FAQ, návody, editory


Jak rozběhat Panzer Generala na svém PC systému? (včetně nápravy záplaty XP)
Jak zpomalit počítač?
Kde sehnat návod, jak hrát Panzer Generala?
Jak odstranit problém s transporty?
Jak uložit obrázek ze hry?Jak rozběhat PG na svém PC systému?

Jelikož je PG stará hra, na určitých systémech mohou nastat problémy s rozběhnutím PG, nicméně většina jich je vyřešitelných a tento návod se je snaží pokrýt. Kompletní však není, takže poznatky o specifických případech problémů jsou vítány.

>> Na systému Win 95 fungoval PG bez problémů

>> Na systému Win 98 fungoval PG také většinou bez problémů, ale mohly se objevit tyto potíže:

Mohou se vyskytnout problémy, které se projevují zčernáním obrazovky hned po spuštění a následným vytuhnutím, popřípadě se zobrazí jenom horní, nebo dolní polovina obrazu. Řešení je vymazání, popřípadě jenom přejmenování souboru univbe.exe umístěného v adresáři exe v adresáři s hrou. U grafických karet Sis je někdy potřeba ještě jejich vlastní vesa driver sisvbe.exe, u kterého zajistíme jeho spouštění přidáním příkazu do autoexec.bat.

Řešení, pokud se objeví hláška Failed to load ..\lib\drv\VESA480.dll může být také nastavení 256 barev.

>> Na systémech Win NT, Win 2000 (W2k) a Win XP se mohly objevit tyto potíže:

Pokud se jedná o systém XP po instalaci Service Packu SP2 (objeví se hláška C:\WINDOWS\System32\Autoexec.nt a program se nespustí), tak je nutné si nainstalovat tento patch.

Řešit rozběhnutí PG pod těmito systémy je možné dvěma způsoby - 1) spouštěním přes zástupce a 2) DosBoxem

>> Na systému Win Vista je ověřena funkčnost jen spuštění přes DosBox1) Spouštěním přes zástupce

Následující návod jsem otestoval na cizím počítači na Win NT a fungoval, s Win 2000 jsem nepřišel do styku, takže zde nemohu poskytovat rady. Autorem návodu je Tanner, který posbíral různé rady a zkušenosti, takže také na něho směřujte případné dotazy na adresu tanerx@volny.cz.

Řešení problému možnosti pohybu kurzorem jenom v levém horním rohu obrazovky v PG:

Nejdřív stáhnout >> MOUSE2KV.ZIP <<

Zkopíruje se/rozbalí se soubor MOUSE2KV.EXE do adresáře EXE v adresáři s hrou. Vytvoří se zástupce pro tento soubor. V tomto zástupci se ve vlastnostech doplní položka příkazový řádek následujícím způsobem - za MOUSE2KV.EXE se doplní 640 480 6 6 panzer.exe
Příklad jak to pak vypadá: "C:\panzerg\EXE\MOUSE2KV.EXE 640 480 6 6 panzer.exe", kde C:\ je disk, panzerg je adresář se hrou, 640 a 480 je rozlišení obrazovky ve kterém běží PG, 6 6 je citlivost myši v osách x a y (záleží nejspíš od rychlosti PC, jde nastavit i jinak), no a panzer.exe tím se spouští sama hra. Je to samozřejmě bez těch uvozovek.
Nezapomenout u toho zástupce nastavit spouštění přes celou obrazovku!
Nefunguje to se souborem s příponou .BAT, takže nejdou spustit nově vytvořené bitvy - tj. balíčky axattack a alattack, CZ kampaň, ...- to znamená, že pokud to chcete hrát, musíte si udělat zvláštní kopii AGPG nebo PGCZ a natvrdo do adresáře DAT nakopírovat všechny soubory.
Toť vše, ověřeno a funguje bezvadně :)

Takže problém levého horního rohu jsem popsal. Pro ty, co nepokročili ani k tomu, několik kroků:
Ve Win2k je potřeba spouštět soubory z panzera přes vytvořené zástupce. Jediné dva co jsou potřeba spustit jsou popisovaný mouse2kv.exe a sound.exe. U obou ve vlastnostech vytvořeného zástupce je potřeba nastavit spouštění přes celou obrazovku!! Po spouštění sound.exe nastavíme no sound, ušetří to spoustu problémů, navíc jsi nejsem až tak jist jestli by to na integrovaných hrůzách jako jsou např. AC97 kodeky vůbec fungovalo. No a po nastavení zvuku se dá pokračovat již popsaným postupem s levým rohem. Nic jiného na tom není.

**Někdy je taky potřeba nastavit kvalitu barev ve Win na 256.
**Je možné, že se i tady může vyskytnout problém podobný tomu ve Win 98, takže smazáním nebo přejmenováním univbe.exe se taky nic nepokazí..

2) DosBoxem

Další možností, jak rozběhat PG pod těmito systémy je tzv. DosBox, což je program, který simuluje Dos a v něm spouší dosovské aplikace. Fungování s ním je pracnější, ale mnohem úspěšnější. Fungují pod ním i nově vytvořené bitvy bez dalších kopií hry. Spuštění PG v DosBoxu umožňuje také ukládat obrázky ze hry - viz Jak uložit obrázek ze hry?.

Nejdřív stáhnout DosBox >> DOSBOX.ZIP << , rozbalit a nainstalovat ho.

Jestliže máte po instalaci DosBoxu na ploše zástupce Dosbox, pak stačí myší uchopit pg.bat a přetáhnout ho na tohoto zástupce. Hra se pak spustí v prostředí Dobox. Kombinací kláves CTRL+F8/F7 a CTRL+F12/F11 přidáváte/ubíráte rychlost procesoru a rychlost scrollování. Pozor! při procesu přidávání/ubírání neplatí princip "čím více, tím lépe". Musíte najít optimum pro váš počítač.

Kdyby nefungovalo přetažení, je tu pohodlnější řešení - stáhnout si tento skript panzer.bat. A umístit ho do adresáře s hrou (tj. tam, kde je pg.bat). Pak si na ploše vytvořte zástupce na tento soubor a zástupce si můžete pojmenovat jak chcete. Spuštěním toho zástupce na ploše se pak rovnou spustí hra skrz DosBox. Je možné si takhle na ploše obdobně udělat zástupce na různé verze hry - PGCZ, AGPG, ...). Je třeba si jen dát pozor, že skript funguje jen na verzi DosBoxu, která je v době psaní tohoto návodu aktuální a která je zde na stažení - verze DosBoxu 0.72. A druhá věc je ta, že při přesunu hry na jiné místo v počítači je třeba zástupce vytvořit znovu (jinak hledá hru na starém neplatném umístění a tedy hru nemůže spustit).

Mimo přetáhnutí a užití skritptu je tu ještě další možnost, jak PG spustit v Dosboxu. Pokaždé, když chcete hrát PG, se DosBox musí spustit. Po spuštění se objeví černá obrazovka s příkazovou řádkou Z: Do této řádky napsat mount c cesta, kde "cesta" je cesta adresáře s hrou a zmáčknout Enter. Příklad: mount c C:\hry\panzer . Pak napsat c: a opět Enter. Pak napsat pg.bat a Enterem se hra spustí v Dosboxu.
Pokud chcete spouštět nějakou nově vytvořenou bitvu, tak zásada č. 1 je, že musíte hru řádně ukončovat! (nezavírat DosBox před ukončením PG, jinak se vám instalace nevrátí do původního stavu!!) Pro spuštění s nově vytvořenou bitvou napište místo pg.bat toto dat\bitva\bitva.bat, kde místo obou slov "bitva" napíšete název bitvy. Příklad: dat\axattack\axattack.bat

-----------------

Ještě několik poznatků - ve WinXP (možná i jinde, nemám ověřeno) hra zatuhla hned při zobrazení loga SSI a tam zůstala viset. Problém byl v programu speedfan, nepomohlo ani jeho vypnutí, pomohl až restart Win, což znamená, že samotný program nesmí být vůbec spuštěn a pak PG funguje bez problémů.

Zkratky ALT+TAB, ALT+F4 fungují ve Win98 a XP, i když při ALT+TAB hra na některých počítačích obnovit znovu nejde. Ale jako rychlé zavření před přicházejícím šéfem funguje dobře..:) Ve Win2k tyto zkratky nefungují, nebo spíš rozhodí Win tak, že zatuhnou a zbývá reset, takže pozor na rozpracované a neuložené elaboráty..:)


Jak zpomalit počítač?

Na současných rychlých počítačích bývá problémem rychlost scrollování - obrazovka se příliš rychlá. K tomu si lze stáhnout program >> TURBO.ZIP <<, který spustíte před zapnutím PG a nastavíte v něm v procentech výkon procesoru podle potřeby. Po ukončení (zavření) programu Turbo se samo deaktivuje zpomalení procesoru. Další alternativní program k Turbu je Sleeper, stáhnout si ho lze zde >> SLEEPER.ZIP <<, návod jak ho používat je obsažen v textovém souboru v zazipovaném balíku s ním. Pravděpodobnější však je, že si vy a vaše ruka zvykne na rychlý pohyb a časem vám to už nepřijde, popř. si budete pomáhat přes strategickou mapu.


Editor na odstranění problému Mikebug

> > Download <<

Co program dělá a proč?

Program Mikedebug řeší problém s námořním/leteckým transportem ve hře Panzer General. Podle objevitele, jednoho z hráčů turnaje "Mike" Mikenora byl nazván Mikebug.

V jistých případech se po nákupu nové jednotky může stát, že nově nakoupená jednotka dostane v rozporu s logikou vzdušný nebo námořní transport, který pak s sebou "táhne". Tato jednotka se však do tohoto transportu nedá naložit a existence nebo zničení takovéto jednotky nijak neovlivňuje číslo celkového ani disponibilního počtu transportů v dané bitvě.

Když však dojde k poškozování takové jednotky nepřítelem, nepříteli jde za to více prestiže než za poškození stejné jednotky bez tohoto transportu, zato vlastní straně se nepoměrně prodraží její doplňování. Při zničení této jednotky se do ztrát promítne zničení transportu, takže tabulka ztrát transportů teoreticky může paradoxně vykazovat vyšší číslo, než kolik jich bylo v bitvě k dispozici.

Čím je to způsobeno? Je to chyba programu (programu Panzer General). Ten po zničení nebo rozpuštění jakékoliv jednotky tuto jednotku nevymazává, ale uchovává ji v paměti se sílou 0. Teprve v případě nákupu nové jednotky tuto starou zničenou vymaže (včetně všech jejích hodnot) a nahradí ji nově nakoupenou se stejným pořadovým číslem, jaké měla stará jednotka. Chyba spočívá v tom, že programátoři PG zapomněli na výmaz jedné z hodnot jednotky - jejího vzdušného/námořního transportu. Tuto hodnotu pak počítač přiřazuje nově nakoupené jednotce. Tj. pokud dojde ke zničení jednotky naložené na transportu (sestřelení nebo potopení transportu) nebo i rozputění této jednotky a hráč nakoupí novou jednotku, kterou počítač nahradí tu starou, počítač přiloží k té nové i transport ze staré a problém je na světě. Problém nekončí ani po zničení nové jednotky. Transport zůstává nadále v paměti a je připraven dělat stejné potíže další nakoupené jednotce (a při každém zničení transportu se projeví do ztrát, takže jediný transport může být zničen několikrát). Při hře kampaně se může Mikebug projevit klidně i několik bitev poté, co byla jednotka zničena.

Jak si lze tuto situaci co nejrychleji nasimulovat pro názorný pohled? V originálním PG spustit Krétu, hned v prvním tahu rozpustit jakoukoliv jednotku, která naložena na námořním nebo leteckém transportu (nejlépe nějakou s nízkým pořadovým číslem) a nakoupit jakoukoliv novou jednotku a kliknout na ní.

Co s tím, když se to stane? Chybu je třeba odstranit, jinak jde hráč sám proti sobě, neboť nepříteli jde víc prestiže a jemu samotnému rychleji ubývá. Problém odstraní tento program. Nejprve je třeba uložit pozici. Pak uložený soubor otevřít tímto programem. Nezáleží na tom, zda je pozice uložena jako soubory game.sv nebo pbm.sv, program umí otevřít obojí. Program soubor prohledá, najde jednotky s vadnými transporty a vadné námořní/letecké transporty z nich odstraní. Navíc prohledá i všechny zničené jednotky a rovněž z nich odstraní vadné transporty, což funguje jako účinná prevence.

Program byl napsán v objektově orientovaném jazyce Borland Delphi 6. Enjoy.


Jak uložit obrázek ze hry?

Uložit obrazovku během hry PG lze, ovšem na tomto místě musím říct, pokud chcete takovýto obrázek umístit na fórum na Lopuch, udělejte to prosím přes link, nevkládejte obrázky rovnou do fóra. Zbytečně tím zatěžujete přenos.

Velmi jednoduchý způsob uložení obrázku je pokud máte hru spuštěnou pod DosBoxem. To stačí zmáčknout klávesu Print Screen a obrázek se uloží do schránky. Z ní ho stačí vložit do jakéhokoliv grafického programu.

Druhý, velmi starý a složitý způsob, je pomocí dosovského programu Screen Thief >> ST.ZIP <<. Jediná mašina, na které jsem ho rozběhal a daly se pak pomocí něj i v pořádku ukládat obrázky z PG, byl starý Cyrix 100MHz, a to jsem musel mít spuštěný jen DOS a dát do něj starou 0,5 MB grafickou kartu.