Oahu 1941

12/1941

PacPG:

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Toto scenario udělal v Santiago Vidal v roce 1999. V přípravě je modernizace a předělání do PacPG projektu.

Původní mapa:

Historický popis:

Krycí název operace: Z
Hypotetická bitva. Japonská invaze na ostrov Oahu bezprostředně po přepadu Pearl Harboru.
Japonský útok na USA 7. prosince 1941. Jamamotův plán od počátku počítal s tím, že válka musí být zahájena velkým vítězstvím na moři... a na ZEMI ...takže Japonsko se pokusí získat Havaj na začátku války.
Americké letadlové lodě nebyly v Pearl Harboru... ale... když se vezme v úvahu velikost invazního svazu, určitě nemohl zcela uniknout pozornosti amerických zpravodajců... takže americké letadlové lodě nebudou možná daleko.

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
7. prosince 1941:Washington - poslední část japonské zprávy, v které je konkrétně řečeno, že vztahy jsou přerušeny, je Američany zachycena a rozluštěna. Zpoždění v rozluštění zprávy a obtíže se svoláním schůzky s ministrem zahraničí Hullem vede k tomu, že japonská delegace promarní nejzazší termín své země pro předložení oficiální nóty přerušující diplomatické styky ještě před útokem na Pearl Harbor.
7. prosince 1941:Havaj - v 06:37 torpédoborec USS Ward spatřuje periskop neznámé ponorky, která se pokouší vplout do Pearl Harboru následováním nákladní lodi skrz otevřené protiponorkové sítě na vstupu do přístavu. Z Wardu padají první americké výstřely druhé světové války, několik dávek z hlavních děl zasahuje věž ponorky a také je během útoku shozeno několik hlubinných náloží. Ward je torpédoborec třídy Wickes sloužící v americkém námořnictvu od První světové války, kdy byl postaven v rekordním čase
7. prosince 1941:Havaj - v 07:55 hod místního času začíná japonský útok ze šesti letadlových lodí, Akagi, Kaga, Hirjú, Sórjú, Zuikaku a Šókaku, které nesou celkem 423 letadel. Jeho cílem je hlavní základna americké US Pacific Fleet (Tichomořské flotily) v Pearl Harboru. Jde zcela o taktické a strategické překvapení. Japonský taktický svaz, pod velením admirála Naguma, také zahrnuje 2 bitevní lodě, 2 těžké křižníky, stejně tak torpédoborce a podpůrná plavidla, včetně tankerů. Námořní základna je napadena ve dvou útočných vlnách. První vede kapitán Fučida a podílí se na něm 40 torpédových bombardérů, nesoucí speciální torpéda využitelná v mělkých vodách, 51 střemhlavých bombardérů, 50 výškových bombardérů a 43 stíhaček. Druhou vlnu tvoří obdobný počet letadel, s větším počtem střemhlavých bombardérů, které nahrazují torpédové bombardéry. Všech osm amerických bitevních lodí v přístavu je poškozeno. Arizona je potopena s většinou posádky na palubě, Oklahoma je potopena, ale později je vyzvednuta a sešrotována. California, Nevada a West Virginia jsou později opraveny a znovu připojeny k flotile. Tři křižníky a tři torpédoborce jsou rovněž potopeny. Američané ztrácejí 188 letadel, Japonci 29. Admirál Nagumo, navzdory možnostem taktického svazu a v rozporu s doporučením, již třetí útočnou vlnu na základnu nevysílá. Tři americké letadlové lodě sloužící v Pacifiku jsou mimo přístav a unikají tak poškození, stejně jako velká část infrastruktury přístavu, včetně skladovacích ropných nádrží. Nicméně útok tak ponechává Spojencům z aktivních velkých lodí "na scéně" pouze tři americké letadlové lodě a dvě britské bitevní lodě. Křižníky, torpédoborce a ponorky Holanďanů a Svobodných Francouzů, které jsou k dispozici, zmenšují početní převahu japonského námořnictva, na druhou stranu jsou však spojenecká plavidla velmi rozptýlena a pod rozdílnými veleními.

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:


Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacPG 2, Startující strana: Osa, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Osy:    Japonsko
Státy Spojenců:    USA
Neutrální státy:    -
Osa:    brání
Spojenci:    brání
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Osy:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Osa - Spojenci


0/0 - 0/0
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Osa / Spojenci


40 + 0 / 40 + 0
Počet slotů Osy:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Spojenců:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Osy:

Jednotky Spojenců:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: