Filipínské moře

19.6.1944 - 20.6.1944

PacPG: 19.6.1944 - 20.6.1944

Mapa scenaria:
Při najetí na jednotku na mapě se zobrazí její název, síla, zkušenost a souřadnice. Když si překliknete na terén, tak se při najetí myší na objekt (město, řeka, moře, ...) zobrazí jeho název.

Změny a opravy na mapě:

Autor bitvy:
Datum vzniku:
Datum poslední úpravy:
stanny

  
Poprvé vydáno:
Vydání oprav:

-
-
Jediná bitva z původního PacG, která má naprosto dokonalou mapu. Není na ní totiž vůbec co splést, je to jen vodní plocha.

Původní mapa:

Historický popis:

Krycí název operace: A-Go
Na rozhodující střetnutí, ve kterém bude jedním úderem zničeno americké Tichomořské loďstvo, jak požadovaly zásady "Nové operační politiky" ze září roku 1943, se císařské námořnictvo připravovalo po řadu měsíců. V této souvislosti došlo v rámci Spojeného loďstva k významné reorganizaci, vycházející z principu, který americké námořnictvo uplatňovalo už od počátku války: že nejdůležitější složku loďstev tvoří svazy letadlových lodí, zatímco bitevní obrněnce s jakkoliv mocnými děly mají sloužit především k jejich obraně... ...Japonci tím konečně dosáhli stavu, kdy velitel letadlových lodí měl pod svým taktickým velením i bitevní lodi a těžké křižníky a mohl je operativně užít podle vlastního uvážení. (Miloš Hubáček - Ofenziva v Pacifiku, Mladá fronta, 2000)

Článek na české Wikipedii
Článek na anglické Wikipedii

Bitva v datech:
12. června 1944:Mariany - americké námořní síly nadále útočí na japonské pozice na tomto souostroví. Soustředí se na ostrovy Tinian, Saipan a Guam. Japonská flotila nacházející se v oblasti ostrovů Tawi-Tawi (Filipíny) a Batjan (Moluky) vyplouvá do protiútoku. Admirál Kurita velí předvoji zatímco admirál Ozawa velí hlavnímu uskupení. Hlavní uskupení plující z Tawi-Tawi je spatřeno a nahlášeno americkou ponorkou. Japonci disponují 5 těžkými letadlovými loděmi, 2 lehkými letadlovými loděmi, 2 nosiči hydroplánů, 5 bitevními loděmi a rovněž několika křižníky a torpédoborci jako podporou. Velitel Spojeného loďstva, admirál Tojoda, si uvědomuje početní převahu amerických sil, ale rovněž očekává podporu letadel z pozemních základen na ostrovech. Tyto letecké síly jsou výhodou, nicméně jsou americkými útoky oslabeny.
15. června 1944:Filipínské moře - admirál Clark velí dvěma svazům amerických letadlových lodí napadajících ostrovy Iwodžima, Čičidžima a Hahadžima. Japonské letadlové lodě jsou objeveny americkými hlídkami směřujícími skrz úžinu San Bernardino, zatímco několik japonských bitevních lodí je spatřeno východně od ostrova Mindanao.
16. června 1944:Filipínské moře - admirál Clark velí dvěma svazům amerických letadlových lodí napadajících ostrovy Iwodžima, Čičidžima a Hahadžima. Japonské flotily se spojují a doplňují palivo. Americké hlídky provádějí dvě pozorování. Severněji, u ostrova Hačidžódžima, japonská transportní loď Toyokawa Maru taranuje a potápí japonskou ponorku I-6, která je po náhlém vynoření se u japonského konvoje mylně pokládána za americkou.
17. června 1944:Filipínské moře - letadlové lodě pod velením admirála Clarka a zbytek hlavních amerických letadlových sil vyplouvají, aby se setkaly západně od Mariánských ostrovů (Marian). U ostrova Saipan je eskortní letadlová loď Fanshaw Bay napadena ze všech směrů 70 japonskými letadly. Několik útočníků je sestřeleno, avšak jedna bomba proniká výtahovou šachtou a výbuch v podpalubí usmrcuje 14 a zraňuje 23 námořníků. Poškození se posádce daří dostat poškození pod kontrolu a plavidlo je odesláno k opravám do Pearl Harboru.
18. června 1944:Filipínské moře - hlavní síly amerických letadlových lodí se setkávají západně od Mariánských ostrovů (Marian). Japonská průzkumná letadla objevují tuto americkou flotilu ke konci dne. Japonské velení zamýšlí spustit letecké údery příští den ráno, když jsou Američané ještě mimo dosah, a vysílají své letectvo na ostrov Guam k doplnění paliva a přezbrojení.
19. června 1944:Filipínské moře - v brzkých ranních hodinách japonský průzkum odhaluje americký taktický svaz Task Force 58, do této doby nedetekován. Japonci okamžitě vysílají ve čtyřech vlnách 372 letadla, aby na tuto americkou flotilu udeřila. Celkem mají Japonci k dispozici kolem 550 letadel (včetně těch na Guamu) zatímco Američané jich mají přibližně 950. Navíc jsou americké radary značnou výhodou v upozornění na přicházející útok. Proto mají Američané dost času na to, aby zahájili letecký útok na Guam předtím, než japonská letadla dorazí nad své cíle. Americké stíhačky se dostávají do kontaktu s přilétajícími japonskými letadly 80 km od americké flotily. Mnoho útočících japonských stíhaček je sestřeleno dříve než dorazí k americké flotile a americká protiletadlová obrana tento počet sestřelených letadel ještě o mnoho navýší. Jediného zásahu, kterého Japonci docílí, je poškození lodě USS South Dakota, která je zasažena jednou bombou. Japonci ztrácejí 240 letadel a Američané 29. Útočníci letí na Guam, kde Američané provádějí letecký úder a likvidují dalších 50 japonských letadel. Mezitím americké ponorky Cavalla a Albacore potápějí japonské letadlové lodě Taihó a Šókaku. Američtí účastníci této bitvy označují tento den jako "The Great Marianas Turkey Shoot" (jde o připodobnění k tradiční americké střelecké soutěži - "Turkey Shoot", kde se střílí na živého uvázaného krocana, jde tedy o velmi nerovný souboj, kde krocan nemá sebemenší šanci), vzhledem k tomu jak snadno byl japonský útok odražen.
20. června 1944:Filipínské moře - japonská flotila se stahuje, aby doplnila palivo, když má za to, že její letadla bezpečně přistála na Guamu. Pozdě odpoledne zahajuje americký taktický svaz Task Force 58 (admirál Mitscher) na tuto japonskou flotilu letecký úder. 216 amerických letadel se střetává z 35 bránícími stíhačkami a potápí letadlovou loď Hijó. Dvě další japonské letadlové lodě jsou poškozeny a stejně tak jedna bitevní loď a jeden křižník. Američané celkem ztrácejí sestřelením 20 letadel a 72 jich havaruje, když se pokoušejí přistát za tmy na svých letadlových lodích. Během noci se japonská flotila stahuje a není pronásledována.

Literární zdroje:
Jordan, David, Wiest Andrew: Atlas druhé světové války,   Ottovo nakladatelství, 2006, Praha
Saunders, Hrowe H.: Duel v Pacifiku,   Mustang, 1995, Plzeň
Pavlík, Jan: Japonské letadlové lodě z období II. sv. války,   Svět křídel, 2003, Cheb
Stille, Mark: Letadlové lodě Námořnictva USA 1942–45: lodě postavené za 2. světové války,   Grada Publishing, 2008, Praha
.Bishop, Chris: Letadlové lodě: největší námořní plavidla na světě a jejich letectvo,   D-Consult, 2006, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Loďstva států účastnících se 2. sv. války,   Naše vojsko, 1994, Praha
Piekalkiewicz, Janusz: Námořní válka 1939-1945,   Mustang, 1997, Plzeň
Henry, Mark: Námořnictvo USA za druhé světové války,   Grada, 2008, Praha
Bruce, George: Největší námořní bitvy XX. století,   Area, 2007, Praha
.Sims, Edward H.: Největší vzdušné bitvy,   Toužimský & Moravec, 2002, Praha
Hubáček, Miloš: Ofenzíva v Pacifiku,   Mladá fronta, 2000, Praha
Hoyt, Edwin P.: Válka letadlových lodí,   Beta - Dobrovský a Ševčík, 1999, Praha, Plzeň
Kolektiv, : Válka v Pacifiku - od Pearl Harboru po Tokijský záliv,   Naše vojsko, 2006, Praha
.Van Der Vat, Dan: Válka v Pacifiku : americko-japonská válka 1941-1945,   Argo, 2000, Praha
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Vítězství přichází z moře,   Naše vojsko, 1999, Praha

Pokyny a záležitosti ke hraní:

Hra kampaně:
Bitva není součástí žádné z kampaní.

Zvláštnosti bitvy:
Jedná se o námořně-leteckou bitvu, nefigurují zde žádné pozemní jednotky. Není zde ani žádný strategický bod. Vypátrat, napadnout, zlikvidovat. Nic jiného neřešit :-).
Úlohu počátečně drženého bodu plní virtuální neobsaditelný strategický hex v moři.

Parametry bitvy:

Rozměry mapy: 0 x 0 hexů
0 kol, 0 dny/kolo
Verze: PacAGPG 3, Startující strana: Spojenci, Kampaň: Mimo kampaně, Pořadí v kampani: 0.
Státy Spojenců:    USA
Státy Osy:    Japonsko
Neutrální státy:    -
Spojenci:    útočí
Osa:    útočí
Zkušenost nakoupených jednotek Spojenců:   
Zkušenost nakoupených jednotek Osy:   
Region podnebí:    Oblast beze srážek
Charakter počasí v regionu:    Zpravidla poušť nebo oblast, kde v době bitvy nedošlo k žádným srážkám.
Herní časová náročnost bitvy:    neurčeno %
(součin počtu jednotek a tahů vztažený na rozdíl mezi nejkratší a nejdelší bitvou)
Počet jednotek Spojenců:
0 jednotek, z toho 0 jádrových a 0 posil
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech
Transporty letecké/námořní:
Spojenci - Osa


0/0 - 0/0
Počet jednotek Osy:
0 jednotek
0 jednotek je leteckých, 0 námořních a 0 pozemních
0 jednotek naloženo v leteckých a 0 v námořních transportech

Počáteční prestiž + nárůst každé kolo:
Spojenci / Osa


0 + 0 / 0 + 0
Počet slotů Spojenců:
0 slotů, z toho 0 jádrových slotů a 0 slotů pro posily
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
   (0 jádrových + 0 posil)
Počet slotů Osy:
0 slotů
- na začátku bitvy je tedy možné nakoupit 0 jednotek
Jednotky transportů:
Spojenci - letecké:    nejsou k dispozici
Osa - letecké:    nejsou k dispozici
Spojenci - námořní:    nejsou k dispozici
Osa - námořní:    nejsou k dispozici

Podmínky vítězství:

Rozhodující strategické body:      0

Velké vítězství:      0
Malé vítězství:      0

Dotace za Velké vítězství:      500
Dotace za Malé vítězství:      200

Nasazené jednotky:

   Kompletní výpis všech jednotek na mapě vč. souřadnic, síly, zkušenosti atd.

 Výpis nasazených typů jednotek
Jednotky Spojenců:

Jednotky Osy:

Turnajová utkání této bitvy:

tato bitva nebyla v turnaji doposud hrána

Časově kryjící se bitvy:

Nová Guinea 44 (PacAGPG 1), Barma 44-45 (PacAGPG 2), Saipan (PacPG 1), Filipínské moře (PacAGPG 3)

Seznam použitých názvů:

Mapa bitvy: