským postupujícím jednotkám obsadit Wairopi a Ilimow.
12. ledna 1943:Nová Guinea - australská pěchota a tanky útočí na japonské pozice na sever a západ od vesnice Gona.
13. ledna 1943:Nová Guinea - generál Eichelberger, Američan, se stává nejvyšším velitelem bojujících jednotek.
28. ledna 1943:Nová Guinea - Japonci neúspěšně útočí na detašovanou jednotku australské 3. divize ve městě Wau.
31. ledna 1943:Americké a australské síly zastavily japonský postup v Bitvě o Wau během novoguinejské kampaně.
4. března 1943:Spojené státy - v Los Angeles probíhá udílení cen americké Akademie filmového umění a věd (Oscarů). Oscara za nejlepší dokumentární film, jako vůbec první australský snímek, získává australský válečný dokument Kokoda Front Line! válečného kameramana Damiena Parera, který bude později usmrcen japonskou palbou v bitvě o Peleliu. Nominaci za nejlepší hraný film získává americké válečné drama Wake Island.
30. června 1943:Nová Guinea - smíšená australsko-americká jednotka známá jako McKechnie Force se vyloďuje z provincie Morobe v zátoce Nassau nedaleko městečka Salamaua. Japonci kladou vylodění tuhý odpor.
3. července 1943:Nová Guinea - australské jednotky postupující z Wau se utkávají v těžkém střetu s japonskými jednotkami u vesnice Mubo. Během dne se tyto australské jednotky spojují v oblasti řeky Bitoi s americkými jednotkami vyloděnými v zálivu Nassau.

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacPG 2, Startující strana: Osa, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    Austrálie & Nový Zéland, USA
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


0/0 - 0/0
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


40 + 0 / 40 + 0
Počet slotů Osy:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Jednotky Spojenců:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: